Zarządzenia burmistrza

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Zarządzenia Burmistrza z 2017 roku [ 189 ]
Zarządzenie Nr 189/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 kwietnia 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 189/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 kwietnia 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
17-04-27 14:14
Gamza Halina
1.32MB
Zarządzenie Nr 188/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 kwietnia 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 188/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 kwietnia 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
17-04-27 14:12
Gamza Halina
654.95KB
Zarządzenie Nr 187/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 kwietnia 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 187/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 kwietnia 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
17-04-27 14:07
Gamza Halina
613.81KB
Zarządzenie Nr 186/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 kwietnia 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 186/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 kwietnia 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
17-04-27 14:07
Gamza Halina
614.6KB
Zarządzenie Nr 185/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 kwietnia 2017 roku, w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2017 roku. Zarządzenie Nr 185/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 kwietnia 2017 roku, w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2017 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
17-04-21 10:19
Gamza Halina
3.59MB
Zarządzenie Nr 184/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 kwietnia 2017 roku, w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2017 roku. Zarządzenie Nr 184/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 kwietnia 2017 roku, w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2017 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
17-04-21 10:18
Gamza Halina
3.56MB
Zarządzenie Nr 183/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 kwietnia 2017 roku, w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój przedsiębiorczości w 2017 roku. Zarządzenie Nr 183/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 kwietnia 2017 roku, w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój przedsiębiorczości w 2017 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
17-04-21 10:12
Gamza Halina
3.56MB
Zarządzenie Nr 182/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 kwietnia 2017 roku, w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji dla wyboru wykonawcy na realizacje zamówienia pn.:Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Zarządzenie Nr 182/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 kwietnia 2017 roku, w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji dla wyboru wykonawcy na realizacje zamówienia pn.:Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
17-04-20 12:44
Gamza Halina
629.76KB
Zarządzenie Nr 181/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 kwietnia 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 181/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 kwietnia 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
17-04-19 12:17
Gamza Halina
659.02KB
Zarządzenie Nr 180/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 kwietnia 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 180/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 kwietnia 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
17-04-19 12:14
Gamza Halina
716.74KB
Zarządzenie Nr 179/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 kwietnia 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 179/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 kwietnia 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
17-04-19 12:13
Gamza Halina
748.88KB
Zarządzenie Nr 178/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 kwietnia 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta 2017 r. Zarządzenie Nr 178/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 kwietnia 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
17-04-19 12:03
Gamza Halina
1.05MB
Zarządzenie Nr 177/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 kwietnia 2017 roku, w sprawie zasad prowadzenia rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i fundusz pracy od umów o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.... . Zarządzenie Nr 177/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 kwietnia 2017 roku, w sprawie zasad prowadzenia rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i fundusz pracy od umów o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.... .
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
17-04-14 13:42
Gamza Halina
4.35MB
Zarządzenie Nr 176/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 kwietnia 2017 roku, w sprawie określenia zasad waloryzacji i zwrotu kaucji mieszkaniowych. Zarządzenie Nr 176/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 kwietnia 2017 roku, w sprawie określenia zasad waloryzacji i zwrotu kaucji mieszkaniowych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
17-04-14 13:36
Gamza Halina
1.25MB
Zarządzenie Nr 175/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 kwietnia 2017 roku, w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie wkładu własnego do realizowanych zadań publicznych współfinansowanych z funduszy zewnętrznych w 2017 roku. Zarządzenie Nr 175/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 kwietnia 2017 roku, w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie wkładu własnego do realizowanych zadań publicznych współfinansowanych z funduszy zewnętrznych w 2017 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
17-04-14 13:35
Gamza Halina
4.01MB
Zarządzenie Nr 174/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 kwietnia 2017 roku, w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie organizacji III Festiwalu Organizacji Pozarządowych ( FOP ). Zarządzenie Nr 174/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 kwietnia 2017 roku, w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie organizacji III Festiwalu Organizacji Pozarządowych ( FOP ).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
17-04-14 13:30
Gamza Halina
3.99MB
Zarządzenie Nr 173/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 kwietnia 2017 roku, w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku. Zarządzenie Nr 173/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 kwietnia 2017 roku, w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
17-04-14 13:28
Gamza Halina
3.66MB
Zarządzenie Nr 172/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 kwietnia 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 rok. Zarządzenie Nr 172/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 kwietnia 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
17-04-14 13:02
Gamza Halina
721.7KB
Zarządzenie Nr 171/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 kwietnia 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 rok. Zarządzenie Nr 171/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 kwietnia 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
17-04-14 12:59
Gamza Halina
799.18KB
Zarządzenie Nr 170/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 kwietnia 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 rok. Zarządzenie Nr 170/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 kwietnia 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
17-04-14 12:53
Gamza Halina
661.68KB
Zarządzenie Nr 169/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 kwietnia 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na zadania i zakupy inwestycyjne oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 rok. Zarządzenie Nr 169/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 kwietnia 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na zadania i zakupy inwestycyjne oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
17-04-14 12:52
Gamza Halina
622.5KB
Zarządzenie Nr 168/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 kwietnia 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 rok. Zarządzenie Nr 168/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 kwietnia 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
17-04-14 12:48
Gamza Halina
668.69KB
Zarządzenie Nr 167/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 kwietnia 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 rok. Zarządzenie Nr 167/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 kwietnia 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
17-04-14 12:47
Gamza Halina
1.02MB
Zarządzenie Nr 166/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 kwietnia 2017 roku, w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 57/11 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 marca 2011 roku z późniejszymi zmianami. Zarządzenie Nr 166/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 kwietnia 2017 roku, w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 57/11 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 marca 2011 roku z późniejszymi zmianami.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
17-04-14 12:37
Gamza Halina
735.15KB
Zarządzenie Nr 165/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 kwietnia 2017 roku, w sprawie zmian w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwionce-Leszczynach. Zarządzenie Nr 165/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 kwietnia 2017 roku, w sprawie zmian w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwionce-Leszczynach.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
17-04-14 12:35
Gamza Halina
228.82KB
Zarządzenie Nr 164/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 kwietnia 2017 roku, w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwionce-Leszczynach, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 55/11 z 28 lutego 2011 r., w sprawie wprowadzenia Regulaminu.... . Zarządzenie Nr 164/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 kwietnia 2017 roku, w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwionce-Leszczynach, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 55/11 z 28 lutego 2011 r., w sprawie wprowadzenia Regulaminu.... .
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
17-04-14 12:27
Gamza Halina
309.49KB
Zarządzenie Nr 163/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 kwietnia 2017 roku, w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Tadeusza Kościuszki w Czerwionce-Leszczynach Pani Alicji Litwinowicz-Klycie. Zarządzenie Nr 163/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 kwietnia 2017 roku, w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Tadeusza Kościuszki w Czerwionce-Leszczynach Pani Alicji Litwinowicz-Klycie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
17-04-13 12:20
Gamza Halina
251.4KB
Zarządzenie Nr 162/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 kwietnia 2017 roku, w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Czerwionce-Leszczynach, obręb Dębieńsko. Zarządzenie Nr 162/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 kwietnia 2017 roku, w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Czerwionce-Leszczynach, obręb Dębieńsko.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
17-04-10 12:51
Gamza Halina
272.83KB
Zarządzenie Nr 161/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 kwietnia 2017 roku, dotyczące konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Zarządzenie Nr 161/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 kwietnia 2017 roku, dotyczące konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
17-04-10 12:45
Gamza Halina
1.19MB
Zarządzenie Nr 160/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 kwietnia 2017 roku, w sprawie dopuszczenia do eksploatacji nowego systemu oprogramowania i określenia stosownych wersji oprogramowania przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Zarządzenie Nr 160/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 kwietnia 2017 roku, w sprawie dopuszczenia do eksploatacji nowego systemu oprogramowania i określenia stosownych wersji oprogramowania przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
17-04-10 12:42
Gamza Halina
1.41MB
Zarządzenie Nr 159/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 kwietnia 2017 roku, dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach, w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych.. Zarządzenie Nr 159/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 kwietnia 2017 roku, dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach, w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych..
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
17-04-06 14:08
Gamza Halina
714.4KB
Zarządzenie Nr 158/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 kwietnia 2017 roku, dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych na refundację kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków budżetu gminy. Zarządzenie Nr 158/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 kwietnia 2017 roku, dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych na refundację kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków budżetu gminy.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
17-04-05 09:50
Gamza Halina
12.7MB
Zarządzenie Nr 157/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 marca 2017 roku, dotyczące konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z siłowni zewnętrznych zlokalizowanych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Zarządzenie Nr 157/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 marca 2017 roku, dotyczące konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z siłowni zewnętrznych zlokalizowanych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
17-04-05 09:29
Gamza Halina
1.18MB
Zarządzenie Nr 156/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 marca 2017 roku, w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej, na rzecz obecnych najemców. Zarządzenie Nr 156/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 marca 2017 roku, w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej, na rzecz obecnych najemców.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
17-04-05 09:20
Gamza Halina
1.39MB
Zarządzenie Nr 155/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 marca 2017 roku, w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Zarządzenie Nr 155/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 marca 2017 roku, w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
17-04-05 09:17
Gamza Halina
2.25MB
Zarządzenie Nr 154/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 marca 2017 roku, w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Czerwionce-Leszczynach Panu Bogusławowi Żelaznemu. Zarządzenie Nr 154/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 marca 2017 roku, w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Czerwionce-Leszczynach Panu Bogusławowi Żelaznemu.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
17-04-05 09:08
Gamza Halina
248.65KB
Zarządzenie Nr 153/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 marca 2017 roku, w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Żeromskiego w Palowicach Panu Damianowi Gańczorzowi. Zarządzenie Nr 153/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 marca 2017 roku, w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Żeromskiego w Palowicach Panu Damianowi Gańczorzowi.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
17-04-05 09:06
Gamza Halina
238.92KB
Zarządzenie Nr 152/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 marca 2017 roku, w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Szczejkowicach Pani Annie Jaksik. Zarządzenie Nr 152/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 marca 2017 roku, w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Szczejkowicach Pani Annie Jaksik.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
17-04-05 09:01
Gamza Halina
238.3KB
Zarządzenie Nr 151/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 marca 2017 roku, w sprawie przyznania dorocznych nagród w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za 2016 rok. Zarządzenie Nr 151/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 marca 2017 roku, w sprawie przyznania dorocznych nagród w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za 2016 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
17-04-05 08:59
Gamza Halina
443.32KB
Zarządzenie Nr 150/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 marca 2017 roku, w sprawie przedstawienia sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy o finansach publicznych. Zarządzenie Nr 150/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 marca 2017 roku, w sprawie przedstawienia sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy o finansach publicznych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
17-04-04 12:55
Gamza Halina
2.84MB
Zarządzenie Nr 149/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 marca 2017 roku, w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2016. Zarządzenie Nr 149/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 marca 2017 roku, w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2016.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
17-04-04 12:45
Gamza Halina
15.28MB
Zarządzenie Nr 148/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 marca 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 148/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 marca 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
17-03-31 13:26
Tatarczyk Magdalena
749.7KB
Zarządzenie Nr 147/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 marca 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 147/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 marca 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
17-03-31 13:24
Tatarczyk Magdalena
749.94KB
Zarządzenie Nr 146/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 marca 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 146/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 marca 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
17-03-31 13:23
Tatarczyk Magdalena
833.31KB
Zarządzenie Nr 145/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 marca 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 145/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 marca 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
17-03-31 13:20
Tatarczyk Magdalena
748.04KB
Zarządzenie Nr 144/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 marca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 144/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 marca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
17-03-31 13:18
Tatarczyk Magdalena
1MB
Zarządzenie Nr 143/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 marca 2017 roku, w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w 2017 roku. Zarządzenie Nr 143/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 marca 2017 roku, w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w 2017 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
17-03-31 13:16
Tatarczyk Magdalena
386.76KB
Zarządzenie Nr 142/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 marca 2017 roku, w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Zarządzenie Nr 142/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 marca 2017 roku, w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
17-03-31 13:13
Tatarczyk Magdalena
6.69MB
Zarządzenie Nr 141/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 marca 2017 roku, w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2017 r. Zarządzenie Nr 141/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 marca 2017 roku, w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
17-03-31 13:03
Tatarczyk Magdalena
3.8MB
Zarządzenie Nr 140/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 marca 2017 roku, w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Zarządzenie Nr 140/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 marca 2017 roku, w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
17-03-30 13:19
Tatarczyk Magdalena
6.09MB
Zarządzenie Nr 139/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 marca 2017 roku, w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów dotyczących naboru do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych(...) Zarządzenie Nr 139/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 marca 2017 roku, w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów dotyczących naboru do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych(...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
17-03-30 13:16
Tatarczyk Magdalena
1.23MB
Zarządzenie Nr 138/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 marca 2017 roku, w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia części nieruchomości komunalnej na okres 10 lat. Zarządzenie Nr 138/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 marca 2017 roku, w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia części nieruchomości komunalnej na okres 10 lat.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
17-03-24 12:01
Tatarczyk Magdalena
312KB
Zarządzenie Nr 137/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 marca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 137/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 marca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
17-03-24 11:58
Tatarczyk Magdalena
595.8KB
Zarządzenie Nr 136/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 marca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 136/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 marca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
17-03-24 11:57
Tatarczyk Magdalena
764.65KB
Zarządzenie Nr 135/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 marca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 135/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 marca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
17-03-24 11:56
Tatarczyk Magdalena
650.07KB
Zarządzenie Nr 134/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 marca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 134/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 marca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
17-03-24 11:51
Tatarczyk Magdalena
713.42KB
Zarządzenie Nr 133/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 marca 2017 roku, w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Nr 10 im. Juliana Tuwima w Czerwionce-Leszczynach Pani Gabrieli Grochli. Zarządzenie Nr 133/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 marca 2017 roku, w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Nr 10 im. Juliana Tuwima w Czerwionce-Leszczynach Pani Gabrieli Grochli.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
17-03-24 11:49
Tatarczyk Magdalena
227.44KB
Zarządzenie Nr 132/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 marca 2017 roku, w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Nr 8 Krasnala Hałabały w Czerwionce-Leszczynach Pani Ewie Zarembie. Zarządzenie Nr 132/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 marca 2017 roku, w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Nr 8 "Krasnala Hałabały" w Czerwionce-Leszczynach Pani Ewie Zarembie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
17-03-24 11:30
Tatarczyk Magdalena
229.72KB
Zarządzenie Nr 131/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 marca 2017 roku, w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Nr 7 Skarbnikowa Willa w Czerwionce-Leszczynach Pani Bożenie Kaszek. Zarządzenie Nr 131/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 marca 2017 roku, w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Nr 7 "Skarbnikowa Willa" w Czerwionce-Leszczynach Pani Bożenie Kaszek.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
17-03-24 11:28
Tatarczyk Magdalena
229.28KB
Zarządzenie Nr 130/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 marca 2017 roku, w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Nr 1 z Oddziałem Integracyjnym Promyczek w Czerwionce-Leszczynach Pani Monice Sobieskiej. Zarządzenie Nr 130/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 marca 2017 roku, w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Nr 1 z Oddziałem Integracyjnym "Promyczek" w Czerwionce-Leszczynach Pani Monice Sobieskiej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
17-03-24 11:26
Tatarczyk Magdalena
237.11KB
Zarządzenie Nr 129/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 marca 2017 r., w spr. zmiany załącznika do Zarządzenia nr 45/17 z dnia 31 stycznia 2017 r. w spr. zasad prowadzenia rozliczeń podatku od towarów i usług sporządzenia deklaracji VAT 7 oraz przekazywania danych niezbędnych do wygenerowania Jednolitego Pliku Kontrolnego dla struktury VAT w GiM Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 129/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 marca 2017 r., w spr. zmiany załącznika do Zarządzenia nr 45/17 z dnia 31 stycznia 2017 r. w spr. zasad prowadzenia rozliczeń podatku od towarów i usług sporządzenia deklaracji VAT 7 oraz przekazywania danych niezbędnych do wygenerowania Jednolitego Pliku Kontrolnego dla struktury VAT w GiM Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
17-03-24 11:22
Tatarczyk Magdalena
4.9MB
Zarządzenie Nr 128/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 marca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 128/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 marca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
17-03-24 11:03
Tatarczyk Magdalena
1.07MB
Zarządzenie Nr 127/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 marca 2017 roku, dotyczące konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmian w Statucie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 127/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 marca 2017 roku, dotyczące konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmian w Statucie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
17-03-20 12:12
Tatarczyk Magdalena
1.18MB
Zarządzenie Nr 126/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 marca 2017 roku,dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych na refundację kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie(...) Zarządzenie Nr 126/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 marca 2017 roku,dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych na refundację kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie(...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
17-03-20 12:10
Tatarczyk Magdalena
5.77MB
Zarządzenie Nr 125/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 marca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 125/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 marca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
17-03-14 12:09
Tatarczyk Magdalena
791.54KB
Zarządzenie Nr 124/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 marca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 124/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 marca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
17-03-14 12:03
Górecki Wojciech
768.58KB
Zarządzenie Nr 123/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 marca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 123/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 marca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
17-03-14 10:23
Tatarczyk Magdalena
649.67KB
Zarządzenie Nr 122/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 marca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 122/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 marca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
17-03-14 10:21
Tatarczyk Magdalena
674.93KB
Zarządzenie Nr 121/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 marca 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 121/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 marca 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
17-03-14 10:20
Tatarczyk Magdalena
742.98KB
Zarządzenie Nr 120/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 marca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 120/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 marca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
17-03-14 10:13
Tatarczyk Magdalena
0.99MB
Zarządzenie Nr 119/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 marca 2017 r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Czerwionce-Leszczynach w obrębie Czuchów przy ul. Mazanka Zarządzenie Nr 119/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 marca 2017 r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Czerwionce-Leszczynach w obrębie Czuchów przy ul. Mazanka
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
17-03-13 16:04
Tatarczyk Magdalena
1.02MB
Zarządzenie Nr 118/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 marca 2017 r., w sprawie przeznaczenia do oddania w najem części nieruchomości gruntowej, położonej w Czerwionce-Leszczynach w obrębie Czerwionka przy ul. Parkowej na rzecz dotychczasowego najemcy. Zarządzenie Nr 118/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 marca 2017 r., w sprawie przeznaczenia do oddania w najem części nieruchomości gruntowej, położonej w Czerwionce-Leszczynach w obrębie Czerwionka przy ul. Parkowej na rzecz dotychczasowego najemcy.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
17-03-13 16:01
Tatarczyk Magdalena
0.96MB
Zarządzenie Nr 117/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 marca 2017 r., w sprawie przeznaczenia do oddania w najem części nieruchomości gruntowej, położonej w Czerwionce-Leszczynach w obrębie Czerwionka przy ul. Kolejowej na rzecz dotychczasowego najemcy. Zarządzenie Nr 117/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 marca 2017 r., w sprawie przeznaczenia do oddania w najem części nieruchomości gruntowej, położonej w Czerwionce-Leszczynach w obrębie Czerwionka przy ul. Kolejowej na rzecz dotychczasowego najemcy.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
17-03-13 15:58
Tatarczyk Magdalena
0.95MB
Zarządzenie Nr 116/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 marca 2017 r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej, na rzecz obecnych najemców. Zarządzenie Nr 116/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 marca 2017 r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej, na rzecz obecnych najemców.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
17-03-13 15:51
Tatarczyk Magdalena
1.35MB
Zarządzenie Nr 115/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 marca 2017 roku, w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku. Zarządzenie Nr 115/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 marca 2017 roku, w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
17-03-13 15:26
Tatarczyk Magdalena
5.64MB
Zarządzenie Nr 114/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 marca 2017 roku, w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny oraz ustalenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu. Zarządzenie Nr 114/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 marca 2017 roku, w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny oraz ustalenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
17-03-13 14:53
Płonka Anna
1.53MB
Zarządzenie Nr 113/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 marca 2017 roku, w sprawie zmiany Zarządzenia nr 56/12 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 lutego 2012 roku. Zarządzenie Nr 113/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 marca 2017 roku, w sprawie zmiany Zarządzenia nr 56/12 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 lutego 2012 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
17-03-13 14:53
Płonka Anna
715.97KB
Zarządzenie Nr 112/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 marca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017r. Zarządzenie Nr 112/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 marca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
17-03-13 14:52
Płonka Anna
734.92KB
Zarządzenie Nr 111/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 marca 2017 roku,w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy,nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art.30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z2016r. poz. 1379 z późn. zm.)oraz zmian w budżecie GiM na 2017r. Zarządzenie Nr 111/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 marca 2017 roku,w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy,nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art.30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z2016r. poz. 1379 z późn. zm.)oraz zmian w budżecie GiM na 2017r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
17-03-13 14:52
Płonka Anna
763.66KB
Zarządzenie Nr 110/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 marca 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017r. Zarządzenie Nr 110/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 marca 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
17-03-13 14:50
Płonka Anna
691.97KB
Zarządzenie Nr 109/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 marca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017r. Zarządzenie Nr 109/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 marca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
17-03-13 14:50
Płonka Anna
661.93KB
Zarządzenie Nr 108/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 marca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017r. Zarządzenie Nr 108/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 marca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
17-03-13 14:49
Płonka Anna
710.91KB
Zarządzenie Nr 107/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 marca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017r. Zarządzenie Nr 107/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 marca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
17-03-13 14:48
Płonka Anna
735.58KB
Zarządzenie Nr 106/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 marca 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na zadania i zakupy inwestycyjne oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017r. Zarządzenie Nr 106/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 marca 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na zadania i zakupy inwestycyjne oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
17-03-13 14:46
Płonka Anna
632.49KB
Zarządzenie Nr 105/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 marca 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017r. Zarządzenie Nr 105/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 marca 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
17-03-13 14:45
Płonka Anna
672.25KB
Zarządzenie Nr 104/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 marca 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017r. Zarządzenie Nr 104/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 marca 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
17-03-13 14:45
Płonka Anna
801.69KB
Zarządzenie Nr 103/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 marca 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 103/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 marca 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
17-03-13 13:21
Tatarczyk Magdalena
736.35KB
Zarządzenie Nr 102/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 marca 2017 roku, w sprawie wprowadzenia nowego wzoru wniosku o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zarządzenie Nr 102/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 marca 2017 roku, w sprawie wprowadzenia nowego wzoru wniosku o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
17-03-13 13:15
Tatarczyk Magdalena
3.55MB
Zarządzenie Nr 101/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 marca 2017 roku, w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w 2017 roku. Zarządzenie Nr 101/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 marca 2017 roku, w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w 2017 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
17-03-13 13:14
Tatarczyk Magdalena
3.57MB
Zarządzenie Nr 100/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 marca 2017 roku, w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 10 im. Juliana Tuwima w Czerwionce-Leszczynach. Zarządzenie Nr 100/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 marca 2017 roku, w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 10 im. Juliana Tuwima w Czerwionce-Leszczynach.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
17-03-13 13:11
Tatarczyk Magdalena
509.31KB
Zarządzenie Nr 99/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 marca 2017 roku, w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 8 Krasnala Hałabały w Czerwionce-Leszczynach. Zarządzenie Nr 99/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 marca 2017 roku, w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 8 "Krasnala Hałabały" w Czerwionce-Leszczynach.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
17-03-13 13:09
Tatarczyk Magdalena
517.02KB
Zarządzenie Nr 98/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 marca 2017 roku, w sprawie powszechnej, obowiązkowej akcji odszczurzania na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 98/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 marca 2017 roku, w sprawie powszechnej, obowiązkowej akcji odszczurzania na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
17-03-13 13:08
Tatarczyk Magdalena
0.96MB
Zarządzenie Nr 97/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 lutego 2017 r., w sprawie powołania Komisji do spraw nagród w dziedzinie kultury w 2017 roku. Zarządzenie Nr 97/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 lutego 2017 r., w sprawie powołania Komisji do spraw nagród w dziedzinie kultury w 2017 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
17-03-03 14:44
Tatarczyk Magdalena
374.64KB
Zarządzenie Nr 96/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 lutego 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 96/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 lutego 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
17-03-03 14:40
Tatarczyk Magdalena
754.96KB
Zarządzenie Nr 95/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 lutego 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 95/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 lutego 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
17-03-03 14:38
Tatarczyk Magdalena
641.06KB
Zarządzenie Nr 94/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 lutego 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 94/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 lutego 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
17-03-03 14:35
Tatarczyk Magdalena
1MB
Zarządzenie Nr 93/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 lutego 2017 r., w sprawie ustalenia zasad korzystania przez Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z pomieszczeń znajdujących się w budynku użyczonym Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach. Zarządzenie Nr 93/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 lutego 2017 r., w sprawie ustalenia zasad korzystania przez Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z pomieszczeń znajdujących się w budynku użyczonym Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
17-03-03 14:33
Tatarczyk Magdalena
375.94KB
Zarządzenie Nr 92/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 lutego 2017 roku, w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 7 Skarbnikowa Willa w Czerwionce-Leszczynach. Zarządzenie Nr 92/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 lutego 2017 roku, w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 7 "Skarbnikowa Willa" w Czerwionce-Leszczynach.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
17-03-03 14:30
Tatarczyk Magdalena
526.74KB
Zarządzenie Nr 91/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 lutego 2017 roku, w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 1 z Oddziałem Integracyjnym Promyczek w Czerwionce-Leszczynach. Zarządzenie Nr 91/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 lutego 2017 roku, w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 1 z Oddziałem Integracyjnym "Promyczek" w Czerwionce-Leszczynach.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
17-03-03 14:28
Tatarczyk Magdalena
531.3KB
Zarządzenie Nr 90/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 lutego 2017 roku, w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Zarządzenie Nr 90/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 lutego 2017 roku, w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
17-03-03 14:24
Tatarczyk Magdalena
5.68MB
Zarządzenie Nr 89/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 lutego 2017 r., w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2017 r. Zarządzenie Nr 89/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 lutego 2017 r., w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
17-03-03 14:20
Tatarczyk Magdalena
3.34MB
Zarządzenie Nr 88/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 lutego 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 88/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 lutego 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
17-03-03 14:17
Tatarczyk Magdalena
838.57KB
Zarządzenie Nr 87/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 lutego 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 87/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 lutego 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
17-03-03 14:14
Tatarczyk Magdalena
672.57KB
Zarządzenie Nr 86/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 lutego 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 86/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 lutego 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
17-02-23 17:32
Tatarczyk Magdalena
640.19KB
Zarządzenie Nr 85/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 lutego 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 85/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 lutego 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
17-02-23 17:30
Tatarczyk Magdalena
613.87KB
Zarządzenie Nr 84/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 lutego 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 84/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 lutego 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
17-02-23 17:29
Tatarczyk Magdalena
637.16KB
Zarządzenie Nr 83/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 lutego 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 83/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 lutego 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
17-02-23 17:27
Tatarczyk Magdalena
711.78KB
Zarządzenie Nr 82/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 lutego 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 82/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 lutego 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
17-02-23 17:26
Tatarczyk Magdalena
736.19KB
Zarządzenie Nr 81/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 lutego 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 81/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 lutego 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
17-02-23 17:24
Tatarczyk Magdalena
802.16KB
Zarządzenie Nr 80/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 lutego 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 80/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 lutego 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
17-02-23 17:23
Tatarczyk Magdalena
746.33KB
Zarządzenie Nr 79/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 lutego 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 79/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 lutego 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
17-02-23 17:22
Tatarczyk Magdalena
727.14KB
Zarządzenie Nr 78/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 lutego 2017 r., w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Przegędza w przedmiocie zmiany granicy administracyjnej pomiędzy Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny a Miastem Rybnik. Zarządzenie Nr 78/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 lutego 2017 r., w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Przegędza w przedmiocie zmiany granicy administracyjnej pomiędzy Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny a Miastem Rybnik.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
17-02-23 17:20
Tatarczyk Magdalena
1.53MB
Zarządzenie nr 77/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 lutego 2017 r., w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, położonej w obrębie Leszczyny przy ul. Ligonia do oddania w najem w trybie bezprzetargowym. Zarządzenie nr 77/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 lutego 2017 r., w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, położonej w obrębie Leszczyny przy ul. Ligonia do oddania w najem w trybie bezprzetargowym.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
17-02-23 17:16
Tatarczyk Magdalena
910.64KB
Zarządzenie nr 76/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 lutego 2017 r., w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, położonej w obrębie Leszczyny w rejonie ul. Polnej do oddania w najem na rzecz dotychczasowego najemcy trybie bezprzetargowym. Zarządzenie nr 76/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 lutego 2017 r., w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, położonej w obrębie Leszczyny w rejonie ul. Polnej do oddania w najem na rzecz dotychczasowego najemcy trybie bezprzetargowym.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
17-02-23 17:13
Tatarczyk Magdalena
0.91MB
Zarządzenie nr 75/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 lutego 2017 r., w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, położonej w obrębie Dębieńsko w rejonie ul. Kałuży i Chodniki do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym. Zarządzenie nr 75/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 lutego 2017 r., w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, położonej w obrębie Dębieńsko w rejonie ul. Kałuży i Chodniki do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
17-02-23 17:09
Tatarczyk Magdalena
0.91MB
Zarządzenie nr 74/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 lutego 2017 r., w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, położonej w obrębie Czerwionka w rejonie skrzyżowania ulic Wolności i Furgoła do oddania w najem na rzecz dotychczasowego najemcy w trybie bezprzetargowym. Zarządzenie nr 74/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 lutego 2017 r., w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, położonej w obrębie Czerwionka w rejonie skrzyżowania ulic Wolności i Furgoła do oddania w najem na rzecz dotychczasowego najemcy w trybie bezprzetargowym.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
17-02-23 17:06
Tatarczyk Magdalena
0.92MB
Zarządzenie nr 73/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 lutego 2017 r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Ligonia 14B/13 obręb Leszczyny wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej. Zarządzenie nr 73/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 lutego 2017 r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Ligonia 14B/13 obręb Leszczyny wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
17-02-23 17:00
Tatarczyk Magdalena
1.01MB
Zarządzenie nr 72/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 lutego 2017 r., w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz obecnych najemców. Zarządzenie nr 72/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 lutego 2017 r., w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz obecnych najemców.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
17-02-23 16:57
Tatarczyk Magdalena
1.81MB
Zarządzenie Nr 71/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 lutego 2017 roku, w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku. Zarządzenie Nr 71/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 lutego 2017 roku, w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
17-02-23 16:52
Tatarczyk Magdalena
349.01KB
Zarządzenie Nr 70/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 lutego 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 70/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 lutego 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
17-02-23 16:47
Tatarczyk Magdalena
714.21KB
Zarządzenie Nr 69/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 lutego 2017 roku, w sprawie dopuszczenia do eksploatacji nowego systemu oprogramowania i określenia stosowanych wersji oprogramowania przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Zarządzenie Nr 69/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 lutego 2017 roku, w sprawie dopuszczenia do eksploatacji nowego systemu oprogramowania i określenia stosowanych wersji oprogramowania przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
17-02-23 16:45
Tatarczyk Magdalena
1.44MB
Zarządzenie Nr 68/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 lutego 2017 roku, w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. Zarządzenie Nr 68/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 lutego 2017 roku, w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
17-02-23 16:41
Tatarczyk Magdalena
1.03MB
Zarządzenie Nr 67/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 lutego 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 67/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 lutego 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
17-02-23 16:38
Tatarczyk Magdalena
615.63KB
Zarządzenie Nr 66/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 lutego 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 66/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 lutego 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
17-02-23 16:36
Tatarczyk Magdalena
744.05KB
Zarządzenie Nr 65/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 lutego 2017 roku, w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie inkasa opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi. Zarządzenie Nr 65/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 lutego 2017 roku, w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie inkasa opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
17-02-23 16:34
Tatarczyk Magdalena
0.91MB
Zarządzenie Nr 64/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 lutego 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 64/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 lutego 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
17-02-23 16:30
Tatarczyk Magdalena
713.06KB
Zarządzenie Nr 63/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 lutego 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 63/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 lutego 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
17-02-23 16:29
Tatarczyk Magdalena
726.68KB
Zarządzenie Nr 62/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 lutego 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 62/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 lutego 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
17-02-23 16:23
Tatarczyk Magdalena
644.3KB
Zarządzenie Nr 61/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 lutego 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 61/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 lutego 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
17-02-23 16:21
Tatarczyk Magdalena
655.45KB
Zarządzenie Nr 60/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 lutego 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 60/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 lutego 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
17-02-23 16:18
Tatarczyk Magdalena
636.24KB
Zarządzenie Nr 59/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 lutego 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 59/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 lutego 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
17-02-23 16:16
Tatarczyk Magdalena
1MB
Zarządzenie Nr 58/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 lutego 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 58/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 lutego 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
17-02-23 16:14
Tatarczyk Magdalena
747.47KB
Zarządzenie Nr 57/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 lutego 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 57/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 lutego 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
17-02-23 16:09
Tatarczyk Magdalena
1MB
Zarządzenie Nr 56/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 lutego 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 56/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 lutego 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
17-02-23 16:06
Tatarczyk Magdalena
1.39MB
Zarządzenie Nr 55/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 lutego 2017 r., w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach do prowadzenia postępowań administracyjnych w zakresie ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem. Zarządzenie Nr 55/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 lutego 2017 r., w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach do prowadzenia postępowań administracyjnych w zakresie ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
17-02-23 16:04
Tatarczyk Magdalena
357.19KB
Zarządzenie Nr 54/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 lutego 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 54/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 lutego 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
17-02-23 15:34
Tatarczyk Magdalena
657.94KB
Zarządzenie Nr 53/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 lutego 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 53/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 lutego 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
17-02-23 15:32
Tatarczyk Magdalena
655.01KB
Zarządzenie Nr 52/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 lutego 2017 roku, w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Zarządzenie Nr 52/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 lutego 2017 roku, w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
17-02-23 15:25
Tatarczyk Magdalena
693.99KB
Zarządzenie Nr 51/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 lutego 2017 r.,dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w spr. ustalenia kryteriów wraz z liczbą pkt, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym dla klas I publicznych szkół podstawowych,dla których organem prowadzącym jest GiM Czerwionka-Leszczyny. Zarządzenie Nr 51/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 lutego 2017 r.,dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w spr. ustalenia kryteriów wraz z liczbą pkt, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym dla klas I publicznych szkół podstawowych,dla których organem prowadzącym jest GiM Czerwionka-Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
17-02-21 10:04
Płonka Anna
1.47MB
 	Zarządzenie Nr 50/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 lutego 2017 roku, dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za usuwanie drzew i krzewów na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Zarządzenie Nr 50/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 lutego 2017 roku, dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za usuwanie drzew i krzewów na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
17-02-21 09:47
Płonka Anna
728.9KB
Zarządzenie Nr 49/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 lutego 2017 r., w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach. Zarządzenie Nr 49/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 lutego 2017 r., w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
17-02-21 09:46
Płonka Anna
280.2KB
Zarządzenie Nr 48/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 lutego 2017 r., w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej. Zarządzenie Nr 48/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 lutego 2017 r., w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
17-02-21 09:46
Płonka Anna
324.46KB
Zarządzenie Nr 47/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 stycznia 2017 roku, w sprawie wprowadzenia zmiany do Regulaminu wynagradzania dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na stanowiskach kierowniczych urzędniczych, urzędniczych, asystentów, doradców oraz pomocniczych i obsługi w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Zarządzenie Nr 47/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 stycznia 2017 roku, w sprawie wprowadzenia zmiany do Regulaminu wynagradzania dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na stanowiskach kierowniczych urzędniczych, urzędniczych, asystentów, doradców oraz pomocniczych i obsługi w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
17-02-21 09:40
Płonka Anna
612.82KB
Zarządzenie Nr 46/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 stycznia 2017 r., w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Dróg i Służb Komunalnych w Czerwionce-Leszczynach. Zarządzenie Nr 46/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 stycznia 2017 r., w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Dróg i Służb Komunalnych w Czerwionce-Leszczynach.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
17-02-21 09:26
Płonka Anna
303.42KB
Zarządzenie Nr 45/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 stycznia 2017 r., w spr. zmiany zał. do Zarządzenia nr 636/16 z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zasad prowadzenia rozliczeń podatku od towarów i usług, sporządzenia deklaracji VAT 7 oraz przekazywania danych niezbędnych do wygenerowania Jednolitego Pliku Kontrolnego dla struktury VAT w GiM Czerwionka-Leszczyny. Zarządzenie Nr 45/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 stycznia 2017 r., w spr. zmiany zał. do Zarządzenia nr 636/16 z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zasad prowadzenia rozliczeń podatku od towarów i usług, sporządzenia deklaracji VAT 7 oraz przekazywania danych niezbędnych do wygenerowania Jednolitego Pliku Kontrolnego dla struktury VAT w GiM Czerwionka-Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
17-02-17 11:55
Tatarczyk Magdalena
5.81MB
Zarządzenie Nr 44/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 stycznia 2017 r., w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czerwionce-Leszczynach. Zarządzenie Nr 44/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 stycznia 2017 r., w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czerwionce-Leszczynach.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
17-02-17 09:43
Tatarczyk Magdalena
4.61MB
Zarządzenie Nr 43/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 stycznia 2017 r., w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu działania Komisji Mieszkaniowej oraz oddawania w najem i zamiany lokali mieszkalnych. Zarządzenie Nr 43/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 stycznia 2017 r., w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu działania Komisji Mieszkaniowej oraz oddawania w najem i zamiany lokali mieszkalnych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
17-02-01 15:04
Tatarczyk Magdalena
2.8MB
Zarządzenie Nr 42/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 stycznia 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 42/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 stycznia 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
17-02-01 15:00
Tatarczyk Magdalena
634.77KB
Zarządzenie Nr 41/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 stycznia 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 41/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 stycznia 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
17-02-01 14:58
Tatarczyk Magdalena
724.99KB
Zarządzenie Nr 40/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 stycznia 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 40/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 stycznia 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
17-02-01 14:52
Tatarczyk Magdalena
744.55KB
Zarządzenie Nr 39/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 stycznia 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 39/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 stycznia 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
17-02-01 14:50
Tatarczyk Magdalena
732.19KB
Zarządzenie Nr 38/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 stycznia 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 38/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 stycznia 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
17-02-01 14:48
Tatarczyk Magdalena
738.28KB
Zarządzenie Nr 37/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 stycznia 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 37/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 stycznia 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
17-02-01 14:36
Tatarczyk Magdalena
1.01MB
Zarządzenie Nr 36/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 stycznia 2017 roku, w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku. Zarządzenie Nr 36/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 stycznia 2017 roku, w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
17-02-01 14:31
Tatarczyk Magdalena
630.86KB
Zarządzenie Nr 35/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 stycznia 2017 roku, w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w 2017 roku. Zarządzenie Nr 35/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 stycznia 2017 roku, w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w 2017 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
17-02-01 14:24
Tatarczyk Magdalena
386.97KB
Zarządzenie Nr 34/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 stycznia 2017 roku, w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Zarządzenie Nr 34/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 stycznia 2017 roku, w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
17-02-01 14:15
Tatarczyk Magdalena
5.7MB
Zarządzenie Nr 33/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 stycznia 2017 roku, w sprawie określenia stosowanych wersji oprogramowania przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Zarządzenie Nr 33/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 stycznia 2017 roku, w sprawie określenia stosowanych wersji oprogramowania przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
17-02-01 13:36
Tatarczyk Magdalena
1.34MB
Zarządzenie Nr 32/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 stycznia 2017 roku, w sprawie zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych. Zarządzenie Nr 32/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 stycznia 2017 roku, w sprawie zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
17-02-01 13:32
Tatarczyk Magdalena
8.37MB
Zarządzenie Nr 31/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 stycznia 2017 roku, w sprawie powołania Komisji Konkursowej d/s. rozpatrzenia wniosków klubów sportowych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2017 roku. Zarządzenie Nr 31/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 stycznia 2017 roku, w sprawie powołania Komisji Konkursowej d/s. rozpatrzenia wniosków klubów sportowych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2017 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
17-02-01 13:40
Tatarczyk Magdalena
439.53KB
Zarządzenie Nr 30/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 30/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
17-01-26 13:10
Płonka Anna
725.53KB
Zarządzenie Nr 29/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 29/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
17-01-26 13:09
Płonka Anna
663.61KB
Zarządzenie Nr 28/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 28/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
17-01-26 13:09
Płonka Anna
669.08KB
Zarządzenie Nr 27/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 27/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
17-01-26 13:08
Płonka Anna
654.82KB
Zarządzenie Nr 26/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 26/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
17-01-26 13:08
Płonka Anna
647.72KB
Zarządzenie Nr 25/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 25/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
17-01-26 13:07
Płonka Anna
718.29KB
Zarządzenie Nr 24/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 stycznia 2017r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy,nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1379) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017r Zarządzenie Nr 24/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 stycznia 2017r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy,nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1379) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017r
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
17-01-26 13:06
Płonka Anna
729.74KB
Zarządzenie Nr 23/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 stycznia 2017r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy,nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1379) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017r Zarządzenie Nr 23/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 stycznia 2017r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy,nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1379) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017r
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
17-01-26 13:06
Płonka Anna
731.38KB
Zarządzenie Nr 22/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 stycznia 2017r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy,nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1379) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017r Zarządzenie Nr 22/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 stycznia 2017r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy,nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1379) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017r
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
17-01-26 13:06
Płonka Anna
736.11KB
Zarządzenie Nr 21/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 stycznia 2017r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy,nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1379) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017r Zarządzenie Nr 21/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 stycznia 2017r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy,nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1379) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017r
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
17-01-26 13:05
Płonka Anna
747.52KB
Zarządzenie Nr 20/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 stycznia 2017r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy,nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1379) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017r Zarządzenie Nr 20/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 stycznia 2017r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy,nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1379) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017r
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
17-01-26 13:04
Płonka Anna
739.49KB
Zarządzenie Nr 19/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 stycznia 2017r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy,nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1379) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017r Zarządzenie Nr 19/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 stycznia 2017r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy,nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1379) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017r
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
17-01-26 13:04
Płonka Anna
795.73KB
Zarządzenie Nr 4/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5.01.2017r. dot. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w spr. terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzup., w tym terminów skł. dok. dot. naboru do publicznych przedszkoli, oddz. przedszkolnych funkcjonujących przy SP oraz klas I publicznych SP na rok szkolny 2017/2018 Zarządzenie Nr 4/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5.01.2017r. dot. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w spr. terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzup., w tym terminów skł. dok. dot. naboru do publicznych przedszkoli, oddz. przedszkolnych funkcjonujących przy SP oraz klas I publicznych SP na rok szkolny 2017/2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
17-01-25 10:03
Płonka Anna
1.87MB
Zarządzenie Nr 18/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 stycznia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017r. Zarządzenie Nr 18/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 stycznia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 161
17-01-24 14:46
Płonka Anna
3.52MB
Zarządzenie Nr 17/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie zniszczenia spisów wyborców zamieszkałych na terenie sołectwa Książenice. Zarządzenie Nr 17/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie zniszczenia spisów wyborców zamieszkałych na terenie sołectwa Książenice.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
17-01-24 14:38
Płonka Anna
262.71KB
Zarządzenie Nr 16/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art.30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1379) oraz zmian w budżecie GiM na 2017r. Zarządzenie Nr 16/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art.30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1379) oraz zmian w budżecie GiM na 2017r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
17-01-24 14:36
Płonka Anna
764.74KB
Zarządzenie Nr 15/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 15/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
17-01-24 14:30
Płonka Anna
650.82KB
Zarządzenie Nr 14/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach. Zarządzenie Nr 14/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
17-01-24 14:28
Płonka Anna
315.93KB
Zarządzenie Nr 13/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Zastępcy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach. Zarządzenie Nr 13/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Zastępcy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
17-01-24 14:25
Płonka Anna
315.02KB
Zarządzenie Nr 12/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach. Zarządzenie Nr 12/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
17-01-24 14:23
Płonka Anna
299.89KB
Zarządzenie Nr 11/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wspieranych z budżetu gminy w 2017 roku. Zarządzenie Nr 11/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wspieranych z budżetu gminy w 2017 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
17-01-24 13:52
Płonka Anna
2.29MB
Zarządzenie Nr 10/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U.z 2016 r. poz. 1379) oraz zmian w budżecie GiM na 2017 r. Zarządzenie Nr 10/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U.z 2016 r. poz. 1379) oraz zmian w budżecie GiM na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
17-01-24 13:49
Płonka Anna
731.09KB
Zarządzenie Nr 9/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 stycznia 2017r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U.z 2016 r. poz.1379) oraz zmian w budżecie GiM na 2017r. Zarządzenie Nr 9/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 stycznia 2017r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U.z 2016 r. poz.1379) oraz zmian w budżecie GiM na 2017r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
17-01-24 13:44
Płonka Anna
740.03KB
Zarządzenie Nr 8/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 8/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
17-01-24 13:40
Płonka Anna
590.39KB
Zarządzenie Nr 7/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie uchylenia stawek opłat za umieszczanie reklam i tablic informacyjnych na terenach i obiektach będących własnością Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Zarządzenie Nr 7/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie uchylenia stawek opłat za umieszczanie reklam i tablic informacyjnych na terenach i obiektach będących własnością Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
17-01-24 13:38
Płonka Anna
398.04KB
Zarządzenie Nr 6/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 stycznia 2017r.w sprawie uchylenia Zarządzenia nr598/13 Burmistrza GiM Czerwionka-Leszczyny z dnia 27.12.2013r.w spr. określenia sposobu ustalenia cen i opłat za korzystanie z usług komunalnych o charakterze użyteczności publ. oraz za korzystanie z obiektów,urządzeń użyteczności publ.Gminy Czerwionka-Leszczyny. Zarządzenie Nr 6/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 stycznia 2017r.w sprawie uchylenia Zarządzenia nr598/13 Burmistrza GiM Czerwionka-Leszczyny z dnia 27.12.2013r.w spr. określenia sposobu ustalenia cen i opłat za korzystanie z usług komunalnych o charakterze użyteczności publ. oraz za korzystanie z obiektów,urządzeń użyteczności publ.Gminy Czerwionka-Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
17-01-24 13:36
Płonka Anna
272KB
Zarządzenie Nr 5/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 stycznia 2017 roku w sprawie planu finansowego z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami z 2017 r. Zarządzenie Nr 5/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 stycznia 2017 roku w sprawie planu finansowego z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami z 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
17-01-23 10:34
Płonka Anna
3.88MB
Zarządzenie Nr 3/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 stycznia 2017r. dot.przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w spr.ustalenia kryteriów wraz z liczbą pkt w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddz. przedszkolnych funkcjonujących przy SP,dla których organem prowadzącym jest GiM Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 3/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 stycznia 2017r. dot.przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w spr.ustalenia kryteriów wraz z liczbą pkt w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddz. przedszkolnych funkcjonujących przy SP,dla których organem prowadzącym jest GiM Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
17-01-16 16:42
Płonka Anna
1.63MB
Zarządzenie Nr 2/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 stycznia 2017 roku w sprawie określenia stosowanych wersji oprogramowania przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 2/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 stycznia 2017 roku w sprawie określenia stosowanych wersji oprogramowania przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
17-01-16 16:26
Płonka Anna
1.3MB
 	Zarządzenie Nr 1/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 stycznia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w 2017 roku. Zarządzenie Nr 1/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 stycznia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w 2017 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
17-01-16 16:25
Płonka Anna
3.69MB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Zarządzenia burmistrza z 2016 roku [ 675 ]
Zarządzenie Nr 675/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 30.12.2016r.w sprawie wprowadzenia zmian w Instrukcji gospodarki pozostałym majątkiem trwałym ujętym w pozabilansowej ewidencji ilościowej i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w UGiM,jedn. OSP oraz w siedzibach jedn. pomocniczych GiM Czerwionka-Leszczyny,stanowiącej zał. Zarządzenia Nr343/10 z dn.26.10.2010r Zarządzenie Nr 675/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 30.12.2016r.w sprawie wprowadzenia zmian w Instrukcji gospodarki pozostałym majątkiem trwałym ujętym w pozabilansowej ewidencji ilościowej i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w UGiM,jedn. OSP oraz w siedzibach jedn. pomocniczych GiM Czerwionka-Leszczyny,stanowiącej zał. Zarządzenia Nr343/10 z dn.26.10.2010r
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
17-01-13 09:56
Płonka Anna
1.3MB
Zarządzenie Nr 674/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 30 grudnia 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 674/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 30 grudnia 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
17-01-05 12:08
Gamza Halina
685.99KB
Zarządzenie Nr 673/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 30 grudnia 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 673/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 30 grudnia 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
17-01-05 12:07
Gamza Halina
726.96KB
Zarządzenie Nr 672/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 30 grudnia 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 672/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 30 grudnia 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
17-01-05 12:06
Gamza Halina
691.36KB
Zarządzenie Nr 671/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 30 grudnia 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 671/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 30 grudnia 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
17-01-05 12:01
Gamza Halina
631.27KB
Zarządzenie Nr 670/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 30 grudnia 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 670/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 30 grudnia 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
17-01-05 12:01
Gamza Halina
690.63KB
Zarządzenie Nr 669/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 29 grudnia 2016 roku, w sprawie pozostawienia bez rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych w Czerwionce-Leszczynach w 2017 roku. Zarządzenie Nr 669/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 29 grudnia 2016 roku, w sprawie pozostawienia bez rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych w Czerwionce-Leszczynach w 2017 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
17-01-03 10:22
Gamza Halina
353.71KB
Zarządzenie Nr 668/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 29 grudnia 2016 roku, w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej druków ścisłego zarachowania stosowanych w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Zarządzenie Nr 668/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 29 grudnia 2016 roku, w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej druków ścisłego zarachowania stosowanych w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
17-01-03 10:18
Gamza Halina
370.64KB
Zarządzenie Nr 667/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 29 grudnia 2016 roku, w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2016 r. Zarządzenie Nr 667/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 29 grudnia 2016 roku, w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
17-01-03 10:14
Gamza Halina
4.5MB
Zarządzenie Nr 666/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 29 grudnia 2016 roku, w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Zarządzenie Nr 666/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 29 grudnia 2016 roku, w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
17-01-03 10:12
Gamza Halina
4.2MB
Zarządzenie Nr 665/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 grudnia 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 665/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 grudnia 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
16-12-30 10:28
Gamza Halina
753.64KB
Zarządzenie Nr 664/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 27 grudnia 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 664/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 27 grudnia 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
16-12-30 09:47
Gamza Halina
685.15KB
Zarządzenie Nr 663/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 27 grudnia 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 663/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 27 grudnia 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
16-12-30 09:45
Gamza Halina
675.93KB
Zarządzenie Nr 662/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 27 grudnia 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 662/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 27 grudnia 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
16-12-30 09:44
Gamza Halina
673.91KB
Zarządzenie Nr 661/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 27 grudnia 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 661/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 27 grudnia 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
16-12-30 09:42
Gamza Halina
627.75KB
Zarządzenie Nr 660/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 27 grudnia 2016 roku, w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych w Czerwionce-Leszczynach w 2017 roku. Zarządzenie Nr 660/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 27 grudnia 2016 roku, w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych w Czerwionce-Leszczynach w 2017 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
16-12-30 09:39
Gamza Halina
398.88KB
Zarządzenie Nr 659/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 27 grudnia 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 659/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 27 grudnia 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
16-12-30 09:27
Gamza Halina
1.1MB
Zarządzenie Nr 658/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 27 grudnia 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 658/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 27 grudnia 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
16-12-30 09:24
Gamza Halina
675.63KB
Zarządzenie Nr 657/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 27 grudnia 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 657/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 27 grudnia 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
16-12-30 09:17
Gamza Halina
688.61KB
Zarządzenie Nr 656/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 27 grudnia 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 656/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 27 grudnia 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
16-12-30 09:14
Gamza Halina
823.76KB
Zarządzenie Nr 655/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 27 grudnia 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 655/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 27 grudnia 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
16-12-30 09:13
Gamza Halina
614.51KB
Zarządzenie Nr 654/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 27 grudnia 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 654/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 27 grudnia 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
16-12-30 09:11
Gamza Halina
641.16KB
Zarządzenie Nr 653/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 27 grudnia 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 653/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 27 grudnia 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
16-12-30 09:02
Gamza Halina
647.88KB
Zarządzenie Nr 652/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 27 grudnia 2016 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 652/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 27 grudnia 2016 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
16-12-30 09:01
Gamza Halina
766.82KB
Zarządzenie Nr 651/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 23 grudnia 2016 roku, w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, w tym organizacja przedsięwzięć mających na celu zapewnienie schronienia... Zarządzenie Nr 651/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 23 grudnia 2016 roku, w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, w tym organizacja przedsięwzięć mających na celu zapewnienie schronienia...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
16-12-29 11:46
Gamza Halina
468.29KB
Zarządzenie Nr 650/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 22 grudnia 2016 roku, w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z urządzeń targowych. Zarządzenie Nr 650/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 22 grudnia 2016 roku, w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z urządzeń targowych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
16-12-29 11:22
Gamza Halina
484.16KB
Zarządzenie Nr 649/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 22 grudnia 2016 roku, w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Kontroli Wewnętrznej. Zarządzenie Nr 649/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 22 grudnia 2016 roku, w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Kontroli Wewnętrznej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
16-12-29 11:17
Gamza Halina
302.71KB
Zarządzenie Nr 648/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 22 grudnia 2016 roku, w sprawie zatwierdzenia Planu audytu wewnętrznego na rok 2017. Zarządzenie Nr 648/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 22 grudnia 2016 roku, w sprawie zatwierdzenia Planu audytu wewnętrznego na rok 2017.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
16-12-29 11:15
Gamza Halina
2.58MB
Zarządzenie Nr 647/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 20 grudnia 2016 roku, w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi cmentarne. Zarządzenie Nr 647/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 20 grudnia 2016 roku, w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi cmentarne.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
16-12-29 11:11
Gamza Halina
775.06KB
Zarządzenie Nr 646/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 20 grudnia 2016 roku, w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania umów dotyczących świadczenia usług ubezpieczeniowych dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2017 r. Zarządzenie Nr 646/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 20 grudnia 2016 roku, w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania umów dotyczących świadczenia usług ubezpieczeniowych dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
16-12-23 12:43
Gamza Halina
310.32KB
Zarządzenie Nr 645/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 19 grudnia 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 645/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 19 grudnia 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
16-12-23 12:35
Gamza Halina
623.95KB
Zarządzenie Nr 644/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 19 grudnia 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 644/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 19 grudnia 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
16-12-23 12:33
Gamza Halina
1.15MB
Zarządzenie Nr 643/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 19 grudnia 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 643/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 19 grudnia 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
16-12-23 12:31
Gamza Halina
1.13MB
Zarządzenie Nr 642/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 19 grudnia 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 642/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 19 grudnia 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
16-12-23 12:30
Gamza Halina
1.06MB
Zarządzenie Nr 641/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 19 grudnia 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 641/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 19 grudnia 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
16-12-23 12:26
Gamza Halina
640.63KB
Zarządzenie Nr 640/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 19 grudnia 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 640/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 19 grudnia 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
16-12-23 09:53
Gamza Halina
800.36KB
Zarządzenie Nr 639/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 19 grudnia 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 639/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 19 grudnia 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
16-12-23 09:43
Gamza Halina
608.74KB
Zarządzenie Nr 638/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 19 grudnia 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 638/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 19 grudnia 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
16-12-23 09:41
Gamza Halina
1.21MB
Zarządzenie Nr 637/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 19 grudnia 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 637/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 19 grudnia 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
16-12-23 09:39
Gamza Halina
1.21MB
Zarządzenie Nr 636/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 19 grudnia 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 636/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 19 grudnia 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
16-12-23 09:37
Gamza Halina
1.13MB
Zarządzenie Nr 635/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 19 grudnia 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 635/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 19 grudnia 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
16-12-23 09:23
Gamza Halina
655.07KB
Zarządzenie Nr 634/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 19 grudnia 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 634/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 19 grudnia 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
16-12-23 08:36
Gamza Halina
609.54KB
Zarządzenie Nr 633/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 16 grudnia 2016 roku, dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat, w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny. Zarządzenie Nr 633/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 16 grudnia 2016 roku, dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat, w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
16-12-23 08:25
Gamza Halina
692.48KB
Zarządzenie Nr 632/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 16 grudnia 2016 roku, w sprawie zasad prowadzenia rozliczeń podatku od towarów i usług, sporządzenia deklaracji VAT 7 oraz przekazywania danych niezbędnych do wygenerowania Jednolitego Pliku Kontrolnego dla struktury VAT w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny. Zarządzenie Nr 632/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 16 grudnia 2016 roku, w sprawie zasad prowadzenia rozliczeń podatku od towarów i usług, sporządzenia deklaracji VAT 7 oraz przekazywania danych niezbędnych do wygenerowania Jednolitego Pliku Kontrolnego dla struktury VAT w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
16-12-22 15:23
Gamza Halina
10.13MB
Zarządzenie Nr 631/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 16 grudnia 2016 roku, w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Zarządzenie Nr 631/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 16 grudnia 2016 roku, w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
16-12-22 15:07
Gamza Halina
4.66MB
Zarządzenie Nr 630/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 16 grudnia 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 630/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 16 grudnia 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
16-12-22 15:01
Gamza Halina
1.05MB
Zarządzenie Nr 629/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 16 grudnia 2016 roku, w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2016 r. Zarządzenie Nr 629/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 16 grudnia 2016 roku, w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
16-12-22 15:00
Gamza Halina
4.42MB
Zarządzenie Nr 628/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 grudnia 2016 roku, w sprawie powołania oraz określenia zadań Zespołu ds. Stypendiów Sportowych. Zarządzenie Nr 628/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 grudnia 2016 roku, w sprawie powołania oraz określenia zadań Zespołu ds. Stypendiów Sportowych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
16-12-19 11:26
Gamza Halina
398.46KB
Zarządzenie Nr 627/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 grudnia 2016 roku, w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie nagrody lub wyróżnienia i Regulaminu przyznawania poszczególnych kategorii nagród i ich wysokości za wysokie wyniki sportowe i wybitne osiągnięcia indywidualne lub zespołowe w działalności w zakresie sportu. Zarządzenie Nr 627/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 grudnia 2016 roku, w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie nagrody lub wyróżnienia i Regulaminu przyznawania poszczególnych kategorii nagród i ich wysokości za wysokie wyniki sportowe i wybitne osiągnięcia indywidualne lub zespołowe w działalności w zakresie sportu.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
16-12-19 11:01
Gamza Halina
2.29MB
Zarządzenie Nr 626/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 grudnia 2016 roku, w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium sportowego za osiąganie wysokich wyników sportowych. Zarządzenie Nr 626/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 grudnia 2016 roku, w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium sportowego za osiąganie wysokich wyników sportowych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
16-12-19 10:57
Gamza Halina
1.5MB
Zarządzenie Nr 625/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 grudnia 2016 roku, w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Zarządzenie Nr 625/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 grudnia 2016 roku, w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
16-12-19 10:48
Gamza Halina
514.66KB
Zarządzenie Nr 624/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 grudnia 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 624/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 grudnia 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
16-12-14 12:22
Gamza Halina
612.25KB
Zarządzenie Nr 623/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 grudnia 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 623/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 grudnia 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
16-12-14 12:20
Gamza Halina
780.16KB
Zarządzenie Nr 622/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 grudnia 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 622/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 grudnia 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
16-12-14 12:12
Gamza Halina
777.37KB
Zarządzenie Nr 621/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 grudnia 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 621/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 grudnia 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
16-12-14 12:11
Gamza Halina
715.89KB
Zarządzenie Nr 620/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 grudnia 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 620/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 grudnia 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
16-12-14 12:09
Gamza Halina
661.57KB
Zarządzenie Nr 619/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 grudnia 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 619/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 grudnia 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
16-12-14 11:56
Gamza Halina
704.78KB
Zarządzenie Nr 618/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 grudnia 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 618/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 grudnia 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
16-12-14 11:52
Gamza Halina
1.07MB
Zarządzenie Nr 617/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 grudnia 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 617/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 grudnia 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
16-12-14 11:50
Gamza Halina
600.85KB
Zarządzenie Nr 616/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 grudnia 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 616/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 grudnia 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
16-12-14 11:49
Gamza Halina
599.24KB
Zarządzenie Nr 615/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 grudnia 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 615/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 grudnia 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
16-12-14 11:47
Gamza Halina
652.01KB
Zarządzenie Nr 614/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 grudnia 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 614/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 grudnia 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
16-12-14 11:32
Gamza Halina
601.11KB
Zarządzenie Nr 613/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 grudnia 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 613/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 grudnia 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
16-12-14 11:05
Gamza Halina
668.25KB
Zarządzenie Nr 612/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 grudnia 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 612/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 grudnia 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
16-12-14 11:01
Gamza Halina
750.09KB
Zarządzenie Nr 611/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 grudnia 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 611/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 grudnia 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
16-12-14 11:00
Gamza Halina
841.38KB
Zarządzenie Nr 610/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 grudnia 2016 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 610/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 grudnia 2016 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
16-12-14 10:57
Gamza Halina
756.95KB
Zarządzenie Nr 609/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 grudnia 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 609/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 grudnia 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
16-12-14 10:54
Gamza Halina
1.19MB
Zarządzenie Nr 608/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 9 grudnia 2016 roku, w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz obecnych najemców. Zarządzenie Nr 608/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 9 grudnia 2016 roku, w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz obecnych najemców.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
16-12-13 12:07
Gamza Halina
1.65MB
Zarządzenie Nr 607/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 9 grudnia 2016 roku, w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu. Zarządzenie Nr 607/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 9 grudnia 2016 roku, w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
16-12-13 12:02
Gamza Halina
761.91KB
Zarządzenie Nr 606/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 9 grudnia 2016 roku, w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. Zarządzenie Nr 606/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 9 grudnia 2016 roku, w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
16-12-13 12:00
Gamza Halina
855.86KB
Zarządzenie Nr 605/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 5 grudnia 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 605/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 5 grudnia 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
16-12-13 11:55
Gamza Halina
696.92KB
Zarządzenie Nr 604/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 5 grudnia 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 604/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 5 grudnia 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
16-12-13 11:52
Gamza Halina
661.2KB
Zarządzenie Nr 603/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 5 grudnia 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 603/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 5 grudnia 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
16-12-13 11:39
Gamza Halina
708.31KB
Zarządzenie Nr 602/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 5 grudnia 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 602/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 5 grudnia 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
16-12-13 11:38
Gamza Halina
824.08KB
Zarządzenie Nr 601/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 5 grudnia 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 601/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 5 grudnia 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
16-12-13 11:37
Gamza Halina
660.66KB
Zarządzenie Nr 600/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 5 grudnia 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 600/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 5 grudnia 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
16-12-13 11:34
Gamza Halina
661.11KB
Zarządzenie Nr 599/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 5 grudnia 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 599/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 5 grudnia 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
16-12-13 11:32
Gamza Halina
645.41KB
Zarządzenie Nr 598/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 5 grudnia 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 598/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 5 grudnia 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
16-12-13 11:25
Gamza Halina
644.53KB
Zarządzenie Nr 597/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 5 grudnia 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 597/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 5 grudnia 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
16-12-13 11:22
Gamza Halina
636.86KB
Zarządzenie Nr 596/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 5 grudnia 2016 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 596/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 5 grudnia 2016 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
16-12-13 11:19
Gamza Halina
756.69KB
Zarządzenie Nr 595/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 1 grudnia 2016 roku, w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola w Bełku Pani mgr Stefanii Baluch. Zarządzenie Nr 595/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 1 grudnia 2016 roku, w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola w Bełku Pani mgr Stefanii Baluch.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
16-12-13 11:08
Gamza Halina
320.27KB
Zarządzenie Nr 594/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 1 grudnia 2016 roku, w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola w Bełku Pani mgr Stefanii Baluch. Zarządzenie Nr 594/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 1 grudnia 2016 roku, w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola w Bełku Pani mgr Stefanii Baluch.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
16-12-13 11:05
Gamza Halina
219.72KB
Zarządzenie Nr 593/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 30 listopada 2016 roku, w sprawie powołania komisji przetargowej do wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności niezabudowanej działki nr 2448/37 położonej w obrębie Leszczyny. Zarządzenie Nr 593/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 30 listopada 2016 roku, w sprawie powołania komisji przetargowej do wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności niezabudowanej działki nr 2448/37 położonej w obrębie Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
16-12-13 10:57
Gamza Halina
469.32KB
Zarządzenie Nr 592/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 30 listopada 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 592/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 30 listopada 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
16-12-13 10:47
Gamza Halina
672.9KB
Zarządzenie Nr 591/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 30 listopada 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 591/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 30 listopada 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
16-12-13 10:46
Gamza Halina
650.01KB
Zarządzenie Nr 590/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 30 listopada 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 590/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 30 listopada 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
16-12-13 10:43
Gamza Halina
746.58KB
Zarządzenie Nr 589/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 30 listopada 2016 roku, w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych w Czerwionce-Leszczynach w 2017 roku. Zarządzenie Nr 589/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 30 listopada 2016 roku, w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych w Czerwionce-Leszczynach w 2017 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
16-12-13 10:39
Gamza Halina
5.22MB
Zarządzenie Nr 588/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 30 listopada 2016 roku, w sprawie powołania Komisji negocjacyjnej dla potrzeb uzgodnienia wysokości odszkodowania za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne. Zarządzenie Nr 588/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 30 listopada 2016 roku, w sprawie powołania Komisji negocjacyjnej dla potrzeb uzgodnienia wysokości odszkodowania za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
16-12-13 10:37
Gamza Halina
329.23KB
Zarządzenie Nr 587/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 30 listopada 2016 roku, w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wspieranych z budżetu gminy w latach 2017-2019. Zarządzenie Nr 587/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 30 listopada 2016 roku, w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wspieranych z budżetu gminy w latach 2017-2019.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
16-12-13 10:32
Gamza Halina
4.8MB
Zarządzenie Nr 586/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 29 listopada 2016 roku, w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynków biurowych Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Zarządzenie Nr 586/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 29 listopada 2016 roku, w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynków biurowych Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
17-01-16 16:03
Płonka Anna
26.94MB
Zarządzenie Nr 585/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 29 listopada 2016 roku, dotyczące konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Zarządzenie Nr 585/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 29 listopada 2016 roku, dotyczące konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
16-12-05 13:16
Gamza Halina
1.29MB
Zarządzenie Nr 584/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 listopada 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 584/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 listopada 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
16-12-05 12:48
Gamza Halina
721.71KB
Zarządzenie Nr 583/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 listopada 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 583/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 listopada 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
16-12-05 12:46
Gamza Halina
656.7KB
Zarządzenie Nr 582/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 listopada 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 582/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 listopada 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
16-12-05 12:44
Gamza Halina
653.32KB
Zarządzenie Nr 581/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 listopada 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 581/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 listopada 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
16-12-05 12:40
Gamza Halina
814.89KB
Zarządzenie Nr 580/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 listopada 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 580/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 listopada 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
16-12-05 12:40
Gamza Halina
633.21KB
Zarządzenie Nr 579/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 listopada 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 579/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 listopada 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
16-12-05 12:36
Gamza Halina
713.9KB
Zarządzenie Nr 578/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 listopada 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 578/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 listopada 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
16-12-05 12:35
Gamza Halina
688.64KB
Zarządzenie Nr 577/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 listopada 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 577/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 listopada 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
16-12-05 12:31
Gamza Halina
648.26KB
Zarządzenie Nr 576/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 listopada 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 576/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 listopada 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
16-12-05 12:27
Gamza Halina
681.07KB
Zarządzenie Nr 575/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 listopada 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 575/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 listopada 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
16-12-05 12:26
Gamza Halina
701.34KB
Zarządzenie Nr 574/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 listopada 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 574/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 listopada 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
16-12-05 12:24
Gamza Halina
643.38KB
Zarządzenie Nr 573/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 listopada 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 573/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 listopada 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
16-12-05 12:13
Gamza Halina
623.63KB
Zarządzenie Nr 572/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 listopada 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 572/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 listopada 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
16-12-05 12:11
Gamza Halina
828.78KB
Zarządzenie Nr 571/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 listopada 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 571/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 listopada 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
16-12-05 12:10
Gamza Halina
614.7KB
Zarządzenie Nr 570/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 listopada 2016 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 570/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 listopada 2016 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
16-12-05 12:07
Gamza Halina
745.63KB
Zarządzenie Nr 569/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 listopada 2016 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 569/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 listopada 2016 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
16-12-05 12:06
Gamza Halina
745.29KB
Zarządzenie Nr 568/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 listopada 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 568/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 listopada 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
16-12-05 12:03
Gamza Halina
652.63KB
Zarządzenie Nr 567/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 25 listopada 2016 roku, w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2016 r. Zarządzenie Nr 567/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 25 listopada 2016 roku, w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
16-12-05 11:57
Gamza Halina
4.49MB
Zarządzenie Nr 566/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 25 listopada 2016 roku, w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Zarządzenie Nr 566/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 25 listopada 2016 roku, w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
16-12-05 11:52
Gamza Halina
5.06MB
Zarządzenie Nr 565/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 24 listopada 2016 roku, w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego ofertowego na sprzedaż składnika majątku ruchomego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w postaci samochodu osobowego marki SKODA SUPER B. Zarządzenie Nr 565/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 24 listopada 2016 roku, w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego ofertowego na sprzedaż składnika majątku ruchomego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w postaci samochodu osobowego marki SKODA SUPER B.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
16-12-05 11:47
Gamza Halina
4.99MB
Zarządzenie Nr 564/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 23 listopada 2016 roku, w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz obecnych najemców. Zarządzenie Nr 564/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 23 listopada 2016 roku, w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz obecnych najemców.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
16-12-05 11:40
Gamza Halina
1.45MB
Zarządzenie Nr 563/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 21 listopada 2016 roku, w sprawie ustalenia stawek czynszu z tytułu korzystania z nieruchomości stanowiących własność, współwłasność lub będących w użytkowaniu wieczystym Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Zarządzenie Nr 563/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 21 listopada 2016 roku, w sprawie ustalenia stawek czynszu z tytułu korzystania z nieruchomości stanowiących własność, współwłasność lub będących w użytkowaniu wieczystym Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
16-12-05 11:34
Gamza Halina
1.45MB
Zarządzenie Nr 562/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 21 listopada 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 562/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 21 listopada 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
16-12-05 11:29
Gamza Halina
776.94KB
Zarządzenie Nr 561/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 21 listopada 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 561/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 21 listopada 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
16-12-05 11:18
Gamza Halina
660.6KB
Zarządzenie Nr 560/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 21 listopada 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 560/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 21 listopada 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
16-12-02 11:51
Gamza Halina
828.92KB
Zarządzenie Nr 559/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 21 listopada 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 559/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 21 listopada 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
16-12-02 11:49
Gamza Halina
660.61KB
Zarządzenie Nr 558/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 21 listopada 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 558/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 21 listopada 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
16-12-02 11:47
Gamza Halina
699.02KB
Zarządzenie Nr 557/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 21 listopada 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 557/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 21 listopada 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
16-12-02 11:46
Gamza Halina
1.11MB
Zarządzenie Nr 556/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 21 listopada 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 556/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 21 listopada 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
16-12-02 11:43
Gamza Halina
664.11KB
Zarządzenie Nr 555/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 21 listopada 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 555/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 21 listopada 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
16-12-02 11:39
Gamza Halina
632.76KB
Zarządzenie Nr 554/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 21 listopada 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 554/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 21 listopada 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
16-12-02 11:38
Gamza Halina
671.42KB
Zarządzenie Nr 553/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 21 listopada 2016 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 553/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 21 listopada 2016 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
16-12-02 11:33
Gamza Halina
768.67KB
Zarządzenie Nr 552/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 21 listopada 2016 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 552/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 21 listopada 2016 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
16-12-02 11:31
Gamza Halina
772.4KB
Zarządzenie Nr 551/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 21 listopada 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 551/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 21 listopada 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
16-12-02 11:18
Gamza Halina
1.67MB
Zarządzenie Nr 550/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 21 listopada 2016 roku, w sprawie zasad udostępniania nieruchomości, stanowiących własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na potrzeby infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu i innych inwestycji. Zarządzenie Nr 550/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 21 listopada 2016 roku, w sprawie zasad udostępniania nieruchomości, stanowiących własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na potrzeby infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu i innych inwestycji.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
16-12-02 11:14
Gamza Halina
3.28MB
Zarządzenie Nr 549/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 18 listopada 2016 roku, w sprawie ustalenia i przyznania diet dla członków Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 powołanej dla przeprowadzenia wyborów powszechnych sołtysa Sołectwa Książenice 27 listopada 2016 roku. Zarządzenie Nr 549/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 18 listopada 2016 roku, w sprawie ustalenia i przyznania diet dla członków Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 powołanej dla przeprowadzenia wyborów powszechnych sołtysa Sołectwa Książenice 27 listopada 2016 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
16-12-02 10:54
Gamza Halina
328.62KB
Zarządzenie Nr 548/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 18 listopada 2016 roku, w sprawie sporządzenia spisu wyborców zamieszkałych na terenie sołectwa Książenice. Zarządzenie Nr 548/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 18 listopada 2016 roku, w sprawie sporządzenia spisu wyborców zamieszkałych na terenie sołectwa Książenice.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
16-12-02 10:47
Gamza Halina
257.33KB
Zarządzenie Nr 547/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 17 listopada 2016 roku, w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola w Bełku. Zarządzenie Nr 547/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 17 listopada 2016 roku, w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola w Bełku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
16-12-02 10:43
Gamza Halina
467.26KB
Zarządzenie Nr 546/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 15 listopada 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 546/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 15 listopada 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
16-12-01 14:20
Gamza Halina
756.21KB
Zarządzenie Nr 545/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 15 listopada 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 545/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 15 listopada 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
16-12-01 14:19
Gamza Halina
631.8KB
Zarządzenie Nr 544/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 15 listopada 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 544/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 15 listopada 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
16-12-01 14:17
Gamza Halina
676.38KB
Zarządzenie Nr 543/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 15 listopada 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 543/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 15 listopada 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
16-12-01 14:12
Gamza Halina
680.35KB
Zarządzenie Nr 542/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 15 listopada 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 542/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 15 listopada 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
16-12-01 14:10
Gamza Halina
684.62KB
Zarządzenie Nr 541/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 15 listopada 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 541/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 15 listopada 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
16-12-01 14:09
Gamza Halina
674.28KB
Zarządzenie Nr 540/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 15 listopada 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 540/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 15 listopada 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
16-12-01 10:07
Gamza Halina
799.13KB
Zarządzenie Nr 539/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 15 listopada 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 539/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 15 listopada 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
16-12-01 10:07
Gamza Halina
740.27KB
Zarządzenie Nr 538/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 15 listopada 2016 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 538/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 15 listopada 2016 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
16-12-01 09:47
Gamza Halina
817.07KB
Zarządzenie Nr 537/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 15 listopada 2016 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 537/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 15 listopada 2016 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
16-12-01 09:44
Gamza Halina
0.96MB
Zarządzenie Nr 536/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 15 listopada 2016 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 536/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 15 listopada 2016 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
16-12-01 09:43
Gamza Halina
772.45KB
Zarządzenie Nr 535/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 15 listopada 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 535/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 15 listopada 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
16-12-01 09:40
Gamza Halina
1.23MB
Zarządzenie Nr 534/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 15 listopada 2016 roku, w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty Zarządzenie Nr 534/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 15 listopada 2016 roku, w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
16-12-01 09:30
Gamza Halina
1.31MB
Zarządzenie Nr 533/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 15 listopada 2016 roku, w sprawie zmiany Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz na wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 86//09 z 22 kwietnia 2009 roku. Zarządzenie Nr 533/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 15 listopada 2016 roku, w sprawie zmiany Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz na wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 86//09 z 22 kwietnia 2009 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
16-12-01 09:26
Gamza Halina
1.58MB
Zarządzenie Nr 532/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 15 listopada 2016 roku, w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czerwionce-Leszczynach. Zarządzenie Nr 532/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 15 listopada 2016 roku, w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czerwionce-Leszczynach.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
16-11-24 12:13
Gamza Halina
474.34KB
Zarządzenie Nr 531/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 15 listopada 2016 roku, w sprawie utworzenia listy przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisjach konkursowych działających w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych. Zarządzenie Nr 531/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 15 listopada 2016 roku, w sprawie utworzenia listy przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisjach konkursowych działających w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
16-11-22 12:00
Gamza Halina
0.98MB
Zarządzenie Nr 530/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 15 listopada 2016 roku, w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Zarządzenie Nr 530/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 15 listopada 2016 roku, w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
16-11-22 11:57
Gamza Halina
10.3MB
Zarządzenie Nr 529/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 15 listopada 2016 roku, w sprawie zatwierdzenia i przedłożenia projektu Uchwały Budżetowej na 2017 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami. Zarządzenie Nr 529/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 15 listopada 2016 roku, w sprawie zatwierdzenia i przedłożenia projektu Uchwały Budżetowej na 2017 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
16-11-22 11:49
Gamza Halina
6.23MB
Zarządzenie Nr 528/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 14 listopada 2016 roku, w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2016 r. Zarządzenie Nr 528/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 14 listopada 2016 roku, w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
16-11-22 11:45
Gamza Halina
4.34MB
Zarządzenie Nr 527/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 14 listopada 2016 roku, w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Zarządzenie Nr 527/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 14 listopada 2016 roku, w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
16-11-22 10:53
Gamza Halina
3.82MB
Zarządzenie Nr 526/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 14 listopada 2016 roku, w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej powołanej dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w celu wyboru wykonawcy na realizację zamówienia.... Zarządzenie Nr 526/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 14 listopada 2016 roku, w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej powołanej dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w celu wyboru wykonawcy na realizację zamówienia....
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
16-11-22 10:51
Gamza Halina
2.66MB
Zarządzenie Nr 525/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 14 listopada 2016 roku, w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czerwionce-Leszczynach Panu Michałowi Cichoniowi. Zarządzenie Nr 525/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 14 listopada 2016 roku, w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czerwionce-Leszczynach Panu Michałowi Cichoniowi.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
16-11-16 11:55
Gamza Halina
265.99KB
Zarządzenie Nr 524/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 14 listopada 2016 roku, w sprawie przeprowadzenia weryfikacji wartości niematerialnych i prawnych. Zarządzenie Nr 524/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 14 listopada 2016 roku, w sprawie przeprowadzenia weryfikacji wartości niematerialnych i prawnych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
16-11-16 11:49
Gamza Halina
502.42KB
Zarządzenie Nr 523/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 14 listopada 2016 roku, w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji nieruchomości stanowiących mienie należące do Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z ewidencją gminnego zasobu nieruchomości. Zarządzenie Nr 523/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 14 listopada 2016 roku, w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji nieruchomości stanowiących mienie należące do Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z ewidencją gminnego zasobu nieruchomości.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
16-11-16 11:22
Gamza Halina
669.13KB
Zarządzenie Nr 522/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 14 listopada 2016 roku, w sprawie przeprowadzenia weryfikacji gruntów stanowiących mienie komunalne. Zarządzenie Nr 522/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 14 listopada 2016 roku, w sprawie przeprowadzenia weryfikacji gruntów stanowiących mienie komunalne.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
16-11-16 11:19
Gamza Halina
495.44KB
Zarządzenie Nr 521/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 14 listopada 2016 roku, w sprawie przeprowadzenia weryfikacji obiektów, do których dostęp jest utrudniony. Zarządzenie Nr 521/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 14 listopada 2016 roku, w sprawie przeprowadzenia weryfikacji obiektów, do których dostęp jest utrudniony.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
16-11-16 11:15
Gamza Halina
804.78KB
Zarządzenie Nr 520/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 14 listopada 2016 roku, w sprawie przeprowadzenia weryfikacji zadań inwestycyjnych. Zarządzenie Nr 520/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 14 listopada 2016 roku, w sprawie przeprowadzenia weryfikacji zadań inwestycyjnych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
16-11-16 11:10
Gamza Halina
697.85KB
Zarządzenie Nr 519/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 14 listopada 2016 roku, w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze uzgodnień sald należności oraz weryfikacji sald kont księgowych. Zarządzenie Nr 519/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 14 listopada 2016 roku, w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze uzgodnień sald należności oraz weryfikacji sald kont księgowych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
16-11-16 11:02
Gamza Halina
888.94KB
Zarządzenie Nr 518/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 14 listopada 2016 roku, w sprawie harmonogramu inwentaryzacji w drodze spisu z natury na 2016 rok. Zarządzenie Nr 518/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 14 listopada 2016 roku, w sprawie harmonogramu inwentaryzacji w drodze spisu z natury na 2016 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
16-11-16 11:00
Gamza Halina
2.09MB
Zarządzenie Nr 517/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 14 listopada 2016 roku, w sprawie powołania Zespołów Spisowych. Zarządzenie Nr 517/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 14 listopada 2016 roku, w sprawie powołania Zespołów Spisowych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
16-11-16 10:56
Gamza Halina
1.01MB
Zarządzenie Nr 516/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 14 listopada 2016 roku, w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej. Zarządzenie Nr 516/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 14 listopada 2016 roku, w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
16-11-16 10:54
Gamza Halina
435.66KB
Zarządzenie Nr 515/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 14 listopada 2016 roku, w sprawie zasad przeprowadzenia inwentaryzacji. Zarządzenie Nr 515/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 14 listopada 2016 roku, w sprawie zasad przeprowadzenia inwentaryzacji.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
16-11-16 10:48
Gamza Halina
812.68KB
Zarządzenie Nr 514/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 14 listopada 2016 roku, w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny obowiązujących od 1 stycznia 2017 roku. Zarządzenie Nr 514/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 14 listopada 2016 roku, w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny obowiązujących od 1 stycznia 2017 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
16-11-15 14:47
Gamza Halina
2.36MB
Zarządzenie Nr 513/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 14 listopada 2016 roku, w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny obowiązujących od 1 stycznia 2017 roku. Zarządzenie Nr 513/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 14 listopada 2016 roku, w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny obowiązujących od 1 stycznia 2017 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
16-11-15 14:46
Gamza Halina
3.24MB
Zarządzenie Nr 512/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 14 listopada 2016 roku, w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości obowiązujących od 1 stycznia 2017 roku. Zarządzenie Nr 512/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 14 listopada 2016 roku, w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości obowiązujących od 1 stycznia 2017 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
16-11-15 14:38
Gamza Halina
3.76MB
Zarządzenie Nr 511/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 14 listopada 2016 roku, w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od 1 stycznia 2017 roku. Zarządzenie Nr 511/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 14 listopada 2016 roku, w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od 1 stycznia 2017 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
16-11-15 14:34
Gamza Halina
1.47MB
Zarządzenie Nr 510/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 9 listopada 2016 roku, w sprawie zasad ( polityki ) rachunkowości w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Zarządzenie Nr 510/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 9 listopada 2016 roku, w sprawie zasad ( polityki ) rachunkowości w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
16-11-15 14:27
Gamza Halina
4.02MB
Zarządzenie Nr 509/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 9 listopada 2016 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na zadania i zakupy inwestycyjne oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 509/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 9 listopada 2016 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na zadania i zakupy inwestycyjne oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
16-11-15 14:21
Gamza Halina
633.22KB
Zarządzenie Nr 508/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 9 listopada 2016 roku, w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 508/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 9 listopada 2016 roku, w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
16-11-15 14:19
Gamza Halina
697.49KB
Zarządzenie Nr 507/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 8 listopada 2016 roku dot. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/361/13 z 1 lutego 2013 r w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień gminy dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe. Zarządzenie Nr 507/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 8 listopada 2016 roku dot. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/361/13 z 1 lutego 2013 r w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień gminy dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
16-11-09 12:43
Gamza Halina
1.31MB
Zarządzenie Nr 506/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 7 listopada 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 506/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 7 listopada 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
16-11-09 12:35
Gamza Halina
824.61KB
Zarządzenie Nr 505/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 7 listopada 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 505/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 7 listopada 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
16-11-09 12:30
Gamza Halina
1.1MB
Zarządzenie Nr 504/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 3 listopada 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 504/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 3 listopada 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
16-11-09 12:29
Gamza Halina
870.35KB
Zarządzenie Nr 503/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 3 listopada 2016 roku, w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w gminie i mieście Czerwionka-Leszczyny. Zarządzenie Nr 503/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 3 listopada 2016 roku, w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w gminie i mieście Czerwionka-Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
16-11-09 12:25
Gamza Halina
2MB
Zarządzenie Nr 502/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 3 listopada 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 502/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 3 listopada 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
16-11-09 12:22
Gamza Halina
1.11MB
Zarządzenie Nr 501/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 31 października 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 501/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 31 października 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
16-11-04 11:52
Gamza Halina
669.53KB
Zarządzenie Nr 500/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 31 października 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 500/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 31 października 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
16-11-04 11:50
Gamza Halina
622.49KB
Zarządzenie Nr 499/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 października 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 499/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 października 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
16-11-04 11:48
Gamza Halina
667.82KB
Zarządzenie Nr 498/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 października 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 498/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 października 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
16-11-04 11:46
Gamza Halina
727.88KB
Zarządzenie Nr 497/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 października 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 497/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 października 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
16-11-04 11:44
Gamza Halina
647.59KB
Zarządzenie Nr 496/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 października 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 496/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 października 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
16-11-04 11:43
Gamza Halina
680.99KB
Zarządzenie Nr 495/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 października 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 495/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 października 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
16-11-04 11:40
Gamza Halina
832.38KB
Zarządzenie Nr 494/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 października 2016 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 494/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 października 2016 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
16-11-04 11:36
Gamza Halina
782.46KB
Zarządzenie Nr 493/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 października 2016 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 493/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 października 2016 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
16-11-04 11:36
Gamza Halina
777.83KB
Zarządzenie Nr 492/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 października 2016 roku, w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku. Zarządzenie Nr 492/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 października 2016 roku, w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
16-11-04 11:26
Gamza Halina
736.1KB
Zarządzenie Nr 491/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 października 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 491/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 października 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
16-11-04 10:45
Gamza Halina
1.02MB
Zarządzenie Nr 490/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 października 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 490/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 października 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
16-11-04 10:43
Gamza Halina
1.18MB
Zarządzenie Nr 489/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 października 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 489/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 października 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
16-11-04 10:40
Gamza Halina
726.99KB
Zarządzenie Nr 488/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 października 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 488/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 października 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
16-11-04 10:38
Gamza Halina
722.9KB
Zarządzenie Nr 487/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 października 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 487/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 października 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
16-11-04 10:35
Gamza Halina
725.28KB
Zarządzenie Nr 486/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 października 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 486/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 października 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
16-11-04 10:21
Gamza Halina
698.39KB
Zarządzenie Nr 485/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 października 2016 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 485/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 października 2016 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
16-11-04 10:11
Gamza Halina
778.18KB
Zarządzenie Nr 484/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 października 2016 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 484/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 października 2016 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
16-11-04 10:09
Gamza Halina
771.85KB
Zarządzenie Nr 483/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 października 2016 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 483/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 października 2016 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
16-11-04 10:05
Gamza Halina
779.25KB
Zarządzenie Nr 482/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 24 października 2016 roku, w sprawie wprowadzenia zmian do szczegółowych zasad wynagradzania i nagradzania kierowników jednostek organizacyjnych gminy wprowadzonych Zarządzeniem Nr 52/12 z 22 lutego 2012 roku. Zarządzenie Nr 482/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 24 października 2016 roku, w sprawie wprowadzenia zmian do szczegółowych zasad wynagradzania i nagradzania kierowników jednostek organizacyjnych gminy wprowadzonych Zarządzeniem Nr 52/12 z 22 lutego 2012 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
16-10-31 16:17
Gamza Halina
634.4KB
Zarządzenie Nr 481/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 24 października 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 rok. Zarządzenie Nr 481/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 24 października 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
16-10-26 14:32
Gamza Halina
1.25MB
Zarządzenie Nr 480/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 24 października 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 rok. Zarządzenie Nr 480/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 24 października 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
16-10-26 14:30
Gamza Halina
1.04MB
Zarządzenie Nr 479/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 24 października 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 rok. Zarządzenie Nr 479/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 24 października 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
16-10-26 14:28
Gamza Halina
1.01MB
Zarządzenie Nr 478/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 24 października 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 rok. Zarządzenie Nr 478/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 24 października 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
16-10-26 14:25
Gamza Halina
1.29MB
Zarządzenie Nr 477/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 24 października 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 rok. Zarządzenie Nr 477/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 24 października 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
16-10-26 14:23
Gamza Halina
712.54KB
Zarządzenie Nr 476/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 24 października 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 rok. Zarządzenie Nr 476/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 24 października 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
16-10-26 14:21
Gamza Halina
636.55KB
Zarządzenie Nr 475/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 24 października 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 rok. Zarządzenie Nr 475/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 24 października 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
16-10-26 14:19
Gamza Halina
702.33KB
Zarządzenie Nr 474/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 24 października 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 rok. Zarządzenie Nr 474/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 24 października 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
16-10-26 14:17
Gamza Halina
877.56KB
Zarządzenie Nr 473/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 24 października 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 rok. Zarządzenie Nr 473/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 24 października 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
16-10-26 14:11
Gamza Halina
679.63KB
Zarządzenie Nr 472/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 24 października 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 rok. Zarządzenie Nr 472/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 24 października 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
16-10-26 14:11
Gamza Halina
650.65KB
Zarządzenie Nr 471/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 24 października 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 rok. Zarządzenie Nr 471/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 24 października 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
16-10-26 14:02
Gamza Halina
746.38KB
Zarządzenie Nr 470/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 24 października 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 rok. Zarządzenie Nr 470/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 24 października 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
16-10-26 12:23
Gamza Halina
634.87KB
Zarządzenie Nr 469/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 21 października 2016 roku, w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji partnerskiego projektu pt.: Gmina z (dobrą) energią! Modelowa kampania edukacyjno-informacyjna na rzecz ograniczenia niskiej emisji oraz promocji efektywności energetycznej prowadzonej przez Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego... Zarządzenie Nr 469/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 21 października 2016 roku, w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji partnerskiego projektu pt.: "Gmina z (dobrą) energią! Modelowa kampania edukacyjno-informacyjna na rzecz ograniczenia niskiej emisji oraz promocji efektywności energetycznej" prowadzonej przez Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
16-10-25 10:59
Gamza Halina
622.37KB
Zarządzenie Nr 468/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 21 października 2016 roku, w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz obecnego najemcy. Zarządzenie Nr 468/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 21 października 2016 roku, w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz obecnego najemcy.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
16-10-25 09:53
Gamza Halina
0.96MB
Zarządzenie Nr 467/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 20 października 2016 roku, w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej orz innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2016 r. Zarządzenie Nr 467/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 20 października 2016 roku, w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej orz innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
16-10-25 09:51
Gamza Halina
4.29MB
Zarządzenie Nr 466/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 20 października 2016 roku, w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Zarządzenie Nr 466/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 20 października 2016 roku, w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
16-10-25 09:19
Gamza Halina
5.49MB
Zarządzenie Nr 465/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 19 października 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 rok. Zarządzenie Nr 465/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 19 października 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
16-10-24 14:51
Gamza Halina
698.05KB
Zarządzenie Nr 464/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 18 października 2016 roku, w sprawie określenia stosownych wersji oprogramowania ksiąg rachunkowych w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Zarządzenie Nr 464/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 18 października 2016 roku, w sprawie określenia stosownych wersji oprogramowania ksiąg rachunkowych w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
16-10-24 14:48
Gamza Halina
1.31MB
Zarządzenie Nr 463/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 17 października 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 463/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 17 października 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
16-10-19 14:27
Gamza Halina
669.79KB
Zarządzenie Nr 462/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 17 października 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 462/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 17 października 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
16-10-19 14:24
Gamza Halina
817.98KB
Zarządzenie Nr 461/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 17 października 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 461/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 17 października 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
16-10-19 14:23
Gamza Halina
722.46KB
Zarządzenie Nr 460/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 17 października 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 460/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 17 października 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
16-10-19 14:18
Gamza Halina
619.3KB
Zarządzenie Nr 459/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 17 października 2016 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na zadania i zakupy inwestycyjne oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 459/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 17 października 2016 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na zadania i zakupy inwestycyjne oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
16-10-19 14:16
Gamza Halina
630.16KB
Zarządzenie Nr 458/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 17 października 2016 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na zadania i zakupy inwestycyjne oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 458/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 17 października 2016 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na zadania i zakupy inwestycyjne oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
16-10-19 14:10
Gamza Halina
734.14KB
Zarządzenie Nr 457/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 17 października 2016 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 457/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 17 października 2016 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
16-10-19 14:03
Gamza Halina
752.69KB
Zarządzenie Nr 456/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 17 października 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 456/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 17 października 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
16-10-19 14:00
Gamza Halina
1.18MB
Zarządzenie Nr 455/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 17 października 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 455/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 17 października 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
16-10-19 13:59
Gamza Halina
0.97MB
Zarządzenie Nr 454/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 października 2016 roku, w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od 1 stycznia 2017 roku. Zarządzenie Nr 454/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 października 2016 roku, w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od 1 stycznia 2017 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
16-10-13 14:10
Gamza Halina
1.2MB
Zarządzenie Nr 453/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 10 października 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 453/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 10 października 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
16-10-13 14:05
Gamza Halina
797.4KB
Zarządzenie Nr 452/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 10 października 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 452/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 10 października 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
16-10-13 14:04
Gamza Halina
665KB
Zarządzenie Nr 451/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 10 października 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 451/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 10 października 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
16-10-13 14:01
Gamza Halina
755.86KB
Zarządzenie Nr 450/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 10 października 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 450/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 10 października 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
16-10-13 13:59
Gamza Halina
703.29KB
Zarządzenie Nr 449/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 10 października 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 449/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 10 października 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
16-10-13 13:58
Gamza Halina
624.02KB
Zarządzenie Nr 448/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 10 października 2016 roku, w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 448/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 10 października 2016 roku, w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
16-10-13 13:42
Gamza Halina
690.17KB
Zarządzenie Nr 447/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 10 października 2016 roku, w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 447/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 10 października 2016 roku, w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
16-10-13 13:39
Gamza Halina
697.83KB
Zarządzenie Nr 446/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 10 października 2016 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 446/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 10 października 2016 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
16-10-13 13:36
Gamza Halina
751.47KB
Zarządzenie Nr 445/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 10 października 2016 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 445/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 10 października 2016 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
16-10-13 13:35
Gamza Halina
761.5KB
Zarządzenie Nr 444/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 10 października 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 444/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 10 października 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
16-10-13 13:32
Gamza Halina
1.02MB
Zarządzenie Nr 443/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 10 października 2016 roku, w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Książenice. Zarządzenie Nr 443/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 10 października 2016 roku, w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Książenice.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
16-11-07 16:55
Gamza Halina
373.82KB
Zarządzenie Nr 442/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 6 października 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 442/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 6 października 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
16-10-10 13:26
Gamza Halina
616.36KB
Zarządzenie Nr 441/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 6 października 2016 roku, w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia czwartego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 19 położonego w Czerwionce- Leszczynach przy ul. Wolności 50 A. Zarządzenie Nr 441/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 6 października 2016 roku, w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia czwartego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 19 położonego w Czerwionce- Leszczynach przy ul. Wolności 50 A.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
16-10-10 13:24
Gamza Halina
526.09KB
Zarządzenie Nr 440/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 6 października 2016 roku, dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy nie będących jednostkami budżetowymi..... Zarządzenie Nr 440/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 6 października 2016 roku, dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy nie będących jednostkami budżetowymi.....
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
16-10-10 13:18
Gamza Halina
754.7KB
Zarządzenie Nr 439/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 6 października 2016 roku, w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej uchwalenia Rocznego Programu Współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok. Zarządzenie Nr 439/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 6 października 2016 roku, w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej uchwalenia Rocznego Programu Współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
16-10-07 13:23
Gamza Halina
4.05MB
Zarządzenie Nr 438/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 3 października 2016 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 438/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 3 października 2016 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
16-10-07 11:50
Gamza Halina
764.42KB
Zarządzenie Nr 437/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 3 października 2016 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 437/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 3 października 2016 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
16-10-07 11:49
Gamza Halina
874KB
Zarządzenie Nr 436/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 3 października 2016 roku, w sprawie Regulaminu Porządku Domowego dla budynków wielolokalowych zlokalizowanych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny administrowanych i zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach. Zarządzenie Nr 436/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 3 października 2016 roku, w sprawie " Regulaminu Porządku Domowego" dla budynków wielolokalowych zlokalizowanych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny administrowanych i zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
16-10-07 11:46
Gamza Halina
1.57MB
Zarządzenie Nr 435/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 30 września 2016 roku, w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2016 r. Zarządzenie Nr 435/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 30 września 2016 roku, w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
16-10-07 11:40
Gamza Halina
4.29MB
Zarządzenie Nr 434/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 30 września 2016 roku, w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Zarządzenie Nr 434/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 30 września 2016 roku, w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
16-10-07 11:33
Gamza Halina
3.8MB
Zarządzenie Nr 433/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 30 września 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 433/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 30 września 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
16-10-07 11:01
Gamza Halina
745.6KB
Zarządzenie Nr 432/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 30 września 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 432/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 30 września 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
16-10-07 10:55
Gamza Halina
705.91KB
Zarządzenie Nr 431/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 29 września 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 431/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 29 września 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
16-10-07 10:54
Gamza Halina
655.75KB
Zarządzenie Nr 430/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 29 września 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 430/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 29 września 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
16-10-06 14:42
Gamza Halina
600.93KB
Zarządzenie Nr 429/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 29 września 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 429/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 29 września 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
16-10-06 14:25
Gamza Halina
859.22KB
Zarządzenie Nr 428/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 29 września 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 428/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 29 września 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
16-10-06 14:16
Gamza Halina
702.54KB
Zarządzenie Nr 427/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 29 września 2016 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 427/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 29 września 2016 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
16-10-06 14:10
Gamza Halina
0.94MB
Zarządzenie Nr 426/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 29 września 2016 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 426/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 29 września 2016 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
16-10-06 14:09
Gamza Halina
740.86KB
Zarządzenie Nr 425/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 29 września 2016 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 425/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 29 września 2016 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
16-10-06 14:05
Gamza Halina
766.9KB
Zarządzenie Nr 424/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 23 września 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 424/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 23 września 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
16-09-27 11:58
Gamza Halina
671.08KB
Zarządzenie Nr 423/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 23 września 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 423/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 23 września 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
16-09-27 11:55
Gamza Halina
670.95KB
Zarządzenie Nr 422/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 23 września 2016 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 422/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 23 września 2016 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
16-09-27 11:51
Gamza Halina
770.09KB
Zarządzenie Nr 421/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 23 września 2016 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 421/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 23 września 2016 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
16-09-27 11:50
Gamza Halina
844.73KB
Zarządzenie Nr 420/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 20 września 2016 roku, w sprawie wprowadzenia do stosowania Regulaminu w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Zarządu Dróg i Służb Komunalnych w Czerwionce-Leszczynach. Zarządzenie Nr 420/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 20 września 2016 roku, w sprawie wprowadzenia do stosowania "Regulaminu w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Zarządu Dróg i Służb Komunalnych w Czerwionce-Leszczynach".
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
16-09-27 11:37
Gamza Halina
3.07MB
Zarządzenie Nr 419/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 19 września 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 419/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 19 września 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
16-09-26 16:56
Gamza Halina
1MB
Zarządzenie Nr 418/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 19 września 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 418/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 19 września 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
16-09-26 16:52
Gamza Halina
630.15KB
Zarządzenie Nr 417/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 19 września 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 417/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 19 września 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
16-09-26 16:45
Gamza Halina
730.76KB
Zarządzenie Nr 416/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 19 września 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 416/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 19 września 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
16-09-26 16:44
Gamza Halina
682.7KB
Zarządzenie Nr 415/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 19 września 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 415/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 19 września 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
16-09-26 13:23
Gamza Halina
1.07MB
Zarządzenie Nr 414/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 19 września 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 414/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 19 września 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
16-09-26 13:20
Gamza Halina
628.47KB
Zarządzenie Nr 413/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 19 września 2016 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 413/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 19 września 2016 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
16-09-26 12:51
Gamza Halina
766.77KB
Zarządzenie Nr 412/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 19 września 2016 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 412/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 19 września 2016 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
16-09-26 12:50
Gamza Halina
746.28KB
Zarządzenie Nr 411/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 16 września 2016 roku, w sprawie określenia stosownych wersji oprogramowania przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Zarządzenie Nr 411/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 16 września 2016 roku, w sprawie określenia stosownych wersji oprogramowania przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
16-09-26 12:40
Gamza Halina
1.33MB
Zarządzenie Nr 410/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 16 września 2016 roku, w sprawie prowadzenia zimowego utrzymania dróg w sezonie 2016/2017 na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Zarządzenie Nr 410/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 16 września 2016 roku, w sprawie prowadzenia zimowego utrzymania dróg w sezonie 2016/2017 na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
16-09-26 12:35
Gamza Halina
5.53MB
Zarządzenie Nr 409/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 15 września 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 409/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 15 września 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
16-09-20 12:22
Gamza Halina
1.2MB
Zarządzenie Nr 408/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 15 września 2016 roku, w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 408/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 15 września 2016 roku, w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
16-09-20 12:17
Gamza Halina
699.7KB
Zarządzenie Nr 407/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 września 2016 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 407/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 września 2016 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
16-09-20 12:13
Gamza Halina
759.87KB
Zarządzenie Nr 406/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 września 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 406/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 września 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
16-09-20 12:07
Gamza Halina
668.14KB
Zarządzenie Nr 405/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 września 2016 roku, w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Czerwionce-Leszczynach, obręb Czerwionka, przy ul. Leśnej. Zarządzenie Nr 405/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 września 2016 roku, w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Czerwionce-Leszczynach, obręb Czerwionka, przy ul. Leśnej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
16-09-20 11:44
Gamza Halina
288.06KB
Zarządzenie Nr 404/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 września 2016 roku, w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt ( JRP ) dla projektu pn. Rozwój terenów zieleni miejskiej poprzez odnowę parku im. Piotra Furgoła w Czerwionce-Leszczynach. Zarządzenie Nr 404/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 września 2016 roku, w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt ( JRP ) dla projektu pn. "Rozwój terenów zieleni miejskiej poprzez odnowę parku im. Piotra Furgoła w Czerwionce-Leszczynach".
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
16-09-20 11:25
Gamza Halina
842.99KB
Zarządzenie Nr 403/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 września 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 403/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 września 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
16-09-14 13:52
Gamza Halina
719.1KB
Zarządzenie Nr 402/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 września 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 402/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 września 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
16-09-14 13:48
Gamza Halina
842.3KB
Zarządzenie Nr 401/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 września 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 401/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 września 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
16-09-14 13:41
Gamza Halina
639.08KB
Zarządzenie Nr 400/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 września 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 400/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 września 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
16-09-14 13:37
Gamza Halina
685.01KB
Zarządzenie Nr 399/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 września 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 399/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 września 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
16-09-14 13:34
Gamza Halina
677.72KB
Zarządzenie Nr 398/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 września 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 398/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 września 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
16-09-14 13:27
Gamza Halina
635.85KB
Zarządzenie Nr 397/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 września 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 397/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 września 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
16-09-14 13:25
Gamza Halina
684.01KB
Zarządzenie Nr 396/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 września 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 396/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 września 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
16-09-14 13:23
Gamza Halina
688.88KB
Zarządzenie Nr 395/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 września 2016 roku, w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 395/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 września 2016 roku, w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
16-09-14 13:21
Gamza Halina
717.39KB
Zarządzenie Nr 394/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 września 2016 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 394/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 września 2016 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
16-09-14 13:16
Gamza Halina
774.88KB
Zarządzenie Nr 393/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 września 2016 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 393/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 września 2016 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
16-09-15 11:55
Gamza Halina
910.54KB
Zarządzenie Nr 392/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 września 2016 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 392/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 września 2016 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
16-09-14 13:11
Gamza Halina
783.25KB
Zarządzenie Nr 391/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 września 2016 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 391/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 września 2016 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
16-09-14 13:09
Gamza Halina
784.57KB
Zarządzenie Nr 390/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 września 2016 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 390/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 września 2016 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
16-09-14 13:08
Gamza Halina
778.85KB
Zarządzenie Nr 389/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 9 września 2016 roku, w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do sprzedaży. Zarządzenie Nr 389/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 9 września 2016 roku, w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do sprzedaży.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
16-09-14 12:57
Gamza Halina
885.95KB
Zarządzenie Nr 388/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 9 września 2016 roku, w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz obecnych najemców. Zarządzenie Nr 388/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 9 września 2016 roku, w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz obecnych najemców.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
16-09-14 12:54
Gamza Halina
1.33MB
Zarządzenie Nr 387/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 9 września 2016 roku, w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Zarządzenie Nr 387/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 9 września 2016 roku, w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
16-09-14 12:49
Gamza Halina
920.89KB
Zarządzenie Nr 386/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 8 września 2016 roku, w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach. Zarządzenie Nr 386/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 8 września 2016 roku, w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
16-09-14 12:42
Gamza Halina
515.44KB
Zarządzenie Nr 385/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 8 września 2016 roku, w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w zakresie zarządu mieniem. Zarządzenie Nr 385/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 8 września 2016 roku, w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w zakresie zarządu mieniem.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
16-09-14 12:38
Gamza Halina
265.34KB
Zarządzenie Nr 384/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 8 września 2016 roku, w sprawie powszechnej, obowiązkowej akcji odszczurzania na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Zarządzenie Nr 384/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 8 września 2016 roku, w sprawie powszechnej, obowiązkowej akcji odszczurzania na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
16-09-14 12:18
Gamza Halina
0.98MB
Zarządzenie Nr 383/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 6 września 2016 roku, w sprawie ustalenia wzorów materiałów do projektu uchwały budżetowej na rok 2017 oraz wieloletniej prognozy finansowej. Zarządzenie Nr 383/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 6 września 2016 roku, w sprawie ustalenia wzorów materiałów do projektu uchwały budżetowej na rok 2017 oraz wieloletniej prognozy finansowej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
16-09-14 12:16
Gamza Halina
6.08MB
Zarządzenie Nr 382/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Szefa Obrony Cywilnej Gminy i Miasta z 5 września 2016 roku, w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu obrony cywilnej znajdującego się w magazynie Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności. Zarządzenie Nr 382/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Szefa Obrony Cywilnej Gminy i Miasta z 5 września 2016 roku, w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu obrony cywilnej znajdującego się w magazynie Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
16-09-14 11:56
Gamza Halina
385.44KB
Zarządzenie Nr 381/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 5 września 2016 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 381/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 5 września 2016 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
16-09-14 11:50
Gamza Halina
784.15KB
Zarządzenie Nr 380/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 5 września 2016 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 380/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 5 września 2016 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
16-09-14 11:47
Gamza Halina
801.82KB
Zarządzenie Nr 379/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 5 września 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 379/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 5 września 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
16-09-14 11:45
Gamza Halina
1.01MB
Zarządzenie Nr 378/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 2 września 2016 roku, w sprawie powierzenia prowadzenia określonych spraw gminy w imieniu Burmistrza sekretarzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Justynie Domżoł. Zarządzenie Nr 378/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 2 września 2016 roku, w sprawie powierzenia prowadzenia określonych spraw gminy w imieniu Burmistrza sekretarzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Justynie Domżoł.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
16-09-14 11:40
Gamza Halina
754.45KB
Zarządzenie Nr 377/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 2 września 2016 roku, w sprawie powiadomienia mieszkańców gminy o rozpoczęciu przyjmowania wniosków o wykonanie inicjatywy lokalnej w 2017 roku. Zarządzenie Nr 377/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 2 września 2016 roku, w sprawie powiadomienia mieszkańców gminy o rozpoczęciu przyjmowania wniosków o wykonanie inicjatywy lokalnej w 2017 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
16-09-06 11:40
Gamza Halina
2.06MB
Zarządzenie Nr 376/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 31 sierpnia 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 376/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 31 sierpnia 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
16-09-06 11:36
Gamza Halina
693.75KB
Zarządzenie Nr 375/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 31 sierpnia 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 375/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 31 sierpnia 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
16-09-06 11:33
Gamza Halina
670.02KB
Zarządzenie Nr 374/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 31 sierpnia 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 374/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 31 sierpnia 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
16-09-06 11:32
Gamza Halina
727.15KB
Zarządzenie Nr 373/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 30 sierpnia 2016 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 373/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 30 sierpnia 2016 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
16-09-01 14:28
Gamza Halina
787.82KB
Zarządzenie Nr 372/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 30 sierpnia 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 372/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 30 sierpnia 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
16-09-01 14:25
Gamza Halina
655.25KB
Zarządzenie Nr 371/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 30 sierpnia 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 371/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 30 sierpnia 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
16-09-01 14:23
Gamza Halina
1.19MB
Zarządzenie Nr 370/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 30 sierpnia 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 370/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 30 sierpnia 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
16-09-01 14:19
Gamza Halina
1.03MB
Zarządzenie Nr 369/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 29 sierpnia 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 369/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 29 sierpnia 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
16-09-01 14:18
Gamza Halina
863.45KB
Zarządzenie Nr 368/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 29 sierpnia 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 368/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 29 sierpnia 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
16-09-01 14:16
Gamza Halina
652.1KB
Zarządzenie Nr 367/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 29 sierpnia 2016 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 367/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 29 sierpnia 2016 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
16-09-01 14:07
Gamza Halina
788.67KB
Zarządzenie Nr 366/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 29 sierpnia 2016 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 366/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 29 sierpnia 2016 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
16-09-01 13:57
Gamza Halina
796.5KB
Zarządzenie Nr 365/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 29 sierpnia 2016 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 365/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 29 sierpnia 2016 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
16-09-01 13:50
Gamza Halina
793.93KB
Zarządzenie Nr 364/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 29 sierpnia 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 364/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 29 sierpnia 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
16-09-01 13:24
Gamza Halina
682.18KB
Zarządzenie Nr 363/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 29 sierpnia 2016 roku, w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2016 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2016 r. Zarządzenie Nr 363/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 29 sierpnia 2016 roku, w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2016 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
16-09-01 13:08
Gamza Halina
15.99MB
Zarządzenie Nr 362/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 26 sierpnia 2016 roku, w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2016 r. Zarządzenie Nr 362/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 26 sierpnia 2016 roku, w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
16-09-01 13:03
Gamza Halina
4.45MB
Zarządzenie Nr 361/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 26 sierpnia 2016 roku, w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Zarządzenie Nr 361/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 26 sierpnia 2016 roku, w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
16-09-01 12:50
Gamza Halina
3.82MB
Zarządzenie Nr 360/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 23 sierpnia 2016 roku wprowadzające zmiany do Zarządzenia Nr 175/16 z 9.05.2016 w sprawie Polityki bezpieczeństwa informacji ochrony danych osobowych oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Zarządzenie Nr 360/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 23 sierpnia 2016 roku wprowadzające zmiany do Zarządzenia Nr 175/16 z 9.05.2016 w sprawie " Polityki bezpieczeństwa informacji ochrony danych osobowych oraz "Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
16-08-24 12:03
Gamza Halina
414.86KB
Zarządzenie Nr 359/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 23 sierpnia 2016 roku, w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach. Zarządzenie Nr 359/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 23 sierpnia 2016 roku, w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
16-08-24 11:56
Gamza Halina
267.76KB
Zarządzenie Nr 358/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 22 sierpnia 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 358/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 22 sierpnia 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
16-08-24 11:49
Gamza Halina
693.56KB
Zarządzenie Nr 357/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 22 sierpnia 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 357/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 22 sierpnia 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
16-08-24 11:44
Gamza Halina
636.09KB
Zarządzenie Nr 356/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 22 sierpnia 2016 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 356/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 22 sierpnia 2016 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
16-08-24 11:29
Gamza Halina
791.68KB
Zarządzenie Nr 355/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 18 sierpnia 2016 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 355/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 18 sierpnia 2016 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
16-08-22 14:16
Gamza Halina
809.8KB
Zarządzenie Nr 354/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 18 sierpnia 2016 roku, w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 349/16 z 16 sierpnia 2016 r., w sprawie skorzystania z wykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej położonej w Czerwionce-Leszczynach, obręb Czerwionka, przy ul. Kolejowej. Zarządzenie Nr 354/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 18 sierpnia 2016 roku, w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 349/16 z 16 sierpnia 2016 r., w sprawie skorzystania z wykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej położonej w Czerwionce-Leszczynach, obręb Czerwionka, przy ul. Kolejowej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 54
16-08-22 14:14
Gamza Halina
394.22KB
Zarządzenie Nr 353/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 18 sierpnia 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 353/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 18 sierpnia 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
16-08-22 14:09
Gamza Halina
675.02KB
Zarządzenie Nr 352/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 18 sierpnia 2016 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r Zarządzenie Nr 352/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 18 sierpnia 2016 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
16-08-22 14:05
Gamza Halina
797.15KB
Zarządzenie Nr 351/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 18 sierpnia 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 351/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 18 sierpnia 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
16-08-22 14:03
Gamza Halina
1.1MB
Zarządzenie Nr 350/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 17 sierpnia 2016 roku, w sprawie terminu składania wniosków o przyznanie w roku szkolnym 2016/2017 pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych. Zarządzenie Nr 350/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 17 sierpnia 2016 roku, w sprawie terminu składania wniosków o przyznanie w roku szkolnym 2016/2017 pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 54
16-08-17 12:54
Gamza Halina
282.08KB
Zarządzenie Nr 349/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 16 sierpnia 2016 roku, w sprawie skorzystania z wykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej położonej w Czerwionce-Leszczynach, obręb Czerwionka, przy ul. Kolejowej. Zarządzenie Nr 349/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 16 sierpnia 2016 roku, w sprawie skorzystania z wykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej położonej w Czerwionce-Leszczynach, obręb Czerwionka, przy ul. Kolejowej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
16-08-17 12:51
Gamza Halina
535.07KB
Zarządzenie Nr 348/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 11 sierpnia 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 348/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 11 sierpnia 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
16-08-17 12:46
Gamza Halina
843.47KB
Zarządzenie Nr 347/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 11 sierpnia 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 347/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 11 sierpnia 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
16-08-17 12:46
Gamza Halina
0.97MB
Zarządzenie Nr 346/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 11 sierpnia 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 346/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 11 sierpnia 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
16-08-17 12:43
Gamza Halina
713.91KB
Zarządzenie Nr 345/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 11 sierpnia 2016 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 345/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 11 sierpnia 2016 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
16-08-17 12:37
Gamza Halina
878.22KB
Zarządzenie Nr 344/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 11 sierpnia 2016 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 344/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 11 sierpnia 2016 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
16-08-17 12:31
Gamza Halina
1.11MB
Zarządzenie Nr 343/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 11 sierpnia 2016 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 343/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 11 sierpnia 2016 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
16-08-17 12:28
Gamza Halina
1.01MB
Zarządzenie Nr 342/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 11 sierpnia 2016 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 342/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 11 sierpnia 2016 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
16-08-17 12:27
Gamza Halina
805.97KB
Zarządzenie Nr 341/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 11 sierpnia 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 341/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 11 sierpnia 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
16-08-17 12:21
Gamza Halina
1.29MB
Zarządzenie Nr 340/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 11 sierpnia 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 340/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 11 sierpnia 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
16-08-17 12:20
Gamza Halina
1.27MB
Zarządzenie Nr 339/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 10 sierpnia 2016 roku, w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania umowy na zamówienie pn.: Nadbudowa tarasu budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Leszczynach. Zarządzenie Nr 339/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 10 sierpnia 2016 roku, w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania umowy na zamówienie pn.: Nadbudowa tarasu budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Leszczynach.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
16-08-17 12:11
Gamza Halina
269.12KB
Zarządzenie Nr 338/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 2 sierpnia 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 338/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 2 sierpnia 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
16-08-17 11:59
Gamza Halina
696.69KB
Zarządzenie Nr 337/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 2 sierpnia 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 337/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 2 sierpnia 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
16-08-17 11:55
Gamza Halina
670.68KB
Zarządzenie Nr 336/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 1 sierpnia 2016 roku, w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy obejmującego obszar w rejonie ulic Wyzwolenia i Zwycięstwa w Stanowicach (część z wyłączeniem obszaru położonego po wschodniej stronie ulicy Kościelnej). Zarządzenie Nr 336/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 1 sierpnia 2016 roku, w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy obejmującego obszar w rejonie ulic Wyzwolenia i Zwycięstwa w Stanowicach (część z wyłączeniem obszaru położonego po wschodniej stronie ulicy Kościelnej).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 56
16-08-17 11:53
Gamza Halina
1.57MB
Zarządzenie Nr 335/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 29 lipca 2016 roku, w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Zarządzenie Nr 335/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 29 lipca 2016 roku, w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
16-08-01 10:18
Gamza Halina
737.62KB
Zarządzenie Nr 334/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 29 lipca 2016 roku, w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz obecnych najemców. Zarządzenie Nr 334/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 29 lipca 2016 roku, w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz obecnych najemców.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
16-08-01 10:13
Gamza Halina
1.36MB
Zarządzenie Nr 333/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 27 lipca 2016 roku, w sprawie przeprowadzenia kontroli wykorzystania i poprawności eksploatacji budowli ochronnych w gminie i mieście Czerwionka-Leszczyny oraz przeklasyfikowania-wybrakowania wyposażenia znajdującego się w tych budowlach ochronnych przeznaczonych do likwidacji. Zarządzenie Nr 333/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 27 lipca 2016 roku, w sprawie przeprowadzenia kontroli wykorzystania i poprawności eksploatacji budowli ochronnych w gminie i mieście Czerwionka-Leszczyny oraz przeklasyfikowania-wybrakowania wyposażenia znajdującego się w tych budowlach ochronnych przeznaczonych do likwidacji.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
16-08-01 10:09
Gamza Halina
572.45KB
Zarządzenie Nr 332/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 27 lipca 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 332/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 27 lipca 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
16-07-27 14:06
Gamza Halina
640.48KB
Zarządzenie Nr 331/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 26 lipca 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 331/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 26 lipca 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
16-07-27 14:03
Gamza Halina
675.81KB
Zarządzenie Nr 330/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 26 lipca 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 330/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 26 lipca 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
16-07-27 14:02
Gamza Halina
1.02MB
Zarządzenie Nr 329/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 25 lipca 2016 roku, w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku. Zarządzenie Nr 329/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 25 lipca 2016 roku, w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
16-07-27 08:31
Gamza Halina
753.62KB
Zarządzenie Nr 328/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 25 lipca 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 328/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 25 lipca 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
16-07-26 12:56
Gamza Halina
659.13KB
Zarządzenie Nr 327/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 25 lipca 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 327/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 25 lipca 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
16-07-26 12:54
Gamza Halina
745.38KB
Zarządzenie Nr 326/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 25 lipca 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 326/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 25 lipca 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
16-07-26 12:51
Gamza Halina
706.57KB
Zarządzenie Nr 325/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 25 lipca 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 325/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 25 lipca 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
16-07-26 12:50
Gamza Halina
764.76KB
Zarządzenie Nr 324/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 25 lipca 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 324/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 25 lipca 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
16-07-26 12:46
Gamza Halina
1.03MB
Zarządzenie Nr 323/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 25 lipca 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 323/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 25 lipca 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
16-07-26 12:45
Gamza Halina
1.13MB
Zarządzenie Nr 322/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 20 lipca 2016 roku, w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisywania umów dotyczących dowozu dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do szkół i ze szkół w roku szkolnym 2016/2017. Zarządzenie Nr 322/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 20 lipca 2016 roku, w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisywania umów dotyczących dowozu dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do szkół i ze szkół w roku szkolnym 2016/2017.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
16-07-21 10:36
Gamza Halina
313.31KB
Zarządzenie Nr 321/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 19 lipca 2016 roku, w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej położonej w Czerwionce-Leszczynach, obręb Czerwionka, przy ul. Furgoła. Zarządzenie Nr 321/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 19 lipca 2016 roku, w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej położonej w Czerwionce-Leszczynach, obręb Czerwionka, przy ul. Furgoła.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 56
16-07-21 10:32
Gamza Halina
283.4KB
Zarządzenie Nr 320/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 18 lipca 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 320/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 18 lipca 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
16-07-20 12:21
Gamza Halina
1.02MB
Zarządzenie Nr 319/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 18 lipca 2016 roku, w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Stanowicach Panu mgr Jackowi Wowrze. Zarządzenie Nr 319/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 18 lipca 2016 roku, w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Stanowicach Panu mgr Jackowi Wowrze.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
16-07-20 12:20
Gamza Halina
328.32KB
Zarządzenie Nr 318/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 18 lipca 2016 roku, w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Książenicach Pani mgr Salomei Morawin. Zarządzenie Nr 318/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 18 lipca 2016 roku, w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Książenicach Pani mgr Salomei Morawin.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
16-07-20 12:15
Gamza Halina
325.75KB
Zarządzenie Nr 317/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 18 lipca 2016 roku, w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 8 w Czerwionce-Leszczynach Panu mgr Aleksandrowi Pysznemu. Zarządzenie Nr 317/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 18 lipca 2016 roku, w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 8 w Czerwionce-Leszczynach Panu mgr Aleksandrowi Pysznemu.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
16-07-20 12:12
Gamza Halina
332.62KB
Zarządzenie Nr 316/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 18 lipca 2016 roku, w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół nr 4 w Czerwionce-Leszczynach Pani mgr Grażynie Goli. Zarządzenie Nr 316/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 18 lipca 2016 roku, w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół nr 4 w Czerwionce-Leszczynach Pani mgr Grażynie Goli.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
16-07-20 11:52
Gamza Halina
331.08KB
Zarządzenie Nr 315/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 18 lipca 2016 roku, w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół nr 5 w Bełku Pani mgr Krystynie Janiszewskiej. Zarządzenie Nr 315/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 18 lipca 2016 roku, w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół nr 5 w Bełku Pani mgr Krystynie Janiszewskiej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
16-07-20 11:47
Gamza Halina
323.57KB
Zarządzenie Nr 314/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 18 lipca 2016 roku, w sprawie uchylenia pełnomocnictw dla dyrektorów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny. Zarządzenie Nr 314/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 18 lipca 2016 roku, w sprawie uchylenia pełnomocnictw dla dyrektorów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
16-07-20 11:38
Gamza Halina
338.04KB
Zarządzenie Nr 313/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 18 lipca 2016 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późniejszymi zmianami) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 313/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 18 lipca 2016 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późniejszymi zmianami) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
16-07-20 11:32
Gamza Halina
805.2KB
Zarządzenie Nr 312/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 18 lipca 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 312/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 18 lipca 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
16-07-20 11:28
Gamza Halina
1.3MB
Zarządzenie Nr 311/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 18 lipca 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 311/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 18 lipca 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
16-07-20 11:27
Gamza Halina
1.07MB
Zarządzenie Nr 310/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 18 lipca 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 310/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 18 lipca 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
16-07-20 11:24
Gamza Halina
1.05MB
Zarządzenie Nr 309/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 lipca 2016 roku, w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 w Czerwionce-Leszczynach Pani mgr Grażynie Goli . Zarządzenie Nr 309/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 lipca 2016 roku, w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 w Czerwionce-Leszczynach Pani mgr Grażynie Goli .
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
16-07-15 11:46
Gamza Halina
231.16KB
Zarządzenie Nr 308/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 lipca 2016 roku, w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Książenicach Pani mgr Salomei Morawin. Zarządzenie Nr 308/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 lipca 2016 roku, w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Książenicach Pani mgr Salomei Morawin.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 56
16-07-15 11:42
Gamza Halina
228.82KB
Zarządzenie Nr 307/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 lipca 2016 roku, w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Bełku Pani mgr Krystynie Janiszewskiej. Zarządzenie Nr 307/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 lipca 2016 roku, w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Bełku Pani mgr Krystynie Janiszewskiej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 54
16-07-15 11:36
Gamza Halina
228.02KB
Zarządzenie Nr 306/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 lipca 2016 roku, w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Stanowicach Panu mgr Jackowi Wowrze. Zarządzenie Nr 306/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 lipca 2016 roku, w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Stanowicach Panu mgr Jackowi Wowrze.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
16-07-15 11:32
Gamza Halina
279.49KB
Zarządzenie Nr 305/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 lipca 2016 roku, w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 w Czerwionce-Leszczynach Panu mgr Aleksandrowi Pysznemu. Zarządzenie Nr 305/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 lipca 2016 roku, w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 w Czerwionce-Leszczynach Panu mgr Aleksandrowi Pysznemu.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
16-07-15 11:30
Gamza Halina
236.14KB
Zarządzenie Nr 304/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 11 lipca 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 304/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 11 lipca 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
16-07-15 11:24
Gamza Halina
698.9KB
Zarządzenie Nr 303/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 11 lipca 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 303/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 11 lipca 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
16-07-15 11:22
Gamza Halina
783.05KB
Zarządzenie Nr 302/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 11 lipca 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 302/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 11 lipca 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
16-07-15 11:20
Gamza Halina
687.74KB
Zarządzenie Nr 301/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 11 lipca 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 301/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 11 lipca 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 54
16-07-15 11:18
Gamza Halina
702.21KB
Zarządzenie Nr 300/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 11 lipca 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 300/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 11 lipca 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
16-07-15 11:16
Gamza Halina
761.71KB
Zarządzenie Nr 299/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 11 lipca 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 299/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 11 lipca 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
16-07-15 11:11
Gamza Halina
695.19KB
Zarządzenie Nr 298/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 11 lipca 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 298/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 11 lipca 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
16-07-15 10:59
Gamza Halina
659.81KB
Zarządzenie Nr 297/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 11 lipca 2016 roku, w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 297/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 11 lipca 2016 roku, w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
16-07-15 10:56
Gamza Halina
721.28KB
Zarządzenie Nr 296/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 11 lipca 2016 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późniejszymi zmianami) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 296/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 11 lipca 2016 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późniejszymi zmianami) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
16-07-15 10:54
Gamza Halina
800.01KB
Zarządzenie Nr 295/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 11 lipca 2016 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późniejszymi zmianami) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 295/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 11 lipca 2016 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późniejszymi zmianami) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
16-07-15 10:51
Gamza Halina
790.05KB
Zarządzenie Nr 294/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 11 lipca 2016 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późniejszymi zmianami) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 294/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 11 lipca 2016 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późniejszymi zmianami) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
16-07-15 10:50
Gamza Halina
800.62KB
Zarządzenie Nr 293/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 6 Lipca 2016 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Zarządzenie Nr 293/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 6 Lipca 2016 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
16-07-15 10:41
Gamza Halina
12.78MB
Zarządzenie Nr 292/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 lipca 2016 roku, w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru wykonawcy na realizację zamówienia pn.: Nadbudowa tarasu budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Leszczynach. Zarządzenie Nr 292/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 lipca 2016 roku, w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru wykonawcy na realizację zamówienia pn.: "Nadbudowa tarasu budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Leszczynach".
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
16-07-08 13:52
Tatarczyk Magdalena
662.93KB
Zarządzenie Nr 291/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 lipca 2016 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 291/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 lipca 2016 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
16-07-08 13:44
Tatarczyk Magdalena
745.32KB
Zarządzenie Nr 290/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 lipca 2016 roku, w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru wykonawcy na realizację zamówienia p.n.: Dowóz dzieci do ZS Specjalnych w dzielnicy Leszczyny, ZS Nr 1 w dzielnicy Leszczyny oraz SP w Przegędzy roku szkolnym 2016/2017 - Trasa Nr 8. Zarządzenie Nr 290/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 lipca 2016 roku, w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru wykonawcy na realizację zamówienia p.n.: "Dowóz dzieci do ZS Specjalnych w dzielnicy Leszczyny, ZS Nr 1 w dzielnicy Leszczyny oraz SP w Przegędzy roku szkolnym 2016/2017 - Trasa Nr 8".
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
16-07-08 13:40
Tatarczyk Magdalena
714.06KB
Zarządzenie Nr 289/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 lipca 2016 roku, w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru wykonawcy na realizację zamówienia p.n.Dowóz dzieci do Gimnazjum Nr 2 w Czerwionce-Leszczynach w roku szkolnym 2016/2017 - Trasa Nr 7. Zarządzenie Nr 289/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 lipca 2016 roku, w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru wykonawcy na realizację zamówienia p.n."Dowóz dzieci do Gimnazjum Nr 2 w Czerwionce-Leszczynach w roku szkolnym 2016/2017 - Trasa Nr 7".
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
16-07-08 13:18
Tatarczyk Magdalena
663.1KB
Zarządzenie Nr 288/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 lipca 2016 roku, w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisywania umów dotyczących dowozu dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do szkół i ze szkół w roku szkolnym 2016/2017. Zarządzenie Nr 288/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 lipca 2016 roku, w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisywania umów dotyczących dowozu dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do szkół i ze szkół w roku szkolnym 2016/2017.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
16-07-08 13:11
Tatarczyk Magdalena
311.61KB
Zarządzenie Nr 287/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 lipca 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 287/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 lipca 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
16-07-08 12:57
Tatarczyk Magdalena
617.62KB
Zarządzenie Nr 286/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 lipca 2016 roku, w sprawie powołania komisji kontrolującej i oceniającej realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych wspieranych w formie dotacji z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2016 roku ustalenia jej składu oraz określenia trybu jej działania Zarządzenie Nr 286/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 lipca 2016 roku, w sprawie powołania komisji kontrolującej i oceniającej realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych wspieranych w formie dotacji z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2016 roku ustalenia jej składu oraz określenia trybu jej działania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 54
16-07-08 12:54
Tatarczyk Magdalena
1.01MB
Zarządzenie Nr 285/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 lipca 2016 roku, w sprawie powołania komisji kontrolującej i oceniającej realizację przez kluby sportowe projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wspieranych w formie dotacji z budżetu w roku 2016 ustalenia jej składu osobowego oraz określenia trybu jej działania Zarządzenie Nr 285/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 lipca 2016 roku, w sprawie powołania komisji kontrolującej i oceniającej realizację przez kluby sportowe projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wspieranych w formie dotacji z budżetu w roku 2016 ustalenia jej składu osobowego oraz określenia trybu jej działania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 54
16-07-08 12:48
Tatarczyk Magdalena
1.07MB
Zarządzenie Nr 284/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 czerwca 2016 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy,nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 284/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 czerwca 2016 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy,nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
16-07-08 12:07
Tatarczyk Magdalena
824.28KB
Zarządzenie Nr 283/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 czerwca 2016 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy,nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 283/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 czerwca 2016 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy,nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 54
16-07-08 12:04
Tatarczyk Magdalena
754.09KB
Zarządzenie Nr 282/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 czerwca 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 282/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 czerwca 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
16-07-08 11:29
Tatarczyk Magdalena
1.05MB
Zarządzenie Nr 281/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 czerwca 2016 roku, w sprawie określenia stosowanych wersji oprogramowania przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Zarządzenie Nr 281/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 czerwca 2016 roku, w sprawie określenia stosowanych wersji oprogramowania przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
16-07-08 11:24
Tatarczyk Magdalena
1.33MB
Zarządzenie Nr 280/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 czerwca 2016 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy,nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 280/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 czerwca 2016 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy,nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
16-07-08 11:20
Tatarczyk Magdalena
730.34KB
Zarządzenie Nr 279/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 czerwca 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 279/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 czerwca 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
16-07-08 11:15
Tatarczyk Magdalena
671.04KB
Zarządzenie Nr 278/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 czerwca 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 278/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 czerwca 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
16-07-08 11:13
Tatarczyk Magdalena
651.68KB
Zarządzenie Nr 277/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 czerwca 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 277/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 czerwca 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
16-07-08 11:11
Tatarczyk Magdalena
655.76KB
Zarządzenie Nr 276/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 czerwca 2016 roku, w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 276/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 czerwca 2016 roku, w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
16-07-08 11:05
Tatarczyk Magdalena
727.26KB
Zarządzenie Nr 275/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 czerwca 2016 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 275/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 czerwca 2016 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
16-07-08 11:01
Tatarczyk Magdalena
761.04KB
Zarządzenie Nr 274/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 czerwca 2016 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 274/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 czerwca 2016 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
16-07-08 10:59
Tatarczyk Magdalena
756.75KB
Zarządzenie Nr 273/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 czerwca 2016 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 273/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 czerwca 2016 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
16-07-08 10:57
Tatarczyk Magdalena
759.66KB
Zarządzenie Nr 272/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 czerwca 2016 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 272/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 czerwca 2016 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
16-07-08 10:19
Tatarczyk Magdalena
754.32KB
Zarządzenie Nr 271/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 czerwca 2016 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 271/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 czerwca 2016 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
16-07-08 10:12
Tatarczyk Magdalena
760.53KB
Zarządzenie Nr 270/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 czerwca 2016 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 270/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 czerwca 2016 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
16-07-08 10:05
Tatarczyk Magdalena
832.87KB
Zarządzenie Nr 269/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 czerwca 2016 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 269/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 czerwca 2016 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
16-07-08 09:57
Tatarczyk Magdalena
729.81KB
Zarządzenie Nr 268/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 czerwca 2016 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy,nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 268/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 czerwca 2016 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy,nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
16-07-08 09:49
Tatarczyk Magdalena
742.9KB
Zarządzenie Nr 267/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 czerwca 2016 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy,nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 267/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 czerwca 2016 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy,nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
16-07-08 09:36
Tatarczyk Magdalena
743.03KB
Zarządzenie Nr 266/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 czerwca 2016 roku, w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wszystkich rachunkach bankowych Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Zarządzenie Nr 266/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 czerwca 2016 roku, w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wszystkich rachunkach bankowych Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
16-07-08 09:25
Tatarczyk Magdalena
235.53KB
Zarządzenie Nr 265/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 czerwca 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 265/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 czerwca 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
16-07-08 09:21
Tatarczyk Magdalena
687.03KB
Zarządzenie Nr 264/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 czerwca 2016 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy,nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 264/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 czerwca 2016 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy,nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
16-07-08 09:17
Tatarczyk Magdalena
781.8KB
Zarządzenie Nr 263/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 czerwca 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 263/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 czerwca 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
16-07-06 14:18
Tatarczyk Magdalena
861.05KB
Zarządzenie Nr 262/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 czerwca 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 262/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 czerwca 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
16-07-06 14:14
Tatarczyk Magdalena
635.04KB
Zarządzenie Nr 261/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 czerwca 2016 roku, w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 261/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 czerwca 2016 roku, w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
16-07-06 09:53
Tatarczyk Magdalena
694.75KB
Zarządzenie Nr 260/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy,nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26.01.1982r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016r. Zarządzenie Nr 260/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy,nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26.01.1982r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
16-07-01 13:02
Płonka Anna
758.97KB
Zarządzenie Nr 259/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy,nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26.01.1982r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016r. Zarządzenie Nr 259/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy,nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26.01.1982r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
16-07-01 13:00
Płonka Anna
759.22KB
Zarządzenie Nr 258/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy,nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26.01.1982r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016r. Zarządzenie Nr 258/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy,nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26.01.1982r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
16-07-01 12:58
Płonka Anna
776.41KB
Zarządzenie Nr 257/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania umów dotyczących dowozu dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do szkół i ze szkół w roku szkolnym 2016/2017 Zarządzenie Nr 257/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania umów dotyczących dowozu dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do szkół i ze szkół w roku szkolnym 2016/2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 56
16-07-01 12:52
Płonka Anna
348.9KB
Zarządzenie Nr 256/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie powołania Koordynatora kontroli zarządczej Zarządzenie Nr 256/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie powołania Koordynatora kontroli zarządczej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
16-07-01 12:48
Płonka Anna
375.25KB
Zarządzenie Nr 255/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2016r. Zarządzenie Nr 255/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2016r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
16-07-01 12:41
Płonka Anna
3.9MB
Zarządzenie Nr 254/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 254/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 66
16-07-01 12:19
Płonka Anna
4.72MB
Zarządzenie Nr 253/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczyciela Anny Oparskiej-Stryczek Zarządzenie Nr 253/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczyciela Anny Oparskiej-Stryczek
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
16-06-30 14:44
Płonka Anna
332.17KB
Zarządzenie Nr 252/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany Regulaminu Straży Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Zarządzenie Nr 252/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany Regulaminu Straży Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
16-06-30 14:41
Płonka Anna
395.28KB
Zarządzenie Nr 251/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczyciela Joanny Wieczorek Zarządzenie Nr 251/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczyciela Joanny Wieczorek
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
16-06-28 13:11
Płonka Anna
335.43KB
Zarządzenie Nr 250/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczyciela Hanny Mróz-Frystackiej Zarządzenie Nr 250/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczyciela Hanny Mróz-Frystackiej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
16-06-28 12:53
Płonka Anna
331.08KB
Zarządzenie Nr 249/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczyciela Agnieszki Derechowskiej Zarządzenie Nr 249/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczyciela Agnieszki Derechowskiej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
16-06-28 12:48
Płonka Anna
327.4KB
Zarządzenie Nr 248/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczyciela Joanny Cieślik Zarządzenie Nr 248/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczyciela Joanny Cieślik
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
16-06-28 12:44
Płonka Anna
328.22KB
Zarządzenie Nr 247/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie powołania Komisji do spraw monitoringu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 247/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie powołania Komisji do spraw monitoringu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
16-06-28 12:14
Płonka Anna
253.92KB
Zarządzenie Nr 246/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016r. Zarządzenie Nr 246/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
16-06-28 12:11
Płonka Anna
662.43KB
Zarządzenie Nr 245/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016r. Zarządzenie Nr 245/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
16-06-28 12:08
Płonka Anna
675.27KB
Zarządzenie Nr 244/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016r. Zarządzenie Nr 244/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
16-06-28 12:06
Płonka Anna
709.65KB
Zarządzenie Nr 243/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016r. Zarządzenie Nr 243/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
16-06-28 11:59
Płonka Anna
685.61KB
Zarządzenie Nr 242/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy,nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26.01.1982r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016r. Zarządzenie Nr 242/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy,nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26.01.1982r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
16-06-28 11:47
Płonka Anna
742.43KB
Zarządzenie Nr 241/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016r. Zarządzenie Nr 241/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
16-06-28 11:10
Płonka Anna
1.24MB
Zarządzenie Nr 240/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków i petycji w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Zarządzenie Nr 240/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków i petycji w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 119
16-06-28 13:20
Płonka Anna
2.38MB
Zarządzenie Nr 239/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 17 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem. Zarządzenie Nr 239/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 17 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
16-06-17 10:49
Gamza Halina
551.89KB
Zarządzenie Nr 238/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 17 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz obecnych najemców. Zarządzenie Nr 238/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 17 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz obecnych najemców.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
16-06-17 10:47
Gamza Halina
1.66MB
Zarządzenie Nr 237/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 14 czerwca 2016 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmiany statutu dzielnicy Czerwionka Karolinka. Zarządzenie Nr 237/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 14 czerwca 2016 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmiany statutu dzielnicy Czerwionka Karolinka.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 57
16-06-15 11:37
Gamza Halina
1.49MB
Zarządzenie Nr 236/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 13 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 236/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 13 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
16-06-15 11:28
Gamza Halina
685.57KB
Zarządzenie Nr 235/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 13 czerwca 2016 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 235/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 13 czerwca 2016 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
16-06-15 11:27
Gamza Halina
707.55KB
Zarządzenie Nr 234/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 13 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 234/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 13 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
16-06-15 11:23
Gamza Halina
677.85KB
Zarządzenie Nr 233/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 13 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 233/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 13 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 54
16-06-15 11:22
Gamza Halina
655.81KB
Zarządzenie Nr 232/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 13 czerwca 2016 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z K.N. oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 232/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 13 czerwca 2016 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z K.N. oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
16-06-15 11:18
Gamza Halina
772.06KB
Zarządzenie Nr 231/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 13 czerwca 2016 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z K.N. oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 231/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 13 czerwca 2016 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z K.N. oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
16-06-15 11:11
Gamza Halina
772.58KB
Zarządzenie Nr 230/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 13 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 230/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 13 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 56
16-06-15 10:45
Gamza Halina
1.25MB
Zarządzenie Nr 229/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 8 czerwca 2016 r.w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 213/16 z 27 maja 2016 r., 
w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego pzp gminy obejmującego obszar w rejonie ulic Wyzwolenia i Zwycięstwa w Stanowicach 
(część z wyłączeniem obszaru położonego po wschodniej stronie ulicy 
Kościelnej ). Zarządzenie Nr 229/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 8 czerwca 2016 r.w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 213/16 z 27 maja 2016 r., w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego pzp gminy obejmującego obszar w rejonie ulic Wyzwolenia i Zwycięstwa w Stanowicach (część z wyłączeniem obszaru położonego po wschodniej stronie ulicy Kościelnej ).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
16-06-13 15:32
Gamza Halina
350.43KB
Zarządzenie Nr 228/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 7 czerwca 2016 r. w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru wykonawcy na realizację zamówienia p.n.: Dowóz dzieci z terenu gminy do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Żorach w roku szkolnym 2016/2017- Trasa Nr 6 . Zarządzenie Nr 228/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 7 czerwca 2016 r. w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru wykonawcy na realizację zamówienia p.n.: " Dowóz dzieci z terenu gminy do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Żorach w roku szkolnym 2016/2017- Trasa Nr 6 ".
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 56
16-06-13 15:10
Gamza Halina
695.19KB
Zarządzenie Nr 227/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 7 czerwca 2016 r. w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru wykonawcy na realizację zamówienia p.n.: Dowóz dzieci do Gimnazjum Nr 7 w Zespole Szkół Nr 5 w Bełku w roku szkolnym 2016/2017- Trasa Nr 5 . Zarządzenie Nr 227/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 7 czerwca 2016 r. w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru wykonawcy na realizację zamówienia p.n.: " Dowóz dzieci do Gimnazjum Nr 7 w Zespole Szkół Nr 5 w Bełku w roku szkolnym 2016/2017- Trasa Nr 5 ".
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
16-06-13 15:05
Gamza Halina
685.4KB
Zarządzenie Nr 226/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 6 czerwca 2016 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 226/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 6 czerwca 2016 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
16-06-13 15:00
Gamza Halina
716.63KB
Zarządzenie Nr 225/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 6 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 225/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 6 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
16-06-13 14:56
Gamza Halina
704.86KB
Zarządzenie Nr 224/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 3 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Komisji do ustalenia ceny nabycia środka trwałego. Zarządzenie Nr 224/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 3 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Komisji do ustalenia ceny nabycia środka trwałego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 65
16-06-13 14:54
Gamza Halina
313.09KB
Zarządzenie Nr 223/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 3 czerwca 2016 r. w sprawie udziału podległych i nadzorowanych przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny komórek i jednostek organizacyjnych w regionalnym ćwiczeniu obronnym - RĆO- 216. Zarządzenie Nr 223/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 3 czerwca 2016 r. w sprawie udziału podległych i nadzorowanych przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny komórek i jednostek organizacyjnych w regionalnym ćwiczeniu obronnym -" RĆO- 216".
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 73
16-06-07 14:21
Gamza Halina
0.99MB
Zarządzenie Nr 222/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 2 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 222/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 2 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
16-06-07 14:10
Gamza Halina
640KB
Zarządzenie Nr 221/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 2 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 221/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 2 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 57
16-06-07 11:36
Gamza Halina
714.71KB
Zarządzenie Nr 220/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 2 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 220/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 2 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
16-06-07 11:35
Gamza Halina
694.98KB
Zarządzenie Nr 219/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 1 czerwca 2016 r. w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru wykonawcy na realizację zamówienia p.n.: Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej Nr 8 w Czerwionce-Leszczynach w roku szkolnym 2016/2017- Trasa Nr 4 . Zarządzenie Nr 219/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 1 czerwca 2016 r. w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru wykonawcy na realizację zamówienia p.n.: " Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej Nr 8 w Czerwionce-Leszczynach w roku szkolnym 2016/2017- Trasa Nr 4 ".
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 54
16-06-03 12:44
Gamza Halina
685.94KB
Zarządzenie Nr 218/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 1 czerwca 2016 r. w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru wykonawcy na realizację zamówienia p.n.: Dowóz dzieci z terenu gminy do Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rybniku w roku szkolnym 2016/2017- Trasa Nr 3 . Zarządzenie Nr 218/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 1 czerwca 2016 r. w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru wykonawcy na realizację zamówienia p.n.: " Dowóz dzieci z terenu gminy do Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rybniku w roku szkolnym 2016/2017- Trasa Nr 3 ".
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 56
16-06-03 12:42
Gamza Halina
710.13KB
Zarządzenie Nr 217/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 31 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Zarządzenie Nr 217/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 31 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 80
16-06-03 12:33
Gamza Halina
402.2KB
Zarządzenie Nr 216/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 31 maja 2016 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zarządzenie Nr 216/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 31 maja 2016 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
16-06-03 12:27
Gamza Halina
904.08KB
Zarządzenie Nr 215/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 31 maja 2016 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z K.N. oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 215/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 31 maja 2016 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z K.N. oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 56
16-06-03 12:25
Gamza Halina
825.39KB
Zarządzenie Nr 214/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 31 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 214/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 31 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 56
16-06-03 12:22
Gamza Halina
678.38KB
Zarządzenie Nr 213/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 27 maja 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w rejonie ulic Wyzwolenia i Zwycięstwa w Stanowicach ( część z wyłączeniem obszaru położonego po wschodniej stronie ulicy Kościelnej ). Zarządzenie Nr 213/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 27 maja 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w rejonie ulic Wyzwolenia i Zwycięstwa w Stanowicach ( część z wyłączeniem obszaru położonego po wschodniej stronie ulicy Kościelnej ).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
16-06-02 14:00
Gamza Halina
2.01MB
Zarządzenie Nr 212/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 24 maja 2016 r., wprowadzające zmianę w Zarządzeniu Nr 676/14 z 31.12.2014r., w sprawie określenia zasad użytkowania samochodów służbowych, będących w dyspozycji Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny i gospodarki paliwami płynnymi. Zarządzenie Nr 212/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 24 maja 2016 r., wprowadzające zmianę w Zarządzeniu Nr 676/14 z 31.12.2014r., w sprawie określenia zasad użytkowania samochodów służbowych, będących w dyspozycji Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny i gospodarki paliwami płynnymi.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 65
16-05-31 11:11
Gamza Halina
813.81KB
Zarządzenie Nr 211/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 24 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 211/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 24 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
16-05-31 11:04
Gamza Halina
668.42KB
Zarządzenie Nr 210/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 24 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 210/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 24 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
16-05-31 11:03
Gamza Halina
722.29KB
Zarządzenie Nr 209/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 23 maja 2016 r. w sprawie informacji obejmującej dane dotyczące wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2015 oraz innych danych wymienionych w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. Zarządzenie Nr 209/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 23 maja 2016 r. w sprawie informacji obejmującej dane dotyczące wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2015 oraz innych danych wymienionych w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
16-05-27 10:00
Gamza Halina
7.75MB
Zarządzenie Nr 208/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 23 maja 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2016 rok. Zarządzenie Nr 208/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 23 maja 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2016 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
16-05-27 09:55
Gamza Halina
4.14MB
Zarządzenie Nr 207/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 23 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 207/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 23 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
16-05-27 09:51
Gamza Halina
820.41KB
Zarządzenie Nr 206/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 23 maja 2016 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na zadania i zakupy inwestycyjne oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 206/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 23 maja 2016 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na zadania i zakupy inwestycyjne oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 57
16-05-27 09:49
Gamza Halina
660.05KB
Zarządzenie Nr 205/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 23 maja 2016 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z K.N. oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 205/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 23 maja 2016 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z K.N. oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
16-05-27 09:33
Gamza Halina
836.85KB
Zarządzenie Nr 204/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 23 maja 2016 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z K.N. oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 204/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 23 maja 2016 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z K.N. oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
16-05-27 09:32
Gamza Halina
770.84KB
Zarządzenie Nr 203/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 23 maja 2016 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 203/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 23 maja 2016 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
16-05-27 09:28
Gamza Halina
726.58KB
Zarządzenie Nr 202/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 23 maja 2016 r. w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru wykonawcy na realizację zamówienia p.n.: Dowóz dzieci do Gimnazjum Nr 4 w Zespole Szkół Nr 3 w Czerwionce-Leszczynach w roku szkolnym 2016/2017- 
Trasa Nr 2. Zarządzenie Nr 202/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 23 maja 2016 r. w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru wykonawcy na realizację zamówienia p.n.: " Dowóz dzieci do Gimnazjum Nr 4 w Zespole Szkół Nr 3 w Czerwionce-Leszczynach w roku szkolnym 2016/2017- Trasa Nr 2.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
16-05-27 09:19
Gamza Halina
681.99KB
Zarządzenie Nr 201/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 23 maja 2016 r. w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru wykonawcy na realizację zamówienia p.n.: Dowóz dzieci do Gimnazjum Nr 3 w Zespole Szkół Nr 2 w Czerwionce-Leszczynach w roku szkolnym 2016/2017-
Trasa Nr 1. Zarządzenie Nr 201/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 23 maja 2016 r. w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru wykonawcy na realizację zamówienia p.n.: " Dowóz dzieci do Gimnazjum Nr 3 w Zespole Szkół Nr 2 w Czerwionce-Leszczynach w roku szkolnym 2016/2017- Trasa Nr 1.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
16-05-27 09:17
Gamza Halina
685.73KB
Zarządzenie Nr 200/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 23 maja 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w 2016 roku. Zarządzenie Nr 200/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 23 maja 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w 2016 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
16-05-27 09:09
Gamza Halina
494.97KB
Zarządzenie Nr 199/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 20 maja 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Zarządzenie Nr 199/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 20 maja 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 54
16-05-27 08:44
Gamza Halina
5.17MB
Zarządzenie Nr 198/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 20 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do sprzedaży. Zarządzenie Nr 198/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 20 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do sprzedaży.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
16-05-20 13:11
Gamza Halina
838.14KB
Zarządzenie Nr 197/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 20 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do sprzedaży. Zarządzenie Nr 197/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 20 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do sprzedaży.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
16-05-20 13:08
Gamza Halina
909.49KB
Zarządzenie Nr 196/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 20 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz obecnych najemców. Zarządzenie Nr 196/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 20 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz obecnych najemców.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
16-05-20 13:05
Gamza Halina
1.31MB
Zarządzenie Nr 195/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 16 maja 2016 r. w sprawie odwołania upoważnienia pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach. Zarządzenie Nr 195/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 16 maja 2016 r. w sprawie odwołania upoważnienia pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
16-05-20 13:02
Gamza Halina
395.07KB
Zarządzenie Nr 194/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 16 maja 2016 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawie świadczenia wychowawczego. Zarządzenie Nr 194/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 16 maja 2016 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawie świadczenia wychowawczego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
16-05-20 12:58
Gamza Halina
280.77KB
Zarządzenie Nr 193/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 16 maja 2016 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego. Zarządzenie Nr 193/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 16 maja 2016 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
16-05-20 12:54
Gamza Halina
296.62KB
Zarządzenie Nr 192/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 16 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 192/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 16 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 57
16-05-18 12:02
Gamza Halina
615.87KB
Zarządzenie Nr 191/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 16 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 191/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 16 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
16-05-18 12:01
Gamza Halina
714.96KB
Zarządzenie Nr 190/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 16 maja 2016 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z K.N. oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 190/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 16 maja 2016 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z K.N. oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 57
16-05-18 11:58
Gamza Halina
901.5KB
Zarządzenie Nr 189/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 16 maja 2016 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z K.N. oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 189/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 16 maja 2016 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z K.N. oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
16-05-18 11:57
Gamza Halina
740.93KB
Zarządzenie Nr 188/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 16 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 188/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 16 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
16-05-18 11:55
Gamza Halina
1.17MB
Zarządzenie Nr 187/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 16 maja 2016 r. w sprawie zaopatrzenia pracowników Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w napoje.
Zarządzenie Nr 187/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 16 maja 2016 r. w sprawie zaopatrzenia pracowników Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w napoje.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
16-05-17 11:27
Gamza Halina
251.59KB
Zarządzenie Nr 186/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 11 maja 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach. Zarządzenie Nr 186/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 11 maja 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
16-05-16 13:00
Gamza Halina
284.04KB
Zarządzenie Nr 185/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 11 maja 2016 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania. Zarządzenie Nr 185/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 11 maja 2016 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
16-05-16 12:58
Gamza Halina
2.57MB
Zarządzenie Nr 184/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 10 maja 2016 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Zarządzenie Nr 184/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 10 maja 2016 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 65
16-05-16 12:54
Gamza Halina
271.95KB
Zarządzenie Nr 183/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 9 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 183/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 9 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
16-05-16 12:52
Gamza Halina
1.17MB
Zarządzenie Nr 182/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 9 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 182/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 9 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 57
16-05-13 12:49
Gamza Halina
628.21KB
Zarządzenie Nr 181/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 9 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 181/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 9 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 54
16-05-13 12:48
Gamza Halina
654.2KB
Zarządzenie Nr 180/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 9 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 180/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 9 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 56
16-05-13 12:47
Gamza Halina
625.9KB
Zarządzenie Nr 179/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 9 maja 2016 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na zadania i zakupy inwestycyjne oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 179/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 9 maja 2016 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na zadania i zakupy inwestycyjne oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
16-05-13 12:43
Gamza Halina
642.19KB
Zarządzenie Nr 178/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 9 maja 2016 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na zadania i zakupy inwestycyjne oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 178/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 9 maja 2016 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na zadania i zakupy inwestycyjne oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
16-05-13 12:42
Gamza Halina
645.95KB
Zarządzenie Nr 177/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 9 maja 2016 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 177/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 9 maja 2016 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
16-05-13 12:38
Gamza Halina
693.3KB
Zarządzenie Nr 176/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 9 maja 2016 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z K.N. oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 176/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 9 maja 2016 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z K.N. oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
16-05-13 12:37
Gamza Halina
767.11KB
Zarządzenie Nr 175/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 09 maja 2016 r. w sprawie Polityki bezpieczeństwa informacji danych osobowych oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Zarządzenie Nr 175/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 09 maja 2016 r. w sprawie " Polityki bezpieczeństwa informacji danych osobowych" oraz " Instrukcji zarządzania systemem informatycznym ochrony danych osobowych" w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 144
16-05-11 14:34
Gamza Halina
12.38MB
Zarządzenie Nr 174/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 06 maja 2016 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie Nagrody Gospodarczej Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Diament Biznesu Zarządzenie Nr 174/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 06 maja 2016 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie Nagrody Gospodarczej Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny " Diament Biznesu "
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 66
16-05-09 14:34
Gamza Halina
1.37MB
Zarządzenie Nr 173/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 29 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w zakresie zarządu mieniem. Zarządzenie Nr 173/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 29 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w zakresie zarządu mieniem.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 67
16-05-06 11:10
Gamza Halina
237.48KB
Zarządzenie Nr 172/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 29 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach z pomieszczeń znajdujących się w obiekcie rekreacyjno-sportowym w Czerwionce-Leszczynach ul. Wolności 2 A. Zarządzenie Nr 172/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 29 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach z pomieszczeń znajdujących się w obiekcie rekreacyjno-sportowym w Czerwionce-Leszczynach ul. Wolności 2 A.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 67
16-05-06 11:08
Gamza Halina
363.71KB
Zarządzenie Nr 171/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 29 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Zarządzenie Nr 171/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 29 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 201
16-05-06 11:01
Gamza Halina
5.31MB
Zarządzenie Nr 170/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 29 kwietnia 2016 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 170/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 29 kwietnia 2016 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
16-05-06 10:54
Gamza Halina
713.25KB
Zarządzenie Nr 169/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 169/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 57
16-05-06 10:53
Gamza Halina
686.47KB
Zarządzenie Nr 168/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 29 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu. Zarządzenie Nr 168/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 29 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
16-05-06 10:49
Gamza Halina
631.05KB
Zarządzenie Nr 167/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 167/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
16-05-06 10:47
Gamza Halina
1.4MB
Zarządzenie Nr 166/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w 2016 roku. Zarządzenie Nr 166/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w 2016 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
16-05-05 14:49
Gamza Halina
4.76MB
Zarządzenie Nr 165/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury tj. Biblioteki Publicznej w Czerwionce Leszczynach za rok 2015. Zarządzenie Nr 165/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury tj. Biblioteki Publicznej w Czerwionce Leszczynach za rok 2015.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
16-05-05 14:47
Gamza Halina
244.41KB
Zarządzenie Nr 164/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury tj. Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce Leszczynach za rok 2015. Zarządzenie Nr 164/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury tj. Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce Leszczynach za rok 2015.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
16-05-05 14:33
Gamza Halina
248.75KB
Zarządzenie Nr 163/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania umowy na zamówienie pn.: Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego dla Zespołu Szkół Nr 1 w Czerwionce-Leszczynach. Zarządzenie Nr 163/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania umowy na zamówienie pn.: Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego dla Zespołu Szkół Nr 1 w Czerwionce-Leszczynach.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 57
16-05-05 14:29
Gamza Halina
281.06KB
Zarządzenie Nr 162/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Zarządzenie Nr 162/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 65
16-05-05 14:21
Gamza Halina
1.53MB
Zarządzenie Nr 161/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 161/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
16-05-05 14:17
Gamza Halina
1.04MB
Zarządzenie Nr 160/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania. Zarządzenie Nr 160/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
16-05-05 14:12
Gamza Halina
595.09KB
Zarządzenie Nr 159/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z K.N. oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 159/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z K.N. oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
16-05-05 14:10
Gamza Halina
764.9KB
Zarządzenie Nr 158/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 26 kwietnia 2016 r. w sprawie udziału podległych i nadzorowanych przez Burmistrza komórek i jednostek organizacyjnych gminy w dwuszczeblowym ćwiczeniu obronnym pk.Ruda 2016. Zarządzenie Nr 158/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 26 kwietnia 2016 r. w sprawie udziału podległych i nadzorowanych przez Burmistrza komórek i jednostek organizacyjnych gminy w dwuszczeblowym ćwiczeniu obronnym pk."Ruda 2016".
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
16-05-05 14:07
Gamza Halina
1.04MB
Zarządzenie Nr 157/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 25 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 157/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 25 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
16-05-05 14:00
Gamza Halina
677.28KB
Zarządzenie Nr 156/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 25 kwietnia 2016 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu gminy wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku. Zarządzenie Nr 156/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 25 kwietnia 2016 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu gminy wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
16-05-05 13:57
Gamza Halina
705.43KB
Zarządzenie Nr 155/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 25 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 58/16 z 11 lutego 2016 r., w sprawie ustalenia stawek czynszu w mieszkaniowym zasobie gminy. Zarządzenie Nr 155/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 25 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 58/16 z 11 lutego 2016 r., w sprawie ustalenia stawek czynszu w mieszkaniowym zasobie gminy.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 67
16-05-05 13:55
Gamza Halina
339.13KB
Zarządzenie Nr 154/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 25 kwietnia 2016 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z K.N. oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 154/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 25 kwietnia 2016 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z K.N. oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
16-04-29 11:01
Gamza Halina
773.6KB
Zarządzenie Nr 153/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 25 kwietnia 2016 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z K.N. oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 153/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 25 kwietnia 2016 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z K.N. oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
16-04-29 10:59
Gamza Halina
777.26KB
Zarządzenie Nr 152/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 25 kwietnia 2016 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zwalczania roślin gatunków barszcz Sosnowskiego i barszcz Mantegazziego na terenie gminy Czerwionka-Leszczyny. Zarządzenie Nr 152/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 25 kwietnia 2016 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zwalczania roślin gatunków barszcz Sosnowskiego i barszcz Mantegazziego na terenie gminy Czerwionka-Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 56
16-04-29 10:52
Gamza Halina
1.14MB
Zarządzenie Nr 151/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 22 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz obecnych najemców. Zarządzenie Nr 151/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 22 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz obecnych najemców.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
16-04-28 15:21
Gamza Halina
1.75MB
Zarządzenie Nr 150/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 22 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2016 rok. Zarządzenie Nr 150/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 22 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2016 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 54
16-04-28 15:16
Gamza Halina
3.59MB
Zarządzenie Nr 149/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 22 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Zarządzenie Nr 149/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 22 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
16-04-28 15:14
Gamza Halina
4.32MB
Zarządzenie Nr 148/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 21 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w 2016 roku. Zarządzenie Nr 148/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 21 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w 2016 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
16-04-28 15:10
Gamza Halina
477.73KB
Zarządzenie Nr 147/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 14 kwietnia 2016 r. w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru wykonawcy na realizację zamówienia pn.: Nadbudowa tarasu budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Leszczynach. Zarządzenie Nr 147/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 14 kwietnia 2016 r. w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru wykonawcy na realizację zamówienia pn.: Nadbudowa tarasu budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Leszczynach.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
16-05-04 14:07
Gamza Halina
690.46KB
Zarządzenie Nr 146/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 14 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia stosowanych wersji oprogramowania przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Zarządzenie Nr 146/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 14 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia stosowanych wersji oprogramowania przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 77
16-04-19 11:49
Gamza Halina
1.33MB
Zarządzenie Nr 145/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 14 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie dofinansowania wkładu własnego do realizowanych zadań publicznych współfinansowanych z funduszy zewnętrznych w 2016 roku. Zarządzenie Nr 145/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 14 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie dofinansowania wkładu własnego do realizowanych zadań publicznych współfinansowanych z funduszy zewnętrznych w 2016 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
16-04-19 11:45
Gamza Halina
494.79KB
Zarządzenie Nr 144/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 13 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg i Służb Komunalnych w Czerwionce-Leszczynach. Zarządzenie Nr 144/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 13 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg i Służb Komunalnych w Czerwionce-Leszczynach.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
16-04-19 11:40
Gamza Halina
2.79MB
Zarządzenie Nr 143/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 143/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
16-04-14 11:58
Gamza Halina
790.89KB
Zarządzenie Nr 142/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 142/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 67
16-04-14 11:54
Gamza Halina
702.19KB
Zarządzenie Nr 141/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 11 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 141/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 11 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
16-04-14 11:51
Gamza Halina
1.04MB
Zarządzenie Nr 140/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 11 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 140/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 11 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
16-04-14 11:47
Gamza Halina
654.51KB
Zarządzenie Nr 139/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 11 kwietnia 2016 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z K.N. oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 139/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 11 kwietnia 2016 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z K.N. oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
16-04-14 10:44
Gamza Halina
812.79KB
Zarządzenie Nr 138/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 11 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu. Zarządzenie Nr 138/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 11 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
16-04-14 10:34
Gamza Halina
753.64KB
Zarządzenie Nr 137/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 11 kwietnia 2016 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 137/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 11 kwietnia 2016 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
16-04-14 10:29
Gamza Halina
701.91KB
Zarządzenie Nr 136/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 11 kwietnia 2016 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z K.N. oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 136/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 11 kwietnia 2016 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z K.N. oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
16-04-14 10:09
Gamza Halina
749.1KB
Zarządzenie Nr 135/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 11 kwietnia 2016 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z K.N. oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 135/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 11 kwietnia 2016 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z K.N. oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
16-04-14 10:06
Gamza Halina
748.09KB
Zarządzenie Nr 134/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 11 kwietnia 2016 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z K.N. oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 134/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 11 kwietnia 2016 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z K.N. oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
16-04-14 10:05
Gamza Halina
827.2KB
Zarządzenie Nr 133/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 11 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 133/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 11 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
16-04-14 10:02
Gamza Halina
0.95MB
Zarządzenie Nr 132/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 11 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 132/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 11 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 65
16-04-14 10:00
Gamza Halina
1.01MB
Zarządzenie Nr 131/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 7 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach z pomieszczeń znajdujących się w obiekcie rekreacyjno-sportowym w Czerwionce-Leszczynach ul. Wolności 2 A. Zarządzenie Nr 131/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 7 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach z pomieszczeń znajdujących się w obiekcie rekreacyjno-sportowym w Czerwionce-Leszczynach ul. Wolności 2 A.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
16-04-08 12:39
Gamza Halina
377.58KB
Zarządzenie Nr 130/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 4 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 19 położonego w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Wolności 50 A. Zarządzenie Nr 130/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 4 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 19 położonego w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Wolności 50 A.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
16-04-08 12:17
Gamza Halina
525.94KB
Zarządzenie Nr 129/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 4 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 129/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 4 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
16-04-08 09:44
Gamza Halina
631.14KB
Zarządzenie Nr 128/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 4 kwietnia 2016 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na zadania i zakupy inwestycyjne oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 128/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 4 kwietnia 2016 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na zadania i zakupy inwestycyjne oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
16-04-08 09:42
Gamza Halina
628.85KB
Zarządzenie Nr 127/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 4 kwietnia 2016 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 127/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 4 kwietnia 2016 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
16-04-08 09:38
Gamza Halina
695.41KB
Zarządzenie Nr 126/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 4 kwietnia 2016 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 126/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 4 kwietnia 2016 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
16-04-08 09:37
Gamza Halina
694.51KB
Zarządzenie Nr 125/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 4 kwietnia 2016 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z K.N. oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 125/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 4 kwietnia 2016 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z K.N. oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 57
16-04-08 09:33
Gamza Halina
737.93KB
Zarządzenie Nr 124/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 4 kwietnia 2016 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z K.N. oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 124/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 4 kwietnia 2016 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z K.N. oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 65
16-04-08 09:32
Gamza Halina
763.64KB
Zarządzenie Nr 123/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 4 kwietnia 2016 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z K.N. oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 123/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 4 kwietnia 2016 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z K.N. oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 67
16-04-08 09:24
Gamza Halina
760.63KB
Zarządzenie Nr 122/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 4 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 122/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 4 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
16-04-08 09:21
Gamza Halina
0.99MB
Zarządzenie Nr 121/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 4 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 121/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 4 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
16-04-08 09:16
Gamza Halina
1.01MB
Zarządzenie Nr 120/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 4 kwietnia 2016 r. w sprawie przyznania dorocznych nagród w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za 2015 rok. Zarządzenie Nr 120/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 4 kwietnia 2016 r. w sprawie przyznania dorocznych nagród w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za 2015 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 67
16-04-08 09:14
Gamza Halina
339.32KB
Zarządzenie Nr 119/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 109/16 z 23.03.16 r., w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Zarządzenie Nr 119/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 109/16 z 23.03.16 r., w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 65
16-04-08 09:08
Gamza Halina
322.4KB
Zarządzenie Nr 118/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 30 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 118/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 30 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 70
16-04-06 09:30
Gamza Halina
681.43KB
Zarządzenie Nr 117/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 30 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 117/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 30 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 65
16-04-06 09:30
Gamza Halina
728.87KB
Zarządzenie Nr 116/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 30 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 116/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 30 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
16-04-06 09:29
Gamza Halina
1.08MB
Zarządzenie Nr 115/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 30 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 115/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 30 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
16-04-05 13:56
Gamza Halina
1.1MB
Zarządzenie Nr 114/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 29 marca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Zarządzenie Nr 114/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 29 marca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
16-04-05 13:49
Gamza Halina
678KB
Zarządzenie Nr 113/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 29 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy o finansach publicznych. Zarządzenie Nr 113/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 29 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy o finansach publicznych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 65
16-03-31 12:13
Gamza Halina
2.81MB
Zarządzenie Nr 112/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 29 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2015. Zarządzenie Nr 112/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 29 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2015.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 73
16-03-31 12:06
Gamza Halina
15.54MB
Zarządzenie Nr 111/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 29 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w 2016 roku. Zarządzenie Nr 111/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 29 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w 2016 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 66
16-03-31 12:03
Gamza Halina
4.74MB
Zarządzenie Nr 110/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 25 marca 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach. Zarządzenie Nr 110/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 25 marca 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 70
16-03-30 12:26
Gamza Halina
286.83KB
Zarządzenie Nr 109/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 23 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny. Zarządzenie Nr 109/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 23 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
16-03-30 12:21
Gamza Halina
11.45MB
Zarządzenie Nr 108/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 23 marca 2016 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz jej zadań i obowiązków. Zarządzenie Nr 108/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 23 marca 2016 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz jej zadań i obowiązków.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 67
16-03-30 12:17
Gamza Halina
382.56KB
Zarządzenie Nr 107/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 23 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie wkładu własnego do realizowanych zadań publicznych współfinansowanych z funduszy zewnętrznych w 2016 roku. Zarządzenie Nr 107/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 23 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie wkładu własnego do realizowanych zadań publicznych współfinansowanych z funduszy zewnętrznych w 2016 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
16-03-25 12:33
Gamza Halina
5.01MB
Zarządzenie Nr 106/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 21 marca 2016 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z K.N. oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 106/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 21 marca 2016 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z K.N. oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
16-03-25 12:29
Gamza Halina
787.34KB
Zarządzenie Nr 105/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 21 marca 2016 r. w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego określonego w ustawie z 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Zarządzenie Nr 105/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 21 marca 2016 r. w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego określonego w ustawie z 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 75
16-03-25 12:23
Gamza Halina
338.64KB
Zarządzenie Nr 104/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 21 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 104/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 21 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
16-03-25 12:17
Gamza Halina
646.64KB
Zarządzenie Nr 103/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 18 marca 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2016 r. Zarządzenie Nr 103/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 18 marca 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
16-03-25 12:13
Gamza Halina
3.19MB
Zarządzenie Nr 102/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 18 marca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Zarządzenie Nr 102/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 18 marca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 65
16-03-25 12:10
Gamza Halina
5.17MB
Zarządzenie Nr 101/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 18 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 101/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 18 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
16-03-25 12:03
Gamza Halina
639.4KB
Zarządzenie Nr 100/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 18 marca 2016 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z K.N. oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 100/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 18 marca 2016 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z K.N. oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 65
16-03-25 11:56
Gamza Halina
793.27KB
Zarządzenie Nr 99/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 18 marca 2016 r., w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 99/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 18 marca 2016 r., w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
16-03-25 11:52
Gamza Halina
1.08MB
Zarządzenie Nr 98/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 15 marca 2016 r., w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 98/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 15 marca 2016 r., w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 57
16-03-21 15:50
Gamza Halina
657.43KB
Zarządzenie Nr 97/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 15 marca 2016 r. w sprawie określenia stosowanych wersji oprogramowania przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Zarządzenie Nr 97/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 15 marca 2016 r. w sprawie określenia stosowanych wersji oprogramowania przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
16-03-21 15:48
Gamza Halina
1.32MB
Zarządzenie Nr 96/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 14 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 96/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 14 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 57
16-03-21 15:43
Gamza Halina
1.06MB
Zarządzenie Nr 95/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 14 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 95/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 14 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
16-03-21 15:41
Gamza Halina
587.32KB
Zarządzenie Nr 94/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 14 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 94/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 14 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
16-03-21 15:40
Gamza Halina
613.74KB
Zarządzenie Nr 93/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 14 marca 2016 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z K.N. oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 93/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 14 marca 2016 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z K.N. oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
16-03-21 15:36
Gamza Halina
747.9KB
Zarządzenie Nr 92/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 14 marca 2016 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z K.N. oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 92/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 14 marca 2016 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z K.N. oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
16-03-21 15:35
Gamza Halina
718.43KB
Zarządzenie Nr 91/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 14 marca 2016 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z K.N. oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 91/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 14 marca 2016 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z K.N. oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
16-03-21 15:32
Gamza Halina
711.07KB
Zarządzenie Nr 90/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 14 marca 2016 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z K.N. oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 90/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 14 marca 2016 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z K.N. oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
16-03-21 15:31
Gamza Halina
729.85KB
Zarządzenie Nr 89/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 11 marca 2016 r. w sprawie powszechnej, przymusowej akcji odszczurzania na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Zarządzenie Nr 89/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 11 marca 2016 r. w sprawie powszechnej, przymusowej akcji odszczurzania na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
16-03-21 15:28
Gamza Halina
741.72KB
Zarządzenie Nr 88/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 11 marca 2016 r. w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru wykonawcy na realizację zamówienia pn.:Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego dla Zespołu Szkół Nr 1 w Czerwionce-Leszczynach. Zarządzenie Nr 88/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 11 marca 2016 r. w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru wykonawcy na realizację zamówienia pn.:Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego dla Zespołu Szkół Nr 1 w Czerwionce-Leszczynach".
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
16-03-21 15:25
Gamza Halina
680.16KB
Zarządzenie Nr 87/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 7 marca 2016 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach. Zarządzenie Nr 87/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 7 marca 2016 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 66
16-03-10 10:28
Gamza Halina
590.68KB
Zarządzenie Nr 86/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 7 marca 2016 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej zmiany statutu Zarządu Dróg i Służb Komunalnych Czerwionka-Leszczyny. Zarządzenie Nr 86/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 7 marca 2016 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej zmiany statutu Zarządu Dróg i Służb Komunalnych Czerwionka-Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 66
16-03-10 10:21
Gamza Halina
1.87MB
Zarządzenie Nr 85/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 7 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 85/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 7 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 90
16-03-08 14:27
Gamza Halina
732KB
Zarządzenie Nr 84/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 7 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 84/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 7 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
16-03-08 14:25
Gamza Halina
643.79KB
Zarządzenie Nr 83/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 
7 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 83/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 7 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
16-03-08 14:22
Gamza Halina
686.78KB
Zarządzenie Nr 82/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 1 marca 2016 r., w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawie świadczenia wychowawczego. Zarządzenie Nr 82/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 1 marca 2016 r., w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawie świadczenia wychowawczego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 76
16-03-04 11:26
Gamza Halina
284.61KB
Zarządzenie Nr 81/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 1 marca 2016 r., w sprawie powołania Komisji do spraw nagród w dziedzinie kultury. Zarządzenie Nr 81/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 1 marca 2016 r., w sprawie powołania Komisji do spraw nagród w dziedzinie kultury.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
16-03-04 11:23
Gamza Halina
358.37KB
Zarządzenie Nr 80/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 1 marca 2016 r., w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawie świadczenia wychowawczego. Zarządzenie Nr 80/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 1 marca 2016 r., w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawie świadczenia wychowawczego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 77
16-03-04 11:04
Gamza Halina
275.5KB
Zarządzenie Nr 79/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 1 marca 2016 r., w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawie świadczenia wychowawczego. Zarządzenie Nr 79/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 1 marca 2016 r., w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawie świadczenia wychowawczego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 73
16-03-04 10:53
Gamza Halina
280.61KB
Zarządzenie Nr 78/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 1 marca 2016 r., w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej właściwej do realizacji zadań z zakresu ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Zarządzenie Nr 78/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 1 marca 2016 r., w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej właściwej do realizacji zadań z zakresu ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
16-03-04 10:33
Gamza Halina
253.77KB
Zarządzenie Nr 77/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 25 lutego 2016 r., w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości gruntowej. Zarządzenie Nr 77/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 25 lutego 2016 r., w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości gruntowej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 70
16-03-01 12:29
Gamza Halina
438.24KB
Zarządzenie Nr 76/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 25 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 76/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 25 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
16-03-01 11:37
Gamza Halina
645.42KB
Zarządzenie Nr 75/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 25 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 75/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 25 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
16-03-01 11:35
Gamza Halina
746.4KB
Zarządzenie Nr 74/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 25 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 74/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 25 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
16-03-01 11:34
Gamza Halina
675.86KB
Zarządzenie Nr 73/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 25 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 73/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 25 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
16-03-01 11:21
Gamza Halina
850.93KB
Zarządzenie Nr 72/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 25 lutego 2016 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z K.N. oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 72/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 25 lutego 2016 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z K.N. oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
16-03-01 11:19
Gamza Halina
769.32KB
Zarządzenie Nr 71/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 25 lutego 2016 r., w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 71/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 25 lutego 2016 r., w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
16-03-01 11:14
Gamza Halina
1.05MB
Zarządzenie Nr 70/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 25 lutego 2016 r., w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach. Zarządzenie Nr 70/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 25 lutego 2016 r., w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 65
16-03-01 11:09
Gamza Halina
296.34KB
Zarządzenie Nr 69/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 25 lutego 2016 r., w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach. Zarządzenie Nr 69/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 25 lutego 2016 r., w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 67
16-03-01 11:04
Gamza Halina
298.07KB
Zarządzenie Nr 68/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 25 lutego 2016 r., w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach. Zarządzenie Nr 68/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 25 lutego 2016 r., w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 70
16-03-01 10:58
Gamza Halina
281.01KB
Zarządzenie Nr 67/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 25 lutego 2016 r., w sprawie określenia wzoru wniosku i Regulaminu przyznawania dorocznych nagród w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Zarządzenie Nr 67/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 25 lutego 2016 r., w sprawie określenia wzoru wniosku i Regulaminu przyznawania dorocznych nagród w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 65
16-03-01 10:55
Gamza Halina
1.22MB
Zarządzenie Nr 66/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 19 lutego 2016 r., w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Zarządzenie Nr 66/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 19 lutego 2016 r., w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
16-03-01 10:48
Gamza Halina
1.9MB
Zarządzenie Nr 65/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 18 lutego 2016 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 65/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 18 lutego 2016 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 65
16-03-01 10:46
Gamza Halina
755.77KB
Zarządzenie Nr 64/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 18 lutego 2016 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 64/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 18 lutego 2016 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 57
16-03-01 10:42
Gamza Halina
770.28KB
Zarządzenie Nr 63/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 18 lutego 2016 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z K.N. oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 63/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 18 lutego 2016 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z K.N. oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
16-03-01 10:38
Gamza Halina
857.62KB
Zarządzenie Nr 62/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 18 lutego 2016 r. w sprawie powierzenia prowadzenia określonych spraw gminy w imieniu Burmistrza sekretarzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Józefowi Zaskórskiemu. Zarządzenie Nr 62/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 18 lutego 2016 r. w sprawie powierzenia prowadzenia określonych spraw gminy w imieniu Burmistrza sekretarzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Józefowi Zaskórskiemu.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 75
16-03-01 10:35
Gamza Halina
791.08KB
Zarządzenie Nr 61/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 18 lutego 2016 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z K.N. oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 61/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 18 lutego 2016 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z K.N. oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
16-02-29 12:46
Gamza Halina
786.46KB
Zarządzenie Nr 60/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 17 lutego 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku. Zarządzenie Nr 60/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 17 lutego 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
16-02-18 12:00
Gamza Halina
430.97KB
Zarządzenie Nr 59/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 17 lutego 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2016 roku. Zarządzenie Nr 59/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 17 lutego 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2016 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
16-02-18 11:50
Gamza Halina
438.92KB
Zarządzenie Nr 58/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 11 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu w mieszkaniowym zasobie gminy. Zarządzenie Nr 58/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 11 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu w mieszkaniowym zasobie gminy.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 76
16-02-15 10:50
Gamza Halina
1.35MB
Zarządzenie Nr 57/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 11 lutego 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2016 roku. Zarządzenie Nr 57/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 11 lutego 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2016 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 74
16-02-15 10:45
Gamza Halina
449.71KB
Zarządzenie Nr 56/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 9 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 56/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 9 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
16-02-12 10:15
Gamza Halina
648.72KB
Zarządzenie Nr 55/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 9 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 55/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 9 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 66
16-02-12 10:14
Gamza Halina
739.34KB
Zarządzenie Nr 54/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 9 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 54/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 9 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
16-02-12 10:12
Gamza Halina
648.01KB
Zarządzenie Nr 53/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 9 lutego 2016 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z K.N., oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 53/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 9 lutego 2016 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z K.N., oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
16-02-12 10:10
Gamza Halina
789.06KB
Zarządzenie Nr 52/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 9 lutego 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2016 r. Zarządzenie Nr 52/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 9 lutego 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 66
16-02-12 10:07
Gamza Halina
425.42KB
Zarządzenie Nr 51/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 3 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 51/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 3 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 56
16-02-12 10:03
Gamza Halina
655.91KB
Zarządzenie Nr 50/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 3 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 50/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 3 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
16-02-12 10:01
Gamza Halina
636.97KB
Zarządzenie Nr 49/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 3 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 49/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 3 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
16-02-12 09:58
Gamza Halina
619.98KB
Zarządzenie Nr 48/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 3 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 48/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 3 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
16-02-12 09:56
Gamza Halina
607.72KB
Zarządzenie Nr 47/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 3 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 47/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 3 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
16-02-12 09:54
Gamza Halina
691.02KB
Zarządzenie Nr 46/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 3 lutego 2016 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z K.N. oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 46/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 3 lutego 2016 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z K.N. oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
16-02-12 09:52
Gamza Halina
748.7KB
Zarządzenie Nr 45/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 2 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani mgr Stefanii Baluch - nauczycielce pełniącej obowiązki dyrektora Przedszkola w Bełku. Zarządzenie Nr 45/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 2 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani mgr Stefanii Baluch - nauczycielce pełniącej obowiązki dyrektora Przedszkola w Bełku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 57
16-02-12 09:49
Gamza Halina
285.55KB
Zarządzenie Nr 44/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 1 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 57/11 z 1 marca 2011 r., z późniejszą zmianą. Zarządzenie Nr 44/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 1 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 57/11 z 1 marca 2011 r., z późniejszą zmianą.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
16-02-12 09:47
Gamza Halina
531.21KB
Zarządzenie Nr 43/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 1 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w zakresie zarządu mieniem. Zarządzenie Nr 43/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 1 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w zakresie zarządu mieniem.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
16-02-12 09:44
Gamza Halina
313.28KB
Zarządzenie Nr 42/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 1 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisywania dokumentów finansowych oraz dysponowania środkami pieniężnymi Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Zarządzenie Nr 42/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 1 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisywania dokumentów finansowych oraz dysponowania środkami pieniężnymi Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
16-02-12 09:42
Gamza Halina
315.61KB
Zarządzenie Nr 41/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 1 lutego 2016 r. w sprawie: procedur kontroli finansowej w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Zarządzenie Nr 41/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 1 lutego 2016 r. w sprawie: procedur kontroli finansowej w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 88
16-02-12 09:39
Gamza Halina
10.28MB
Zarządzenie Nr 40/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 1 lutego 2016 r. w sprawie określenia zasad waloryzacji i zwrotu kaucji mieszkaniowych. Zarządzenie Nr 40/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 1 lutego 2016 r. w sprawie określenia zasad waloryzacji i zwrotu kaucji mieszkaniowych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 74
16-02-12 09:32
Gamza Halina
1.07MB
Zarządzenie Nr 39/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 1 lutego 2016 r. w sprawie określenia zasad postępowania przy bezprzetargowej sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych powstałych w wyniku adaptacji pomieszczeń niemieszkalnych i strychów na rzecz ich najemców. Zarządzenie Nr 39/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 1 lutego 2016 r. w sprawie określenia zasad postępowania przy bezprzetargowej sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych powstałych w wyniku adaptacji pomieszczeń niemieszkalnych i strychów na rzecz ich najemców.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
16-02-12 09:29
Gamza Halina
1.94MB
Zarządzenie Nr 38/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 1 lutego 2016 r. w sprawie określenia procedury przy bezprzetargowej sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców. Zarządzenie Nr 38/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 1 lutego 2016 r. w sprawie określenia procedury przy bezprzetargowej sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
16-02-12 09:25
Gamza Halina
1.89MB
Zarządzenie Nr 37/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 1 lutego 2016 r. w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Przedszkola w Bełku Pani mgr Stefanii Baluch. Zarządzenie Nr 37/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 1 lutego 2016 r. w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Przedszkola w Bełku Pani mgr Stefanii Baluch.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 66
16-02-04 11:22
Gamza Halina
219.75KB
Zarządzenie Nr 36/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 29 stycznia 2016 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 36/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 29 stycznia 2016 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
16-02-04 11:17
Gamza Halina
771.07KB
Zarządzenie Nr 35/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 29 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Zarządzenie Nr 35/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 29 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 177
16-02-04 10:59
Gamza Halina
5.58MB
Zarządzenie Nr 34/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 29 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2016 r. Zarządzenie Nr 34/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 29 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 65
16-02-04 10:55
Gamza Halina
2.79MB
Zarządzenie Nr 33/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 29 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Zarządzenie Nr 33/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 29 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
16-02-04 10:52
Gamza Halina
4.6MB
Zarządzenie Nr 32/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 stycznia 2016 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/360/13 z 1 lutego 2013 w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy na lata 2013-2017, zmienionej Uchwałą Nr XLIV/580/14 z 30 maja 2014r . Zarządzenie Nr 32/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 stycznia 2016 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/360/13 z 1 lutego 2013 w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy na lata 2013-2017, zmienionej Uchwałą Nr XLIV/580/14 z 30 maja 2014r .
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
16-01-29 11:39
Gamza Halina
1.1MB
Zarządzenie Nr 31/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 26 stycznia 2016 r. w sprawie odwołania upoważnienia dla pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach. Zarządzenie Nr 31/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 26 stycznia 2016 r. w sprawie odwołania upoważnienia dla pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
16-01-29 11:25
Gamza Halina
218.67KB
Zarządzenie Nr 30/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 26 stycznia 2016 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 30/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 26 stycznia 2016 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 66
16-01-27 12:51
Gamza Halina
525.69KB
Zarządzenie Nr 29/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 26 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 29/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 26 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
16-01-27 12:46
Gamza Halina
458.26KB
Zarządzenie Nr 28/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 26 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 28/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 26 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 65
16-01-27 12:44
Gamza Halina
435.08KB
Zarządzenie Nr 27/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 26 stycznia 2016 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 27/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 26 stycznia 2016 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
16-01-27 12:41
Gamza Halina
852.24KB
Zarządzenie Nr 26/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 26 stycznia 2016 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 26/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 26 stycznia 2016 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
16-01-27 12:35
Gamza Halina
527.54KB
Zarządzenie Nr 25/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 26 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 rok. Zarządzenie Nr 25/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 26 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
16-01-27 12:31
Gamza Halina
662.12KB
Zarządzenie Nr 24/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 25 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej d/s rozpatrzenia wniosków klubów sportowych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy w 2016 roku. Zarządzenie Nr 24/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 25 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej d/s rozpatrzenia wniosków klubów sportowych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy w 2016 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
16-01-27 12:25
Gamza Halina
416.54KB
Zarządzenie Nr 23/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 19 stycznia 2016 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 23/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 19 stycznia 2016 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
16-01-21 13:00
Gamza Halina
0.95MB
Zarządzenie Nr 22/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 19 stycznia 2016 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród w dziedzinie twórczości artystycznej,upowszechniania i ochrony kultury. Zarządzenie Nr 22/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 19 stycznia 2016 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród w dziedzinie twórczości artystycznej,upowszechniania i ochrony kultury.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
16-01-21 12:56
Gamza Halina
1.67MB
Zarządzenie Nr 21/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 18 stycznia 2016 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 21/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 18 stycznia 2016 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 57
16-01-21 12:42
Gamza Halina
852.65KB
Zarządzenie Nr 20/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 13 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku. Zarządzenie Nr 20/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 13 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 65
16-01-21 12:33
Gamza Halina
4.83MB
Zarządzenie Nr 19/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 13 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2016 roku. Zarządzenie Nr 19/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 13 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2016 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
16-01-21 12:30
Gamza Halina
5.28MB
Zarządzenie Nr 18/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 13 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2016 roku. Zarządzenie Nr 18/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 13 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2016 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
16-01-21 12:26
Gamza Halina
5.16MB
Zarządzenie Nr 17/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 17/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
16-01-21 12:01
Gamza Halina
775.92KB
Zarządzenie Nr 16/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 stycznia 2016 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 16/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 stycznia 2016 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
16-01-21 11:57
Gamza Halina
796.49KB
Zarządzenie Nr 15/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 5/16 z 5 stycznia 2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości obręb Leszczyny. Zarządzenie Nr 15/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 5/16 z 5 stycznia 2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości obręb Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 67
16-01-21 11:48
Gamza Halina
339.5KB
Zarządzenie Nr 14/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych. Zarządzenie Nr 14/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
16-01-20 15:15
Gamza Halina
1.36MB
Zarządzenie Nr 13/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2016 r. Zarządzenie Nr 13/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
16-01-20 15:11
Gamza Halina
4.95MB
Zarządzenie Nr 12/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 stycznia 2016 r. w sprawie powołania oraz określenia zadań Zespołu ds. Stypendiów Sportowych. Zarządzenie Nr 12/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 stycznia 2016 r. w sprawie powołania oraz określenia zadań Zespołu ds. Stypendiów Sportowych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 66
16-01-20 15:07
Gamza Halina
544.31KB
Zarządzenie Nr 11/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 7 stycznia 2016 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2016 r. Zarządzenie Nr 11/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 7 stycznia 2016 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
16-01-20 15:03
Gamza Halina
4.27MB
Zarządzenie Nr 10/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 7 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy wspieranych z budżetu w 2016 r. Zarządzenie Nr 10/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 7 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy wspieranych z budżetu w 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
16-01-20 14:55
Gamza Halina
2.98MB
Zarządzenie Nr 9/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 5 stycznia 2016 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym nabór do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych dla których organem jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny na 2016/2017. Zarządzenie Nr 9/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 5 stycznia 2016 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym nabór do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych dla których organem jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny na 2016/2017.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
16-01-20 14:48
Gamza Halina
2.33MB
Zarządzenie Nr 8/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 5 stycznia 2016 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych gimnazjów dla których organem jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny. Zarządzenie Nr 8/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 5 stycznia 2016 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych gimnazjów dla których organem jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
16-01-20 14:42
Gamza Halina
2.03MB
Zarządzenie Nr 7/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 5 stycznia 2016 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych dla których organem jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny. Zarządzenie Nr 7/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 5 stycznia 2016 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych dla których organem jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
16-01-20 14:39
Gamza Halina
1.83MB
Zarządzenie Nr 6/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 5 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 6/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 5 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
16-01-20 14:28
Gamza Halina
685.8KB
Zarządzenie Nr 5/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 5 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości obręb Leszczyny. Zarządzenie Nr 5/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 5 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości obręb Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
16-01-20 14:25
Gamza Halina
444.31KB
Zarządzenie Nr 4/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 5 stycznia 2016 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyznawania dorocznych nagród w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Zarządzenie Nr 4/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 5 stycznia 2016 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyznawania dorocznych nagród w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
16-01-20 14:19
Gamza Halina
1.65MB
Zarządzenie Nr 3/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 4 stycznia 2016 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Zarządzenie Nr 3/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 4 stycznia 2016 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 132
16-01-20 14:08
Gamza Halina
13.8MB
Zarządzenie Nr 2/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie obsługi kasowej w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 2/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie obsługi kasowej w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 84
16-01-13 11:47
Okun Joanna
725.56KB
Zarządzenie Nr 1/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczy z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli z godnie z art. 30 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. KN oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r. Zarządzenie Nr 1/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczy z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli z godnie z art. 30 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. KN oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
16-01-13 11:46
Okun Joanna
831.3KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Zarządzenia burmistrza z 2015 roku [ 740 ]
Zarządzenie Nr 748/15 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie procedur kontroli finansowej w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 748/15 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie procedur kontroli finansowej w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 155
16-01-13 13:36
Okun Joanna
21.23MB
Zarządzenie Nr 747/15 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie określenia stosowanych wersji oprogramowania przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 747/15 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie określenia stosowanych wersji oprogramowania przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 65
16-01-13 13:35
Okun Joanna
1.25MB
Zarządzenie Nr 746/15 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2015 r. Zarządzenie Nr 746/15 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2015 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
16-01-13 13:34
Okun Joanna
783.29KB
Zarządzenie Nr 745/15 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2015 r. Zarządzenie Nr 745/15 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2015 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
16-01-13 13:33
Okun Joanna
749.29KB
Zarządzenie Nr 744/15 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2015 r. Zarządzenie Nr 744/15 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2015 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
16-01-13 13:33
Okun Joanna
862.1KB
Zarządzenie Nr 743/15 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2015 r. Zarządzenie Nr 743/15 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2015 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
16-01-13 13:32
Okun Joanna
1.14MB
Zarządzenie Nr 742/15 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Planu audytu wewnętrznego na rok 2016 Zarządzenie Nr 742/15 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Planu audytu wewnętrznego na rok 2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 73
16-01-13 13:32
Okun Joanna
3.45MB
Zarządzenie Nr 741/15 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2015 r. Zarządzenie Nr 741/15 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2015 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
15-12-31 11:39
Okun Joanna
668.38KB
Zarządzenie Nr 740/15 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2015 r. Zarządzenie Nr 740/15 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2015 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
15-12-31 11:38
Okun Joanna
1.11MB
Zarządzenie Nr 739/15 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2015 r. Zarządzenie Nr 739/15 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2015 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 65
15-12-31 11:38
Okun Joanna
754.44KB
Zarządzenie Nr 738/15 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2015 r. Zarządzenie Nr 738/15 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2015 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
15-12-31 11:38
Okun Joanna
867KB
Zarządzenie Nr 737/15 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2015 r. Zarządzenie Nr 737/15 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2015 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
15-12-31 11:37
Okun Joanna
5.4MB
Zarządzenie nr 736/15 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie nr 736/15 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 gr