Zarządzenia burmistrza

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Zarządzenia Burmistrza z 2018 roku [ 140 ]
Zarządzenie Nr 140/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 140/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
18-04-18 10:02
Okun Joanna
625.16KB
Zarządzenie Nr 139/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 139/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1
18-04-18 10:01
Okun Joanna
745.39KB
Zarządzenie Nr 138/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 kwietnia 2018 roku w spawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku Zarządzenie Nr 138/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 kwietnia 2018 roku w spawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
18-04-17 12:31
Okun Joanna
362.67KB
Zarządzenie Nr 137/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 kwietnia 2018 roku w spawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w 2018 roku w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 137/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 kwietnia 2018 roku w spawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w 2018 roku w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
18-04-17 12:30
Okun Joanna
3.58MB
Zarządzenie Nr 136/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 kwietnia 2018 roku dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie podziału Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Zarządzenie Nr 136/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 kwietnia 2018 roku dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie podziału Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
18-04-17 12:28
Okun Joanna
667.72KB
Zarządzenie Nr 135/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie przyznania dorocznych nagród w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za 2017 rok Zarządzenie Nr 135/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie przyznania dorocznych nagród w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za 2017 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
18-04-17 12:25
Okun Joanna
468.08KB
Zarządzenie Nr 134/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej zmiany uchwały nr VIII/114/15 z 8 maja 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 134/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej zmiany uchwały nr VIII/114/15 z 8 maja 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
18-04-13 10:36
Okun Joanna
1.06MB
Zarządzenie Nr 133/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej zmiany uchwały nr VIII/113/15 w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów Zarządzenie Nr 133/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej zmiany uchwały nr VIII/113/15 w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
18-04-13 10:35
Okun Joanna
893.12KB
Zarządzenie Nr 132/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych treningowych Zarządzenie Nr 132/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych treningowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 0
18-04-13 10:24
Okun Joanna
1.28MB
Zarządzenie Nr 131/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 131/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 0
18-04-13 10:21
Okun Joanna
1.04MB
Zarządzenie Nr 130/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 kwietnia 2018 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w dziennych domach pomocy Zarządzenie Nr 130/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 kwietnia 2018 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w dziennych domach pomocy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 0
18-04-13 10:16
Okun Joanna
1.09MB
Zarządzenie Nr 129/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 6 Pod Jarzębiną w Czerwionce-Leszczynach Zarządzenie Nr 129/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 6 "Pod Jarzębiną" w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
18-04-13 10:14
Okun Joanna
581.21KB
Zarządzenie Nr 128/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru Wykonawcy na realizację zamówienia pn.: Świadczenie usług pocztowych na rzecz UGiM Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 128/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru Wykonawcy na realizację zamówienia pn.: "Świadczenie usług pocztowych na rzecz UGiM Czerwionka-Leszczyny"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
18-04-09 12:57
Okun Joanna
634.04KB
Zarządzenie Nr 127/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia stosowanych wersji oprogramowania przy prowadzenia ksiąg rachunkowych w UGiM Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 127/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia stosowanych wersji oprogramowania przy prowadzenia ksiąg rachunkowych w UGiM Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
18-04-09 12:56
Okun Joanna
0.91MB
Zarządzenie Nr 126/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru Wykonawcy na realizację zamówienia pn.: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Przedszkole nr 11, Gr 3 Zarządzenie Nr 126/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru Wykonawcy na realizację zamówienia pn.: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Przedszkole nr 11, Gr 3"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
18-04-09 12:50
Okun Joanna
746KB
Zarządzenie Nr 125/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru Wykonawcy na realizację zamówienia pn.: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Przedszkole nr 6, Gr 3 Zarządzenie Nr 125/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru Wykonawcy na realizację zamówienia pn.: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Przedszkole nr 6, Gr 3"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 0
18-04-09 12:48
Okun Joanna
748.38KB
Zarządzenie Nr 124/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 124/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
18-04-09 12:47
Okun Joanna
664.43KB
Zarządzenie Nr 123/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 123/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1
18-04-09 12:46
Okun Joanna
672.89KB
Zarządzenie Nr 122/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 122/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1
18-04-09 12:45
Okun Joanna
613.4KB
Zarządzenie Nr 121/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Głównej w Bełku Zarządzenie Nr 121/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Głównej w Bełku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1
18-04-09 12:44
Okun Joanna
1.04MB
Zarządzenie Nr 120/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Bogusławowi Żelaznemu - Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Czerwionce-Leszczynach Zarządzenie Nr 120/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Bogusławowi Żelaznemu - Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 0
18-04-09 12:44
Okun Joanna
263.62KB
Zarządzenie Nr 119/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 119/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1
18-04-09 12:42
Okun Joanna
639.87KB
Zarządzenie Nr 118/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego jednostek, o których mowa w art. 9 pkt. 10,13 i 14 ustawy o finansach publicznych Zarządzenie Nr 118/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego jednostek, o których mowa w art. 9 pkt. 10,13 i 14 ustawy o finansach publicznych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
18-04-09 12:42
Okun Joanna
3.14MB
Zarządzenie Nr 117/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2017 Zarządzenie Nr 117/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
18-04-05 15:15
Okun Joanna
26.98MB
Zarządzenie Nr 116/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia zmian do Regulaminu naboru zgłoszeń w ramach projektu grantowego pn.: Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach Zarządzenie Nr 116/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia zmian do Regulaminu naboru zgłoszeń w ramach projektu grantowego pn.: "Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
18-04-03 10:36
Okun Joanna
5.53MB
Zarządzenie Nr 115/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 115/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1
18-04-03 10:30
Okun Joanna
721.68KB
Zarządzenie Nr 114/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 114/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1
18-04-03 10:22
Okun Joanna
733.62KB
Zarządzenie Nr 113/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 113/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
18-04-03 10:22
Okun Joanna
37.06MB
Zarządzenie Nr 112/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 112/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
18-04-03 10:20
Okun Joanna
657.59KB
Zarządzenie Nr 111/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 111/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
18-04-03 10:19
Okun Joanna
594.92KB
Zarządzenie Nr 110/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 110/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
18-04-03 10:17
Okun Joanna
807.66KB
Zarządzenie Nr 109/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie utworzenia zasobu lokali socjalnych, pomieszczeń tymczasowych i mieszkań chronionych treningowych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 109/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie utworzenia zasobu lokali socjalnych, pomieszczeń tymczasowych i mieszkań chronionych treningowych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
18-04-03 10:11
Okun Joanna
3.1MB
Zarządzenie Nr 108/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 58/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 lutego 2016 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu w mieszkaniowym zasobie gminy Zarządzenie Nr 108/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 58/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 lutego 2016 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu w mieszkaniowym zasobie gminy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
18-04-03 10:09
Okun Joanna
309.15KB
Zarządzenie Nr 107/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2018 rok Zarządzenie Nr 107/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2018 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
18-04-03 09:40
Okun Joanna
3.71MB
Zarządzenie Nr 106/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 106/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
18-04-03 09:39
Okun Joanna
6.97MB
Zarządzenie Nr 105/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2018 roku Zarządzenie Nr 105/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2018 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
18-04-03 09:38
Okun Joanna
3.61MB
Zarządzenie Nr 104/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2018 roku Zarządzenie Nr 104/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2018 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
18-04-03 09:36
Okun Joanna
3.6MB
Zarządzenie Nr 103/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie powołania Komisji do spraw nagród w dziedzinie kultury w 2018 roku Zarządzenie Nr 103/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie powołania Komisji do spraw nagród w dziedzinie kultury w 2018 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
18-04-03 09:34
Okun Joanna
370.5KB
Zarządzenie Nr 102/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na dofinansowania wkładu własnego do realizowanych zadań publicznych współfinansowanych z funduszy zewnętrznych w 2018 roku Zarządzenie Nr 102/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na dofinansowania wkładu własnego do realizowanych zadań publicznych współfinansowanych z funduszy zewnętrznych w 2018 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
18-04-03 09:33
Okun Joanna
380.21KB
Zarządzenie Nr 101/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w 2018 roku Zarządzenie Nr 101/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w 2018 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1
18-04-03 09:31
Okun Joanna
401.89KB
Zarządzenie Nr 100/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej, na rzecz obecnych najemców Zarządzenie Nr 100/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej, na rzecz obecnych najemców
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
18-04-03 09:30
Okun Joanna
1.95MB
Zarządzenie Nr 99/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku Zarządzenie Nr 99/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
18-04-03 09:28
Okun Joanna
3.48MB
Zarządzenie Nr 98/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 98/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
18-04-03 09:27
Okun Joanna
674.47KB
Zarządzenie Nr 97/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 97/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1
18-04-03 09:26
Okun Joanna
882.58KB
Zarządzenie Nr 96/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 96/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
18-04-03 09:25
Okun Joanna
1.01MB
Zarządzenie Nr 95/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 95/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
18-04-03 09:24
Okun Joanna
1MB
Zarządzenie Nr 94/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 marca 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Dróg i Służb Komunalnych w Czerwionce-Leszczynach Zarządzenie Nr 94/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 marca 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Dróg i Służb Komunalnych w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
18-04-03 09:22
Okun Joanna
327.63KB
Zarządzenie Nr 93/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 marca 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania umów dotyczących termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach Zarządzenie Nr 93/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 marca 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania umów dotyczących termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
18-03-20 14:01
Okun Joanna
316.51KB
Zarządzenie Nr 92/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 marca 2018 roku w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w obrębie Leszczyny i Przegędza Zarządzenie Nr 92/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 marca 2018 roku w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w obrębie Leszczyny i Przegędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
18-03-20 14:00
Okun Joanna
10.25MB
Zarządzenie Nr 91/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 91/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
18-03-20 13:58
Okun Joanna
717.11KB
Zarządzenie Nr 90/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie konsultacji uchwały dotyczącej ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych treningowych Zarządzenie Nr 90/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie konsultacji uchwały dotyczącej ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych treningowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
18-03-20 13:57
Okun Joanna
1.67MB
Zarządzenie Nr 89/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - referent w Wydziale Finansowo-Budżetowym w Referacie Podatków Zarządzenie Nr 89/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - referent w Wydziale Finansowo-Budżetowym w Referacie Podatków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
18-03-20 13:55
Okun Joanna
390.96KB
Zarządzenie Nr 88/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 88/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
18-03-15 11:31
Okun Joanna
741.3KB
Zarządzenie Nr 87/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 87/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
18-03-15 11:30
Okun Joanna
630.87KB
Zarządzenie Nr 86/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 86/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
18-03-15 11:29
Okun Joanna
715.33KB
Zarządzenie Nr 85/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 85/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
18-03-15 11:29
Okun Joanna
739.86KB
Zarządzenie Nr 84/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 84/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
18-03-15 11:29
Okun Joanna
753.07KB
Zarządzenie Nr 83/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 marca 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie wkładu własnego do realizowanych zadań publicznych współfinansowanych z fundusy zewnętrznych w 2018 roku Zarządzenie Nr 83/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 marca 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie wkładu własnego do realizowanych zadań publicznych współfinansowanych z fundusy zewnętrznych w 2018 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
18-03-15 11:27
Okun Joanna
3.72MB
Zarządzenie Nr 82/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 marca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty na prowadzenie w 2018 i 2019 roku Centrum Organizacji Pozarządowych w Czerwionce-Leszczynach i realizację minimum jednego przedsięwzięcia rocznie wynikającego z Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 82/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 marca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty na prowadzenie w 2018 i 2019 roku Centrum Organizacji Pozarządowych w Czerwionce-Leszczynach i realizację minimum jednego przedsięwzięcia rocznie wynikającego z Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
18-03-15 11:26
Okun Joanna
447.34KB
Zarządzenie Nr 81/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 marca 2018 roku dotyczące konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmiany Statutu Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach Zarządzenie Nr 81/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 marca 2018 roku dotyczące konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmiany Statutu Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
18-03-15 11:19
Okun Joanna
0.97MB
Zarządzenie Nr 80/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 80/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
18-03-15 11:15
Okun Joanna
669.08KB
Zarządzenie Nr 79/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 79/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
18-03-15 11:15
Okun Joanna
674.9KB
Zarządzenie Nr 78/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 78/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
18-03-15 11:13
Okun Joanna
667.54KB
Zarządzenie Nr 77/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie powszechnej, obowiązkowej akcji odszczurzania na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 77/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie powszechnej, obowiązkowej akcji odszczurzania na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1
18-03-15 11:11
Okun Joanna
915.25KB
Zarządzenie Nr 76/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 57/11 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 marca 2011 roku z późniejszymi zmianami Zarządzenie Nr 76/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 57/11 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 marca 2011 roku z późniejszymi zmianami
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
18-03-15 11:01
Okun Joanna
700.49KB
Zarządzenie Nr 75/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 75/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
18-03-06 13:03
Okun Joanna
392.5KB
Zarządzenie Nr 74/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniając dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. KN oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 74/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniając dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. KN oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
18-03-06 13:01
Okun Joanna
754.46KB
Zarządzenie Nr 73/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 lutego 2018 roku dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym Zarządzenie Nr 73/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 lutego 2018 roku dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
18-03-06 12:50
Okun Joanna
1.1MB
Zarządzenie Nr 72/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 lutego 2018 roku dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów szkół i przedszkoli, nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze Zarządzenie Nr 72/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 lutego 2018 roku dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów szkół i przedszkoli, nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
18-03-06 12:47
Okun Joanna
1.38MB
Zarządzenie Nr 71/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 71/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
18-02-28 12:20
Okun Joanna
740.08KB
Zarządzenie Nr 70/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 70/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
18-02-28 12:20
Okun Joanna
732.78KB
Zarządzenie Nr 69/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 69/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
18-02-28 12:20
Okun Joanna
621.31KB
Zarządzenie Nr 68/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 68/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
18-02-28 12:19
Okun Joanna
733.53KB
Zarządzenie Nr 67/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 67/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
18-02-28 12:18
Okun Joanna
0.95MB
Zarządzenie Nr 66/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 66/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
18-02-28 12:18
Okun Joanna
1.01MB
Zarządzenie Nr 65/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2018 r. Zarządzenie Nr 65/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
18-02-28 12:17
Okun Joanna
3.55MB
Zarządzenie Nr 64/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 64/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
18-02-28 12:15
Okun Joanna
6.11MB
Zarządzenie Nr 63/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczenia społecznemu w 2018 roku Zarządzenie Nr 63/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczenia społecznemu w 2018 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
18-02-28 12:13
Okun Joanna
3.62MB
Zarządzenie Nr 62/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/305/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 października 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych Zarządzenie Nr 62/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/305/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 października 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
18-02-28 12:11
Okun Joanna
2.66MB
Zarządzenie Nr 61/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 61/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
18-02-28 12:06
Okun Joanna
736.8KB
Zarządzenie Nr 60/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 60/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
18-02-28 12:06
Okun Joanna
756.46KB
Zarządzenie Nr 59/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie przyjęcia zmian do Regulaminu naboru zgłoszeń w ramach projektu grantowego pn.: Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach. Zarządzenie Nr 59/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie przyjęcia zmian do Regulaminu naboru zgłoszeń w ramach projektu grantowego pn.: "Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach".
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
18-02-22 13:15
Okun Joanna
362.19KB
Zarządzenie Nr 58/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 lutego 2018 roku w spawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 58/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 lutego 2018 roku w spawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
18-02-20 13:02
Okun Joanna
644.04KB
Zarządzenie Nr 57/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 lutego 2018 roku w spawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 57/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 lutego 2018 roku w spawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
18-02-20 13:02
Okun Joanna
599.23KB
Zarządzenie Nr 56/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 lutego 2018 roku w spawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 56/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 lutego 2018 roku w spawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
18-02-20 13:02
Okun Joanna
743.32KB
Zarządzenie Nr 55/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 lutego 2018 roku w spawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 55/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 lutego 2018 roku w spawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
18-02-20 13:01
Okun Joanna
740.27KB
Zarządzenie Nr 54/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 lutego 2018 roku w spawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 54/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 lutego 2018 roku w spawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
18-02-20 13:01
Okun Joanna
743.59KB
Zarządzenie Nr 53/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 lutego 2018 roku w spawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 53/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 lutego 2018 roku w spawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
18-02-20 13:01
Okun Joanna
824.23KB
Zarządzenie Nr 52/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 lutego 2018 roku w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru Wykonawcy na realizację zamówienia pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach – Przedszkole Nr 1, Gr 2”. Zarządzenie Nr 52/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 lutego 2018 roku w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru Wykonawcy na realizację zamówienia pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach – Przedszkole Nr 1, Gr 2”.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
18-02-19 15:01
Okun Joanna
747.59KB
Zarządzenie Nr 51/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 lutego 2018 roku dotyczące konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmiany Statutu Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach Zarządzenie Nr 51/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 lutego 2018 roku dotyczące konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmiany Statutu Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
18-02-14 13:38
Okun Joanna
1.03MB
Zarządzenie Nr 50/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 lutego 2018 roku dotyczące konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmian w Statucie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 50/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 lutego 2018 roku dotyczące konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmian w Statucie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
18-02-14 13:34
Okun Joanna
1.15MB
Zarządzenie Nr 49/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 lutego 2018 roku w spawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie w 2018 i 2019 roku Centrum Organizacji Pozarządowych w Czerwionce-Leszczynach i realizację minimum jednego przedsięwzięcia rocznie wynikającego z Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do 2022 roku Zarządzenie Nr 49/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 lutego 2018 roku w spawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie w 2018 i 2019 roku Centrum Organizacji Pozarządowych w Czerwionce-Leszczynach i realizację minimum jednego przedsięwzięcia rocznie wynikającego z Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do 2022 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
18-02-14 11:09
Okun Joanna
5.31MB
Zarządzenie Nr 48/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 lutego 2018 roku w spawie określenia stosowanych wersji oprogramowania przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 48/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 lutego 2018 roku w spawie określenia stosowanych wersji oprogramowania przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
18-02-14 11:08
Okun Joanna
1.19MB
Zarządzenie Nr 47/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 lutego 2018 roku w spawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 47/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 lutego 2018 roku w spawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
18-02-14 11:06
Okun Joanna
629.88KB
Zarządzenie Nr 46/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 lutego 2018 roku w spawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 46/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 lutego 2018 roku w spawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
18-02-14 11:03
Okun Joanna
614.62KB
Zarządzenie Nr 45/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 lutego 2018 roku w spawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 45/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 lutego 2018 roku w spawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
18-02-14 11:02
Okun Joanna
722.78KB
Zarządzenie Nr 44/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 lutego 2018 roku w spawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 44/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 lutego 2018 roku w spawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
18-02-14 11:02
Okun Joanna
736.79KB
Zarządzenie Nr 43/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 lutego 2018 roku w spawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 43/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 lutego 2018 roku w spawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
18-02-14 11:02
Okun Joanna
730.82KB
Zarządzenie Nr 42/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie udzielenia Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach pełnomocnictwa do ustalenia zasad spłaty zadłużenia z tytułu zaległych należności wynikających z użytkowania lokali mieszkalnych poprzez spełnienie świadczenia rzeczowego na rzecz Zakładu. Zarządzenie Nr 42/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie udzielenia Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach pełnomocnictwa do ustalenia zasad spłaty zadłużenia z tytułu zaległych należności wynikających z użytkowania lokali mieszkalnych poprzez spełnienie świadczenia rzeczowego na rzecz Zakładu.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
18-02-08 11:13
Gamza Halina
319.29KB
Zarządzenie Nr 41/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 
7 lutego 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach. Zarządzenie Nr 41/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
18-02-08 11:01
Gamza Halina
279.69KB
Zarządzenie Nr 40/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru Wykonawcy na realizację zamówienia pn.:
 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce- Leszczynach- Przedszkole Nr 10, Gr 2 . Zarządzenie Nr 40/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru Wykonawcy na realizację zamówienia pn.: " Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce- Leszczynach- Przedszkole Nr 10, Gr 2 ".
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
18-02-08 10:56
Gamza Halina
762.73KB
Zarządzenie Nr 39/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg i Służb Komunalnych w Czerwionce-Leszczynach. Zarządzenie Nr 39/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg i Służb Komunalnych w Czerwionce-Leszczynach.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
18-02-08 10:50
Gamza Halina
1.11MB
Zarządzenie Nr 38/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 38/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
18-02-08 10:47
Gamza Halina
702.9KB
Zarządzenie Nr 37/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 lutego 2018 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach, w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2018-2022. Zarządzenie Nr 37/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 lutego 2018 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach, w sprawie przyjęcia " Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2018-2022".
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
18-02-08 10:35
Gamza Halina
6.39MB
Zarządzenie Nr 36/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 36/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
18-02-07 12:16
Gamza Halina
641.55KB
Zarządzenie Nr 35/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 lutego 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 35/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 lutego 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
18-02-07 12:15
Gamza Halina
733.8KB
Zarządzenie Nr 34/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru Wykonawcy na realizację zamówienia pn.: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej- Przedszkole Nr 3, Gr 2. Zarządzenie Nr 34/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru Wykonawcy na realizację zamówienia pn.:" Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej- Przedszkole Nr 3, Gr 2".
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
18-02-07 12:02
Gamza Halina
750.99KB
Zarządzenie Nr 33/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Czerwionce-Leszczynach, obręb Czerwionka. Zarządzenie Nr 33/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Czerwionce-Leszczynach, obręb Czerwionka.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
18-02-07 11:54
Gamza Halina
279.9KB
Zarządzenie Nr 32/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 32/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
18-02-07 11:51
Gamza Halina
643.12KB
Zarządzenie Nr 31/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 31/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
18-02-07 11:47
Gamza Halina
722.1KB
Zarządzenie Nr 30/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 30/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
18-02-07 11:45
Gamza Halina
736.54KB
Zarządzenie Nr 29/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie sposobu wyodrębnienia wydatków na realizacje zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w oświatowych samorządowych jednostkach budżetowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny. Zarządzenie Nr 29/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie sposobu wyodrębnienia wydatków na realizacje zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w oświatowych samorządowych jednostkach budżetowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
18-02-06 14:50
Gamza Halina
760.21KB
Zarządzenie Nr 28/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku. Zarządzenie Nr 28/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
18-02-06 14:47
Gamza Halina
643.25KB
Zarządzenie Nr 27/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 27/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
18-02-06 14:34
Gamza Halina
1.02MB
Zarządzenie Nr 26/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 26/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
18-02-06 14:31
Gamza Halina
637.37KB
Zarządzenie Nr 25/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 25/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
18-02-06 14:30
Gamza Halina
709.32KB
Zarządzenie Nr 24/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie określenia stosowanych wersji oprogramowania przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Zarządzenie Nr 24/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie określenia stosowanych wersji oprogramowania przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
18-02-06 14:27
Gamza Halina
1.4MB
Zarządzenie Nr 23/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 23/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
18-02-06 14:24
Gamza Halina
663.33KB
Zarządzenie Nr 22/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 22/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
18-02-06 14:21
Gamza Halina
747.98KB
Zarządzenie Nr 21/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 21/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
18-02-06 14:20
Gamza Halina
746.73KB
Zarządzenie Nr 20/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Zarządzenie Nr 20/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
18-02-06 14:16
Gamza Halina
6.82MB
Zarządzenie Nr 19/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach. Zarządzenie Nr 19/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
18-02-06 14:14
Gamza Halina
270.34KB
Zarządzenie Nr 18/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. rozpatrzenia wniosków klubów sportowych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny w 2018 roku. Zarządzenie Nr 18/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. rozpatrzenia wniosków klubów sportowych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny w 2018 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
18-02-06 13:50
Gamza Halina
434.33KB
Zarządzenie Nr 17/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 17/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
18-02-06 13:45
Gamza Halina
677.28KB
Zarządzenie Nr 16/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 stycznia 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 16/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 stycznia 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
18-02-06 13:42
Gamza Halina
751.45KB
Zarządzenie Nr 15/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 stycznia 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 15/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 stycznia 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
18-02-06 13:41
Gamza Halina
755.91KB
Zarządzenie Nr 14/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru zgłoszeń w ramach projektu grantowego pn.: Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach. Zarządzenie Nr 14/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru zgłoszeń w ramach projektu grantowego pn.:" Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach".
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
18-02-06 12:31
Gamza Halina
24.12MB
Zarządzenie Nr 13/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych. Zarządzenie Nr 13/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
18-02-06 12:27
Gamza Halina
1.38MB
Zarządzenie Nr 12/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2018-2022. Zarządzenie Nr 12/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia " Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2018-2022".
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
18-02-06 12:23
Gamza Halina
6.23MB
Zarządzenie Nr 11/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 stycznia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu wynagradzania dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na stanowiskach kierowniczych urzędniczych, urzędniczych oraz pomocniczych i obsługi w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Zarządzenie Nr 11/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 stycznia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu wynagradzania dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na stanowiskach kierowniczych urzędniczych, urzędniczych oraz pomocniczych i obsługi w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
18-02-08 13:10
Gamza Halina
2.39MB
Zarządzenie Nr 10/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w najem części nieruchomości gruntowej, położonej w Czerwionce-Leszczynach w obrębie Dębieńsko na terenie tzw. zwałów płaskich na rzecz wnioskodawcy Zarządzenie Nr 10/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w najem części nieruchomości gruntowej, położonej w Czerwionce-Leszczynach w obrębie Dębieńsko na terenie tzw. zwałów płaskich na rzecz wnioskodawcy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
18-01-22 11:20
Okun Joanna
1.03MB
Zarządzenie Nr 9/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej na rzecz obecnych najemców Zarządzenie Nr 9/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej na rzecz obecnych najemców
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
18-01-22 11:18
Okun Joanna
1.32MB
Zarządzenie Nr 8/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. KN oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 8/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. KN oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
18-01-22 11:17
Okun Joanna
739.9KB
Zarządzenie Nr 7/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 7/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
18-01-22 11:16
Okun Joanna
686.37KB
Zarządzenie Nr 6/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. KN oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 6/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. KN oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
18-01-22 10:55
Okun Joanna
736.12KB
Zarządzenie Nr 5/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie konsultacji projektu Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2018-2022 z dnia 17 grudnia 2017 r. Zarządzenie Nr 5/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie konsultacji projektu "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2018-2022" z dnia 17 grudnia 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
18-01-22 10:52
Okun Joanna
6.18MB
Zarządzenie Nr 4/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 stycznia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Dzielnicy Czuchów w przedmiocie zmiany nazwy ulicy Szewczyka Zarządzenie Nr 4/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 stycznia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Dzielnicy Czuchów w przedmiocie zmiany nazwy ulicy Szewczyka
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
18-01-10 15:19
Okun Joanna
870.31KB
Zarządzenie Nr 3/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wspieranych z budżetu gminy w 2018 roku Zarządzenie Nr 3/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wspieranych z budżetu gminy w 2018 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
18-01-10 15:18
Okun Joanna
2.31MB
Zarządzenie Nr 2/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 stycznia 2018 roku w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów dotyczących naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zarządzenie Nr 2/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 stycznia 2018 roku w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów dotyczących naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
18-01-10 15:16
Okun Joanna
1.02MB
Zarządzenie Nr 1/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 stycznia 2018 roku w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów dotyczących naboru do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zarządzenie Nr 1/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 stycznia 2018 roku w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów dotyczących naboru do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
18-01-10 15:14
Okun Joanna
0.93MB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Zarządzenia Burmistrza z 2017 roku [ 794 ]
Zarządzenie Nr 794/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zasad 
( polityki ) rachunkowości w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny. Zarządzenie Nr 794/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zasad ( polityki ) rachunkowości w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
18-02-06 10:22
Gamza Halina
12.67MB
Zarządzenie Nr 793/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 793/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
18-01-22 12:18
Okun Joanna
660.49KB
Zarządzenie Nr 792/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 792/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
18-01-22 12:18
Okun Joanna
730.99KB
Zarządzenie Nr 791/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 791/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
18-01-22 12:18
Okun Joanna
661.28KB
Zarządzenie Nr 790/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 790/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
18-01-22 12:17
Okun Joanna
738.49KB
Zarządzenie Nr 789/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 789/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
18-01-22 12:13
Okun Joanna
781.77KB
Zarządzenie Nr 788/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 788/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
18-01-22 12:13
Okun Joanna
680.67KB
Zarządzenie Nr 787/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 787/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
18-01-22 12:12
Okun Joanna
839.95KB
Zarządzenie Nr 786/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 786/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
18-01-22 12:12
Okun Joanna
605.49KB
Zarządzenie Nr 785/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia dla pracowników Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dodatkowego dnia wolnego od pracy, w zamian za święto przypadające w dniu 6 stycznia 2018 roku Zarządzenie Nr 785/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia dla pracowników Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dodatkowego dnia wolnego od pracy, w zamian za święto przypadające w dniu 6 stycznia 2018 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
18-01-22 12:11
Okun Joanna
390.46KB
Zarządzenie Nr 784/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Czerwionce-Leszczynach, obręb Leszczyny Zarządzenie Nr 784/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Czerwionce-Leszczynach, obręb Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
18-01-22 12:09
Okun Joanna
283.7KB
Zarządzenie Nr 783/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2018 rok Zarządzenie Nr 783/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2018 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
18-01-22 12:06
Okun Joanna
4.11MB
Zarządzenie Nr 782/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania Planu Obrony Cywilnej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 782/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania Planu Obrony Cywilnej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
18-01-08 10:37
Okun Joanna
391.27KB
Zarządzenie Nr 781/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia Planu audytu wewnętrznego na rok 2018 Zarządzenie Nr 781/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia Planu audytu wewnętrznego na rok 2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
18-01-08 10:35
Okun Joanna
2.62MB
Zarządzenie Nr 780/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 780/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
18-01-08 10:34
Okun Joanna
649.25KB
Zarządzenie Nr 779/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 779/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
18-01-08 10:34
Okun Joanna
648.8KB
Zarządzenie Nr 778/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 778/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
18-01-08 10:33
Okun Joanna
583.9KB
Zarządzenie Nr 777/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 777/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
18-01-08 10:33
Okun Joanna
692.9KB
Zarządzenie Nr 776/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 776/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
18-01-08 10:33
Okun Joanna
774.85KB
Zarządzenie Nr 775/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 775/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
18-01-08 10:33
Okun Joanna
680.96KB
Zarządzenie Nr 774/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 774/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
18-01-08 10:32
Okun Joanna
707.6KB
Zarządzenie Nr 773/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 773/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
18-01-08 10:32
Okun Joanna
680.1KB
Zarządzenie Nr 772/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 772/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
18-01-08 10:31
Okun Joanna
793.45KB
Zarządzenie Nr 771/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 771/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
18-01-03 12:27
Okun Joanna
1.06MB
Zarządzenie Nr 770/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 770/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
18-01-03 12:27
Okun Joanna
594.82KB
Zarządzenie Nr 769/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 769/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
18-01-03 12:26
Okun Joanna
1.06MB
Zarządzenie Nr 768/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 768/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
18-01-03 12:25
Okun Joanna
579.84KB
Zarządzenie Nr 767/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 767/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
18-01-03 12:24
Okun Joanna
620.77KB
Zarządzenie Nr 766/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 766/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
18-01-03 12:22
Okun Joanna
630.59KB
Zarządzenie Nr 765/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w najem części nieruchomości gruntowej, położonej w Czerwionce-Leszczynach w obrębie Dębieńsko na terenie tzw. zwałów płaskich na rzecz wnioskodawcy Zarządzenie Nr 765/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w najem części nieruchomości gruntowej, położonej w Czerwionce-Leszczynach w obrębie Dębieńsko na terenie tzw. zwałów płaskich na rzecz wnioskodawcy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
17-12-28 09:29
Okun Joanna
0.98MB
Zarządzenie Nr 764/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 764/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
17-12-28 09:25
Okun Joanna
609.75KB
Zarządzenie Nr 763/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 763/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
17-12-28 09:25
Okun Joanna
735.8KB
Zarządzenie Nr 762/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 762/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
17-12-28 09:25
Okun Joanna
616.92KB
Zarządzenie Nr 761/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 761/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
17-12-28 09:24
Okun Joanna
716.55KB
Zarządzenie Nr 760/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 760/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
17-12-28 09:24
Okun Joanna
843.72KB
Zarządzenie Nr 759/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 759/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
17-12-28 09:24
Okun Joanna
606.97KB
Zarządzenie Nr 758/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 758/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
17-12-28 09:23
Okun Joanna
725.86KB
Zarządzenie Nr 757/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 grudnia 2017 roku dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 757/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 grudnia 2017 roku dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
17-12-28 09:22
Okun Joanna
5.42MB
Zarządzenie Nr 756/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Agnieszce Oślizło Zarządzenie Nr 756/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Agnieszce Oślizło
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
17-12-28 09:03
Okun Joanna
290.96KB
Zarządzenie Nr 755/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego Dębieńsko 1 - etap 2 Zarządzenie Nr 755/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego "Dębieńsko 1 - etap 2"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
17-12-28 09:02
Okun Joanna
4.29MB
Zarządzenie Nr 754/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 754/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
17-12-28 09:01
Okun Joanna
0.99MB
Zarządzenie Nr 753/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 753/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
17-12-28 09:00
Okun Joanna
561.49KB
Zarządzenie Nr 752/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 752/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
17-12-28 09:00
Okun Joanna
1.1MB
Zarządzenie Nr 751/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 751/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
17-12-28 09:00
Okun Joanna
815.69KB
Zarządzenie Nr 750/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 750/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
17-12-28 08:58
Okun Joanna
784.87KB
Zarządzenie Nr 749/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 749/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
17-12-28 08:58
Okun Joanna
799.58KB
Zarządzenie Nr 748/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 748/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
17-12-28 08:57
Okun Joanna
804.66KB
Zarządzenie Nr 747/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 747/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
17-12-28 08:57
Okun Joanna
671.77KB
Zarządzenie Nr 746/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 746/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
17-12-28 08:57
Okun Joanna
659.1KB
Zarządzenie Nr 745/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 745/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
17-12-28 08:56
Okun Joanna
642.84KB
Zarządzenie Nr 744/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 744/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
17-12-28 08:56
Okun Joanna
645.55KB
Zarządzenie Nr 743/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 743/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
17-12-28 08:56
Okun Joanna
613.7KB
Zarządzenie Nr 742/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 742/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
17-12-28 08:55
Okun Joanna
612.79KB
Zarządzenie Nr 741/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2017 rok Zarządzenie Nr 741/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2017 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
17-12-28 08:50
Okun Joanna
5.28MB
Zarządzenie Nr 740/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 740/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
17-12-28 08:49
Okun Joanna
5.92MB
Zarządzenie Nr 739/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - referent w Referacie Infrastruktury i Gospodarki Nieruchomościami Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Zarządzenie Nr 739/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - referent w Referacie Infrastruktury i Gospodarki Nieruchomościami Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
17-12-28 08:48
Okun Joanna
428.35KB
Zarządzenie Nr 738/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - podinspektora w Wydziale Programowania i Funduszy Zewnętrznych Zarządzenie Nr 738/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - podinspektora w Wydziale Programowania i Funduszy Zewnętrznych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
17-12-21 15:09
Okun Joanna
397.1KB
Zarządzenie Nr 737/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu wynagradzania dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na stanowiskach kierowniczych urzędniczych, urzędniczych, asystentów, doradców oraz pomocniczych i obsługi w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 737/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu wynagradzania dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na stanowiskach kierowniczych urzędniczych, urzędniczych, asystentów, doradców oraz pomocniczych i obsługi w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
17-12-21 15:07
Okun Joanna
3MB
Zarządzenie Nr 736/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 736/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
17-12-20 13:51
Okun Joanna
664.12KB
Zarządzenie Nr 735/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie nagrody lub wyróżnienia i Regulaminu przyznawania poszczególnych kategorii nagród i ich wysokości za wysokie wyniki sportowe lub wybitne osiągnięcia indywidualne lub zespołowe w działalności w zakresie sportu Zarządzenie Nr 735/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie nagrody lub wyróżnienia i Regulaminu przyznawania poszczególnych kategorii nagród i ich wysokości za wysokie wyniki sportowe lub wybitne osiągnięcia indywidualne lub zespołowe w działalności w zakresie sportu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
17-12-20 13:51
Okun Joanna
2.2MB
Zarządzenie Nr 734/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium sportowego za osiąganie wysokich wyników sportowych Zarządzenie Nr 734/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium sportowego za osiąganie wysokich wyników sportowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
17-12-20 13:49
Okun Joanna
1.44MB
Zarządzenie Nr 733/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 733/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
17-12-20 13:48
Okun Joanna
604.58KB
Zarządzenie Nr 732/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 732/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
17-12-20 13:47
Okun Joanna
679.37KB
Zarządzenie Nr 731/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 731/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
17-12-20 13:47
Okun Joanna
709.94KB
Zarządzenie Nr 730/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 730/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
17-12-20 13:47
Okun Joanna
828.32KB
Zarządzenie Nr 729/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 729/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
17-12-20 13:46
Okun Joanna
783.15KB
Zarządzenie Nr 728/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 728/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
17-12-20 13:46
Okun Joanna
828.87KB
Zarządzenie Nr 727/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 727/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
17-12-20 13:45
Okun Joanna
1.12MB
Zarządzenie Nr 726/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru Wykonawcy na realizację zamówienia pn.: Obsługa bankowa budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 726/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru Wykonawcy na realizację zamówienia pn.: "Obsługa bankowa budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
17-12-20 13:43
Okun Joanna
738.9KB
Zarządzenie Nr 725/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 grudnia 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż prawa własności niezabudowanej działki 3862/456 położonej w obrębie Leszczyny Zarządzenie Nr 725/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 grudnia 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż prawa własności niezabudowanej działki 3862/456 położonej w obrębie Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
17-12-20 13:41
Okun Joanna
462.03KB
Zarządzenie Nr 724/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 618/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 października 2017 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - referent w Referacie Infrastruktury Zarządzenie Nr 724/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 618/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 października 2017 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - referent w Referacie Infrastruktury
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
17-12-20 13:39
Okun Joanna
409.83KB
Zarządzenie Nr 723/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 723/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
17-12-20 13:37
Okun Joanna
658.52KB
Zarządzenie Nr 722/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 grudnia 2017 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na zadania i zakupy inwestycyjne oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 722/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 grudnia 2017 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na zadania i zakupy inwestycyjne oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
17-12-20 13:37
Okun Joanna
615.05KB
Zarządzenie Nr 721/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 grudnia 2017 roku w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 721/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 grudnia 2017 roku w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
17-12-20 13:36
Okun Joanna
654.98KB
Zarządzenie Nr 720/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 720/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
17-12-20 13:35
Okun Joanna
591.98KB
Zarządzenie Nr 719/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 719/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
17-12-20 13:35
Okun Joanna
1.04MB
Zarządzenie Nr 718/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 718/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
17-12-20 13:34
Okun Joanna
665.36KB
Zarządzenie Nr 717/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 717/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
17-12-20 13:34
Okun Joanna
812.78KB
Zarządzenie Nr 716/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 716/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
17-12-20 13:33
Okun Joanna
697.8KB
Zarządzenie Nr 715/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 715/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
17-12-20 13:33
Okun Joanna
680.23KB
Zarządzenie Nr 714/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 714/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
17-12-20 13:33
Okun Joanna
764.26KB
Zarządzenie Nr 713/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 713/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
17-12-20 13:32
Okun Joanna
609.31KB
Zarządzenie Nr 712/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 712/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
17-12-20 13:32
Okun Joanna
651.21KB
Zarządzenie Nr 711/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 711/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
17-12-20 13:31
Okun Joanna
666.74KB
Zarządzenie Nr 710/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 710/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
17-12-20 13:31
Okun Joanna
787.37KB
Zarządzenie Nr 709/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 709/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
17-12-20 13:31
Okun Joanna
642.32KB
Zarządzenie Nr 708/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 708/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
17-12-20 13:30
Okun Joanna
743.01KB
Zarządzenie Nr 707/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 707/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
17-12-20 13:24
Okun Joanna
675.58KB
Zarządzenie Nr 706/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 706/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
17-12-20 13:24
Okun Joanna
636.14KB
Zarządzenie Nr 705/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie określenia stosowanych wersji oprogramowania przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 705/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie określenia stosowanych wersji oprogramowania przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
17-12-20 13:23
Okun Joanna
1.35MB
Zarządzenie Nr 704/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 704/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
17-12-20 13:22
Okun Joanna
823.19KB
Zarządzenie Nr 703/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 703/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
17-12-20 13:22
Okun Joanna
1.18MB
Zarządzenie Nr 702/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 702/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
17-12-20 13:20
Okun Joanna
1.08MB
Zarządzenie Nr 701/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 701/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
17-12-20 13:19
Okun Joanna
687.02KB
Zarządzenie Nr 700/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 700/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
17-12-20 13:19
Okun Joanna
785.41KB
Zarządzenie Nr 699/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 699/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
17-12-20 13:04
Okun Joanna
605.54KB
Zarządzenie Nr 698/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 698/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
17-12-20 13:03
Okun Joanna
800.29KB
Zarządzenie Nr 697/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 697/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
17-12-20 13:02
Okun Joanna
686.42KB
Zarządzenie Nr 696/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 696/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
17-12-20 13:02
Okun Joanna
1.01MB
Zarządzenie Nr 695/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 695/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
17-12-20 13:01
Okun Joanna
1MB
Zarządzenie Nr 694/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Ewie Sosnowskiej - nauczycielce pełniącej zastępstwo za nieobecnego dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Ligonia w Książenicach Zarządzenie Nr 694/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Ewie Sosnowskiej - nauczycielce pełniącej zastępstwo za nieobecnego dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Ligonia w Książenicach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
17-12-20 13:01
Okun Joanna
355.67KB
Zarządzenie Nr 693/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie wyznaczenia zastępstwa za nieobecnego dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Ligonia w Książenicach Zarządzenie Nr 693/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie wyznaczenia zastępstwa za nieobecnego dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Ligonia w Książenicach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
17-12-20 13:00
Okun Joanna
237.51KB
Zarządzenie Nr 692/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2017 r. Zarządzenie Nr 692/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
17-12-20 12:59
Okun Joanna
5.31MB
Zarządzenie Nr 691/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 691/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
17-12-20 12:57
Okun Joanna
5.38MB
Zarządzenie Nr 690/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 690/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
17-12-20 12:56
Okun Joanna
592.52KB
Zarządzenie Nr 689/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej, na rzecz obecnych najemców Zarządzenie Nr 689/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej, na rzecz obecnych najemców
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
17-11-27 12:11
Okun Joanna
1.46MB
Zarządzenie Nr 688/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 688/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
17-11-27 12:09
Okun Joanna
591.37KB
Zarządzenie Nr 687/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 687/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
17-11-27 12:09
Okun Joanna
665.11KB
Zarządzenie Nr 686/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 686/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
17-11-27 12:09
Okun Joanna
594.96KB
Zarządzenie Nr 685/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 685/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
17-11-27 12:08
Okun Joanna
659.88KB
Zarządzenie Nr 684/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 684/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
17-11-27 12:08
Okun Joanna
695.76KB
Zarządzenie Nr 683/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 683/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
17-11-27 12:08
Okun Joanna
784.56KB
Zarządzenie Nr 682/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 682/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
17-11-27 16:27
Okun Joanna
889.08KB
Zarządzenie Nr 681/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 681/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
17-11-27 12:07
Okun Joanna
715.64KB
Zarządzenie Nr 680/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 680/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
17-11-27 12:07
Okun Joanna
644.29KB
Zarządzenie Nr 679/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 679/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
17-11-27 12:06
Okun Joanna
654.65KB
Zarządzenie Nr 678/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 678/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
17-11-27 12:06
Okun Joanna
644.82KB
Zarządzenie Nr 677/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 677/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
17-11-27 12:06
Okun Joanna
644.18KB
Zarządzenie Nr 676/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 676/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
17-11-27 12:06
Okun Joanna
1.07MB
Zarządzenie Nr 675/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 675/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
17-11-27 12:05
Okun Joanna
599.23KB
Zarządzenie Nr 674/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 674/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
17-11-27 12:05
Okun Joanna
629.43KB
Zarządzenie Nr 673/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 673/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
17-11-27 12:04
Okun Joanna
706.88KB
Zarządzenie Nr 672/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 672/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
17-11-27 12:04
Okun Joanna
0.98MB
Zarządzenie Nr 671/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 671/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
17-11-27 12:03
Okun Joanna
1MB
Zarządzenie Nr 670/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 listopad 2017 r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej położonej w Czerwionce-Leszczynach, obręb Czerwionka, przy ul. Leśnej Zarządzenie Nr 670/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 listopad 2017 r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej położonej w Czerwionce-Leszczynach, obręb Czerwionka, przy ul. Leśnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
17-11-27 12:02
Okun Joanna
289.28KB
Zarządzenie Nr 669/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Zarządzenie Nr 669/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
17-11-20 13:32
Okun Joanna
10.43MB
Zarządzenie Nr 668/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia i przedłożenia projektu Uchwały Budżetowej na 2018 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami Zarządzenie Nr 668/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia i przedłożenia projektu Uchwały Budżetowej na 2018 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
17-11-20 13:31
Okun Joanna
19.31MB
Zarządzenie Nr 667/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w obrębie Leszczyny i Przegędza Zarządzenie Nr 667/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w obrębie Leszczyny i Przegędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
17-11-20 13:29
Okun Joanna
7.6MB
Zarządzenie Nr 666/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 666/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
17-11-20 13:27
Okun Joanna
665.72KB
Zarządzenie Nr 665/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 665/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
17-11-20 13:26
Okun Joanna
620.39KB
Zarządzenie Nr 664/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 664/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
17-11-20 13:26
Okun Joanna
1.07MB
Zarządzenie Nr 663/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 663/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
17-11-20 13:25
Okun Joanna
669.52KB
Zarządzenie Nr 662/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 662/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
17-11-20 13:25
Okun Joanna
658.91KB
Zarządzenie Nr 661/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 661/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
17-11-20 13:25
Okun Joanna
608.42KB
Zarządzenie Nr 660/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 660/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
17-11-20 13:24
Okun Joanna
632.3KB
Zarządzenie Nr 659/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 659/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
17-11-20 13:24
Okun Joanna
641.31KB
Zarządzenie Nr 658/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 658/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
17-11-20 13:24
Okun Joanna
637.59KB
Zarządzenie Nr 657/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 657/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
17-11-20 13:23
Okun Joanna
1.27MB
Zarządzenie Nr 656/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 656/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
17-11-20 13:23
Okun Joanna
613.98KB
Zarządzenie Nr 655/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 655/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
17-11-20 13:10
Okun Joanna
672.57KB
Zarządzenie Nr 654/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 654/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
17-11-20 13:10
Okun Joanna
0.99MB
Zarządzenie Nr 653/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej powołanej dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w celu wyboru wykonawcy na realizację zamówienia pn. Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, Zarządzenie Nr 653/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej powołanej dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w celu wyboru wykonawcy na realizację zamówienia pn. "Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną,
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
17-11-20 13:09
Okun Joanna
2.66MB
Zarządzenie Nr 652/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2018 r. Zarządzenie Nr 652/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
17-11-20 13:06
Okun Joanna
1.42MB
Zarządzenie Nr 651/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności z zakresu ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk Zarządzenie Nr 651/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności z zakresu ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
17-11-20 13:05
Okun Joanna
1.68MB
Zarządzenie Nr 650/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 650/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
17-11-13 11:17
Okun Joanna
670.29KB
Zarządzenie Nr 649/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 649/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
17-11-13 11:16
Okun Joanna
635.3KB
Zarządzenie Nr 648/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 648/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
17-11-13 11:16
Okun Joanna
663.76KB
Zarządzenie Nr 647/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 647/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
17-11-13 11:15
Okun Joanna
616.23KB
Zarządzenie Nr 646/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 listopada 2017 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 646/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 listopada 2017 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
17-11-13 11:15
Okun Joanna
758.37KB
Zarządzenie Nr 645/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 listopada 2017 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej na rzecz obecnych najemców Zarządzenie Nr 645/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 listopada 2017 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej na rzecz obecnych najemców
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
17-11-08 09:46
Okun Joanna
1.46MB
Zarządzenie Nr 644/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 listopada 2017 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmiany uchwały Nr X/113/11 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 644/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 listopada 2017 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmiany uchwały Nr X/113/11 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
17-11-08 09:44
Okun Joanna
1.35MB
Zarządzenie Nr 643/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 643/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
17-11-08 09:42
Okun Joanna
1.16MB
Zarządzenie Nr 642/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 października 2017 roku w sprawie przeprowadzenia weryfikacji wartości niematerialnych i prawnych Zarządzenie Nr 642/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 października 2017 roku w sprawie przeprowadzenia weryfikacji wartości niematerialnych i prawnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
17-11-08 09:41
Okun Joanna
481.89KB
Zarządzenie Nr 641/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 października 2017 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji nieruchomości stanowiących mienie należące do Urzędu Gminie i Miasta Czerwionka-Leszczyny z ewidencją gminnego zasobu nieruchomości Zarządzenie Nr 641/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 października 2017 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji nieruchomości stanowiących mienie należące do Urzędu Gminie i Miasta Czerwionka-Leszczyny z ewidencją gminnego zasobu nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
17-11-08 09:41
Okun Joanna
476.05KB
Zarządzenie Nr 640/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 października 2017 roku w sprawie przeprowadzenia weryfikacji gruntów stanowiących mienie komunalne Zarządzenie Nr 640/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 października 2017 roku w sprawie przeprowadzenia weryfikacji gruntów stanowiących mienie komunalne
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
17-11-08 09:40
Okun Joanna
488.18KB
Zarządzenie Nr 639/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 października 2017 roku w sprawie przeprowadzenia weryfikacji obiektów do ktróych dostęp jest utrudniony Zarządzenie Nr 639/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 października 2017 roku w sprawie przeprowadzenia weryfikacji obiektów do ktróych dostęp jest utrudniony
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
17-11-08 09:39
Okun Joanna
497.49KB
Zarządzenie Nr 638/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 października 2017 roku w sprawie przeprowadzenia weryfikacji zadań inwestycyjnych Zarządzenie Nr 638/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 października 2017 roku w sprawie przeprowadzenia weryfikacji zadań inwestycyjnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
17-11-08 09:38
Okun Joanna
493.4KB
Zarządzenie Nr 637/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 października 2017 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze uzgodnienia sald należności oraz weryfikacji sald kont księgowych Zarządzenie Nr 637/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 października 2017 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze uzgodnienia sald należności oraz weryfikacji sald kont księgowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
17-11-03 11:43
Okun Joanna
681.97KB
Zarządzenie Nr 636/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 października 2017 roku w sprawie harmonogramu inwentaryzacji w drodze spisu z natury na 2017 rok Zarządzenie Nr 636/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 października 2017 roku w sprawie harmonogramu inwentaryzacji w drodze spisu z natury na 2017 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
17-11-03 11:42
Okun Joanna
1.33MB
Zarządzenie Nr 635/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 października 2017 roku w sprawie powołania Zespołów Spisowych Zarządzenie Nr 635/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 października 2017 roku w sprawie powołania Zespołów Spisowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
17-11-03 11:40
Okun Joanna
0.99MB
Zarządzenie Nr 634/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 października 2017 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Zarządzenie Nr 634/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 października 2017 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
17-11-03 11:39
Okun Joanna
435.16KB
Zarządzenie Nr 633/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 października 2017 roku w sprawie zasad przeprowadzenia inwentaryzacji Zarządzenie Nr 633/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 października 2017 roku w sprawie zasad przeprowadzenia inwentaryzacji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
17-11-03 10:31
Okun Joanna
804.64KB
Zarządzenie Nr 632/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 października 2017 roku w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 . Zarządzenie Nr 632/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 października 2017 roku w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 .
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
17-11-03 10:30
Okun Joanna
686.65KB
Zarządzenie Nr 631/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 . Zarządzenie Nr 631/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 .
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
17-11-03 10:30
Okun Joanna
648.91KB
Zarządzenie Nr 630/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 października 2017 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 . Zarządzenie Nr 630/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 października 2017 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 .
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
17-11-03 10:29
Okun Joanna
733.34KB
Zarządzenie Nr 629/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 października 2017 roku w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku Zarządzenie Nr 629/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 października 2017 roku w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
17-11-03 10:29
Okun Joanna
649.15KB
Zarządzenie Nr 628/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 . Zarządzenie Nr 628/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 .
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
17-11-03 10:28
Okun Joanna
674.18KB
Zarządzenie Nr 627/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 . Zarządzenie Nr 627/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 .
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
17-11-03 10:28
Okun Joanna
675.78KB
Zarządzenie Nr 626/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 . Zarządzenie Nr 626/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 .
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
17-11-03 10:27
Okun Joanna
646.92KB
Zarządzenie Nr 625/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 . Zarządzenie Nr 625/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 .
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
17-11-03 10:27
Okun Joanna
606.68KB
Zarządzenie Nr 624/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 . Zarządzenie Nr 624/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 .
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
17-11-03 10:26
Okun Joanna
683.47KB
Zarządzenie Nr 623/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 października 2017 roku w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 . Zarządzenie Nr 623/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 października 2017 roku w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 .
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
17-11-03 10:26
Okun Joanna
683.94KB
Zarządzenie Nr 622/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 października 2017 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 . Zarządzenie Nr 622/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 października 2017 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 .
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
17-11-03 10:25
Okun Joanna
743.9KB
Zarządzenie Nr 621/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 października 2017 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 . Zarządzenie Nr 621/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 października 2017 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 .
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
17-11-03 10:25
Okun Joanna
733.91KB
Zarządzenie Nr 620/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 października 2017 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 . Zarządzenie Nr 620/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 października 2017 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 .
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
17-11-03 10:25
Okun Joanna
750.06KB
Zarządzenie Nr 619/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 października 2017 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w najem części nieruchomości gruntowej, położonej w Czerwionce-Leszczynach w obrębie Czerwionka przy ulicy Zagłoby na rzecz wnioskodawcy Zarządzenie Nr 619/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 października 2017 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w najem części nieruchomości gruntowej, położonej w Czerwionce-Leszczynach w obrębie Czerwionka przy ulicy Zagłoby na rzecz wnioskodawcy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
17-11-03 10:23
Okun Joanna
724.16KB
Zarządzenie Nr 618/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 października 2017 roku w sprawie powołania komisji Rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - referent w Referacie Infrastruktury i Gospodarki Nieruchomościami Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Zarządzenie Nr 618/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 października 2017 roku w sprawie powołania komisji Rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - referent w Referacie Infrastruktury i Gospodarki Nieruchomościami Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
17-11-03 10:22
Okun Joanna
523KB
Zarządzenie Nr 617/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 października 2017 roku w sprawie powołania komisji Rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - referent w Wydziale Mienia i Geodezji Zarządzenie Nr 617/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 października 2017 roku w sprawie powołania komisji Rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - referent w Wydziale Mienia i Geodezji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
17-11-03 10:19
Okun Joanna
377.24KB
Zarządzenie Nr 616/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 października 2017 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczyciela Anny Tompalskiej Zarządzenie Nr 616/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 października 2017 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczyciela Anny Tompalskiej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
17-11-03 10:18
Okun Joanna
330.51KB
Zarządzenie Nr 615/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 października 2017 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczyciela Eweliny Burzawy Zarządzenie Nr 615/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 października 2017 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczyciela Eweliny Burzawy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
17-11-03 10:18
Okun Joanna
334.55KB
Zarządzenie Nr 614/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 października 2017 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczyciela Elżbiety Michałek Zarządzenie Nr 614/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 października 2017 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczyciela Elżbiety Michałek
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
17-11-03 10:17
Okun Joanna
325.81KB
Zarządzenie Nr 613/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 października 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2017 r. Zarządzenie Nr 613/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 października 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
17-11-03 10:12
Okun Joanna
5.3MB
Zarządzenie Nr 612/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 października 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 612/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 października 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
17-11-03 10:03
Okun Joanna
5.78MB
Zarządzenie Nr 611/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 611/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
17-11-03 10:02
Okun Joanna
646.86KB
Zarządzenie Nr 610/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 października 2017 roku w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 610/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 października 2017 roku w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
17-10-25 12:37
Okun Joanna
688.21KB
Zarządzenie Nr 609/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 609/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
17-10-25 12:37
Okun Joanna
1.03MB
Zarządzenie Nr 608/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 608/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
17-10-25 12:36
Okun Joanna
672.48KB
Zarządzenie Nr 607/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 607/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
17-10-25 12:36
Okun Joanna
1.2MB
Zarządzenie Nr 606/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 606/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
17-10-25 12:36
Okun Joanna
1.11MB
Zarządzenie Nr 605/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 605/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
17-10-25 12:35
Okun Joanna
659.74KB
Zarządzenie Nr 604/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 604/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
17-10-25 12:35
Okun Joanna
729.04KB
Zarządzenie Nr 603/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 603/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
17-10-25 12:35
Okun Joanna
625.15KB
Zarządzenie Nr 602/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 października 2017 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm) oraz zmian w budżecie Zarządzenie Nr 602/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 października 2017 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm) oraz zmian w budżecie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
17-10-25 12:34
Okun Joanna
753.88KB
Zarządzenie Nr 601/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 października 2017 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm) oraz zmian w budżecie Zarządzenie Nr 601/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 października 2017 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm) oraz zmian w budżecie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
17-10-25 12:33
Okun Joanna
749.85KB
Zarządzenie Nr 600/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 października 2017 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm) oraz zmian w budżecie Zarządzenie Nr 600/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 października 2017 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm) oraz zmian w budżecie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
17-10-25 12:32
Okun Joanna
824.05KB
Zarządzenie Nr 599/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 599/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
17-10-25 12:31
Okun Joanna
1.15MB
Zarządzenie Nr 598/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 października 2017 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2018 r.
Zarządzenie Nr 598/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 października 2017 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
17-10-18 15:16
Okun Joanna
1.14MB
Zarządzenie Nr 597/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 października 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania umowy na realizację zamówienia pn.: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Gimnazjum nr 6 Zarządzenie Nr 597/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 października 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania umowy na realizację zamówienia pn.: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Gimnazjum nr 6"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
17-10-18 15:15
Okun Joanna
277.59KB
Zarządzenie Nr 596/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
Zarządzenie Nr 596/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
17-10-18 15:12
Okun Joanna
668.35KB
Zarządzenie Nr 595/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
Zarządzenie Nr 595/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
17-10-18 15:11
Okun Joanna
785.77KB
Zarządzenie Nr 594/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
Zarządzenie Nr 594/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
17-10-18 15:11
Okun Joanna
778.57KB
Zarządzenie Nr 593/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
Zarządzenie Nr 593/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
17-10-18 15:10
Okun Joanna
708.27KB
Zarządzenie Nr 592/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 592/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
17-10-19 12:05
Okun Joanna
1.12MB
Zarządzenie Nr 591/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 591/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
17-10-18 11:57
Okun Joanna
701.15KB
Zarządzenie Nr 590/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 590/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
17-10-18 11:57
Okun Joanna
775.31KB
Zarządzenie Nr 589/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 589/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
17-10-18 11:57
Okun Joanna
661.72KB
Zarządzenie Nr 588/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 588/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
17-10-18 11:56
Okun Joanna
641.48KB
Zarządzenie Nr 587/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 587/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
17-10-18 11:51
Okun Joanna
1.16MB
Zarządzenie Nr 586/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 października 2017 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm) oraz zmian w budżecie Zarządzenie Nr 586/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 października 2017 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm) oraz zmian w budżecie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
17-10-18 11:51
Okun Joanna
756.95KB
Zarządzenie Nr 585/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 października 2017 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm) oraz zmian w budżecie Zarządzenie Nr 585/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 października 2017 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm) oraz zmian w budżecie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
17-10-18 11:50
Okun Joanna
758.06KB
Zarządzenie Nr 584/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 października 2017 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm) oraz zmian w budżecie Zarządzenie Nr 584/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 października 2017 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm) oraz zmian w budżecie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
17-10-18 11:50
Okun Joanna
759.28KB
Zarządzenie Nr 583/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 października 2017 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm) oraz zmian w budżecie Zarządzenie Nr 583/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 października 2017 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm) oraz zmian w budżecie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
17-10-18 11:49
Okun Joanna
742.31KB
Zarządzenie Nr 582/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 582/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
17-10-18 11:36
Okun Joanna
1.09MB
Zarządzenie Nr 581/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia10 października 2017 roku w sprawie ustalenia dla pracowników Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dodatkowego dnia wolnego od pracy, w zamian za święto przypadające w dniu 11 listopada 2017 roku Zarządzenie Nr 581/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia10 października 2017 roku w sprawie ustalenia dla pracowników Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dodatkowego dnia wolnego od pracy, w zamian za święto przypadające w dniu 11 listopada 2017 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
17-10-16 10:22
Okun Joanna
396.4KB
Zarządzenie Nr 580/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 października 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania umowy na realizację zamówienia pn.: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Zespół Szkół nr 4 Zarządzenie Nr 580/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 października 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania umowy na realizację zamówienia pn.: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Zespół Szkół nr 4"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
17-10-16 10:16
Okun Joanna
278.78KB
Zarządzenie Nr 579/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 października 2017 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu obrony cywilnej znajdującego się w magazynie Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Środowiska Zarządzenie Nr 579/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 października 2017 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu obrony cywilnej znajdującego się w magazynie Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Środowiska
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
17-10-11 15:19
Okun Joanna
379.7KB
Zarządzenie Nr 578/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 578/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
17-10-11 15:18
Okun Joanna
1.72MB
Zarządzenie Nr 577/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 577/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
17-10-11 15:17
Okun Joanna
644.83KB
Zarządzenie Nr 576/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 576/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
17-10-11 15:17
Okun Joanna
664.56KB
Zarządzenie Nr 575/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 575/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
17-10-11 15:16
Okun Joanna
594.66KB
Zarządzenie Nr 574/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 574/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
17-10-11 15:15
Okun Joanna
618.65KB
Zarządzenie Nr 573/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 573/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
17-10-11 15:14
Okun Joanna
729.8KB
Zarządzenie Nr 572/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 października 2017 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 572/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 października 2017 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
17-10-11 15:14
Okun Joanna
737.03KB
Zarządzenie Nr 571/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 października 2017 roku w sprawie podziału rezerwy ogólnej zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 571/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 października 2017 roku w sprawie podziału rezerwy ogólnej zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
17-10-11 15:13
Okun Joanna
674.5KB
Zarządzenie Nr 570/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 października 2017 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na zadania i zakupy inwestycyjne oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 570/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 października 2017 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na zadania i zakupy inwestycyjne oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
17-10-11 15:12
Okun Joanna
705.29KB
Zarządzenie Nr 569/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 października 2017 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 569/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 października 2017 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
17-10-11 15:11
Okun Joanna
745.2KB
Zarządzenie Nr 568/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 października 2017 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 568/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 października 2017 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
17-10-11 15:11
Okun Joanna
387.35KB
Zarządzenie Nr 567/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 października 2017 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok Zarządzenie Nr 567/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 października 2017 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
17-10-09 16:07
Okun Joanna
3.79MB
Zarządzenie Nr 566/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2017 r. Zarządzenie Nr 566/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
17-10-09 16:06
Okun Joanna
5.21MB
Zarządzenie Nr 565/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 565/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
17-10-09 16:05
Okun Joanna
583.7KB
Zarządzenie Nr 564/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 września 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Franciszka Rducha w Bełku Pani Krystynie Janiszewskiej Zarządzenie Nr 564/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 września 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Franciszka Rducha w Bełku Pani Krystynie Janiszewskiej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
17-10-09 16:04
Okun Joanna
334.41KB
Zarządzenie Nr 563/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 września 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Stanisława Moniuszki w Czerwionce-Leszczynach Pani Grażynie Goli Zarządzenie Nr 563/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 września 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Stanisława Moniuszki w Czerwionce-Leszczynach Pani Grażynie Goli
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
17-10-09 16:03
Okun Joanna
345.11KB
Zarządzenie Nr 562/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 września 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Czerwionce-Leszczynach Pani Małgorzacie Marciniak Zarządzenie Nr 562/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 września 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Czerwionce-Leszczynach Pani Małgorzacie Marciniak
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
17-10-09 16:02
Okun Joanna
341.61KB
Zarządzenie Nr 561/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 września 2017 roku w sprawie uchylenia pełnomocnictw dla dyrektorów, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 561/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 września 2017 roku w sprawie uchylenia pełnomocnictw dla dyrektorów, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
17-10-09 16:01
Okun Joanna
277.85KB
Zarządzenie Nr 560/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 września 2017 roku w sprawie określenia stosowanych wersji oprogramowania przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 560/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 września 2017 roku w sprawie określenia stosowanych wersji oprogramowania przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
17-10-09 16:00
Okun Joanna
1.46MB
Zarządzenie Nr 559/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 559/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
17-10-09 15:59
Okun Joanna
6.03MB
Zarządzenie Nr 558/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 września 2017 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 558/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 września 2017 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
17-10-09 15:58
Okun Joanna
728.84KB
Zarządzenie Nr 557/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 557/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
17-10-09 15:56
Okun Joanna
796.67KB
Zarządzenie Nr 556/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 września 2017 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na zadania i zakupy inwestycyjne oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 556/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 września 2017 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na zadania i zakupy inwestycyjne oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
17-10-09 15:56
Okun Joanna
617.87KB
Zarządzenie Nr 555/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 555/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
17-10-09 15:54
Okun Joanna
691.16KB
Zarządzenie Nr 554/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 554/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
17-10-09 15:53
Okun Joanna
637.19KB
Zarządzenie Nr 553/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 553/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
17-10-09 15:53
Okun Joanna
640.78KB
Zarządzenie Nr 552/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 552/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
17-10-04 13:44
Okun Joanna
792.03KB
Zarządzenie Nr 551/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r . Zarządzenie Nr 551/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r .
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
17-10-04 13:43
Okun Joanna
678.31KB
Zarządzenie Nr 550/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 550/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
17-10-04 13:42
Okun Joanna
621.13KB
Zarządzenie Nr 549/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 549/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
17-10-04 13:42
Okun Joanna
625.78KB
Zarządzenie Nr 548/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 września 2017 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 548/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 września 2017 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
17-10-04 13:41
Okun Joanna
737.64KB
Zarządzenie Nr 547/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 września 2017 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 547/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 września 2017 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
17-10-04 13:41
Okun Joanna
730.16KB
Zarządzenie Nr 546/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 września 2017 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 546/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 września 2017 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
17-10-04 13:41
Okun Joanna
709.46KB
Zarządzenie Nr 545/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 545/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
17-10-04 13:40
Okun Joanna
1.05MB
Zarządzenie Nr 544/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 544/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
17-10-04 13:40
Okun Joanna
1.72MB
Zarządzenie Nr 543/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 września 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach Zarządzenie Nr 543/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 września 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
17-10-04 13:39
Okun Joanna
312.6KB
Zarządzenie Nr 542/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 września 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisywania umowy na realizację zamówienia pn.: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa w Przegędzy. Zarządzenie Nr 542/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 września 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisywania umowy na realizację zamówienia pn.: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa w Przegędzy".
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
17-10-04 13:38
Okun Joanna
279.51KB
Zarządzenie Nr 541/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 541/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
17-10-04 13:36
Okun Joanna
694.91KB
Zarządzenie Nr 540/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 540/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
17-10-04 13:35
Okun Joanna
807.98KB
Zarządzenie Nr 539/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 539/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
17-10-04 13:35
Okun Joanna
621.04KB
Zarządzenie Nr 538/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 538/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
17-10-04 13:34
Okun Joanna
654.81KB
Zarządzenie Nr 537/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 537/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
17-10-04 13:34
Okun Joanna
599.08KB
Zarządzenie Nr 536/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 września 2017 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 536/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 września 2017 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
17-10-04 13:33
Okun Joanna
719.25KB
Zarządzenie Nr 535/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 września 2017 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 535/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 września 2017 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
17-10-04 13:31
Okun Joanna
732.81KB
Zarządzenie Nr 534/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 534/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
17-10-04 13:30
Okun Joanna
706.86KB
Zarządzenie Nr 533/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 533/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
17-10-04 13:29
Okun Joanna
700KB
Zarządzenie Nr 532/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 532/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
17-10-04 13:29
Okun Joanna
719.29KB
Zarządzenie Nr 531/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 września 2017 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 531/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 września 2017 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
17-10-04 13:29
Okun Joanna
754.24KB
Zarządzenie Nr 530/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 września 2017 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 530/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 września 2017 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
17-10-04 13:28
Okun Joanna
730.59KB
Zarządzenie Nr 529/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 września 2017 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 529/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 września 2017 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
17-10-04 13:28
Okun Joanna
759.63KB
Zarządzenie Nr 528/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 528/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
17-10-04 13:22
Okun Joanna
612.14KB
Zarządzenie Nr 527/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 527/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
17-10-04 13:22
Okun Joanna
705.31KB
Zarządzenie Nr 526/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 września 2017 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na zadania i zakupy inwestycyjne oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 526/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 września 2017 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na zadania i zakupy inwestycyjne oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
17-10-04 13:22
Okun Joanna
637.75KB
Zarządzenie Nr 525/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 525/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
17-10-04 13:21
Okun Joanna
1.01MB
Zarządzenie Nr 524/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 września 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania umowy na realizację zamówienia pn.: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa w Palowicach Zarządzenie Nr 524/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 września 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania umowy na realizację zamówienia pn.: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa w Palowicach"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
17-10-04 13:20
Okun Joanna
278.79KB
Zarządzenie Nr 523/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 września 2017 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - referent w Wydziale Spaw Obywatelskich Zarządzenie Nr 523/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 września 2017 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - referent w Wydziale Spaw Obywatelskich
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
17-10-04 13:18
Okun Joanna
399.99KB
Zarządzenie Nr 522/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 września 2017 r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu własności nieruchomości gruntowej położonej w Czerwionce-Leszczynach, obręb Leszczyny, przy ul. Błękitnej Zarządzenie Nr 522/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 września 2017 r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu własności nieruchomości gruntowej położonej w Czerwionce-Leszczynach, obręb Leszczyny, przy ul. Błękitnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
17-10-04 13:17
Okun Joanna
329.58KB
Zarządzenie Nr 521/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 września 2017 roku w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach Zarządzenie Nr 521/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 września 2017 roku w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
17-10-03 13:28
Okun Joanna
375.7KB
Zarządzenie Nr 520/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 września 2017 roku w sprawie powołania zespołu ds. opracowania wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2018-2022 Zarządzenie Nr 520/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 września 2017 roku w sprawie powołania zespołu ds. opracowania wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2018-2022
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
17-10-03 13:21
Okun Joanna
558.38KB
Zarządzenie Nr 519/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 519/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
17-09-25 14:57
Okun Joanna
1.03MB
Zarządzenie Nr 518/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 września 2017 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. KN oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 518/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 września 2017 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. KN oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
17-09-25 14:56
Okun Joanna
743.46KB
Zarządzenie Nr 517/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 września 2017 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. KN oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 517/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 września 2017 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. KN oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
17-09-25 14:56
Okun Joanna
0.92MB
Zarządzenie Nr 516/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 516/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
17-09-25 14:55
Okun Joanna
811.22KB
Zarządzenie Nr 515/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 515/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
17-09-25 14:54
Okun Joanna
686.46KB
Zarządzenie Nr 514/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 514/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
17-09-25 14:53
Okun Joanna
690.95KB
Zarządzenie Nr 513/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 513/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
17-09-25 14:53
Okun Joanna
641.94KB
Zarządzenie Nr 512/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 września 2017 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. KN oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 512/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 września 2017 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. KN oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
17-09-25 14:52
Okun Joanna
731.38KB
Zarządzenie Nr 511/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 września 2017 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. KN oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 511/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 września 2017 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. KN oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
17-09-25 14:52
Okun Joanna
803.66KB
Zarządzenie Nr 510/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 510/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
17-09-25 14:52
Okun Joanna
0.98MB
Zarządzenie Nr 509/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 września 2017 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe Zarządzenie Nr 509/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 września 2017 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
17-09-25 14:51
Okun Joanna
2.4MB
Zarządzenie Nr 508/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 września 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia - organizację III Gminnego Zjazdu Seniora Zarządzenie Nr 508/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 września 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia - organizację III Gminnego Zjazdu Seniora
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
17-09-25 14:48
Okun Joanna
330.95KB
Zarządzenie Nr 507/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 września 2017 roku w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w rejonie ulic Zwycięstwa i Żorskiej w Stanowicach Zarządzenie Nr 507/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 września 2017 roku w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w rejonie ulic Zwycięstwa i Żorskiej w Stanowicach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
17-09-25 14:46
Okun Joanna
1.99MB
Zarządzenie Nr 506/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 506/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
17-09-25 14:44
Okun Joanna
654.03KB
Zarządzenie Nr 505/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 505/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
17-09-25 14:43
Okun Joanna
610.89KB
Zarządzenie Nr 504/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 504/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
17-09-25 14:41
Okun Joanna
622.84KB
Zarządzenie Nr 503/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 września 2017 roku w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 503/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 września 2017 roku w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
17-09-25 14:40
Okun Joanna
662.82KB
Zarządzenie Nr 502/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 września 2017 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. KN oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 502/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 września 2017 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. KN oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
17-09-25 14:40
Okun Joanna
751.73KB
Zarządzenie Nr 501/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 września 2017 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. KN oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 501/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 września 2017 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. KN oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
17-09-25 14:38
Okun Joanna
732.5KB
Zarządzenie Nr 500/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 września 2017 roku w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania z zakresu rejestracji stanu cywilnego Zarządzenie Nr 500/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 września 2017 roku w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania z zakresu rejestracji stanu cywilnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
17-09-25 14:37
Okun Joanna
558.75KB
Zarządzenie Nr 499/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 499/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
17-09-25 14:36
Okun Joanna
649.15KB
Zarządzenie Nr 498/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 498/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
17-09-25 14:36
Okun Joanna
658.8KB
Zarządzenie Nr 497/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 497/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
17-09-25 14:36
Okun Joanna
592.02KB
Zarządzenie Nr 496/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 496/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
17-09-25 14:35
Okun Joanna
698.84KB
Zarządzenie Nr 495/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 495/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
17-09-25 14:35
Okun Joanna
657.9KB
Zarządzenie Nr 494/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 września 2017 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. KN oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 494/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 września 2017 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. KN oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
17-09-25 14:34
Okun Joanna
752.58KB
Zarządzenie Nr 493/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 września 2017 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. KN oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 493/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 września 2017 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. KN oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
17-09-25 14:34
Okun Joanna
748.34KB
Zarządzenie Nr 492/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 września 2017 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. KN oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 492/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 września 2017 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. KN oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
17-09-25 14:34
Okun Joanna
732.71KB
Zarządzenie Nr 491/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 września 2017 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. KN oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 491/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 września 2017 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. KN oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
17-09-25 14:33
Okun Joanna
730.71KB
Zarządzenie Nr 490/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 września 2017 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. KN oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 490/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 września 2017 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. KN oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
17-09-25 14:32
Okun Joanna
736.79KB
Zarządzenie Nr 489/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 września 2017 roku w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru Wykonawcy na realizację zamówienia pn.: Tero modernizacja budynków użyteczności publicznej - Gimnazjum Nr 6 Zarządzenie Nr 489/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 września 2017 roku w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru Wykonawcy na realizację zamówienia pn.: "Tero modernizacja budynków użyteczności publicznej - Gimnazjum Nr 6"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
17-09-25 14:31
Okun Joanna
759.43KB
Zarządzenie Nr 488/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 września 2017 roku w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego w 2017 roku - Dzień Promocji Zdrowia Zarządzenie Nr 488/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 września 2017 roku w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego w 2017 roku - Dzień Promocji Zdrowia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
17-09-25 14:29
Okun Joanna
13.27MB
Zarządzenie Nr 487/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 września 2017 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie i Miastu Czerwionka-Leszczyny lub jej jednostkom Zarządzenie Nr 487/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 września 2017 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie i Miastu Czerwionka-Leszczyny lub jej jednostkom
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
17-09-25 14:25
Okun Joanna
2.2MB
Zarządzenie Nr 486/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 września 2017 roku w sprawie prowadzenia zimowego utrzymania dróg w sezonie 2017/2018 na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 486/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 września 2017 roku w sprawie prowadzenia zimowego utrzymania dróg w sezonie 2017/2018 na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
17-09-25 14:19
Okun Joanna
5.75MB
Zarządzenie Nr 485/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 września 2017 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017r. Zarządzenie Nr 485/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 września 2017 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
17-09-11 15:05
Okun Joanna
758.35KB
Zarządzenie Nr 484/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 września 2017 r. w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru Wykonawcy na realizację zamówienia pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Zespół Szkół nr 4 Zarządzenie Nr 484/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 września 2017 r. w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru Wykonawcy na realizację zamówienia pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Zespół Szkół nr 4"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
17-09-11 15:05
Okun Joanna
749.48KB
Zarządzenie Nr 483/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 września 2017 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017r. Zarządzenie Nr 483/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 września 2017 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
17-09-11 15:01
Okun Joanna
749.95KB
Zarządzenie Nr 482/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 września 2017 r. w sprawie powszechnej, obowiązkowej akcji odszczurzania na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 482/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 września 2017 r. w sprawie powszechnej, obowiązkowej akcji odszczurzania na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
17-09-11 15:01
Okun Joanna
0.91MB
Zarządzenie Nr 481/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 września 2017 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017r. Zarządzenie Nr 481/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 września 2017 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
17-09-11 15:00
Okun Joanna
743.7KB
Zarządzenie Nr 480/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 września 2017 r. w sprawie ustalenia wzorów materiałów do projektu uchwały budżetowej na rok 2018 oraz do wieloletniej prognozy finansowej Zarządzenie Nr 480/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 września 2017 r. w sprawie ustalenia wzorów materiałów do projektu uchwały budżetowej na rok 2018 oraz do wieloletniej prognozy finansowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
17-09-11 14:59
Okun Joanna
5.9MB
Zarządzenie Nr 479/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017r. Zarządzenie Nr 479/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
17-09-11 14:58
Okun Joanna
753.93KB
Zarządzenie Nr 478/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 478/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
17-09-11 14:58
Okun Joanna
698.61KB
Zarządzenie Nr 477/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w najem części nieruchomości gruntowej, położonej w Czerwionce-Leszczynach w obrębie Czerwionka przy ulicy Parkowej na rzecz dotychczasowego najemcy Zarządzenie Nr 477/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w najem części nieruchomości gruntowej, położonej w Czerwionce-Leszczynach w obrębie Czerwionka przy ulicy Parkowej na rzecz dotychczasowego najemcy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
17-09-11 14:57
Okun Joanna
1MB
Zarządzenie Nr 476/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej, na rzecz obecnych najemców Zarządzenie Nr 476/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej, na rzecz obecnych najemców
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
17-09-11 14:55
Okun Joanna
2.16MB
Zarządzenie Nr 475/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017r. Zarządzenie Nr 475/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
17-09-11 14:53
Okun Joanna
755.06KB
Zarządzenie Nr 474/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017r. Zarządzenie Nr 474/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
17-09-11 14:53
Okun Joanna
752.08KB
Zarządzenie Nr 473/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 31 sierpnia 2017 roku, w sprawie przekazania mienia jednostkom oświatowym w związku ze zmianą ustroju szkolnego Zarządzenie Nr 473/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 31 sierpnia 2017 roku, w sprawie przekazania mienia jednostkom oświatowym w związku ze zmianą ustroju szkolnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
17-09-07 12:32
Okun Joanna
0.95MB
Zarządzenie Nr 472/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 30 sierpnia 2017 roku, w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 7 w Czerwionce-Leszczynach Panu Wojciechowi Włodarczykowi Zarządzenie Nr 472/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 30 sierpnia 2017 roku, w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 7 w Czerwionce-Leszczynach Panu Wojciechowi Włodarczykowi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
17-09-07 11:28
Okun Joanna
339.7KB
Zarządzenie Nr 471/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 30 sierpnia 2017 roku, w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Pawła Stalmacha w Przegędzy Pani Dagmarze Kalinowskiej Zarządzenie Nr 471/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 30 sierpnia 2017 roku, w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Pawła Stalmacha w Przegędzy Pani Dagmarze Kalinowskiej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
17-09-06 13:15
Gamza Halina
340.98KB
Zarządzenie Nr 470/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 30 sierpnia 2017 roku, w sprawie uchylenia pełnomocnictw dla dyrektorów, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny. Zarządzenie Nr 470/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 30 sierpnia 2017 roku, w sprawie uchylenia pełnomocnictw dla dyrektorów, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
17-09-06 13:12
Gamza Halina
237.7KB
Zarządzenie Nr 469/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 30 sierpnia 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 469/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 30 sierpnia 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
17-09-04 12:04
Gamza Halina
671.63KB
Zarządzenie Nr 468/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 30 sierpnia 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 468/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 30 sierpnia 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
17-09-04 12:03
Gamza Halina
755.81KB
Zarządzenie Nr 467/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 30 sierpnia 2017 roku, w sprawie powiadomienia mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny o rozpoczęciu przyjmowania wniosków o wykonanie inicjatywy lokalnej w 2018 roku. Zarządzenie Nr 467/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 30 sierpnia 2017 roku, w sprawie powiadomienia mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny o rozpoczęciu przyjmowania wniosków o wykonanie inicjatywy lokalnej w 2018 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
17-09-04 11:58
Gamza Halina
380.5KB
Zarządzenie Nr 466/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 30 sierpnia 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 466/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 30 sierpnia 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
17-09-04 11:56
Gamza Halina
747.06KB
Zarządzenie Nr 465/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 30 sierpnia 2017 roku, w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2017 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2017 roku. Zarządzenie Nr 465/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 30 sierpnia 2017 roku, w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2017 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2017 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
17-09-01 12:05
Gamza Halina
13.91MB
Zarządzenie Nr 464/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 29 sierpnia 2017 roku, w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 7 w Czerwionce-Leszczynach Panu Wojciechowi Włodarczykowi. Zarządzenie Nr 464/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 29 sierpnia 2017 roku, w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 7 w Czerwionce-Leszczynach Panu Wojciechowi Włodarczykowi.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
17-09-01 11:50
Gamza Halina
244.29KB
Zarządzenie Nr 463/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 29 sierpnia 2017 roku, w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Pawła Stalmacha w Przegędzy Pani Dagmarze Kalinowskiej. Zarządzenie Nr 463/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 29 sierpnia 2017 roku, w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Pawła Stalmacha w Przegędzy Pani Dagmarze Kalinowskiej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
17-09-01 11:21
Gamza Halina
226.65KB
Zarządzenie Nr 462/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 sierpnia 2017 roku, w sprawie terminu składania wniosków o przyznanie w roku szkolnym 2017/2018 pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych. Zarządzenie Nr 462/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 sierpnia 2017 roku, w sprawie terminu składania wniosków o przyznanie w roku szkolnym 2017/2018 pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
17-09-01 11:19
Gamza Halina
310.55KB
Zarządzenie Nr 461/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 sierpnia 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 461/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 sierpnia 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
17-09-01 11:14
Gamza Halina
677.77KB
Zarządzenie Nr 460/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 sierpnia 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 460/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 sierpnia 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
17-09-01 11:13
Gamza Halina
743.34KB
Zarządzenie Nr 459/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 sierpnia 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 459/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 sierpnia 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
17-09-01 11:09
Gamza Halina
747.42KB
Zarządzenie Nr 458/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 sierpnia 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 458/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 sierpnia 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
17-09-01 09:52
Gamza Halina
750.83KB
Zarządzenie Nr 457/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 sierpnia 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 457/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 sierpnia 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
17-09-01 09:14
Gamza Halina
760.39KB
Zarządzenie Nr 456/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 sierpnia 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 456/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 sierpnia 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
17-09-01 09:07
Gamza Halina
1.08MB
Zarządzenie Nr 455/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 25 sierpnia 2017 roku, w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2017 r. Zarządzenie Nr 455/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 25 sierpnia 2017 roku, w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
17-09-01 09:05
Gamza Halina
4.98MB
Zarządzenie Nr 454/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 25 sierpnia 2017 roku, w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Zarządzenie Nr 454/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 25 sierpnia 2017 roku, w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
17-09-01 08:56
Gamza Halina
5.98MB
Zarządzenie Nr 453/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 25 sierpnia 2017 roku, w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w obrębie Leszczyny i Przegędza. Zarządzenie Nr 453/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 25 sierpnia 2017 roku, w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w obrębie Leszczyny i Przegędza.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
17-08-28 15:44
Gamza Halina
6.2MB
Zarządzenie Nr 452/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 23 sierpnia 2017 roku, w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru Wykonawcy na realizację zamówienia pn.: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej- Szkoła Podstawowa w Przegędzy. Zarządzenie Nr 452/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 23 sierpnia 2017 roku, w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru Wykonawcy na realizację zamówienia pn.: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej- Szkoła Podstawowa w Przegędzy".
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
17-08-25 09:33
Gamza Halina
763.73KB
Zarządzenie Nr 451/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 23 sierpnia 2017 roku, w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia- organizację III Gminnego Zjazdu Seniora. Zarządzenie Nr 451/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 23 sierpnia 2017 roku, w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia- organizację III Gminnego Zjazdu Seniora.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
17-08-25 09:30
Gamza Halina
3.67MB
Zarządzenie Nr 450/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 22 sierpnia 2017 roku, w sprawie określenia wzoru wniosku, wzoru umowy o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej, informacji na temat realizacji inicjatywy lokalnej oraz powołania komisji ds. inicjatyw lokalnych. Zarządzenie Nr 450/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 22 sierpnia 2017 roku, w sprawie określenia wzoru wniosku, wzoru umowy o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej, informacji na temat realizacji inicjatywy lokalnej oraz powołania komisji ds. inicjatyw lokalnych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
17-08-25 09:23
Gamza Halina
4.79MB
Zarządzenie Nr 449/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 21 sierpnia 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 449/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 21 sierpnia 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
17-08-25 09:20
Gamza Halina
620.49KB
Zarządzenie Nr 448/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 21 sierpnia 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 448/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 21 sierpnia 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
17-08-24 14:12
Gamza Halina
598.45KB
Zarządzenie Nr 447/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 21 sierpnia 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 447/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 21 sierpnia 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
17-08-24 14:09
Gamza Halina
697.9KB
Zarządzenie Nr 446/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 21 sierpnia 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 446/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 21 sierpnia 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
17-08-24 13:15
Gamza Halina
611.84KB
Zarządzenie Nr 445/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 21 sierpnia 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 445/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 21 sierpnia 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
17-08-24 13:09
Gamza Halina
634.54KB
Zarządzenie Nr 444/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 21 sierpnia 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 444/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 21 sierpnia 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
17-08-24 12:52
Gamza Halina
745.07KB
Zarządzenie Nr 443/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 21 sierpnia 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 443/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 21 sierpnia 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
17-08-24 12:50
Gamza Halina
748.45KB
Zarządzenie Nr 442/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 21 sierpnia 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 442/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 21 sierpnia 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
17-08-24 12:46
Gamza Halina
742.28KB
Zarządzenie Nr 441/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 21 sierpnia 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 441/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 21 sierpnia 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
17-08-24 12:44
Gamza Halina
825.79KB
Zarządzenie Nr 440/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 21 sierpnia 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 440/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 21 sierpnia 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
17-08-24 12:43
Gamza Halina
745.69KB
Zarządzenie Nr 439/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 21 sierpnia 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 439/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 21 sierpnia 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
17-08-24 12:40
Gamza Halina
0.99MB
Zarządzenie Nr 438/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 18 sierpnia 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 438/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 18 sierpnia 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
17-08-23 11:54
Gamza Halina
718.63KB
Zarządzenie Nr 437/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 18 sierpnia 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 437/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 18 sierpnia 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
17-08-23 11:52
Gamza Halina
746.8KB
Zarządzenie Nr 436/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 18 sierpnia 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 436/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 18 sierpnia 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
17-08-23 11:48
Gamza Halina
824.44KB
Zarządzenie Nr 435/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 18 sierpnia 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 435/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 18 sierpnia 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
17-08-23 11:44
Gamza Halina
821.82KB
Zarządzenie Nr 434/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 18 sierpnia 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 434/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 18 sierpnia 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
17-08-23 11:41
Gamza Halina
829.27KB
Zarządzenie Nr 433/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 18 sierpnia 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 433/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 18 sierpnia 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
17-08-23 11:30
Gamza Halina
760.26KB
Zarządzenie Nr 432/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 18 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 432/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 18 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
17-08-23 11:14
Gamza Halina
1.04MB
Zarządzenie Nr 431/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 16 sierpnia 2017 roku, dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Czynu Społecznego w sołectwie Stanowice. Zarządzenie Nr 431/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 16 sierpnia 2017 roku, dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy "Czynu Społecznego" w sołectwie Stanowice.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
17-08-17 10:45
Gamza Halina
1.65MB
Zarządzenie Nr 430/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 14 sierpnia 2017 roku, w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru Wykonawcy na realizację zamówienia pn.: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej- Szkoła Podstawowa w Palowicach . Zarządzenie Nr 430/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 14 sierpnia 2017 roku, w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru Wykonawcy na realizację zamówienia pn.:" Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej- Szkoła Podstawowa w Palowicach ".
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
17-08-16 11:39
Gamza Halina
764.2KB
Zarządzenie Nr 429/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 10 sierpnia 2017 roku, dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Nr XXXV/393/17 z 28 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych ... Zarządzenie Nr 429/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 10 sierpnia 2017 roku, dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Nr XXXV/393/17 z 28 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych ...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
17-08-11 11:09
Gamza Halina
5.52MB
Zarządzenie Nr 428/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 9 sierpnia 2017 roku, w sprawie kontroli i rozliczania dotacji celowych udzielonych na zadania publiczne realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. Zarządzenie Nr 428/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 9 sierpnia 2017 roku, w sprawie kontroli i rozliczania dotacji celowych udzielonych na zadania publiczne realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
17-08-11 11:04
Gamza Halina
2.2MB
Zarządzenie Nr 427/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 8 sierpnia 2017 roku, w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego ofertowego na sprzedaż składnika majątku ruchomego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w postaci samochodu specjalnego marki STAR 244- Pożarniczy. Zarządzenie Nr 427/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 8 sierpnia 2017 roku, w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego ofertowego na sprzedaż składnika majątku ruchomego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w postaci samochodu specjalnego marki STAR 244- Pożarniczy.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
17-08-08 15:09
Gamza Halina
4.31MB
Zarządzenie Nr 426/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 7 sierpnia 2017 roku, dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy 26 Stycznia na Ramży. Zarządzenie Nr 426/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 7 sierpnia 2017 roku, dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy "26 Stycznia" na "Ramży".
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
17-08-08 15:02
Gamza Halina
1.04MB
Zarządzenie Nr 425/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 4 sierpnia 2017 roku, w sprawie przeznaczenia do oddania w najem części nieruchomości gruntowej położonej w Czerwionce-Leszczynach w obrębie Leszczyny przy ulicy Księdza Pojdy na rzecz wnioskodawcy. Zarządzenie Nr 425/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 4 sierpnia 2017 roku, w sprawie przeznaczenia do oddania w najem części nieruchomości gruntowej położonej w Czerwionce-Leszczynach w obrębie Leszczyny przy ulicy Księdza Pojdy na rzecz wnioskodawcy.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
17-08-07 14:09
Gamza Halina
915.28KB
Zarządzenie Nr 424/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 1 sierpnia 2017 roku, w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego określonego w ustawie z 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Zarządzenie Nr 424/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 1 sierpnia 2017 roku, w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego określonego w ustawie z 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
17-08-07 14:05
Gamza Halina
335.68KB
Zarządzenie Nr 423/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 31 lipca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 423/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 31 lipca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
17-08-07 14:00
Gamza Halina
761.63KB
Zarządzenie Nr 422/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 31 lipca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 422/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 31 lipca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
17-08-07 13:58
Gamza Halina
744.29KB
Zarządzenie Nr 421/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 31 lipca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 421/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 31 lipca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
17-08-07 13:53
Gamza Halina
717.56KB
Zarządzenie Nr 420/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 31 lipca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 420/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 31 lipca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
17-08-07 13:53
Gamza Halina
655.22KB
Zarządzenie Nr 419/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 31 lipca 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 419/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 31 lipca 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
17-08-07 13:49
Gamza Halina
824.54KB
Zarządzenie Nr 418/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 31 lipca 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 418/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 31 lipca 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
17-08-07 13:47
Gamza Halina
759.54KB
Zarządzenie Nr 417/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 31 lipca 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 417/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 31 lipca 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
17-08-07 13:45
Gamza Halina
763.88KB
Zarządzenie Nr 416/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 31 lipca 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 416/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 31 lipca 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
17-08-07 13:39
Gamza Halina
747.09KB
Zarządzenie Nr 415/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 31 lipca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 415/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 31 lipca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
17-08-07 13:26
Gamza Halina
1.05MB
Zarządzenie Nr 414/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 lipca 2017 roku, w sprawie procedur kontroli finansowej w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Zarządzenie Nr 414/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 lipca 2017 roku, w sprawie procedur kontroli finansowej w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 122
17-08-07 15:43
Gamza Halina
10.35MB
Zarządzenie Nr 413/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 lipca 2017 roku, w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2017 r. Zarządzenie Nr 413/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 lipca 2017 roku, w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
17-08-07 13:15
Gamza Halina
5.05MB
Zarządzenie Nr 412/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 lipca 2017 roku, w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Zarządzenie Nr 412/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 lipca 2017 roku, w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
17-08-07 13:10
Gamza Halina
6.79MB
Zarządzenie Nr 411/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 lipca 2017 roku, w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku. Zarządzenie Nr 411/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 lipca 2017 roku, w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
17-08-07 13:08
Gamza Halina
650.84KB
Zarządzenie Nr 410/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 lipca 2017 roku, w sprawie uchylenia pełnomocnictw dla dyrektorów, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny. Zarządzenie Nr 410/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 lipca 2017 roku, w sprawie uchylenia pełnomocnictw dla dyrektorów, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
17-08-07 12:57
Gamza Halina
608.31KB
Zarządzenie Nr 409/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 lipca 2017 roku, w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Stanisława Żeromskiego w Palowicach Panu Damianowi Gańczorzowi. Zarządzenie Nr 409/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 lipca 2017 roku, w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Stanisława Żeromskiego w Palowicach Panu Damianowi Gańczorzowi.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
17-08-07 12:54
Gamza Halina
342.29KB
Zarządzenie Nr 408/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 lipca 2017 roku, w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej im.Władysława Broniewskiego w Szczejkowicach Pani Annie Jaksik. Zarządzenie Nr 408/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 lipca 2017 roku, w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej im.Władysława Broniewskiego w Szczejkowicach Pani Annie Jaksik.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
17-08-07 12:48
Gamza Halina
346.33KB
Zarządzenie Nr 407/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 lipca 2017 roku, w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 4 im.Tadeusza Kościuszki w Czerwionce-Leszczynach Pani Alicji Litwinowicz-Klytcie. Zarządzenie Nr 407/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 lipca 2017 roku, w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 4 im.Tadeusza Kościuszki w Czerwionce-Leszczynach Pani Alicji Litwinowicz-Klytcie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
17-08-07 12:45
Gamza Halina
351.79KB
Zarządzenie Nr 406/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 lipca 2017 roku, w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 3 im.Władysława Broniewskiego w Czerwionce-Leszczynach Panu Bogusławowi Żelaznemu. Zarządzenie Nr 406/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 lipca 2017 roku, w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 3 im.Władysława Broniewskiego w Czerwionce-Leszczynach Panu Bogusławowi Żelaznemu.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
17-08-04 11:27
Gamza Halina
357.87KB
Zarządzenie Nr 405/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 lipca 2017 roku, w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Czerwionce-Leszczynach Panu Krzysztofowi Kalinowskiemu. Zarządzenie Nr 405/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 lipca 2017 roku, w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Czerwionce-Leszczynach Panu Krzysztofowi Kalinowskiemu.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
17-08-04 11:24
Gamza Halina
349.29KB
Zarządzenie Nr 404/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 lipca 2017 roku, w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola Nr 11 
im. Jana Brzechwy w Czerwionce-Leszczynach Pani Marioli Winkler-Podorskiej. Zarządzenie Nr 404/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 lipca 2017 roku, w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola Nr 11 im. Jana Brzechwy w Czerwionce-Leszczynach Pani Marioli Winkler-Podorskiej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
17-08-03 13:24
Gamza Halina
345.97KB
Zarządzenie Nr 403/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 lipca 2017 roku, w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola Nr 10 
im. Juliana Tuwima w Czerwionce-Leszczynach Pani Gabrieli Grochli. Zarządzenie Nr 403/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 lipca 2017 roku, w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola Nr 10 im. Juliana Tuwima w Czerwionce-Leszczynach Pani Gabrieli Grochli.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
17-08-03 13:17
Gamza Halina
339.26KB
Zarządzenie Nr 402/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 lipca 2017 roku, w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola Nr 8 
 Krasnala Hałabały w Czerwionce-Leszczynach Pani Ewie Zarembie. Zarządzenie Nr 402/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 lipca 2017 roku, w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola Nr 8 " Krasnala Hałabały" w Czerwionce-Leszczynach Pani Ewie Zarembie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
17-08-03 13:15
Gamza Halina
342.86KB
Zarządzenie Nr 401/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 lipca 2017 roku, w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola Nr 7 
 Skarbnikowa Willa w Czerwionce-Leszczynach Pani Bożenie Kaszek. Zarządzenie Nr 401/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 lipca 2017 roku, w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola Nr 7 " Skarbnikowa Willa " w Czerwionce-Leszczynach Pani Bożenie Kaszek.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
17-08-03 13:04
Gamza Halina
341.68KB
Zarządzenie Nr 400/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 lipca 2017 roku, w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola Nr 1 z Oddziałem Integracyjnym Promyczek w Czerwionce-Leszczynach Pani Monice Sobieskiej. Zarządzenie Nr 400/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 lipca 2017 roku, w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola Nr 1 z Oddziałem Integracyjnym " Promyczek" w Czerwionce-Leszczynach Pani Monice Sobieskiej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
17-08-03 12:59
Gamza Halina
355.07KB
Zarządzenie Nr 399/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 25 lipca 2017 roku, dotyczące zmiany Zarządzenia Nr 391/17 z 21 lipca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Pawła Stalmacha w Przegędzy. Zarządzenie Nr 399/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 25 lipca 2017 roku, dotyczące zmiany Zarządzenia Nr 391/17 z 21 lipca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Pawła Stalmacha w Przegędzy.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
17-07-26 13:01
Gamza Halina
509.57KB
Zarządzenie Nr 398/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 24 lipca 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 398/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 24 lipca 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
17-07-26 12:50
Gamza Halina
759.41KB
Zarządzenie Nr 397/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 24 lipca 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 397/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 24 lipca 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
17-07-26 12:46
Gamza Halina
752.36KB
Zarządzenie Nr 396/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 24 lipca 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 396/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 24 lipca 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
17-07-26 12:43
Gamza Halina
761.36KB
Zarządzenie Nr 395/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 24 lipca 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 395/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 24 lipca 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
17-07-26 12:42
Gamza Halina
770.42KB
Zarządzenie Nr 394/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 24 lipca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 394/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 24 lipca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
17-07-26 12:34
Gamza Halina
1.02MB
Zarządzenie Nr 393/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 24 lipca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 393/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 24 lipca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
17-07-26 12:33
Gamza Halina
1.25MB
Zarządzenie Nr 392/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 21 lipca 2017 roku, w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego 
 Dębieńsko 1- etap 2. Zarządzenie Nr 392/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 21 lipca 2017 roku, w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego " Dębieńsko 1- etap 2".
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 57
17-07-21 13:42
Gamza Halina
4.66MB
Zarządzenie Nr 391/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 21 lipca 2017 roku, w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Pawła Stalmacha w Przegędzy. Zarządzenie Nr 391/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 21 lipca 2017 roku, w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Pawła Stalmacha w Przegędzy.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 56
17-07-21 10:57
Gamza Halina
500.4KB
Zarządzenie Nr 390/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 19 lipca 2017 roku, w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Bełk w przedmiocie zmiany nazwy ulicy 26 Stycznia. Zarządzenie Nr 390/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 19 lipca 2017 roku, w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Bełk w przedmiocie zmiany nazwy ulicy 26 Stycznia.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
17-07-20 10:37
Gamza Halina
873.92KB
Zarządzenie Nr 389/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 18 lipca 2017 roku, w sprawie powołania komisji kontrolującej i oceniającej realizację przez kluby sportowe projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wspieranych w formie dotacji z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w roku 2017. Zarządzenie Nr 389/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 18 lipca 2017 roku, w sprawie powołania komisji kontrolującej i oceniającej realizację przez kluby sportowe projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wspieranych w formie dotacji z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w roku 2017.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
17-07-20 09:55
Gamza Halina
392.13KB
Zarządzenie Nr 388/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 18 lipca 2017 roku, w sprawie zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Zarządzenie Nr 388/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 18 lipca 2017 roku, w sprawie zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
17-07-20 09:50
Gamza Halina
2.92MB
Zarządzenie Nr 387/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 17 lipca 2017 roku, w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę części nieruchomości gruntowej, położonej w Czerwionce-Leszczynach w obrębie Palowice przy ulicy bocznej od ulicy Bełkowskiej na rzecz wnioskodawcy. Zarządzenie Nr 387/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 17 lipca 2017 roku, w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę części nieruchomości gruntowej, położonej w Czerwionce-Leszczynach w obrębie Palowice przy ulicy bocznej od ulicy Bełkowskiej na rzecz wnioskodawcy.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
17-07-19 09:35
Gamza Halina
916.34KB
Zarządzenie Nr 386/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 17 lipca 2017 roku, w sprawie przeznaczenia do oddania w najem części nieruchomości gruntowej, położonej w Czerwionce-Leszczynach w obrębie Leszczyny przy ulicy Broniewskiego na rzecz wnioskodawcy. Zarządzenie Nr 386/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 17 lipca 2017 roku, w sprawie przeznaczenia do oddania w najem części nieruchomości gruntowej, położonej w Czerwionce-Leszczynach w obrębie Leszczyny przy ulicy Broniewskiego na rzecz wnioskodawcy.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
17-07-19 09:31
Gamza Halina
0.93MB
Zarządzenie Nr 385/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 17 lipca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 385/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 17 lipca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
17-07-19 09:28
Gamza Halina
651.83KB
Zarządzenie Nr 384/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 17 lipca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 384/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 17 lipca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
17-07-19 09:26
Gamza Halina
743.81KB
Zarządzenie Nr 383/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 17 lipca 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 383/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 17 lipca 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
17-07-19 09:22
Gamza Halina
779.29KB
Zarządzenie Nr 382/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 17 lipca 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 382/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 17 lipca 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
17-07-19 09:20
Gamza Halina
769.76KB
Zarządzenie Nr 381/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 17 lipca 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 381/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 17 lipca 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
17-07-19 09:16
Gamza Halina
844.89KB
Zarządzenie Nr 380/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 17 lipca 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 380/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 17 lipca 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
17-07-19 09:15
Gamza Halina
779.73KB
Zarządzenie Nr 379/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 17 lipca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 379/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 17 lipca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
17-07-19 09:12
Gamza Halina
0.99MB
Zarządzenie Nr 378/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 lipca 2017 roku, dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy Kruczkowskiego na Księdza Hanuska. Zarządzenie Nr 378/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 lipca 2017 roku, dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy "Kruczkowskiego" na "Księdza Hanuska".
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
17-07-17 14:54
Gamza Halina
1.1MB
Zarządzenie Nr 377/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 lipca 2017 roku, dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy Generała Zawadzkiego na Pocztowa. Zarządzenie Nr 377/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 lipca 2017 roku, dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy "Generała Zawadzkiego" na "Pocztowa".
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
17-07-17 14:42
Gamza Halina
1.09MB
Zarządzenie Nr 376/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 lipca 2017 roku, dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy Sawickiej na Spokojna. Zarządzenie Nr 376/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 lipca 2017 roku, dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy "Sawickiej" na "Spokojna".
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
17-07-17 14:38
Gamza Halina
1.09MB
Zarządzenie Nr 375/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 11 lipca 2017 r, w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru Wykonawcy na realizację zamówienia pn. Dowóz dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych, Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz Szkoły Podstawowej w Przegędzy w roku szkolnym 2017/2018- Trasa Nr 6 . Zarządzenie Nr 375/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 11 lipca 2017 r, w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru Wykonawcy na realizację zamówienia pn. "Dowóz dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych, Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz Szkoły Podstawowej w Przegędzy w roku szkolnym 2017/2018- Trasa Nr 6 ".
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
17-07-14 10:26
Gamza Halina
788.08KB
Zarządzenie Nr 374/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 10 lipca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 374/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 10 lipca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
17-07-14 09:06
Gamza Halina
731.44KB
Zarządzenie Nr 373/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 10 lipca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 373/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 10 lipca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
17-07-14 09:04
Gamza Halina
682.5KB
Zarządzenie Nr 372/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 10 lipca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 372/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 10 lipca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
17-07-14 08:58
Gamza Halina
651.74KB
Zarządzenie Nr 371/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 10 lipca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 371/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 10 lipca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
17-07-14 08:57
Gamza Halina
672.11KB
Zarządzenie Nr 370/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 10 lipca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 370/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 10 lipca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
17-07-14 08:54
Gamza Halina
682.47KB
Zarządzenie Nr 369/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 10 lipca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 369/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 10 lipca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
17-07-14 08:52
Gamza Halina
704.49KB
Zarządzenie Nr 368/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 10 lipca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 368/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 10 lipca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
17-07-14 08:47
Gamza Halina
1.17MB
Zarządzenie Nr 367/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 10 lipca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 367/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 10 lipca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
17-07-14 08:43
Gamza Halina
1.15MB
Zarządzenie Nr 366/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 10 lipca 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 366/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 10 lipca 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
17-07-14 08:41
Gamza Halina
699.94KB
Zarządzenie Nr 365/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 10 lipca 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na zadania i zakupy inwestycyjne oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 365/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 10 lipca 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na zadania i zakupy inwestycyjne oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
17-07-14 08:38
Gamza Halina
667.88KB
Zarządzenie Nr 364/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 10 lipca 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 364/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 10 lipca 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
17-07-14 08:33
Gamza Halina
705.15KB
Zarządzenie Nr 363/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 10 lipca 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 363/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 10 lipca 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
17-07-14 08:30
Gamza Halina
701.28KB
Zarządzenie Nr 362/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 10 lipca 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 362/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 10 lipca 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
17-07-14 08:26
Gamza Halina
771.15KB
Zarządzenie Nr 361/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 10 lipca 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 361/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 10 lipca 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
17-07-14 08:22
Gamza Halina
767.06KB
Zarządzenie Nr 360/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 10 lipca 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 360/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 10 lipca 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
17-07-14 08:17
Gamza Halina
774.88KB
Zarządzenie Nr 359/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 10 lipca 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 359/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 10 lipca 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
17-07-14 08:16
Gamza Halina
780.72KB
Zarządzenie Nr 358/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 10 lipca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 358/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 10 lipca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
17-07-14 08:12
Gamza Halina
1.05MB
Zarządzenie Nr 357/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 6 lipca 2017 roku, w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę części nieruchomości gruntowej, położonej w Czerwionce-Leszczynach w obrębie Leszczyny przy ul. Dworcowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. Zarządzenie Nr 357/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 6 lipca 2017 roku, w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę części nieruchomości gruntowej, położonej w Czerwionce-Leszczynach w obrębie Leszczyny przy ul. Dworcowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
17-07-13 13:37
Gamza Halina
0.99MB
Zarządzenie Nr 356/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 6 lipca 2017 roku, w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania umów dotyczących dowozu dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do szkół i ze szkół w roku szkolnym 2017/2018. Zarządzenie Nr 356/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 6 lipca 2017 roku, w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania umów dotyczących dowozu dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do szkół i ze szkół w roku szkolnym 2017/2018.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
17-07-13 13:32
Gamza Halina
319.71KB
Zarządzenie Nr 355/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 5 lipca 2017 roku, w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru Wykonawcy na realizację zamówienia pn. Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Czerwionce-Leszczynach w roku szkolnym 2017/2018- Trasa Nr 5 . Zarządzenie Nr 355/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 5 lipca 2017 roku, w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru Wykonawcy na realizację zamówienia pn. "Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Czerwionce-Leszczynach w roku szkolnym 2017/2018- Trasa Nr 5 ".
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
17-07-13 13:28
Gamza Halina
751.48KB
Zarządzenie Nr 354/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 5 lipca 2017 roku, w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej, na rzecz obecnych najemców. Zarządzenie Nr 354/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 5 lipca 2017 roku, w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej, na rzecz obecnych najemców.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
17-07-13 13:21
Gamza Halina
1.33MB
Zarządzenie Nr 353/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 4 lipca 2017 roku, w sprawie określenia stosownych wersji oprogramowania przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Zarządzenie Nr 353/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 4 lipca 2017 roku, w sprawie określenia stosownych wersji oprogramowania przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
17-07-13 13:10
Gamza Halina
1.41MB
Zarządzenie Nr 352/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 3 lipca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 352/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 3 lipca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
17-07-12 13:06
Gamza Halina
711.64KB
Zarządzenie Nr 351/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 3 lipca 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na zadania i zakupy inwestycyjne oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 351/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 3 lipca 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na zadania i zakupy inwestycyjne oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
17-07-12 13:05
Gamza Halina
677.9KB
Zarządzenie Nr 350/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 3 lipca 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na zadania i zakupy inwestycyjne oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 350/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 3 lipca 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na zadania i zakupy inwestycyjne oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
17-07-12 13:00
Gamza Halina
619.01KB
Zarządzenie Nr 349/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 3 lipca 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 349/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 3 lipca 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
17-07-12 12:36
Gamza Halina
738.16KB
Zarządzenie Nr 348/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 3 lipca 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 348/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 3 lipca 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
17-07-12 12:35
Gamza Halina
701.39KB
Zarządzenie Nr 347/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 3 lipca 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 347/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 3 lipca 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
17-07-12 10:29
Gamza Halina
829.78KB
Zarządzenie Nr 346/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 3 lipca 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 346/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 3 lipca 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
17-07-12 10:25
Gamza Halina
758.38KB
Zarządzenie Nr 345/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 3 lipca 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 345/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 3 lipca 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
17-07-12 10:24
Gamza Halina
754.59KB
Zarządzenie Nr 344/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 czerwca 2017 roku, w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2017-2019. Zarządzenie Nr 344/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 czerwca 2017 roku, w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2017-2019.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
17-07-12 10:13
Gamza Halina
3.76MB
Zarządzenie Nr 343/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 czerwca 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 343/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 czerwca 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
17-07-12 09:55
Gamza Halina
686.48KB
Zarządzenie Nr 342/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 czerwca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 342/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 czerwca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
17-07-12 09:39
Gamza Halina
750.77KB
Zarządzenie Nr 341/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 czerwca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 341/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 czerwca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
17-07-12 09:35
Gamza Halina
778.63KB
Zarządzenie Nr 340/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 czerwca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 340/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 czerwca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
17-07-12 09:34
Gamza Halina
1.06MB
Zarządzenie Nr 339/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 czerwca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 339/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 czerwca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
17-07-12 09:30
Gamza Halina
1.04MB
Zarządzenie Nr 338/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 czerwca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 338/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 czerwca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
17-07-12 09:18
Gamza Halina
1.08MB
Zarządzenie Nr 337/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 czerwca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 337/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 czerwca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
17-07-12 09:17
Gamza Halina
1.08MB
Zarządzenie Nr 336/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 czerwca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 336/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 czerwca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
17-07-12 09:16
Gamza Halina
1.08MB
Zarządzenie Nr 335/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 czerwca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 335/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 czerwca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
17-07-12 09:08
Gamza Halina
779.01KB
Zarządzenie Nr 334/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 czerwca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 334/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 czerwca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
17-07-11 12:34
Gamza Halina
781.28KB
Zarządzenie Nr 333/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 czerwca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 333/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 czerwca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
17-07-11 12:11
Gamza Halina
786.07KB
Zarządzenie Nr 332/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 czerwca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 332/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 czerwca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
17-07-11 12:09
Gamza Halina
731.37KB
Zarządzenie Nr 331/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 czerwca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 331/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 czerwca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
17-07-11 11:48
Gamza Halina
795.46KB
Zarządzenie Nr 330/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 czerwca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 330/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 czerwca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
17-07-11 11:45
Gamza Halina
758.61KB
Zarządzenie Nr 329/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 czerwca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 329/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 czerwca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
17-07-11 11:43
Gamza Halina
760.79KB
Zarządzenie Nr 328/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 czerwca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 328/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 czerwca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
17-07-11 11:41
Gamza Halina
786KB
Zarządzenie Nr 327/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 czerwca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 327/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 czerwca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
17-07-11 11:39
Gamza Halina
774.33KB
Zarządzenie Nr 326/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 czerwca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 326/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 czerwca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
17-07-11 11:33
Gamza Halina
613.95KB
Zarządzenie Nr 325/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 czerwca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 325/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 czerwca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
17-07-11 11:30
Gamza Halina
667.64KB
Zarządzenie Nr 324/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 czerwca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 324/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 czerwca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
17-07-11 11:14
Gamza Halina
623.89KB
Zarządzenie Nr 323/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 czerwca 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 323/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 czerwca 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
17-07-11 11:10
Gamza Halina
754.14KB
Zarządzenie Nr 322/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 czerwca 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 322/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 czerwca 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
17-07-11 10:55
Gamza Halina
750.93KB
Zarządzenie Nr 321/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 czerwca 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 321/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 czerwca 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
17-07-11 10:47
Gamza Halina
749.18KB
Zarządzenie Nr 320/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 czerwca 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 320/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 czerwca 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
17-07-11 10:25
Gamza Halina
763.98KB
Zarządzenie Nr 319/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 czerwca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 319/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 czerwca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
17-07-11 10:20
Gamza Halina
1.02MB
Zarządzenie Nr 318/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 czerwca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 318/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 czerwca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
17-07-11 10:17
Gamza Halina
0.98MB
Zarządzenie Nr 317/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 czerwca 2017 roku, w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Nr 11 im. Jana Brzechwy w Czerwionce-Leszczynach Pani Marioli Winkler-Podorskiej. Zarządzenie Nr 317/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 czerwca 2017 roku, w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Nr 11 im. Jana Brzechwy w Czerwionce-Leszczynach Pani Marioli Winkler-Podorskiej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
17-06-29 15:12
Tatarczyk Magdalena
229.88KB
Zarządzenie Nr 316/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 czerwca 2017 roku, w sprawie wprowadzenia zmian w Polityce Bezpieczeństwa Informacji Danych Osobowych w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz w Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 316/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 czerwca 2017 roku, w sprawie wprowadzenia zmian w "Polityce Bezpieczeństwa Informacji Danych Osobowych w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny" oraz w "Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
17-06-29 12:35
Tatarczyk Magdalena
2.34MB
Zarządzenie Nr 315/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 czerwca 2017 roku, w sprawie odwołania otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w 2017 roku. Zarządzenie Nr 315/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 czerwca 2017 roku, w sprawie odwołania otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w 2017 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
17-06-29 12:32
Tatarczyk Magdalena
399.4KB
Zarządzenie Nr 314/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 czerwca 2017 roku, w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Zarządzenie Nr 314/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 czerwca 2017 roku, w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
17-06-29 12:30
Tatarczyk Magdalena
6.27MB
Zarządzenie Nr 313/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 czerwca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 313/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 czerwca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
17-06-28 12:38
Tatarczyk Magdalena
700.69KB
Zarządzenie Nr 312/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 czerwca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 312/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 czerwca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
17-06-28 12:37
Tatarczyk Magdalena
666.53KB
Zarządzenie Nr 311/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 czerwca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 311/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 czerwca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
17-06-28 12:36
Tatarczyk Magdalena
620.8KB
Zarządzenie Nr 310/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 czerwca 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 310/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 czerwca 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
17-06-28 12:33
Tatarczyk Magdalena
765.39KB
Zarządzenie Nr 309/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 czerwca 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 309/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 czerwca 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
17-06-28 12:32
Tatarczyk Magdalena
0.91MB
Zarządzenie Nr 308/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 czerwca 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 308/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 czerwca 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
17-06-28 12:31
Tatarczyk Magdalena
765.18KB
Zarządzenie Nr 307/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 czerwca 2017 roku, w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania umów dotyczących dowozu dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do szkół i ze szkół w roku szkolnym 2017/2018 Zarządzenie Nr 307/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 czerwca 2017 roku, w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania umów dotyczących dowozu dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do szkół i ze szkół w roku szkolnym 2017/2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
17-06-28 12:27
Tatarczyk Magdalena
312.43KB
Zarządzenie Nr 306/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 czerwca 2017 roku, w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczyciela Krzysztofa Stala. Zarządzenie Nr 306/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 czerwca 2017 roku, w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczyciela Krzysztofa Stala.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
17-06-22 13:12
Gamza Halina
327.8KB
Zarządzenie Nr 305/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 czerwca 2017 roku, w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczyciela Malwiny Mielnik. Zarządzenie Nr 305/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 czerwca 2017 roku, w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczyciela Malwiny Mielnik.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
17-06-22 13:10
Gamza Halina
327.81KB
Zarządzenie Nr 304/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 czerwca 2017 roku, w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczyciela Marty Tkocz. Zarządzenie Nr 304/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 czerwca 2017 roku, w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczyciela Marty Tkocz.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
17-06-22 13:04
Gamza Halina
321.16KB
Zarządzenie Nr 303/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 czerwca 2017 roku, w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczyciela Eweliny Paulus. Zarządzenie Nr 303/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 czerwca 2017 roku, w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczyciela Eweliny Paulus.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
17-06-22 13:01
Gamza Halina
324.65KB
Zarządzenie Nr 302/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 czerwca 2017 roku, w sprawie udostępnienia części działki na cel związany z budową pochylni dla osób niepełnosprawnych. Zarządzenie Nr 302/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 czerwca 2017 roku, w sprawie udostępnienia części działki na cel związany z budową pochylni dla osób niepełnosprawnych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
17-06-22 12:25
Gamza Halina
454.13KB
Zarządzenie Nr 301/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 czerwca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 301/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 czerwca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
17-06-22 12:19
Gamza Halina
644.39KB
Zarządzenie Nr 300/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 czerwca 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 300/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 czerwca 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
17-06-22 12:18
Gamza Halina
696.34KB
Zarządzenie Nr 299/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 czerwca 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 299/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 czerwca 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
17-06-22 12:05
Gamza Halina
736.29KB
Zarządzenie Nr 298/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 czerwca 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 298/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 czerwca 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
17-06-22 12:04
Gamza Halina
760.43KB
Zarządzenie Nr 297/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 czerwca 2017 roku, w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania umowy na realizacje zamówienia pn.: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Książenicach. Zarządzenie Nr 297/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 czerwca 2017 roku, w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania umowy na realizacje zamówienia pn.:" Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Książenicach".
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
17-06-20 13:42
Gamza Halina
278.76KB
Zarządzenie Nr 296/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 czerwca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 296/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 czerwca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
17-06-14 12:25
Gamza Halina
637.48KB
Zarządzenie Nr 295/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 czerwca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 295/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 czerwca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
17-06-14 12:11
Gamza Halina
649.31KB
Zarządzenie Nr 294/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 czerwca 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 294/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 czerwca 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
17-06-14 12:10
Gamza Halina
678.5KB
Zarządzenie Nr 293/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 czerwca 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 293/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 czerwca 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
17-06-14 12:04
Gamza Halina
676.5KB
Zarządzenie Nr 292/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 czerwca 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 292/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 czerwca 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
17-06-14 11:59
Gamza Halina
756.81KB
Zarządzenie Nr 291/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 czerwca 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 291/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 czerwca 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
17-06-14 11:55
Gamza Halina
760.06KB
Zarządzenie Nr 290/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 czerwca 2017 roku, w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru Wykonawcy na realizację zamówienia pn. Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej Nr 4 oraz Szkoły Podstawowej Nr 5 w Czerwionce-Leszczynach w roku szkolnym 2017/2018- 
Trasa Nr 4 . Zarządzenie Nr 290/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 czerwca 2017 roku, w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru Wykonawcy na realizację zamówienia pn. Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej Nr 4 oraz Szkoły Podstawowej Nr 5 w Czerwionce-Leszczynach w roku szkolnym 2017/2018- Trasa Nr 4 ".
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
17-06-09 09:22
Gamza Halina
770.02KB
Zarządzenie Nr 289/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 czerwca 2017 roku, w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru Wykonawcy na realizację zamówienia pn. Dowóz dzieci z terenu gminy do Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rybniku w roku szkolnym 2017/2018- Trasa Nr 3 . Zarządzenie Nr 289/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 czerwca 2017 roku, w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru Wykonawcy na realizację zamówienia pn. Dowóz dzieci z terenu gminy do Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rybniku w roku szkolnym 2017/2018- Trasa Nr 3 ".
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
17-06-09 09:16
Gamza Halina
776.03KB
Zarządzenie Nr 288/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 08 czerwca 2017 roku, w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań z zakresu zdrowia publicznego w 2017 roku. Zarządzenie Nr 288/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 08 czerwca 2017 roku, w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań z zakresu zdrowia publicznego w 2017 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
17-06-09 09:00
Gamza Halina
5.61MB
Zarządzenie Nr 287/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 08 czerwca 2017 roku dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej. Zarządzenie Nr 287/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 08 czerwca 2017 roku dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
17-06-09 08:55
Gamza Halina
1.74MB
Zarządzenie Nr 286/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 06 czerwca 2017 roku, w sprawie zmiany Zarządzenia nr 259/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Dzielnicy Czuchów w przedmiocie zmiany nazw ulic Generała Zawadzkiego i Sawickiej. Zarządzenie Nr 286/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 06 czerwca 2017 roku, w sprawie zmiany Zarządzenia nr 259/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Dzielnicy Czuchów w przedmiocie zmiany nazw ulic Generała Zawadzkiego i Sawickiej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
17-06-07 15:17
Płonka Anna
314.3KB
Zarządzenie Nr 285/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 05 czerwca 2017 roku, w sprawie odwołania upoważnień pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach. Zarządzenie Nr 285/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 05 czerwca 2017 roku, w sprawie odwołania upoważnień pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
17-06-07 15:11
Płonka Anna
326.44KB
Zarządzenie Nr 284/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 05 czerwca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 rok. Zarządzenie Nr 284/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 05 czerwca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
17-06-07 15:10
Płonka Anna
630.9KB
Zarządzenie Nr 283/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 05 czerwca 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 rok. Zarządzenie Nr 283/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 05 czerwca 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
17-06-07 15:10
Płonka Anna
714.97KB
Zarządzenie Nr 282/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 02 czerwca 2017 roku, w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Czerwionce-Leszczynach w obrębie Leszczyny przy ul. Ks. Pojdy. Zarządzenie Nr 282/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 02 czerwca 2017 roku, w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Czerwionce-Leszczynach w obrębie Leszczyny przy ul. Ks. Pojdy.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
17-06-07 15:09
Płonka Anna
1.02MB
Zarządzenie Nr 281/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 02 czerwca 2017 roku, w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynależnym oraz udziałem w nieruchomości wspólnej, na rzecz obecnych najemców. Zarządzenie Nr 281/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 02 czerwca 2017 roku, w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynależnym oraz udziałem w nieruchomości wspólnej, na rzecz obecnych najemców.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
17-06-07 15:08
Płonka Anna
1.19MB
Zarządzenie Nr 280/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 maja 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 rok. Zarządzenie Nr 280/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 maja 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
17-06-07 15:07
Płonka Anna
706.78KB
Zarządzenie Nr 279/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 maja 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 rok. Zarządzenie Nr 279/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 maja 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
17-06-07 15:06
Płonka Anna
712.11KB
Zarządzenie Nr 278/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 maja 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 rok. Zarządzenie Nr 278/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 maja 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
17-06-07 15:06
Płonka Anna
792.25KB
Zarządzenie Nr 277/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 maja 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 rok. Zarządzenie Nr 277/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 maja 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
17-06-07 15:05
Płonka Anna
793.35KB
Zarządzenie Nr 276/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 maja 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 rok. Zarządzenie Nr 276/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 maja 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
17-06-07 15:05
Płonka Anna
806.37KB
Zarządzenie Nr 275/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 maja 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 rok. Zarządzenie Nr 275/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 maja 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
17-06-07 15:04
Płonka Anna
806.01KB
Zarządzenie Nr 274/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 maja 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 rok. Zarządzenie Nr 274/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 maja 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
17-06-07 15:04
Płonka Anna
717.08KB
Zarządzenie Nr 273/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 maja 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 rok. Zarządzenie Nr 273/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 maja 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
17-06-07 15:03
Płonka Anna
1.1MB
Zarządzenie Nr 272/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 maja 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 rok. Zarządzenie Nr 272/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 maja 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
17-06-07 15:02
Płonka Anna
726.5KB
Zarządzenie Nr 271/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 maja 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 rok. Zarządzenie Nr 271/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 maja 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
17-06-07 15:01
Płonka Anna
753.3KB
Zarządzenie Nr 270/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 maja 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 rok. Zarządzenie Nr 270/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 maja 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
17-06-07 15:01
Płonka Anna
746.28KB
Zarządzenie Nr 269/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 maja 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 rok. Zarządzenie Nr 269/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 maja 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
17-06-07 15:00
Płonka Anna
820.6KB
Zarządzenie Nr 268/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 maja 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 rok. Zarządzenie Nr 268/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 maja 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
17-06-07 14:54
Płonka Anna
776.62KB
Zarządzenie Nr 267/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 maja 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 rok. Zarządzenie Nr 267/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 maja 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
17-06-07 14:50
Płonka Anna
833.22KB
Zarządzenie Nr 266/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 maja 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 rok. Zarządzenie Nr 266/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 maja 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
17-06-07 14:49
Płonka Anna
793.4KB
Zarządzenie Nr 265/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 maja 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 rok. Zarządzenie Nr 265/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 maja 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
17-06-07 14:48
Płonka Anna
732.12KB
Zarządzenie Nr 264/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 maja 2017 roku, w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru Wykonawcy na realizację zamówienia pn. Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej im. Franciszka Rducha w Bełku w roku szkolnym 2017/2018- Trasa Nr 2. Zarządzenie Nr 264/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 maja 2017 roku, w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru Wykonawcy na realizację zamówienia pn. Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej im. Franciszka Rducha w Bełku w roku szkolnym 2017/2018- Trasa Nr 2.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
17-06-06 10:32
Gamza Halina
750.83KB
Zarządzenie Nr 263/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 maja 2017 roku, w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru Wykonawcy na realizację zamówienia pn. Dowóz dzieci z terenu gminy do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Żorach w roku szkolnym 2017/2018- 
Trasa Nr 1. Zarządzenie Nr 263/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 maja 2017 roku, w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru Wykonawcy na realizację zamówienia pn. Dowóz dzieci z terenu gminy do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Żorach w roku szkolnym 2017/2018- Trasa Nr 1.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
17-06-06 10:25
Gamza Halina
772.52KB
Zarządzenie Nr 262/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 maja 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 rok. Zarządzenie Nr 262/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 maja 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
17-06-06 10:13
Gamza Halina
652.18KB
Zarządzenie Nr 261/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 maja 2017 roku, w sprawie zaopatrzenia pracowników Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w napoje. Zarządzenie Nr 261/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 maja 2017 roku, w sprawie zaopatrzenia pracowników Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w napoje.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
17-06-06 10:09
Gamza Halina
257.46KB
Zarządzenie Nr 260/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 maja 2017 roku, w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Dzielnicy Czerwionka w przedmiocie zmiany nazwy ulicy Kruczkowskiego. Zarządzenie Nr 260/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 maja 2017 roku, w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Dzielnicy Czerwionka w przedmiocie zmiany nazwy ulicy Kruczkowskiego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 54
17-06-05 13:58
Gamza Halina
870.99KB
Zarządzenie Nr 259/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 maja 2017 roku, w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Dzielnicy Czuchów w przedmiocie zmiany nazwy ulic Generała Zawadzkiego i Sawickiej Zarządzenie Nr 259/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 maja 2017 roku, w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Dzielnicy Czuchów w przedmiocie zmiany nazwy ulic Generała Zawadzkiego i Sawickiej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
17-06-05 13:52
Gamza Halina
881.58KB
Zarządzenie Nr 258/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 maja 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 rok. Zarządzenie Nr 258/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 maja 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
17-06-05 13:47
Gamza Halina
666.46KB
Zarządzenie Nr 257/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 maja 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 rok. Zarządzenie Nr 257/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 maja 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
17-06-05 13:46
Gamza Halina
872.45KB
Zarządzenie Nr 256/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 maja 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 rok. Zarządzenie Nr 256/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 maja 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
17-06-05 11:33
Gamza Halina
618.06KB
Zarządzenie Nr 255/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 maja 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 rok. Zarządzenie Nr 255/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 maja 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
17-06-05 11:05
Gamza Halina
863.22KB
Zarządzenie Nr 254/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 maja 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 rok. Zarządzenie Nr 254/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 maja 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
17-06-05 11:01
Gamza Halina
655.94KB
Zarządzenie Nr 253/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 maja 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 rok. Zarządzenie Nr 253/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 maja 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
17-06-05 11:00
Gamza Halina
688.14KB
Zarządzenie Nr 252/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 maja 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 rok. Zarządzenie Nr 252/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 maja 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
17-06-05 10:56
Gamza Halina
699.02KB
Zarządzenie Nr 251/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 maja 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 rok. Zarządzenie Nr 251/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 maja 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
17-06-05 09:34
Gamza Halina
686.22KB
Zarządzenie Nr 250/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 maja 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 rok. Zarządzenie Nr 250/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 maja 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
17-06-05 09:30
Gamza Halina
694.97KB
Zarządzenie Nr 249/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 maja 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 249/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 maja 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
17-06-02 11:48
Gamza Halina
783.66KB
Zarządzenie Nr 248/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 maja 2017 roku, w sprawie określenia terminu i trybu umorzenia obligacji. Zarządzenie Nr 248/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 maja 2017 roku, w sprawie określenia terminu i trybu umorzenia obligacji.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
17-06-02 11:39
Gamza Halina
234.12KB
Zarządzenie Nr 247/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 maja 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 247/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 maja 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
17-06-02 11:35
Gamza Halina
680.37KB
Zarządzenie Nr 246/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 maja 2017 roku, w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2017 r. Zarządzenie Nr 246/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 maja 2017 roku, w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
17-06-02 11:33
Gamza Halina
2.58MB
Zarządzenie Nr 245/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 maja 2017 roku, w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Zarządzenie Nr 245/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 maja 2017 roku, w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
17-06-02 11:11
Gamza Halina
5.33MB
Zarządzenie Nr 244/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 maja 2017 roku, w sprawie sprostowania błędu w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2016. Zarządzenie Nr 244/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 maja 2017 roku, w sprawie sprostowania błędu w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2016.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
17-05-29 13:02
Gamza Halina
381.64KB
Zarządzenie Nr 243/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 maja 2017 roku, w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Czerwionce-Leszczynach Panu Krzysztofowi Kalinowskiemu. Zarządzenie Nr 243/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 maja 2017 roku, w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Czerwionce-Leszczynach Panu Krzysztofowi Kalinowskiemu.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 54
17-05-29 12:58
Gamza Halina
231.68KB
Zarządzenie Nr 242/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 maja 2017 roku, w sprawie informacji obejmującej dane dotyczące wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2016 oraz innych danych wymienionych w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. Zarządzenie Nr 242/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 maja 2017 roku, w sprawie informacji obejmującej dane dotyczące wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2016 oraz innych danych wymienionych w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
17-05-29 12:41
Gamza Halina
9.03MB
Zarządzenie Nr 241/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 maja 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r Zarządzenie Nr 241/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 maja 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
17-05-24 14:34
Gamza Halina
646.88KB
Zarządzenie Nr 240/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 maja 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 240/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 maja 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
17-05-24 14:29
Gamza Halina
743.04KB
Zarządzenie Nr 239/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 maja 2017 roku, w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2017 roku. Zarządzenie Nr 239/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 maja 2017 roku, w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2017 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
17-05-24 14:18
Gamza Halina
349.58KB
Zarządzenie Nr 238/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 maja 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 238/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 maja 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
17-05-24 14:08
Gamza Halina
744.28KB
Zarządzenie Nr 237/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 maja 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 237/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 maja 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
17-05-24 14:05
Gamza Halina
653.93KB
Zarządzenie Nr 236/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 maja 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 236/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 maja 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
17-05-24 14:04
Gamza Halina
649.79KB
Zarządzenie Nr 235/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 maja 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 235/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 maja 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
17-05-24 14:00
Gamza Halina
606.28KB
Zarządzenie Nr 234/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 maja 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 234/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 maja 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
17-05-24 13:59
Gamza Halina
616.8KB
Zarządzenie Nr 233/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 maja 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 233/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 maja 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
17-05-24 13:55
Gamza Halina
752.53KB
Zarządzenie Nr 232/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 maja 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 232/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 maja 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
17-05-24 13:53
Gamza Halina
906.35KB
Zarządzenie Nr 231/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 maja 2017 roku, w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój przedsiębiorczości w 2017 roku. Zarządzenie Nr 231/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 maja 2017 roku, w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój przedsiębiorczości w 2017 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
17-05-24 13:02
Gamza Halina
364.44KB
Zarządzenie Nr 230/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 maja 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 rok. Zarządzenie Nr 230/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 maja 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
17-05-17 14:42
Gamza Halina
680.79KB
Zarządzenie Nr 229/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 maja 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na zadania i zakupy inwestycyjne oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 rok. Zarządzenie Nr 229/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 maja 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na zadania i zakupy inwestycyjne oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
17-05-17 14:39
Gamza Halina
633.01KB
Zarządzenie Nr 228/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 maja 2017 roku, w sprawie sposobu wyodrębnienia wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w oświatowych samorządowych jednostkach budżetowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny. Zarządzenie Nr 228/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 maja 2017 roku, w sprawie sposobu wyodrębnienia wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w oświatowych samorządowych jednostkach budżetowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
17-05-17 14:35
Gamza Halina
652.21KB
Zarządzenie Nr 227/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 maja 2017 roku, w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na dofinansowanie wkładu własnego do realizowanych zadań publicznych współfinansowanych z funduszy zewnętrznych w 2017 roku. Zarządzenie Nr 227/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 maja 2017 roku, w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na dofinansowanie wkładu własnego do realizowanych zadań publicznych współfinansowanych z funduszy zewnętrznych w 2017 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
17-05-17 11:50
Gamza Halina
356.62KB
Zarządzenie Nr 226/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 maja 2017 roku, w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2017 roku. Zarządzenie Nr 226/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 maja 2017 roku, w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2017 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
17-05-17 11:45
Gamza Halina
354.83KB
Zarządzenie Nr 225/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 maja 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na zadania i zakupy inwestycyjne oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 225/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 maja 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na zadania i zakupy inwestycyjne oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
17-05-17 11:39
Gamza Halina
642.05KB
Zarządzenie Nr 224/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 maja 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 224/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 maja 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
17-05-17 11:35
Gamza Halina
667.43KB
Zarządzenie Nr 223/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 maja 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 223/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 maja 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
17-05-17 11:32
Gamza Halina
765.06KB
Zarządzenie Nr 222/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 maja 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 222/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 maja 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
17-05-17 11:10
Gamza Halina
648.15KB
Zarządzenie Nr 221/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 maja 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 221/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 maja 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
17-05-17 11:08
Gamza Halina
616.72KB
Zarządzenie Nr 220/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 maja 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 220/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 maja 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
17-05-17 11:05
Gamza Halina
705.1KB
Zarządzenie Nr 219/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 maja 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na zadania i zakupy inwestycyjne oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 219/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 maja 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na zadania i zakupy inwestycyjne oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
17-05-17 11:02
Gamza Halina
631.28KB
Zarządzenie Nr 218/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 maja 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 218/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 maja 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
17-05-17 11:00
Gamza Halina
761.57KB
Zarządzenie Nr 217/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 maja 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 217/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 maja 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
17-05-17 10:56
Gamza Halina
765.55KB
Zarządzenie Nr 216/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 maja 2017 roku, w sprawie konsultacji projektu uchwały, w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach. Zarządzenie Nr 216/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 maja 2017 roku, w sprawie konsultacji projektu uchwały, w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
17-05-16 12:18
Gamza Halina
4.96MB
Zarządzenie Nr 215/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 maja 2017 roku, w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Czerwionce-Leszczynach. Zarządzenie Nr 215/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 maja 2017 roku, w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Czerwionce-Leszczynach.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
17-05-15 11:54
Gamza Halina
321.56KB
Zarządzenie Nr 214/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 maja 2017 roku, w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru Wykonawcy na realizacje zamówienia pn.: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Książenicach. Zarządzenie Nr 214/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 maja 2017 roku, w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru Wykonawcy na realizacje zamówienia pn.: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Książenicach".
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
17-05-11 13:57
Gamza Halina
728.57KB
Zarządzenie Nr 213/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 maja 2017 roku, w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku. Zarządzenie Nr 213/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 maja 2017 roku, w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
17-05-11 13:46
Gamza Halina
359.15KB
Zarządzenie Nr 212/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 maja 2017 roku, w sprawie  zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 212/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 maja 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
17-05-11 13:39
Gamza Halina
770.16KB
Zarządzenie Nr 211/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 maja 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 211/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 maja 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
17-05-11 13:37
Gamza Halina
680.42KB
Zarządzenie Nr 210/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 maja 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 210/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 maja 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
17-05-11 13:32
Gamza Halina
703.68KB
Zarządzenie Nr 209/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 maja 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 209/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 maja 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
17-05-11 13:29
Gamza Halina
691.19KB
Zarządzenie Nr 208/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 maja 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 208/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 maja 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
17-05-11 13:26
Gamza Halina
670.81KB
Zarządzenie Nr 207/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 maja 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 207/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 maja 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
17-05-11 13:25
Gamza Halina
0.91MB
Zarządzenie Nr 206/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 maja 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 206/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 maja 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
17-05-11 13:21
Gamza Halina
700.69KB
Zarządzenie Nr 205/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 maja 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 205/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 maja 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
17-05-11 13:20
Gamza Halina
774.11KB
Zarządzenie Nr 204/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 maja 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 204/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 maja 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
17-05-11 13:12
Gamza Halina
1.06MB
Zarządzenie Nr 203/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 maja 2017 roku, w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 11 im. Jana Brzechwy w Czerwionce-Leszczynach. Zarządzenie Nr 203/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 maja 2017 roku, w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 11 im. Jana Brzechwy w Czerwionce-Leszczynach.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
17-05-11 11:03
Gamza Halina
525.7KB
Zarządzenie Nr 202/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 maja 2017 roku, w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Czerwionce-Leszczynach. Zarządzenie Nr 202/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 maja 2017 roku, w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Czerwionce-Leszczynach.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
17-05-11 11:00
Gamza Halina
521.83KB
Zarządzenie Nr 201/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 maja 2017 roku, w sprawie terminów składania wniosków, dotyczących przyjęcia uczniów Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Romana i Zdzisława Pietrasów w Czerwionce-Leszczynach do klasy IV i klasy VII Szkoły Podstawowej Nr 7 w Czerwionce-Leszczynach. Zarządzenie Nr 201/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 maja 2017 roku, w sprawie terminów składania wniosków, dotyczących przyjęcia uczniów Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Romana i Zdzisława Pietrasów w Czerwionce-Leszczynach do klasy IV i klasy VII Szkoły Podstawowej Nr 7 w Czerwionce-Leszczynach.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
17-05-09 11:25
Gamza Halina
653.06KB
Zarządzenie Nr 200/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 maja 2017 roku, w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Sylwii Mierzejewskiej-Macha- nauczycielce pełniącej zastępstwo za nieobecnego dyrektora Przedszkola Nr 7 Skarbnikowa Willa w Czerwionce-Leszczynach w czasie jego nieobecności. Zarządzenie Nr 200/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 maja 2017 roku, w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Sylwii Mierzejewskiej-Macha- nauczycielce pełniącej zastępstwo za nieobecnego dyrektora Przedszkola Nr 7 "Skarbnikowa Willa" w Czerwionce-Leszczynach w czasie jego nieobecności.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
17-05-09 11:18
Gamza Halina
456.4KB
Zarządzenie Nr 199/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 kwietnia 2017 roku, w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Biblioteka Publiczna w Czerwionce-Leszczynach za rok 2016. Zarządzenie Nr 199/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 kwietnia 2017 roku, w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Biblioteka Publiczna w Czerwionce-Leszczynach za rok 2016.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
17-05-09 11:12
Gamza Halina
254.52KB
Zarządzenie Nr 198/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 kwietnia 2017 roku, w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwa Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach za rok 2016. Zarządzenie Nr 198/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 kwietnia 2017 roku, w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwa Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach za rok 2016.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
17-05-09 11:04
Gamza Halina
256.7KB
Zarządzenie Nr 197/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 kwietnia 2017 roku, w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2017 r. Zarządzenie Nr 197/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 kwietnia 2017 roku, w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
17-05-05 12:59
Gamza Halina
4.34MB
Zarządzenie Nr 196/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 kwietnia 2017 roku, w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Zarządzenie Nr 196/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 kwietnia 2017 roku, w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
17-05-05 12:55
Gamza Halina
5.46MB
Zarządzenie Nr 195/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 kwietnia 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 195/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 kwietnia 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
17-05-02 10:55
Gamza Halina
612.95KB
Zarządzenie Nr 194/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 kwietnia 2017 roku, w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, położonej w obrębie Czerwionka przy ul. Furgoła do oddania w najem w trybie bezprzetargowym. Zarządzenie Nr 194/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 kwietnia 2017 roku, w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, położonej w obrębie Czerwionka przy ul. Furgoła do oddania w najem w trybie bezprzetargowym.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
17-05-02 10:52
Gamza Halina
0.91MB
Zarządzenie Nr 193/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 kwietnia 2017 roku, w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku. Zarządzenie Nr 193/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 kwietnia 2017 roku, w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
17-05-02 10:42
Gamza Halina
657.24KB
Zarządzenie Nr 192/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 kwietnia 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na zadania i zakupy inwestycyjne oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 192/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 kwietnia 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na zadania i zakupy inwestycyjne oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
17-05-02 10:39
Gamza Halina
627.72KB
Zarządzenie Nr 191/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 kwietnia 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 191/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 kwietnia 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
17-05-02 10:36
Gamza Halina
1.04MB
Zarządzenie Nr 190/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 kwietnia 2017 roku, w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Przedszkola Nr 7 Skarbnikowa Willa w Czerwionce-Leszczynach w czasie jego nieobecności. Zarządzenie Nr 190/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 kwietnia 2017 roku, w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Przedszkola Nr 7 "Skarbnikowa Willa" w Czerwionce-Leszczynach w czasie jego nieobecności.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
17-05-02 10:31
Gamza Halina
224.48KB
Zarządzenie Nr 189/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 kwietnia 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 189/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 kwietnia 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
17-04-27 14:14
Gamza Halina
1.32MB
Zarządzenie Nr 188/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 kwietnia 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 188/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 kwietnia 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
17-04-27 14:12
Gamza Halina
654.95KB
Zarządzenie Nr 187/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 kwietnia 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 187/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 kwietnia 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
17-04-27 14:07
Gamza Halina
613.81KB
Zarządzenie Nr 186/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 kwietnia 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 186/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 kwietnia 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
17-04-27 14:07
Gamza Halina
614.6KB
Zarządzenie Nr 185/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 kwietnia 2017 roku, w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2017 roku. Zarządzenie Nr 185/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 kwietnia 2017 roku, w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2017 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 56
17-04-21 10:19
Gamza Halina
3.59MB
Zarządzenie Nr 184/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 kwietnia 2017 roku, w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2017 roku. Zarządzenie Nr 184/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 kwietnia 2017 roku, w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2017 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
17-04-21 10:18
Gamza Halina
3.56MB
Zarządzenie Nr 183/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 kwietnia 2017 roku, w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój przedsiębiorczości w 2017 roku. Zarządzenie Nr 183/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 kwietnia 2017 roku, w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój przedsiębiorczości w 2017 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
17-04-21 10:12
Gamza Halina
3.56MB
Zarządzenie Nr 182/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 kwietnia 2017 roku, w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji dla wyboru wykonawcy na realizacje zamówienia pn.:Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Zarządzenie Nr 182/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 kwietnia 2017 roku, w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji dla wyboru wykonawcy na realizacje zamówienia pn.:Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
17-04-20 12:44
Gamza Halina
629.76KB
Zarządzenie Nr 181/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 kwietnia 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 181/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 kwietnia 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
17-04-19 12:17
Gamza Halina
659.02KB
Zarządzenie Nr 180/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 kwietnia 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 180/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 kwietnia 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
17-04-19 12:14
Gamza Halina
716.74KB
Zarządzenie Nr 179/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 kwietnia 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 179/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 kwietnia 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
17-04-19 12:13
Gamza Halina
748.88KB
Zarządzenie Nr 178/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 kwietnia 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta 2017 r. Zarządzenie Nr 178/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 kwietnia 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
17-04-19 12:03
Gamza Halina
1.05MB
Zarządzenie Nr 177/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 kwietnia 2017 roku, w sprawie zasad prowadzenia rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i fundusz pracy od umów o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.... . Zarządzenie Nr 177/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 kwietnia 2017 roku, w sprawie zasad prowadzenia rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i fundusz pracy od umów o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.... .
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
17-04-14 13:42
Gamza Halina
4.35MB
Zarządzenie Nr 176/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 kwietnia 2017 roku, w sprawie określenia zasad waloryzacji i zwrotu kaucji mieszkaniowych. Zarządzenie Nr 176/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 kwietnia 2017 roku, w sprawie określenia zasad waloryzacji i zwrotu kaucji mieszkaniowych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 56
17-04-14 13:36
Gamza Halina
1.25MB
Zarządzenie Nr 175/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 kwietnia 2017 roku, w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie wkładu własnego do realizowanych zadań publicznych współfinansowanych z funduszy zewnętrznych w 2017 roku. Zarządzenie Nr 175/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 kwietnia 2017 roku, w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie wkładu własnego do realizowanych zadań publicznych współfinansowanych z funduszy zewnętrznych w 2017 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
17-04-14 13:35
Gamza Halina
4.01MB
Zarządzenie Nr 174/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 kwietnia 2017 roku, w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie organizacji III Festiwalu Organizacji Pozarządowych ( FOP ). Zarządzenie Nr 174/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 kwietnia 2017 roku, w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie organizacji III Festiwalu Organizacji Pozarządowych ( FOP ).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
17-04-14 13:30
Gamza Halina
3.99MB
Zarządzenie Nr 173/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 kwietnia 2017 roku, w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku. Zarządzenie Nr 173/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 kwietnia 2017 roku, w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
17-04-14 13:28
Gamza Halina
3.66MB
Zarządzenie Nr 172/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 kwietnia 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 rok. Zarządzenie Nr 172/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 kwietnia 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
17-04-14 13:02
Gamza Halina
721.7KB
Zarządzenie Nr 171/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 kwietnia 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 rok. Zarządzenie Nr 171/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 kwietnia 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
17-04-14 12:59
Gamza Halina
799.18KB
Zarządzenie Nr 170/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 kwietnia 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 rok. Zarządzenie Nr 170/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 kwietnia 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
17-04-14 12:53
Gamza Halina
661.68KB
Zarządzenie Nr 169/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 kwietnia 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na zadania i zakupy inwestycyjne oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 rok. Zarządzenie Nr 169/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 kwietnia 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na zadania i zakupy inwestycyjne oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
17-04-14 12:52
Gamza Halina
622.5KB
Zarządzenie Nr 168/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 kwietnia 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 rok. Zarządzenie Nr 168/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 kwietnia 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
17-04-14 12:48
Gamza Halina
668.69KB
Zarządzenie Nr 167/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 kwietnia 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 rok. Zarządzenie Nr 167/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 kwietnia 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
17-04-14 12:47
Gamza Halina
1.02MB
Zarządzenie Nr 166/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 kwietnia 2017 roku, w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 57/11 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 marca 2011 roku z późniejszymi zmianami. Zarządzenie Nr 166/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 kwietnia 2017 roku, w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 57/11 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 marca 2011 roku z późniejszymi zmianami.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
17-04-14 12:37
Gamza Halina
735.15KB
Zarządzenie Nr 165/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 kwietnia 2017 roku, w sprawie zmian w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwionce-Leszczynach. Zarządzenie Nr 165/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 kwietnia 2017 roku, w sprawie zmian w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwionce-Leszczynach.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
17-04-14 12:35
Gamza Halina
228.82KB
Zarządzenie Nr 164/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 kwietnia 2017 roku, w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwionce-Leszczynach, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 55/11 z 28 lutego 2011 r., w sprawie wprowadzenia Regulaminu.... . Zarządzenie Nr 164/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 kwietnia 2017 roku, w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwionce-Leszczynach, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 55/11 z 28 lutego 2011 r., w sprawie wprowadzenia Regulaminu.... .
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
17-04-14 12:27
Gamza Halina
309.49KB
Zarządzenie Nr 163/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 kwietnia 2017 roku, w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Tadeusza Kościuszki w Czerwionce-Leszczynach Pani Alicji Litwinowicz-Klycie. Zarządzenie Nr 163/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 kwietnia 2017 roku, w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Tadeusza Kościuszki w Czerwionce-Leszczynach Pani Alicji Litwinowicz-Klycie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
17-04-13 12:20
Gamza Halina
251.4KB
Zarządzenie Nr 162/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 kwietnia 2017 roku, w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Czerwionce-Leszczynach, obręb Dębieńsko. Zarządzenie Nr 162/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 kwietnia 2017 roku, w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Czerwionce-Leszczynach, obręb Dębieńsko.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
17-04-10 12:51
Gamza Halina
272.83KB
Zarządzenie Nr 161/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 kwietnia 2017 roku, dotyczące konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Zarządzenie Nr 161/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 kwietnia 2017 roku, dotyczące konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
17-04-10 12:45
Gamza Halina
1.19MB
Zarządzenie Nr 160/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 kwietnia 2017 roku, w sprawie dopuszczenia do eksploatacji nowego systemu oprogramowania i określenia stosownych wersji oprogramowania przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Zarządzenie Nr 160/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 kwietnia 2017 roku, w sprawie dopuszczenia do eksploatacji nowego systemu oprogramowania i określenia stosownych wersji oprogramowania przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
17-04-10 12:42
Gamza Halina
1.41MB
Zarządzenie Nr 159/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 kwietnia 2017 roku, dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach, w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych.. Zarządzenie Nr 159/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 kwietnia 2017 roku, dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach, w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych..
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
17-04-06 14:08
Gamza Halina
714.4KB
Zarządzenie Nr 158/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 kwietnia 2017 roku, dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych na refundację kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków budżetu gminy. Zarządzenie Nr 158/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 kwietnia 2017 roku, dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych na refundację kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków budżetu gminy.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 74
17-04-05 09:50
Gamza Halina
12.7MB
Zarządzenie Nr 157/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 marca 2017 roku, dotyczące konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z siłowni zewnętrznych zlokalizowanych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Zarządzenie Nr 157/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 marca 2017 roku, dotyczące konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z siłowni zewnętrznych zlokalizowanych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
17-04-05 09:29
Gamza Halina
1.18MB
Zarządzenie Nr 156/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 marca 2017 roku, w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej, na rzecz obecnych najemców. Zarządzenie Nr 156/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 marca 2017 roku, w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej, na rzecz obecnych najemców.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
17-04-05 09:20
Gamza Halina
1.39MB
Zarządzenie Nr 155/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 marca 2017 roku, w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Zarządzenie Nr 155/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 marca 2017 roku, w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
17-04-05 09:17
Gamza Halina
2.25MB
Zarządzenie Nr 154/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 marca 2017 roku, w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Czerwionce-Leszczynach Panu Bogusławowi Żelaznemu. Zarządzenie Nr 154/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 marca 2017 roku, w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Czerwionce-Leszczynach Panu Bogusławowi Żelaznemu.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
17-04-05 09:08
Gamza Halina
248.65KB
Zarządzenie Nr 153/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 marca 2017 roku, w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Żeromskiego w Palowicach Panu Damianowi Gańczorzowi. Zarządzenie Nr 153/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 marca 2017 roku, w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Żeromskiego w Palowicach Panu Damianowi Gańczorzowi.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
17-04-05 09:06
Gamza Halina
238.92KB
Zarządzenie Nr 152/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 marca 2017 roku, w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Szczejkowicach Pani Annie Jaksik. Zarządzenie Nr 152/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 marca 2017 roku, w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Szczejkowicach Pani Annie Jaksik.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
17-04-05 09:01
Gamza Halina
238.3KB
Zarządzenie Nr 151/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 marca 2017 roku, w sprawie przyznania dorocznych nagród w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za 2016 rok. Zarządzenie Nr 151/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 marca 2017 roku, w sprawie przyznania dorocznych nagród w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za 2016 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
17-04-05 08:59
Gamza Halina
443.32KB
Zarządzenie Nr 150/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 marca 2017 roku, w sprawie przedstawienia sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy o finansach publicznych. Zarządzenie Nr 150/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 marca 2017 roku, w sprawie przedstawienia sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy o finansach publicznych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
17-04-04 12:55
Gamza Halina
2.84MB
Zarządzenie Nr 149/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 marca 2017 roku, w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2016. Zarządzenie Nr 149/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 marca 2017 roku, w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2016.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 139
17-04-04 12:45
Gamza Halina
15.28MB
Zarządzenie Nr 148/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 marca 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 148/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 marca 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
17-03-31 13:26
Tatarczyk Magdalena
749.7KB
Zarządzenie Nr 147/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 marca 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 147/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 marca 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
17-03-31 13:24
Tatarczyk Magdalena
749.94KB
Zarządzenie Nr 146/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 marca 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 146/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 marca 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
17-03-31 13:23
Tatarczyk Magdalena
833.31KB
Zarządzenie Nr 145/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 marca 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 145/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 marca 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
17-03-31 13:20
Tatarczyk Magdalena
748.04KB
Zarządzenie Nr 144/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 marca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 144/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 marca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
17-03-31 13:18
Tatarczyk Magdalena
1MB
Zarządzenie Nr 143/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 marca 2017 roku, w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w 2017 roku. Zarządzenie Nr 143/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 marca 2017 roku, w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w 2017 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
17-03-31 13:16
Tatarczyk Magdalena
386.76KB
Zarządzenie Nr 142/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 marca 2017 roku, w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Zarządzenie Nr 142/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 marca 2017 roku, w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
17-03-31 13:13
Tatarczyk Magdalena
6.69MB
Zarządzenie Nr 141/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 marca 2017 roku, w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2017 r. Zarządzenie Nr 141/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 marca 2017 roku, w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
17-03-31 13:03
Tatarczyk Magdalena
3.8MB
Zarządzenie Nr 140/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 marca 2017 roku, w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Zarządzenie Nr 140/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 marca 2017 roku, w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
17-03-30 13:19
Tatarczyk Magdalena
6.09MB
Zarządzenie Nr 139/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 marca 2017 roku, w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów dotyczących naboru do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych(...) Zarządzenie Nr 139/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 marca 2017 roku, w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów dotyczących naboru do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych(...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
17-03-30 13:16
Tatarczyk Magdalena
1.23MB
Zarządzenie Nr 138/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 marca 2017 roku, w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia części nieruchomości komunalnej na okres 10 lat. Zarządzenie Nr 138/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 marca 2017 roku, w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia części nieruchomości komunalnej na okres 10 lat.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
17-03-24 12:01
Tatarczyk Magdalena
312KB
Zarządzenie Nr 137/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 marca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 137/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 marca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
17-03-24 11:58
Tatarczyk Magdalena
595.8KB
Zarządzenie Nr 136/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 marca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 136/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 marca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
17-03-24 11:57
Tatarczyk Magdalena
764.65KB
Zarządzenie Nr 135/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 marca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 135/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 marca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
17-03-24 11:56
Tatarczyk Magdalena
650.07KB
Zarządzenie Nr 134/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 marca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 134/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 marca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
17-03-24 11:51
Tatarczyk Magdalena
713.42KB
Zarządzenie Nr 133/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 marca 2017 roku, w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Nr 10 im. Juliana Tuwima w Czerwionce-Leszczynach Pani Gabrieli Grochli. Zarządzenie Nr 133/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 marca 2017 roku, w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Nr 10 im. Juliana Tuwima w Czerwionce-Leszczynach Pani Gabrieli Grochli.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
17-03-24 11:49
Tatarczyk Magdalena
227.44KB
Zarządzenie Nr 132/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 marca 2017 roku, w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Nr 8 Krasnala Hałabały w Czerwionce-Leszczynach Pani Ewie Zarembie. Zarządzenie Nr 132/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 marca 2017 roku, w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Nr 8 "Krasnala Hałabały" w Czerwionce-Leszczynach Pani Ewie Zarembie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
17-03-24 11:30
Tatarczyk Magdalena
229.72KB
Zarządzenie Nr 131/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 marca 2017 roku, w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Nr 7 Skarbnikowa Willa w Czerwionce-Leszczynach Pani Bożenie Kaszek. Zarządzenie Nr 131/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 marca 2017 roku, w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Nr 7 "Skarbnikowa Willa" w Czerwionce-Leszczynach Pani Bożenie Kaszek.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
17-03-24 11:28
Tatarczyk Magdalena
229.28KB
Zarządzenie Nr 130/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 marca 2017 roku, w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Nr 1 z Oddziałem Integracyjnym Promyczek w Czerwionce-Leszczynach Pani Monice Sobieskiej. Zarządzenie Nr 130/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 marca 2017 roku, w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Nr 1 z Oddziałem Integracyjnym "Promyczek" w Czerwionce-Leszczynach Pani Monice Sobieskiej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
17-03-24 11:26
Tatarczyk Magdalena
237.11KB
Zarządzenie Nr 129/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 marca 2017 r., w spr. zmiany załącznika do Zarządzenia nr 45/17 z dnia 31 stycznia 2017 r. w spr. zasad prowadzenia rozliczeń podatku od towarów i usług sporządzenia deklaracji VAT 7 oraz przekazywania danych niezbędnych do wygenerowania Jednolitego Pliku Kontrolnego dla struktury VAT w GiM Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 129/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 marca 2017 r., w spr. zmiany załącznika do Zarządzenia nr 45/17 z dnia 31 stycznia 2017 r. w spr. zasad prowadzenia rozliczeń podatku od towarów i usług sporządzenia deklaracji VAT 7 oraz przekazywania danych niezbędnych do wygenerowania Jednolitego Pliku Kontrolnego dla struktury VAT w GiM Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
17-03-24 11:22
Tatarczyk Magdalena
4.9MB
Zarządzenie Nr 128/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 marca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 128/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 marca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
17-03-24 11:03
Tatarczyk Magdalena
1.07MB
Zarządzenie Nr 127/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 marca 2017 roku, dotyczące konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmian w Statucie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 127/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 marca 2017 roku, dotyczące konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmian w Statucie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 56
17-03-20 12:12
Tatarczyk Magdalena
1.18MB
Zarządzenie Nr 126/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 marca 2017 roku,dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych na refundację kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie(...) Zarządzenie Nr 126/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 marca 2017 roku,dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych na refundację kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie(...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
17-03-20 12:10
Tatarczyk Magdalena
5.77MB
Zarządzenie Nr 125/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 marca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 125/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 marca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
17-03-14 12:09
Tatarczyk Magdalena
791.54KB
Zarządzenie Nr 124/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 marca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 124/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 marca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
17-03-14 12:03
Górecki Wojciech
768.58KB
Zarządzenie Nr 123/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 marca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 123/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 marca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
17-03-14 10:23
Tatarczyk Magdalena
649.67KB
Zarządzenie Nr 122/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 marca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 122/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 marca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
17-03-14 10:21
Tatarczyk Magdalena
674.93KB
Zarządzenie Nr 121/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 marca 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 121/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 marca 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
17-03-14 10:20
Tatarczyk Magdalena
742.98KB
Zarządzenie Nr 120/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 marca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 120/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 marca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
17-03-14 10:13
Tatarczyk Magdalena
0.99MB
Zarządzenie Nr 119/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 marca 2017 r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Czerwionce-Leszczynach w obrębie Czuchów przy ul. Mazanka Zarządzenie Nr 119/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 marca 2017 r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Czerwionce-Leszczynach w obrębie Czuchów przy ul. Mazanka
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
17-03-13 16:04
Tatarczyk Magdalena
1.02MB
Zarządzenie Nr 118/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 marca 2017 r., w sprawie przeznaczenia do oddania w najem części nieruchomości gruntowej, położonej w Czerwionce-Leszczynach w obrębie Czerwionka przy ul. Parkowej na rzecz dotychczasowego najemcy. Zarządzenie Nr 118/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 marca 2017 r., w sprawie przeznaczenia do oddania w najem części nieruchomości gruntowej, położonej w Czerwionce-Leszczynach w obrębie Czerwionka przy ul. Parkowej na rzecz dotychczasowego najemcy.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
17-03-13 16:01
Tatarczyk Magdalena
0.96MB
Zarządzenie Nr 117/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 marca 2017 r., w sprawie przeznaczenia do oddania w najem części nieruchomości gruntowej, położonej w Czerwionce-Leszczynach w obrębie Czerwionka przy ul. Kolejowej na rzecz dotychczasowego najemcy. Zarządzenie Nr 117/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 marca 2017 r., w sprawie przeznaczenia do oddania w najem części nieruchomości gruntowej, położonej w Czerwionce-Leszczynach w obrębie Czerwionka przy ul. Kolejowej na rzecz dotychczasowego najemcy.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
17-03-13 15:58
Tatarczyk Magdalena
0.95MB
Zarządzenie Nr 116/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 marca 2017 r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej, na rzecz obecnych najemców. Zarządzenie Nr 116/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 marca 2017 r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej, na rzecz obecnych najemców.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
17-03-13 15:51
Tatarczyk Magdalena
1.35MB
Zarządzenie Nr 115/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 marca 2017 roku, w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku. Zarządzenie Nr 115/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 marca 2017 roku, w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
17-03-13 15:26
Tatarczyk Magdalena
5.64MB
Zarządzenie Nr 114/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 marca 2017 roku, w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny oraz ustalenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu. Zarządzenie Nr 114/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 marca 2017 roku, w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny oraz ustalenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
17-03-13 14:53
Płonka Anna
1.53MB
Zarządzenie Nr 113/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 marca 2017 roku, w sprawie zmiany Zarządzenia nr 56/12 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 lutego 2012 roku. Zarządzenie Nr 113/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 marca 2017 roku, w sprawie zmiany Zarządzenia nr 56/12 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 lutego 2012 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 54
17-03-13 14:53
Płonka Anna
715.97KB
Zarządzenie Nr 112/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 marca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017r. Zarządzenie Nr 112/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 marca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
17-03-13 14:52
Płonka Anna
734.92KB
Zarządzenie Nr 111/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 marca 2017 roku,w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy,nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art.30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z2016r. poz. 1379 z późn. zm.)oraz zmian w budżecie GiM na 2017r. Zarządzenie Nr 111/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 marca 2017 roku,w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy,nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art.30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z2016r. poz. 1379 z późn. zm.)oraz zmian w budżecie GiM na 2017r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
17-03-13 14:52
Płonka Anna
763.66KB
Zarządzenie Nr 110/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 marca 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017r. Zarządzenie Nr 110/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 marca 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
17-03-13 14:50
Płonka Anna
691.97KB
Zarządzenie Nr 109/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 marca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017r. Zarządzenie Nr 109/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 marca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
17-03-13 14:50
Płonka Anna
661.93KB
Zarządzenie Nr 108/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 marca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017r. Zarządzenie Nr 108/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 marca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
17-03-13 14:49
Płonka Anna
710.91KB
Zarządzenie Nr 107/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 marca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017r. Zarządzenie Nr 107/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 marca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
17-03-13 14:48
Płonka Anna
735.58KB
Zarządzenie Nr 106/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 marca 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na zadania i zakupy inwestycyjne oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017r. Zarządzenie Nr 106/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 marca 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na zadania i zakupy inwestycyjne oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
17-03-13 14:46
Płonka Anna
632.49KB
Zarządzenie Nr 105/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 marca 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017r. Zarządzenie Nr 105/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 marca 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
17-03-13 14:45
Płonka Anna
672.25KB
Zarządzenie Nr 104/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 marca 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017r. Zarządzenie Nr 104/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 marca 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
17-03-13 14:45
Płonka Anna
801.69KB
Zarządzenie Nr 103/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 marca 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 103/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 marca 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
17-03-13 13:21
Tatarczyk Magdalena
736.35KB
Zarządzenie Nr 102/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 marca 2017 roku, w sprawie wprowadzenia nowego wzoru wniosku o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zarządzenie Nr 102/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 marca 2017 roku, w sprawie wprowadzenia nowego wzoru wniosku o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
17-03-13 13:15
Tatarczyk Magdalena
3.55MB
Zarządzenie Nr 101/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 marca 2017 roku, w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w 2017 roku. Zarządzenie Nr 101/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 marca 2017 roku, w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w 2017 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
17-03-13 13:14
Tatarczyk Magdalena
3.57MB
Zarządzenie Nr 100/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 marca 2017 roku, w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 10 im. Juliana Tuwima w Czerwionce-Leszczynach. Zarządzenie Nr 100/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 marca 2017 roku, w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 10 im. Juliana Tuwima w Czerwionce-Leszczynach.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
17-03-13 13:11
Tatarczyk Magdalena
509.31KB
Zarządzenie Nr 99/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 marca 2017 roku, w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 8 Krasnala Hałabały w Czerwionce-Leszczynach. Zarządzenie Nr 99/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 marca 2017 roku, w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 8 "Krasnala Hałabały" w Czerwionce-Leszczynach.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
17-03-13 13:09
Tatarczyk Magdalena
517.02KB
Zarządzenie Nr 98/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 marca 2017 roku, w sprawie powszechnej, obowiązkowej akcji odszczurzania na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 98/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 marca 2017 roku, w sprawie powszechnej, obowiązkowej akcji odszczurzania na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
17-03-13 13:08
Tatarczyk Magdalena
0.96MB
Zarządzenie Nr 97/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 lutego 2017 r., w sprawie powołania Komisji do spraw nagród w dziedzinie kultury w 2017 roku. Zarządzenie Nr 97/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 lutego 2017 r., w sprawie powołania Komisji do spraw nagród w dziedzinie kultury w 2017 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
17-03-03 14:44
Tatarczyk Magdalena
374.64KB
Zarządzenie Nr 96/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 lutego 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 96/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 lutego 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
17-03-03 14:40
Tatarczyk Magdalena
754.96KB
Zarządzenie Nr 95/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 lutego 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 95/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 lutego 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
17-03-03 14:38
Tatarczyk Magdalena
641.06KB
Zarządzenie Nr 94/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 lutego 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 94/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 lutego 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
17-03-03 14:35
Tatarczyk Magdalena
1MB
Zarządzenie Nr 93/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 lutego 2017 r., w sprawie ustalenia zasad korzystania przez Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z pomieszczeń znajdujących się w budynku użyczonym Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach. Zarządzenie Nr 93/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 lutego 2017 r., w sprawie ustalenia zasad korzystania przez Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z pomieszczeń znajdujących się w budynku użyczonym Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
17-03-03 14:33
Tatarczyk Magdalena
375.94KB
Zarządzenie Nr 92/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 lutego 2017 roku, w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 7 Skarbnikowa Willa w Czerwionce-Leszczynach. Zarządzenie Nr 92/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 lutego 2017 roku, w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 7 "Skarbnikowa Willa" w Czerwionce-Leszczynach.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
17-03-03 14:30
Tatarczyk Magdalena
526.74KB
Zarządzenie Nr 91/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 lutego 2017 roku, w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 1 z Oddziałem Integracyjnym Promyczek w Czerwionce-Leszczynach. Zarządzenie Nr 91/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 lutego 2017 roku, w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 1 z Oddziałem Integracyjnym "Promyczek" w Czerwionce-Leszczynach.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
17-03-03 14:28
Tatarczyk Magdalena
531.3KB
Zarządzenie Nr 90/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 lutego 2017 roku, w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Zarządzenie Nr 90/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 lutego 2017 roku, w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
17-03-03 14:24
Tatarczyk Magdalena
5.68MB
Zarządzenie Nr 89/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 lutego 2017 r., w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2017 r. Zarządzenie Nr 89/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 lutego 2017 r., w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
17-03-03 14:20
Tatarczyk Magdalena
3.34MB
Zarządzenie Nr 88/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 lutego 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 88/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 lutego 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
17-03-03 14:17
Tatarczyk Magdalena
838.57KB
Zarządzenie Nr 87/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 lutego 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 87/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 lutego 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
17-03-03 14:14
Tatarczyk Magdalena
672.57KB
Zarządzenie Nr 86/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 lutego 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 86/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 lutego 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
17-02-23 17:32
Tatarczyk Magdalena
640.19KB
Zarządzenie Nr 85/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 lutego 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 85/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 lutego 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
17-02-23 17:30
Tatarczyk Magdalena
613.87KB
Zarządzenie Nr 84/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 lutego 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 84/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 lutego 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
17-02-23 17:29
Tatarczyk Magdalena
637.16KB
Zarządzenie Nr 83/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 lutego 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 83/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 lutego 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
17-02-23 17:27
Tatarczyk Magdalena
711.78KB
Zarządzenie Nr 82/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 lutego 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 82/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 lutego 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
17-02-23 17:26
Tatarczyk Magdalena
736.19KB
Zarządzenie Nr 81/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 lutego 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 81/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 lutego 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
17-02-23 17:24
Tatarczyk Magdalena
802.16KB
Zarządzenie Nr 80/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 lutego 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 80/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 lutego 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
17-02-23 17:23
Tatarczyk Magdalena
746.33KB
Zarządzenie Nr 79/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 lutego 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 79/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 lutego 2017 roku, w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
17-02-23 17:22
Tatarczyk Magdalena
727.14KB
Zarządzenie Nr 78/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 lutego 2017 r., w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Przegędza w przedmiocie zmiany granicy administracyjnej pomiędzy Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny a Miastem Rybnik. Zarządzenie Nr 78/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 lutego 2017 r., w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Przegędza w przedmiocie zmiany granicy administracyjnej pomiędzy Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny a Miastem Rybnik.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
17-02-23 17:20
Tatarczyk Magdalena
1.53MB
Zarządzenie nr 77/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 lutego 2017 r., w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, położonej w obrębie Leszczyny przy ul. Ligonia do oddania w najem w trybie bezprzetargowym. Zarządzenie nr 77/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 lutego 2017 r., w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, położonej w obrębie Leszczyny przy ul. Ligonia do oddania w najem w trybie bezprzetargowym.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
17-02-23 17:16
Tatarczyk Magdalena
910.64KB
Zarządzenie nr 76/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 lutego 2017 r., w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, położonej w obrębie Leszczyny w rejonie ul. Polnej do oddania w najem na rzecz dotychczasowego najemcy trybie bezprzetargowym. Zarządzenie nr 76/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 lutego 2017 r., w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, położonej w obrębie Leszczyny w rejonie ul. Polnej do oddania w najem na rzecz dotychczasowego najemcy trybie bezprzetargowym.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
17-02-23 17:13
Tatarczyk Magdalena
0.91MB
Zarządzenie nr 75/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 lutego 2017 r., w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, położonej w obrębie Dębieńsko w rejonie ul. Kałuży i Chodniki do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym. Zarządzenie nr 75/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 lutego 2017 r., w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, położonej w obrębie Dębieńsko w rejonie ul. Kałuży i Chodniki do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
17-02-23 17:09
Tatarczyk Magdalena
0.91MB
Zarządzenie nr 74/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 lutego 2017 r., w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, położonej w obrębie Czerwionka w rejonie skrzyżowania ulic Wolności i Furgoła do oddania w najem na rzecz dotychczasowego najemcy w trybie bezprzetargowym. Zarządzenie nr 74/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 lutego 2017 r., w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, położonej w obrębie Czerwionka w rejonie skrzyżowania ulic Wolności i Furgoła do oddania w najem na rzecz dotychczasowego najemcy w trybie bezprzetargowym.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
17-02-23 17:06
Tatarczyk Magdalena
0.92MB
Zarządzenie nr 73/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 lutego 2017 r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Ligonia 14B/13 obręb Leszczyny wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej. Zarządzenie nr 73/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 lutego 2017 r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Ligonia 14B/13 obręb Leszczyny wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
17-02-23 17:00
Tatarczyk Magdalena
1.01MB
Zarządzenie nr 72/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 lutego 2017 r., w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz obecnych najemców. Zarządzenie nr 72/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 lutego 2017 r., w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz obecnych najemców.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
17-02-23 16:57
Tatarczyk Magdalena
1.81MB
Zarządzenie Nr 71/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 lutego 2017 roku, w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku. Zarządzenie Nr 71/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 lutego 2017 roku, w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
17-02-23 16:52
Tatarczyk Magdalena
349.01KB
Zarządzenie Nr 70/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 lutego 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 70/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 lutego 2017 roku, w spr