Rejestr zmian

Rejestr zmian w zamówieniu publicznym Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rybniku w roku szkolnym 2017/2018 – Trasa Nr 3.

Ostatnia zmiana: 2017-06-20 14:07:22
Redaktor: Bożena Fuks
Opis: Powiązanie pliku z zamówienim
rejestr wszystkich zmian
Data Redaktor Element Opis
2017-06-20 14:07:22 Fuks Bożena Informacja z otwarcia ofert Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2017-06-08 13:10:05 Fuks Bożena Załącznik Nr 7 – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – wzór Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2017-06-08 13:09:36 Fuks Bożena Załącznik Nr 6 - wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami – wzór Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2017-06-08 13:08:34 Fuks Bożena Załącznik Nr 5 - wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego - wzór Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2017-06-08 13:07:35 Fuks Bożena Załącznik Nr 4 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wzór Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2017-06-08 13:06:53 Fuks Bożena Załącznik Nr 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2017-06-08 13:06:22 Fuks Bożena Załącznik Nr 2 - umowa wraz z oświadczeniami opiekunów i kierowcy – wzór Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2017-06-08 13:05:46 Fuks Bożena Załącznik Nr 1 - oferta – wzór Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2017-06-08 13:04:31 Fuks Bożena Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2017-06-08 13:03:35 Fuks Bożena Ogłoszenie o zamówieniu Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku

Redakcja strony: Rejestr zmianRejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja:  
  • Aktualizacja publikacji:  
  • Wytworzenie publikacji:  
  • Zatwierdzenie informacji:  
Drukuj Liczba odwiedzin: 1939911