Rejestr zmian

Rejestr zmian w zamówieniu publicznym Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Gimnazjum Nr 6 .

Ostatnia zmiana: 2017-09-11 13:12:28
Redaktor: Bożena Fuks
Opis: Powiązanie pliku z zamówienim
rejestr wszystkich zmian
Data Redaktor Element Opis
2017-09-11 13:12:28 Fuks Bożena Załącznik Nr 9 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach –Gimnazjum Nr 6 Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2017-09-11 13:11:47 Fuks Bożena Przedmiar robót – montaż zaworów termostatycznych - Załącznik Nr 8e do SIWZ Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2017-09-11 13:11:10 Fuks Bożena Przedmiar robót – branża budowlana - Załącznik Nr 8d do SIWZ Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2017-09-11 13:10:28 Fuks Bożena Projekt wykonawczy części instalacji c.o. w zakresie montażu zaworów termostatycznych przy grzejnikach - Załącznik Nr 8c do SIWZ Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2017-09-11 13:09:49 Fuks Bożena Projekt techniczny termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach – Gimnazjum Nr 6 - Załącznik Nr 8b do SIWZ Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2017-09-11 13:08:39 Fuks Bożena Strona tytułowa dokumentacji projektowej - Załącznik Nr 8a do SIWZ Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2017-09-11 13:07:57 Fuks Bożena Załącznik Nr 7 – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - wzór Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2017-09-11 13:07:28 Fuks Bożena Załącznik Nr 6 - wykaz osób – wzór Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2017-09-11 13:06:48 Fuks Bożena Załącznik Nr 5 - wykaz robót budowlanych – wzór Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2017-09-11 13:06:02 Fuks Bożena Załącznik Nr 4 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wzór Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku

Redakcja strony: Rejestr zmianRejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja:  
  • Aktualizacja publikacji:  
  • Wytworzenie publikacji:  
  • Zatwierdzenie informacji:  
Drukuj Liczba odwiedzin: 2323358