Rejestr zmian

Rejestr zmian w zamówieniu publicznym Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach – Przedszkole Nr 10, Gr 2.

Ostatnia zmiana: 2018-02-07 12:01:24
Redaktor: Bożena Fuks
Opis: Powiązanie pliku z zamówienim
rejestr wszystkich zmian
Data Redaktor Element Opis
2018-02-07 12:01:24 Fuks Bożena Załącznik Nr 9 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach –Przedszkole Nr 10 Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2018-02-07 12:00:36 Fuks Bożena Przedmiar robót – branża budowlana - Załącznik Nr 8c Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2018-02-07 11:59:53 Fuks Bożena Projekt techniczny termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach – Przedszkole Nr 10 - Załącznik Nr 8b Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2018-02-07 11:58:35 Fuks Bożena Strona tytułowa dokumentacji projektowej - Załącznik Nr 8a Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2018-02-07 11:57:46 Fuks Bożena Załącznik Nr 7 – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - wzór Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2018-02-07 11:57:08 Fuks Bożena Załącznik Nr 6 - wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego – wzór Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2018-02-07 11:55:35 Fuks Bożena Załącznik Nr 5 - wykaz robót budowlanych – wzór Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2018-02-07 11:54:26 Fuks Bożena Załącznik Nr 4 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wzór Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2018-02-07 11:53:58 Fuks Bożena Załącznik Nr 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2018-02-07 11:53:27 Fuks Bożena Załącznik Nr 2 – wzór umowy wraz ze wzorem Karty gwarancyjnej Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku

Redakcja strony: Rejestr zmianRejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja:  
  • Aktualizacja publikacji:  
  • Wytworzenie publikacji:  
  • Zatwierdzenie informacji:  
Drukuj Liczba odwiedzin: 3056117