Zespół Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Kontakt

Do zadań Zespołu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie należy w szczególności:

1) realizacja procedury "Niebieskiej Karty" w ramach Grup Roboczych,
2) diagnoza i podejmowanie działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie,
3) podejmowanie działań interwencyjno-edukacyjnych w rodzinach z problemem przemocy w rodzinie,
4) planowanie działań pomocowych: psychologicznych, prawnych, monitorujących,
5) udzielanie informacji o przysługujących prawach i możliwościach uzyskania różnych form pomocy,
6) praca socjalna na rzecz rodzin przy użyciu metody: indywidualnego przypadku, pracy z grupą i ze społecznością,
7) konsultacje i poradnictwo indywidualne,

 

Redakcja strony: Zespół Przeciwdziałania Przemocy w RodzinieRejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację:Roszko Rafał
  • Pierwsza publikacja:Roszko Rafał 2014-02-17 11:57:05
  • Aktualizacja publikacji:Chyła Hanna2015-12-29 11:20:03
  • Wytworzenie publikacji:Chyła Hanna2015-12-29 11:20:00
  • Zatwierdzenie informacji:Chyła Hanna2015-12-29 11:20:00
Drukuj Liczba odwiedzin: 1722