Dział profilaktyki

Kontakt

  • ul. Wolności 2a
  • 44-230 Czerwionka-Leszczyny
  • 32/43 15 975
  • www.opsczerwionka-leszczyny.pl
  • Kierownik Działu Kazimierz Żyła

Do zadań Działu Profilaktyki należy w szczególności:

1) pobudzanie społecznej aktywności do inspirowania działań w zakresie zapobiegania, rozwiązywania i profilaktyki problemów uzależnień,

2) przeprowadzanie diagnozy problemów uzależnień oraz oceny stanu zasobów w zakresie ich rozwiązywania na terenie gminy,

3) przygotowanie projektów uchwał i zarządzeń dotyczących gminnych programów profilaktyki uzależnień wraz z preliminarzem na ich wykonanie, a także koordynacja i realizacja zadań wynikających z tych programów,

4) sporządzanie okresowych sprawozdań, raportów i informacji z wykonania gminnych programów profilaktyki uzależnień w zakresie realizowanych zadań,

5) przeprowadzanie na terenie gminy inicjatyw lokalnych, ogólnopolskich i regionalnych kampanii, akcji i projektów edukacyjnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień,

6) współpraca z instytucjami, organizacjami i osobami fizycznymi w zakresie działalności edukacyjnej, informacyjnej i zapobiegawczej, dotyczącej profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień,

7) prowadzenie w formie opiekuńczej Placówek Wsparcia Dziennego, których zadania określa szczegółowo Regulamin Organizacyjny Placówki Wsparcia Dziennego,

8) prowadzenie nadzoru nad prawidłowością realizowanych zadań i prowadzoną dokumentacją Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie, którego zadania szczegółowo określa Regulamin Organizacyjny dla Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie,

9) organizowanie prac oraz nadzór nad działalnością Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, którego zadania określa Regulamin Organizacyjny Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,

10) prowadzenie nadzoru nad działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie organizacyjnym i finansowym, której zadania szczegółowo określa Regulamin Organizacyjny Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Redakcja strony: Dział profilaktykiRejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację:UGiM Czerwionka-Leszczyny
  • Pierwsza publikacja:UGiM Czerwionka-Leszczyny2013-12-03 12:27:21
  • Aktualizacja publikacji:UGiM Czerwionka-Leszczyny2013-12-05 13:51:09
  • Wytworzenie publikacji:UGiM Czerwionka-Leszczyny2013-12-05 13:51:07
  • Zatwierdzenie informacji:UGiM Czerwionka-Leszczyny2013-12-05 13:51:07
Drukuj Liczba odwiedzin: 1032