Sprawozdania

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: OPS [ 35 ]
wniosek o ustalenie prawa do swiadczenia wychowawczego.pdf wniosek o ustalenie prawa do swiadczenia wychowawczego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 358
16-03-10 10:40
Chyła Hanna
3.82MB
KATALOG ULG I ZWOLNIEŃ II 2016.pdf KATALOG ULG I ZWOLNIEŃ II 2016.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 263
16-02-10 08:46
Chyła Hanna
165.04KB
Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2014.pdf Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2014.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 137
15-11-02 16:39
Chyła Hanna
227.06KB
Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2014.pdf Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2014.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 231
15-11-02 16:34
Chyła Hanna
451.54KB
Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2013 Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2013
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 292
14-04-10 08:47
Chyła Hanna
230.75KB
Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2013 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2013
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 233
14-04-10 08:44
Chyła Hanna
440.02KB
SPRAWOZDANIE SPRAWOZDANIE
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 252
13-10-17 14:35
382.54KB
schemat_ops.pdf schemat_ops.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 262
13-05-28 11:10
75.64KB
Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2011 rok Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2011 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 348
12-05-10 09:16
288.36KB
Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2010 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2010
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 179
11-03-28 10:58
296.48KB
Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2009 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2009
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 194
10-04-26 10:28
318.14KB
Sprawozdanie z realizacji programu Pomoc państwa w zakresie dozywiania za okres od I-XII 2008 rok Sprawozdanie z realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dozywiania" za okres od I-XII 2008 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 141
09-05-18 11:15
91.47KB
Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2007 oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2007 oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 191
08-05-30 00:00
79.16KB
Sprawozdanie z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach za okres I - XII 2007 r. (MPiPS-03) Sprawozdanie z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach za okres I - XII 2007 r. (MPiPS-03)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 171
08-05-30 00:00
102.15KB
Informacja o realizacji programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania za okres I - XII 2007 r. Informacja o realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" za okres I - XII 2007 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 134
08-05-30 00:00
59.84KB
Informacja dotycząca opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne (formularz SKŁ-ZDR) oraz składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe (formularz SKŁ-EMRENT) za okres 01-12.2007 r. Informacja dotycząca opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne (formularz SKŁ-ZDR) oraz składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe (formularz SKŁ-EMRENT) za okres 01-12.2007 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 167
08-05-30 00:00
55.41KB
Sprawozdanie półroczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach za okres I - VI 2007 r. (MPiPS-03) Sprawozdanie półroczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach za okres I - VI 2007 r. (MPiPS-03)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 150
08-05-30 00:00
114KB
Informacja o realizacji programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania za okres I - VI 2007 r. Informacja o realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" za okres I - VI 2007 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 133
08-05-30 00:00
66.37KB
Informacja dotycząca opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne (formularz SKŁ-ZDR) oraz składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe (formularz SKŁ-EMRENT) za okres I - VI 2007 r. Informacja dotycząca opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne (formularz SKŁ-ZDR) oraz składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe (formularz SKŁ-EMRENT) za okres I - VI 2007 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 130
08-05-30 00:00
61.73KB
Sprawozdanie roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach za okres 01-12.2006 r. (MPiPS-03) Sprawozdanie roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach za okres 01-12.2006 r. (MPiPS-03)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 186
08-05-30 00:00
116.7KB
Informacja dotycząca pomocy dla gospodarstw rolnych w celu zgładzenia skutków suszy w 2006 r. Informacja dotycząca pomocy dla gospodarstw rolnych w celu zgładzenia skutków suszy w 2006 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 142
08-05-30 00:00
50.4KB
Informacja o realizacji programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania za okres I - XII 2006 r. Informacja o realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" za okres I - XII 2006 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 150
08-05-30 00:00
62.92KB
Informacja dotycząca opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne (formularz SKŁ-ZDR) oraz składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe (formularz SKŁ-EMRENT) za okres 01-12.2006 r. Informacja dotycząca opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne (formularz SKŁ-ZDR) oraz składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe (formularz SKŁ-EMRENT) za okres 01-12.2006 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 136
08-05-30 00:00
61.5KB
Sprawozdanie kwartalne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej za okres I - III 2006 r. Sprawozdanie kwartalne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej za okres I - III 2006 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 165
08-05-30 00:00
66.59KB
Informacja dotycząca opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne (formularz SKŁ-ZDR) oraz składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe (formularz SKŁ-EMRENT) za okres 01-12.2005 r. Informacja dotycząca opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne (formularz SKŁ-ZDR) oraz składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe (formularz SKŁ-EMRENT) za okres 01-12.2005 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 130
08-05-30 00:00
62.21KB
Informacja o realizacji rządowego programu Posiłek dla potrzebujących za okres 01-12.2005 r. Informacja o realizacji rządowego programu "Posiłek dla potrzebujących" za okres 01-12.2005 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 148
08-05-30 00:00
67.54KB
Sprawozdanie roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach za okres 01-12.2005 r. (MPiPS-03) Sprawozdanie roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach za okres 01-12.2005 r. (MPiPS-03)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 203
08-05-30 00:00
113.87KB
Informacja dotycząca opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne (formularz SKŁ-ZDR) oraz składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe (formularz SKŁ-EMRENT) za okres 01-06.2005 r. Informacja dotycząca opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne (formularz SKŁ-ZDR) oraz składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe (formularz SKŁ-EMRENT) za okres 01-06.2005 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 165
08-05-30 00:00
51.97KB
Informacja o realizacji rządowego programu Posiłek dla potrzebujących za okres 01-06.2005 r. Informacja o realizacji rządowego programu "Posiłek dla potrzebujących" za okres 01-06.2005 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 140
08-05-30 00:00
52.55KB
Sprawozdanie półroczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach za okres 01-06.2005 r. (MPiPS-03) Sprawozdanie półroczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach za okres 01-06.2005 r. (MPiPS-03)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 175
08-05-30 00:00
84.98KB
Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach za rok 2004 oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach za rok 2004 oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 139
08-05-30 00:00
32.46KB
Informacja o wykorzystaniu dotacji udzielonych z budżetu państwa za okres od 1.01.2004 do 31.12.2004 roku Informacja o wykorzystaniu dotacji udzielonych z budżetu państwa za okres od 1.01.2004 do 31.12.2004 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 192
08-05-30 00:00
38.83KB
Informacja dotycząca opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne (formularz SKŁ-ZDR) oraz składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe (formularz SKŁ-EMRENT) za okres 01-12.2004 r. Informacja dotycząca opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne (formularz SKŁ-ZDR) oraz składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe (formularz SKŁ-EMRENT) za okres 01-12.2004 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 260
08-05-30 00:00
51.1KB
Informacja o dożywianiu uczniów szkół za okres 01-12.2004 r. Informacja o dożywianiu uczniów szkół za okres 01-12.2004 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 143
08-05-30 00:00
47.03KB
Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach za okres 01-12.2004 r. (MPiPS-03) Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach za okres 01-12.2004 r. (MPiPS-03)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 175
08-05-30 00:00
315.45KB

Redakcja strony: SprawozdaniaRejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja:UGiM Czerwionka-Leszczyny2013-12-03 12:29:09
  • Aktualizacja publikacji:  
  • Wytworzenie publikacji:  
  • Zatwierdzenie informacji:  
Drukuj Liczba odwiedzin: 1385