Uchwały

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Uchwały z 2018 roku [ 4 ]
Uchwała Nr XLV/512/18
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 26 stycznia 2018 roku

w sprawie uchylenia Uchwały Nr III/28/98 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia
23 kwietnia 1998 roku w sprawie określenia zasad obciążania oraz wydzierżawiania
lub wynajmowania nieruchomości gruntowych stanowiących uprawy rolne
Uchwała Nr XLV/512/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr III/28/98 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 kwietnia 1998 roku w sprawie określenia zasad obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości gruntowych stanowiących uprawy rolne
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
18-01-30 10:59
Gruszkiewicz Sylwia
124.87KB
Uchwała Nr XLV/511/18
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 26 stycznia 2018 roku

w sprawie przyjęcia Planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina     i Miasto Czerwionka-Leszczyny na rok 2018 oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie 
Uchwała Nr XLV/511/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia Planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny na rok 2018 oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
18-01-30 10:59
Gruszkiewicz Sylwia
138.07KB
Uchwała Nr XLV/510/18
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach
z dnia 26 stycznia 2018 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Uchwała Nr XLV/510/18 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
18-01-30 10:58
Gruszkiewicz Sylwia
2.03MB
Uchwała Nr XLV/509/18
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach
z dnia 26 stycznia 2018 roku
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2018

Uchwała Nr XLV/509/18 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
18-01-30 10:56
Gruszkiewicz Sylwia
651.44KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Uchwały z 2017 roku [ 195 ]
Uchwała Nr XLIV/508/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 29 grudnia 2017 roku
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny do realizacji Projektu „Aktywna integracja w powiecie rybnickim” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Uchwała Nr XLIV/508/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny do realizacji Projektu „Aktywna integracja w powiecie rybnickim” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
18-01-15 10:41
Gruszkiewicz Sylwia
274.38KB
UCHWAŁA NR XLIV/507/17
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 29 grudnia 2017 r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli
prowadzonych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, nie będących jednostkami
budżetowymi, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania UCHWAŁA NR XLIV/507/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, nie będących jednostkami budżetowymi, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
18-01-15 10:39
Gruszkiewicz Sylwia
918.59KB
Uchwała Nr XLIV/506/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 29 grudnia 2017 roku

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych w budynku komunalnym stanowiącym własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 
Uchwała Nr XLIV/506/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych w budynku komunalnym stanowiącym własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
18-01-15 10:39
Gruszkiewicz Sylwia
131.95KB
Uchwała Nr XLIV/505/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 29 grudnia 2017 roku

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gminnej służebnością przesyłu
Uchwała Nr XLIV/505/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gminnej służebnością przesyłu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
18-01-15 10:39
Gruszkiewicz Sylwia
187.3KB
Uchwała Nr XLIV/504/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 29 grudnia 2017 roku

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
Uchwała Nr XLIV/504/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
18-01-15 10:38
Gruszkiewicz Sylwia
128.7KB
Uchwała Nr XLIV/503/17
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach

z dnia 29 grudnia 2017 roku.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2017.
Uchwała Nr XLIV/503/17 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 29 grudnia 2017 roku. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2017.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
18-01-15 10:38
Gruszkiewicz Sylwia
131.63KB
Uchwała Nr XLIII/502/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 15 grudnia 2017 roku 

w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/647/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 7 listopada 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych
Uchwała Nr XLIII/502/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/647/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 7 listopada 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
17-12-21 13:50
Gruszkiewicz Sylwia
143.36KB
Uchwała Nr XLIII/501/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 15 grudnia 2017 roku

w sprawie przejęcia od Powiatu Rybnickiego zadania p.n. „Projekt przebudowy skrzyżowania    DP 5613 S z ul. Ligonia w Leszczynach”

Uchwała Nr XLIII/501/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie przejęcia od Powiatu Rybnickiego zadania p.n. „Projekt przebudowy skrzyżowania DP 5613 S z ul. Ligonia w Leszczynach”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
17-12-21 13:50
Gruszkiewicz Sylwia
131.37KB
Uchwała Nr XLIII/500/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 15 grudnia 2017 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rybnickiemu
z przeznaczeniem na realizację zadania na drodze powiatowej

Uchwała Nr XLIII/500/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rybnickiemu z przeznaczeniem na realizację zadania na drodze powiatowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
17-12-21 13:50
Gruszkiewicz Sylwia
123.45KB
Uchwała Nr XLIII/499/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 15 grudnia 2017 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych
Uchwała Nr XLIII/499/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
17-12-21 13:49
Gruszkiewicz Sylwia
139.64KB
Uchwała Nr XLIII/498/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 15 grudnia 2017 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych Uchwała Nr XLIII/498/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
17-12-21 13:49
Gruszkiewicz Sylwia
213.88KB
Uchwała Nr XLIII/497/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 15 grudnia 2017 roku


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia określającego zasady korzystania
z Dziennego Domu „Senior-Wigor” w Rybniku, przez mieszkańców Gminy i Miasta   Czerwionka-Leszczyny
Uchwała Nr XLIII/497/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia określającego zasady korzystania z Dziennego Domu „Senior-Wigor” w Rybniku, przez mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
17-12-21 13:48
Gruszkiewicz Sylwia
132.06KB
Uchwała Nr XLIII/496/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 15 grudnia 2017 roku

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny
dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2018-2020
Uchwała Nr XLIII/496/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2018-2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
17-12-21 13:48
Gruszkiewicz Sylwia
762.39KB
Uchwała Nr XLIII/495/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 

 z dnia 15 grudnia 2017 rok

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
Uchwała Nr XLIII/495/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 15 grudnia 2017 rok w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
17-12-21 13:47
Gruszkiewicz Sylwia
141.18KB
Uchwała Nr XLIII/494/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 15 grudnia 2017 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu w 2018 roku
Uchwała Nr XLIII/494/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu w 2018 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
17-12-21 13:47
Gruszkiewicz Sylwia
136.77KB
Uchwała Nr XLIII/493/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 15 grudnia 2017 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zabrze w 2018 roku
Uchwała Nr XLIII/493/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zabrze w 2018 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
17-12-21 13:46
Gruszkiewicz Sylwia
137.32KB
Uchwała Nr XLIII/492/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 15 grudnia 2017 roku

w sprawie stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2018 rok dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
Uchwała Nr XLIII/492/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2018 rok dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
17-12-21 13:46
Gruszkiewicz Sylwia
129.08KB
Uchwała Nr XLIII/491/17
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach
z dnia 15 grudnia 2017 roku.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Uchwała Nr XLIII/491/17 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 15 grudnia 2017 roku. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
17-12-21 13:42
Gruszkiewicz Sylwia
6.58MB
Uchwała Budżetowa
Gminy i Miasta Czerwionka–Leszczyny na rok 2018
Nr XLIII/490/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 15 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy i Miasta Czerwionka–Leszczyny na rok 2018 Nr XLIII/490/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 15 grudnia 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
17-12-21 13:41
Gruszkiewicz Sylwia
1.31MB
Uchwała Nr XLIII/489/17
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach
z dnia 15 grudnia 2017 roku.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Uchwała Nr XLIII/489/17 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 15 grudnia 2017 roku. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
17-12-21 13:40
Gruszkiewicz Sylwia
2.09MB
Uchwała Nr XLIII/488/17
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach
z dnia 15 grudnia 2017 roku.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2017 Uchwała Nr XLIII/488/17 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 15 grudnia 2017 roku. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
17-12-21 13:37
Gruszkiewicz Sylwia
869.2KB
Uchwała Nr XLII/487/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 24 listopada 2017 roku
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu
Uchwała Nr XLII/487/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
17-12-01 11:32
Gruszkiewicz Sylwia
1.13MB
Uchwała Nr XLII/486/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 24 listopada 2017 roku
w sprawie poparcia działań mających na celu utworzenie w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 3 w Rybniku Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej dla Dzieci Uchwała Nr XLII/486/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie poparcia działań mających na celu utworzenie w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 3 w Rybniku Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej dla Dzieci
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
17-12-01 11:21
Gruszkiewicz Sylwia
136.63KB
Uchwała Nr XLII/485/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 24 listopada 2017 roku
w sprawie przyjęcia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu
PWiK Czerwionka-Leszczyny Sp. z o.o. na lata 2018-2021” Uchwała Nr XLII/485/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu PWiK Czerwionka-Leszczyny Sp. z o.o. na lata 2018-2021”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
17-12-01 11:20
Gruszkiewicz Sylwia
181.99KB
Uchwała Nr XLII/484/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 24 listopada 2017 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Rybnik dotyczącego zasad prowadzenia Punktu Katechetycznego przy Chrześcijańskiej Społeczności WINNICA 
Kościół Boży w Chrystusie
Uchwała Nr XLII/484/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Rybnik dotyczącego zasad prowadzenia Punktu Katechetycznego przy Chrześcijańskiej Społeczności WINNICA Kościół Boży w Chrystusie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
17-12-01 11:20
Gruszkiewicz Sylwia
208.45KB
Uchwała Nr XLII/483/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 24 listopada 2017 roku
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2018 rok Uchwała Nr XLII/483/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2018 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
17-12-01 11:19
Gruszkiewicz Sylwia
290.3KB
Uchwała Nr XLII/482/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 24 listopada 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia Przewodniczącego doraźnej Komisji Statutowej Uchwała Nr XLII/482/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie zatwierdzenia Przewodniczącego doraźnej Komisji Statutowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
17-12-01 11:19
Gruszkiewicz Sylwia
123.08KB
Uchwała Nr XLII/481/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 24 listopada 2017 roku

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 
Nr XXXVII/421/17 z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu z przeznaczeniem na realizację zadań na drogach wojewódzkich Uchwała Nr XLII/481/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Nr XXXVII/421/17 z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu z przeznaczeniem na realizację zadań na drogach wojewódzkich
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
17-12-01 11:18
Gruszkiewicz Sylwia
126.43KB
UCHWAŁA NR XLII/480/17
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 24 listopada 2017 r.
w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych
i ich części na terenie UCHWAŁA NR XLII/480/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
17-12-01 11:18
Gruszkiewicz Sylwia
83.29KB
UCHWAŁA NR XLII/479/17
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 24 listopada 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr X/113/11 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia
22 czerwca 2011 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny UCHWAŁA NR XLII/479/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/113/11 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
17-12-01 11:15
Gruszkiewicz Sylwia
80.41KB
UCHWAŁA NR XLII/478/17
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 24 listopada 2017 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących
od dnia 1 stycznia 2018 roku UCHWAŁA NR XLII/478/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2018 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
17-12-01 11:15
Gruszkiewicz Sylwia
88.39KB
Uchwała Nr XLII/477/17
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach
z dnia 24 listopada 2017 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Uchwała Nr XLII/477/17 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
17-12-01 11:14
Gruszkiewicz Sylwia
2.79MB
Uchwała Nr XLII/476/17
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach
z dnia 24 listopada 2017 roku
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2017 Uchwała Nr XLII/476/17 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
17-12-01 11:12
Gruszkiewicz Sylwia
840.52KB
Uchwała Nr XLI/475/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 27 października 2017 roku

w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok
Uchwała Nr XLI/475/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 października 2017 roku w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
17-11-06 12:33
Gruszkiewicz Sylwia
339.36KB
Uchwała  Nr XLI/474/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 27 października 2017 roku

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
Uchwała Nr XLI/474/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 października 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
17-11-03 10:50
Gruszkiewicz Sylwia
126.73KB
Uchwała Nr XLI/473/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 27 października 2017 roku

w sprawie ustalenia składu doraźnej Komisji Statutowej
Uchwała Nr XLI/473/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 października 2017 roku w sprawie ustalenia składu doraźnej Komisji Statutowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
17-11-03 10:49
Gruszkiewicz Sylwia
123.94KB
Uchwała Nr XLI/472/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 27 października 2017 roku

w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej
Uchwała Nr XLI/472/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 października 2017 roku w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
17-11-03 10:49
Gruszkiewicz Sylwia
124.91KB
UCHWAŁA NR XLI/471/17
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 27 października 2017 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia
1 stycznia 2018 roku UCHWAŁA NR XLI/471/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 27 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2018 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
17-11-03 10:48
Gruszkiewicz Sylwia
84.5KB
Uchwała Nr XLI/470/17
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach

z dnia 27 października 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2017 r. dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
Uchwała Nr XLI/470/17 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2017 r. dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
17-11-03 10:48
Gruszkiewicz Sylwia
143.79KB
Uchwała Nr XLI/469/17
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach
z dnia 27 października 2017 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 
Uchwała Nr XLI/469/17 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 27 października 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
17-11-03 10:47
Gruszkiewicz Sylwia
2.24MB
Załączniki do Uchwały Nr XLI/468/17 Załączniki do Uchwały Nr XLI/468/17
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
17-11-03 10:46
Gruszkiewicz Sylwia
265.55KB
Tabele do Uchwały Nr XLI/468/17 Tabele do Uchwały Nr XLI/468/17
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
17-11-03 10:46
Gruszkiewicz Sylwia
564.43KB
Uchwała Nr XLI/468/17
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach

z dnia 27 października 2017 roku.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2017.
Uchwała Nr XLI/468/17 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 27 października 2017 roku. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2017.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
17-11-03 10:45
Gruszkiewicz Sylwia
65.57KB
UCHWAŁA NR XL/467/17
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 29 września 2017 r.
w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
obejmującego obszar w rejonie ulic Zwycięstwa i Żorskiej w Stanowicach UCHWAŁA NR XL/467/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 września 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w rejonie ulic Zwycięstwa i Żorskiej w Stanowicach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
17-10-12 10:01
Gruszkiewicz Sylwia
513.49KB
Uchwała Nr XL/466/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 29 września 2017 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
położonej w Czerwionce-Leszczynach obręb Bełk
Uchwała Nr XL/466/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Czerwionce-Leszczynach obręb Bełk
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
17-10-12 10:00
Gruszkiewicz Sylwia
134.31KB
Uchwała Nr XL/465/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 29 września 2017 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości komunalnej na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia    tejże umowy
Uchwała Nr XL/465/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości komunalnej na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tejże umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
17-10-12 09:59
Gruszkiewicz Sylwia
127.56KB
Uchwała Nr XL/464/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 29 września 2017 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości komunalnej na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia   tejże umowy
Uchwała Nr XL/464/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości komunalnej na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tejże umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
17-10-12 09:59
Gruszkiewicz Sylwia
127.53KB
Uchwała Nr XL/463/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 29 września 2017 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości komunalnej na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia   tejże umowy
Uchwała Nr XL/463/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości komunalnej na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tejże umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
17-10-12 09:59
Gruszkiewicz Sylwia
128.16KB
Uchwała Nr XL/462/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 29 września 2017 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości komunalnej na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia   tejże umowy
Uchwała Nr XL/462/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości komunalnej na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tejże umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
17-10-12 09:58
Gruszkiewicz Sylwia
127.94KB
Uchwała Nr XL/461/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 29 września 2017 roku
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Nr 5 w Bełku, w skład którego wchodziła jedynie dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum, 
w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Franciszka Rducha w Bełku
Uchwała Nr XL/461/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Nr 5 w Bełku, w skład którego wchodziła jedynie dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum, w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Franciszka Rducha w Bełku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
17-10-12 09:58
Gruszkiewicz Sylwia
126.13KB
Uchwała Nr XL/460/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 29 września 2017 roku
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Nr 4 w Czerwionce-Leszczynach, 
w skład którego wchodziła jedynie dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa 
i dotychczasowe gimnazjum, w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 6 im. Stanisława Moniuszki w Czerwionce-Leszczynach
Uchwała Nr XL/460/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Nr 4 w Czerwionce-Leszczynach, w skład którego wchodziła jedynie dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum, w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 6 im. Stanisława Moniuszki w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
17-10-12 09:57
Gruszkiewicz Sylwia
126.5KB
Uchwała Nr XL/459/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 29 września 2017 roku
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Nr 3 w Czerwionce-Leszczynach, w skład którego wchodziła jedynie dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum, w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Czerwionce-Leszczynach
Uchwała Nr XL/459/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Nr 3 w Czerwionce-Leszczynach, w skład którego wchodziła jedynie dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum, w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
17-10-12 09:57
Gruszkiewicz Sylwia
125.58KB
Uchwała Nr XL/458/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 29 września 2017 roku
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Nr 2 w Czerwionce-Leszczynach, w skład którego wchodziła jedynie dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum, w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 4 im. Tadeusza Kościuszki w Czerwionce-Leszczynach
Uchwała Nr XL/458/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Nr 2 w Czerwionce-Leszczynach, w skład którego wchodziła jedynie dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum, w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 4 im. Tadeusza Kościuszki w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
17-10-12 09:56
Gruszkiewicz Sylwia
127.25KB
Uchwała Nr XL/457/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 29 września 2017 roku
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Nr 1 w Czerwionce-Leszczynach, w skład którego wchodziła jedynie dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum, w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im. Jana Pawła II w Czerwionce-Leszczynach
Uchwała Nr XL/457/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Nr 1 w Czerwionce-Leszczynach, w skład którego wchodziła jedynie dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum, w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im. Jana Pawła II w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
17-10-12 09:56
Gruszkiewicz Sylwia
127.26KB
Uchwała Nr XL/456/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 29 września 2017 roku
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 8 
im. Romana i Zdzisława Pietrasów w Czerwionce-Leszczynach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 8 im. Romana i Zdzisława Pietrasów w Czerwionce-Leszczynach
Uchwała Nr XL/456/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Romana i Zdzisława Pietrasów w Czerwionce-Leszczynach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 8 im. Romana i Zdzisława Pietrasów w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
17-10-12 09:54
Gruszkiewicz Sylwia
126.41KB
Uchwała Nr XL/455/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 29 września 2017 roku
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 3 
im. Władysława Broniewskiego w Czerwionce-Leszczynach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Czerwionce-Leszczynach
Uchwała Nr XL/455/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Czerwionce-Leszczynach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
17-10-12 09:54
Gruszkiewicz Sylwia
126.81KB
Uchwała Nr XL/454/17
 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 29 września 2017 roku
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej 
im. Władysława Broniewskiego w Szczejkowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową 
im. Władysława Broniewskiego w Szczejkowicach
Uchwała Nr XL/454/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Szczejkowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Władysława Broniewskiego w Szczejkowicach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
17-10-12 09:53
Gruszkiewicz Sylwia
124.37KB
Uchwała Nr XL/453/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 29 września 2017 roku
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej 
w Stanowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Stanowicach
Uchwała Nr XL/453/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Stanowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Stanowicach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
17-10-12 09:53
Gruszkiewicz Sylwia
124.09KB
Uchwała Nr XL/452/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 29 września 2017 roku
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej 
im. Pawła Stalmacha w Przegędzy w ośmioletnią Szkołę Podstawową 
im. Pawła Stalmacha w Przegędzy
Uchwała Nr XL/452/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Pawła Stalmacha w Przegędzy w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Pawła Stalmacha w Przegędzy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
17-10-12 09:53
Gruszkiewicz Sylwia
124.15KB
Uchwała Nr XL/451/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 29 września 2017 roku
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej 
im. Stanisława Ligonia w Książenicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową 
im. Stanisława Ligonia w Książenicach
Uchwała Nr XL/451/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Ligonia w Książenicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Stanisława Ligonia w Książenicach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
17-10-12 09:52
Gruszkiewicz Sylwia
125.39KB
Uchwała Nr XL/450/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 29 września 2017 roku
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej 
im. Stefana Żeromskiego w Palowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową 
im. Stefana Żeromskiego w Palowicach
Uchwała Nr XL/450/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Palowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Stefana Żeromskiego w Palowicach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
17-10-12 09:52
Gruszkiewicz Sylwia
125.31KB
UCHWAŁA NR XL/449/17
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 29 września 2017 r.
w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub
rozkładania na raty płatności należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
przypadających Gminie i Miastu Czerwionka-Leszczyny lub jej UCHWAŁA NR XL/449/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie i Miastu Czerwionka-Leszczyny lub jej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
17-10-12 09:51
Gruszkiewicz Sylwia
95.92KB
UCHWAŁA NR XL/448/17
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 29 września 2017 r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów
i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe UCHWAŁA NR XL/448/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 września 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
17-10-12 09:51
Gruszkiewicz Sylwia
96.71KB
Uchwała Nr XL/447/17
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach
z dnia 29 września 2017 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
Uchwała Nr XL/447/17 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
17-10-12 09:50
Gruszkiewicz Sylwia
1.95MB
Załączniki do Uchwały Nr XL/446/17 Załączniki do Uchwały Nr XL/446/17
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
17-10-12 09:49
Gruszkiewicz Sylwia
257.24KB
Tabele do Uchwały Nr XL/446/17 Tabele do Uchwały Nr XL/446/17
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
17-10-12 09:48
Gruszkiewicz Sylwia
546.82KB
Uchwała Nr XL/446/17
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach

z dnia 29 września 2017 roku.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2017.
Uchwała Nr XL/446/17 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 29 września 2017 roku. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2017.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
17-10-12 09:47
Gruszkiewicz Sylwia
66.24KB
Uchwała Nr XXXIX/445/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dziemiany z przeznaczeniem na wydatki bieżące Uchwała Nr XXXIX/445/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dziemiany z przeznaczeniem na wydatki bieżące
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
17-09-07 13:39
Kuśka Alina
115.61KB
Uchwała Nr XXXIX/444/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych Uchwała Nr XXXIX/444/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
17-09-07 13:37
Kuśka Alina
126.92KB
Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/443/17 Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/443/17
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
17-09-07 13:34
Kuśka Alina
135.5KB
Uchwała Nr XXXIX/443/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy Uchwała Nr XXXIX/443/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
17-09-07 13:33
Kuśka Alina
120.16KB
Uchwała Nr XXXIX/442/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu Uchwała Nr XXXIX/442/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
17-09-07 13:21
Kuśka Alina
119.12KB
Uchwała Nr XXXIX/441/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach nr XXVIII/330/16 z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Uchwała Nr XXXIX/441/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach nr XXVIII/330/16 z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
17-09-07 13:18
Kuśka Alina
130.6KB
Uchwała Nr XXXIX/440/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie zamiaru połączenia filii Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach, znajdujących się w Dębieńsku Starym i w Dębieńsku Wielkim Uchwała Nr XXXIX/440/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie zamiaru połączenia filii Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach, znajdujących się w Dębieńsku Starym i w Dębieńsku Wielkim
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
17-09-07 13:14
Kuśka Alina
129.67KB
Uchwała Nr XXXIX/439/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/336/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zabrze Uchwała Nr XXXIX/439/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/336/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zabrze
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
17-09-07 13:11
Kuśka Alina
113.46KB
Uchwała Nr XXXIX/438/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Nr XXXV/393/17 z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych na refundację kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków budżetu gminy Uchwała Nr XXXIX/438/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Nr XXXV/393/17 z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych na refundację kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków budżetu gminy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
17-09-07 13:07
Kuśka Alina
1.11MB
Uchwała Nr XXXIX/437/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany nazwy ulicy 26 Stycznia na Ramży Uchwała Nr XXXIX/437/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany nazwy ulicy "26 Stycznia" na "Ramży"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
17-09-07 13:02
Kuśka Alina
142.56KB
Uchwała Nr XXXIX/436/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie nadania nazwy ulicy Czynu Społecznego w sołectwie Stanowice Uchwała Nr XXXIX/436/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie nadania nazwy ulicy "Czynu Społecznego" w sołectwie Stanowice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
17-09-07 12:59
Kuśka Alina
2.22MB
Uchwała Nr XXXIX/435/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany nazwy ulicy Kruczkowskiego na Księdza Hanuska Uchwała Nr XXXIX/435/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany nazwy ulicy "Kruczkowskiego" na "Księdza Hanuska"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
17-09-07 12:44
Kuśka Alina
143.4KB
Uchwała Nr XXXIX/434/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany nazwy ulicy Sawickiej na Spokojna Uchwała Nr XXXIX/434/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany nazwy ulicy "Sawickiej" na "Spokojna"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
17-09-07 12:40
Kuśka Alina
142.92KB
Uchwała Nr XXXIX/433/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany nazwy ulicy Generała Zawadzkiego na Pocztowa Uchwała Nr XXXIX/433/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany nazwy ulicy "Generała Zawadzkiego" na "Pocztowa"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
17-09-07 12:38
Kuśka Alina
143.02KB
Uchwała Nr XXXIX/432/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Uchwała Nr XXXIX/432/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
17-09-07 12:34
Kuśka Alina
1.37MB
Załączniki do Uchwały Nr XXXIX/431/17 Załączniki do Uchwały Nr XXXIX/431/17
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
17-09-07 12:31
Kuśka Alina
255.96KB
Tabele do Uchwały Nr XXXIX/431/17 Tabele do Uchwały Nr XXXIX/431/17
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
17-09-07 12:26
Kuśka Alina
516.97KB
Uchwała Nr XXXIX/431/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2017 Uchwała Nr XXXIX/431/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
17-09-07 11:58
Kuśka Alina
167.78KB
Uchwała Nr XXXVIII/430/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 28 lipca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia Przewodniczącego doraźnej Komisji Statutowej
Uchwała Nr XXXVIII/430/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 lipca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia Przewodniczącego doraźnej Komisji Statutowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
17-08-03 11:07
Gruszkiewicz Sylwia
124.3KB
Uchwała Nr XXXVIII/429/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 28 lipca 2017 roku
w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej Nr 7 w Czerwionce-Leszczynach
Uchwała Nr XXXVIII/429/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 lipca 2017 roku w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej Nr 7 w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
17-08-03 11:05
Gruszkiewicz Sylwia
464.44KB
Uchwała Nr XXXVIII/428/17
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach

z dnia 28 lipca 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2017 r. dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
Uchwała Nr XXXVIII/428/17 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2017 r. dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
17-08-03 11:04
Gruszkiewicz Sylwia
143.45KB
Uchwała Nr XXXVIII/427/17
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach

z dnia 28 lipca 2017 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 
Uchwała Nr XXXVIII/427/17 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 28 lipca 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
17-08-03 11:04
Gruszkiewicz Sylwia
1.55MB
Załączniki do Uchwały nr XXXVIII/426/17 Załączniki do Uchwały nr XXXVIII/426/17
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
17-08-03 11:03
Gruszkiewicz Sylwia
265.64KB
Tabele do Uchwały nr XXXVIII/426/17 Tabele do Uchwały nr XXXVIII/426/17
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
17-08-03 11:02
Gruszkiewicz Sylwia
536.85KB
Uchwała Nr XXXVIII/426/17
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach

z dnia 28 lipca 2017 roku

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2017
Uchwała Nr XXXVIII/426/17 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 28 lipca 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
17-08-03 11:02
Gruszkiewicz Sylwia
214.18KB
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU
LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY DO 2022 ROKU PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY DO 2022 ROKU
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
17-08-03 11:01
Gruszkiewicz Sylwia
2.64MB
Lokalny Program Rewitalizacji załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/425/17 Lokalny Program Rewitalizacji załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/425/17
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 148
17-08-03 11:01
Gruszkiewicz Sylwia
7.37MB
Uchwała Nr XXXVIII/425/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 28 lipca 2017 roku

w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do 2022 roku”
Uchwała Nr XXXVIII/425/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 lipca 2017 roku w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do 2022 roku”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
17-08-03 11:00
Gruszkiewicz Sylwia
148.89KB
Uchwała Nr XXXVII/424/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 23 czerwca 2017 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
Uchwała Nr XXXVII/424/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
17-06-30 10:39
Gruszkiewicz Sylwia
135.43KB
Uchwała Nr XXXVII/423/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 23 czerwca 2017 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych
Uchwała Nr XXXVII/423/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
17-06-30 10:36
Gruszkiewicz Sylwia
234.16KB
Uchwała Nr XXXVII/422/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 23 czerwca 2017 rok
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą
oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy
Uchwała Nr XXXVII/422/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 czerwca 2017 rok w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
17-06-30 10:34
Gruszkiewicz Sylwia
203.02KB
Uchwała Nr XXXVII/421/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 23 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu
z przeznaczeniem na realizację zadań na drogach wojewódzkich
Uchwała Nr XXXVII/421/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu z przeznaczeniem na realizację zadań na drogach wojewódzkich
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
17-06-30 10:34
Gruszkiewicz Sylwia
127.47KB
Uchwała Nr XXXVII/420/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 23 czerwca 2017 roku

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów najmu
Uchwała Nr XXXVII/420/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów najmu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
17-06-30 10:34
Gruszkiewicz Sylwia
136.32KB
Uchwała Nr XXXVII/419/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 23 czerwca 2017 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas nieoznaczony kolejnej umowy najmu części nieruchomości gruntowej oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tejże umowy
Uchwała Nr XXXVII/419/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas nieoznaczony kolejnej umowy najmu części nieruchomości gruntowej oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tejże umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
17-06-30 10:33
Gruszkiewicz Sylwia
127.8KB
Uchwała Nr XXXVII/418/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 23 czerwca 2017 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas nieoznaczony kolejnych umów najmu części nieruchomości oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tychże umów
Uchwała Nr XXXVII/418/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas nieoznaczony kolejnych umów najmu części nieruchomości oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tychże umów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
17-06-30 10:33
Gruszkiewicz Sylwia
128.91KB
Uchwała Nr XXXVII/417/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 23 czerwca 2017 roku

w sprawie poparcia apelu przedstawicieli środowisk samorządowych z dnia 16 marca 2017 roku dotyczącego obrony samorządności terytorialnej w Polsce 
oraz przyjęcia Karty Samorządności
Uchwała Nr XXXVII/417/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie poparcia apelu przedstawicieli środowisk samorządowych z dnia 16 marca 2017 roku dotyczącego obrony samorządności terytorialnej w Polsce oraz przyjęcia Karty Samorządności
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
17-06-30 10:32
Gruszkiewicz Sylwia
181.01KB
UCHWAŁA NR XXXVII/416/17
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 23 czerwca 2017 r.
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
oraz upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach UCHWAŁA NR XXXVII/416/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
17-06-30 10:31
Gruszkiewicz Sylwia
459.1KB
UCHWAŁA NR XXXVII/415/17
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 23 czerwca 2017 r.
w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań
publicznych w ramach inicjatywy lokalnej UCHWAŁA NR XXXVII/415/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
17-06-30 10:31
Gruszkiewicz Sylwia
82.01KB
Uchwała Nr XXXVII/414/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 23 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Rybnik z przeznaczeniem na wydatki bieżące Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku
Uchwała Nr XXXVII/414/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Rybnik z przeznaczeniem na wydatki bieżące Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
17-06-30 10:30
Gruszkiewicz Sylwia
134.37KB
Uchwała Nr XXXVII/413/17
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach

z dnia 23 czerwca 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2017 r. dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
Uchwała Nr XXXVII/413/17 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2017 r. dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
17-06-30 10:30
Gruszkiewicz Sylwia
144.4KB
Uchwała Nr XXXVII/412/17
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach
z dnia 23 czerwca 2017 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Uchwała Nr XXXVII/412/17 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
17-06-30 10:29
Gruszkiewicz Sylwia
1.9MB
Załączniki do Uchwały NR XXXVII/411/17 Załączniki do Uchwały NR XXXVII/411/17
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
17-06-30 10:28
Gruszkiewicz Sylwia
263.6KB
Tabele do Uchwały NR XXXVII/411/17 Tabele do Uchwały NR XXXVII/411/17
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
17-06-30 10:28
Gruszkiewicz Sylwia
509.54KB
Uchwała Nr XXXVII/411/17
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach
z dnia 23 czerwca 2017 roku.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2017 Uchwała Nr XXXVII/411/17 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 23 czerwca 2017 roku. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
17-06-30 10:27
Gruszkiewicz Sylwia
67.28KB
Uchwała Nr XXXVII/410/17 
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 23 czerwca 2017 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium 
Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za 2016 rok
Uchwała Nr XXXVII/410/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za 2016 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
17-06-30 10:27
Gruszkiewicz Sylwia
125.53KB
Uchwała Nr XXXVII/409/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 23 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2016
Uchwała Nr XXXVII/409/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
17-06-30 10:26
Gruszkiewicz Sylwia
151.72KB
Uchwała Nr XXXVI/408/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 26 maja 2017 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części terenu górniczego „Dębieńsko 1” Uchwała Nr XXXVI/408/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego „Dębieńsko 1”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
17-06-12 13:23
Gruszkiewicz Sylwia
0.97MB
Uchwała Nr XXXVI/407/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 26 maja 2017 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla części terenu górniczego
„Dębieńsko 1” obejmującego obszar w obrębach Czuchów i Dębieńsko Uchwała Nr XXXVI/407/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla części terenu górniczego „Dębieńsko 1” obejmującego obszar w obrębach Czuchów i Dębieńsko
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
17-06-12 13:22
Gruszkiewicz Sylwia
713.05KB
Uchwała Nr XXXVI/406/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 26 maja 2017 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 
części nieruchomości komunalnej na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie                od przetargowego trybu zawarcia tejże umowy
Uchwała Nr XXXVI/406/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości komunalnej na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tejże umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
17-06-12 13:22
Gruszkiewicz Sylwia
129.37KB
Uchwała Nr XXXVI/405/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 26 maja 2017 roku
w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2017 rok Uchwała Nr XXXVI/405/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2017 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
17-06-12 13:21
Gruszkiewicz Sylwia
127.74KB
Uchwała Nr XXXVI/404/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 26 maja 2017 roku
w sprawie ustalenia składu doraźnej Komisji Statutowej Uchwała Nr XXXVI/404/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie ustalenia składu doraźnej Komisji Statutowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
17-06-12 13:21
Gruszkiewicz Sylwia
124.77KB
Uchwała Nr XXXVI/403/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 26 maja 2017 roku
w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Uchwała Nr XXXVI/403/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
17-06-12 13:21
Gruszkiewicz Sylwia
125.33KB
Uchwała Nr XXXVI/402/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 26 maja 2017 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 
Uchwała Nr XXXVI/402/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
17-06-12 13:20
Gruszkiewicz Sylwia
124.17KB
Uchwała Nr XXXVI/401/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 26 maja 2017 roku.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
Uchwała Nr XXXVI/401/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 maja 2017 roku. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
17-06-26 11:14
Gruszkiewicz Sylwia
1.62MB
Załączniki do Uchwały Nr XXXVI/400/17 Załączniki do Uchwały Nr XXXVI/400/17
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
17-06-12 13:18
Gruszkiewicz Sylwia
262.15KB
Tabele do Uchwały Nr XXXVI/400/17 Tabele do Uchwały Nr XXXVI/400/17
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
17-06-12 13:17
Gruszkiewicz Sylwia
425.9KB
Uchwała Nr XXXVI/400/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 26 maja 2017 roku.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2017
Uchwała Nr XXXVI/400/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 maja 2017 roku. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
17-06-12 13:17
Gruszkiewicz Sylwia
138.72KB
Uchwała Nr XXXV/399/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 28 kwietnia 2017 roku

w sprawie: apelu do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącego podjęcia skutecznych działań mających na celu poprawę jakości powietrza w Polsce
Uchwała Nr XXXV/399/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie: apelu do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącego podjęcia skutecznych działań mających na celu poprawę jakości powietrza w Polsce
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
17-05-08 08:41
Gruszkiewicz Sylwia
148.79KB
Uchwała Nr XXXV/398/17
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach

z dnia 28 kwietnia 2017 roku.

w sprawie zmiany uchwały o udzieleniu pomocy finansowej Województwu Śląskiemu
Uchwała Nr XXXV/398/17 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 28 kwietnia 2017 roku. w sprawie zmiany uchwały o udzieleniu pomocy finansowej Województwu Śląskiemu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
17-05-08 08:40
Gruszkiewicz Sylwia
131.48KB
Załącznik do Uchwały Nr XXXV/397/17 Załącznik do Uchwały Nr XXXV/397/17
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
17-05-08 08:40
Gruszkiewicz Sylwia
782.21KB
Uchwała Nr XXXV/397/17 
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 28 kwietnia 2017 roku

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w obrębie Przegędza
Uchwała Nr XXXV/397/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w obrębie Przegędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
17-05-08 08:39
Gruszkiewicz Sylwia
122.74KB
Załącznik do Uchwały Nr XXXV/396/17 Załącznik do Uchwały Nr XXXV/396/17
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
17-05-08 08:39
Gruszkiewicz Sylwia
0.95MB
Uchwała Nr XXXV/396/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 28 kwietnia 2017 roku 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w obrębie Bełk
Uchwała Nr XXXV/396/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w obrębie Bełk
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
17-05-08 08:38
Gruszkiewicz Sylwia
123.47KB
UCHWAŁA NR XXXV/395/17
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 28 kwietnia 2017 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z siłowni zewnętrznych zlokalizowanych na
nieruchomościach stanowiących własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny UCHWAŁA NR XXXV/395/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z siłowni zewnętrznych zlokalizowanych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
17-05-08 08:38
Gruszkiewicz Sylwia
145.17KB
UCHWAŁA NR XXXV/394/17
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 28 kwietnia 2017 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na
nieruchomościach stanowiących własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny UCHWAŁA NR XXXV/394/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
17-05-08 08:37
Gruszkiewicz Sylwia
147.17KB
UCHWAŁA NR XXXV/393/17
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 28 kwietnia 2017 r.
w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych na refundację kosztów
inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków budżetu gminy UCHWAŁA NR XXXV/393/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych na refundację kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków budżetu gminy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 81
17-05-08 08:37
Gruszkiewicz Sylwia
2.55MB
UCHWAŁA NR XXXV/392/17
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 28 kwietnia 2017 r.
w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do
publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny UCHWAŁA NR XXXV/392/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
17-05-08 08:37
Gruszkiewicz Sylwia
86.18KB
Uchwała Nr XXXV/391/17
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach

z dnia 28 kwietnia 2017 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 
Uchwała Nr XXXV/391/17 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
17-05-08 08:36
Gruszkiewicz Sylwia
1.66MB
Załączniki do Uchwały Nr XXXV/390/17 Załączniki do Uchwały Nr XXXV/390/17
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
17-05-08 08:34
Gruszkiewicz Sylwia
261.46KB
Tabele do Uchwały Nr XXXV/390/17 Tabele do Uchwały Nr XXXV/390/17
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
17-05-08 08:34
Gruszkiewicz Sylwia
504.12KB
Uchwała Nr XXXV/390/17
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach

z dnia 28 kwietnia 2017 roku

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2017
Uchwała Nr XXXV/390/17 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
17-05-08 08:33
Gruszkiewicz Sylwia
178.19KB
Uchwała Nr XXXIV/389/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 24 marca 2017 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej
Uchwała Nr XXXIV/389/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
17-04-03 09:35
Gruszkiewicz Sylwia
135.19KB
Uchwała Nr XXXIV/388/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 24 marca 2017 roku

w sprawie zmiany granic administracyjnych pomiędzy Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny a Miastem Rybnik
Uchwała Nr XXXIV/388/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie zmiany granic administracyjnych pomiędzy Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny a Miastem Rybnik
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
17-04-03 09:34
Gruszkiewicz Sylwia
315.3KB
Uchwała Nr XXXIV/387/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 24 marca 2017 roku

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVIII/368/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 1 lutego 2013 roku w sprawie nadania Statutu Urzędowi Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
oraz uchylenia Uchwały Nr XLVI/611/14 
Uchwała Nr XXXIV/387/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVIII/368/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 1 lutego 2013 roku w sprawie nadania Statutu Urzędowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz uchylenia Uchwały Nr XLVI/611/14
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
17-04-03 09:34
Gruszkiewicz Sylwia
122.59KB
Uchwała Nr XXXIV/386/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 24 marca 2017 roku

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXI/353/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 
z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
Uchwała Nr XXXIV/386/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXI/353/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
17-04-03 09:33
Gruszkiewicz Sylwia
121.75KB
Uchwała Nr XXXIV/385/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 24 marca 2017 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości oraz na odstąpienie       od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu tejże części nieruchomości
Uchwała Nr XXXIV/385/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu tejże części nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
17-04-03 09:33
Gruszkiewicz Sylwia
129.59KB
Uchwała Nr XXXIV/384/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 24 marca 2017 roku

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy
Uchwała Nr XXXIV/384/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
17-04-03 09:32
Gruszkiewicz Sylwia
127.88KB
Uchwała Nr XXXIV/383/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 24 marca 2017 roku
w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI/352/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów dotyczących naboru do publicznych Uchwała Nr XXXIV/383/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI/352/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów dotyczących naboru do publicznych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
17-04-03 09:32
Gruszkiewicz Sylwia
124.92KB
UCHWAŁA NR XXXIV/382/17
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 24 marca 2017 r.
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 roku
do dnia 31 sierpnia 2019 roku UCHWAŁA NR XXXIV/382/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 123
17-04-03 09:31
Gruszkiewicz Sylwia
245.33KB
UCHWAŁA NR XXXIV/381/17
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 24 marca 2017 r.
w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę i Miasto
Czerwionka-Leszczyny oraz ustalenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu UCHWAŁA NR XXXIV/381/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny oraz ustalenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
17-04-03 09:31
Gruszkiewicz Sylwia
146.78KB
OBWIESZCZENIE
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 24 marca 2017 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Ośrodka
Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
17-04-03 09:30
Gruszkiewicz Sylwia
265.85KB
Uchwała Nr XXXIV/380/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 24 marca 2017 roku
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały                                       w sprawie przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach
Uchwała Nr XXXIV/380/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
17-04-03 09:29
Gruszkiewicz Sylwia
137.21KB
UCHWAŁA NR XXXIV/379/17
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 24 marca 2017 r.
w sprawie zmian w Statucie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny UCHWAŁA NR XXXIV/379/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
17-04-03 09:28
Gruszkiewicz Sylwia
84.66KB
Uchwała Nr XXXIV/378/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 24 marca 2017 roku

w sprawie przyjęcia Planu pracy i Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 
w Czerwionce-Leszczynach na 2017 rok
Uchwała Nr XXXIV/378/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia Planu pracy i Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach na 2017 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
17-04-03 09:27
Gruszkiewicz Sylwia
202.69KB
Uchwała Nr XXXIV/377/17
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach
z dnia 24 marca 2017 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 
Uchwała Nr XXXIV/377/17 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
17-04-03 09:26
Gruszkiewicz Sylwia
1.52MB
Załączniki do Uchwały Nr XXXIV/376/17 Załączniki do Uchwały Nr XXXIV/376/17
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
17-04-03 09:25
Gruszkiewicz Sylwia
252.81KB
Tabele do Uchwały Nr XXXIV/376/17 Tabele do Uchwały Nr XXXIV/376/17
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
17-04-03 09:25
Gruszkiewicz Sylwia
507.62KB
Uchwała Nr XXXIV/376/17
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach

z dnia 24 marca 2017 roku.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2017.
Uchwała Nr XXXIV/376/17 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 24 marca 2017 roku. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2017.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
17-04-03 09:24
Gruszkiewicz Sylwia
175.14KB
Uchwała Nr XXXIII/364/17
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach

z dnia 24 lutego 2017 r.

w sprawie emisji obligacji komunalnych
Uchwała Nr XXXIII/364/17 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
17-03-10 13:08
Gruszkiewicz Sylwia
148.84KB
Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/375/17 Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/375/17
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
17-03-03 11:29
Gruszkiewicz Sylwia
187.77KB
Tabela do Uchwały Nr XXXIII/375/17 Tabela do Uchwały Nr XXXIII/375/17
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
17-03-03 11:28
Gruszkiewicz Sylwia
149.71KB
Uchwała Nr XXXIII/375/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 

z dnia 24 lutego 2017 roku 
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2017 roku
Uchwała Nr XXXIII/375/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2017 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
17-03-03 11:26
Gruszkiewicz Sylwia
124.65KB
Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/374/17 Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/374/17
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
17-03-03 11:26
Gruszkiewicz Sylwia
1.22MB
Uchwała Nr XXXIII/374/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 24 lutego 2017 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą
Uchwała Nr XXXIII/374/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
17-03-03 11:25
Gruszkiewicz Sylwia
126.26KB
Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/373/17 Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/373/17
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
17-03-03 11:25
Gruszkiewicz Sylwia
1.46MB
Uchwała Nr XXXIII/373/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 24 lutego 2017 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą
oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy
Uchwała Nr XXXIII/373/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
17-03-03 11:24
Gruszkiewicz Sylwia
126.97KB
Uchwała Nr XXXIII/372/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 24 lutego 2017 roku

w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny       na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym     do rejestru zabytków, nie stanowiącym własności Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
Uchwała Nr XXXIII/372/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, nie stanowiącym własności Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
17-03-03 11:23
Gruszkiewicz Sylwia
129.36KB
Załącznik do Uchwały Nr XXIII/371/17 Załącznik do Uchwały Nr XXIII/371/17
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
17-03-03 11:23
Gruszkiewicz Sylwia
740.84KB
Uchwała Nr XXXIII/371/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 24 lutego 2017 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego „Dębieńsko 1” Uchwała Nr XXXIII/371/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego „Dębieńsko 1”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
17-03-03 11:22
Gruszkiewicz Sylwia
125.16KB
UCHWAŁA NR XXXIII/370/17
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 24 lutego 2017 r.
w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do
publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny UCHWAŁA NR XXXIII/370/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
17-03-03 11:21
Gruszkiewicz Sylwia
83.46KB
UCHWAŁA NR XXXIII/369/17
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 24 lutego 2017 r.
w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów, uwzględnianych w postępowaniu
rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem
prowadzącym jest przez Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny UCHWAŁA NR XXXIII/369/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest przez Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
17-03-03 11:20
Gruszkiewicz Sylwia
84.18KB
Uchwała Nr XXXIII/368/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 24 lutego 2017 roku
w sprawie przyjęcia Planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny na rok 2017 oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za Uchwała Nr XXXIII/368/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie przyjęcia Planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny na rok 2017 oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 88
17-03-03 11:20
Gruszkiewicz Sylwia
128.91KB
UCHWAŁA NR XXXIII/367/17
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 24 lutego 2017 r.
w sprawie ustalenia stawek opłat za usuwanie drzew i krzewów na obszarze Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny UCHWAŁA NR XXXIII/367/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za usuwanie drzew i krzewów na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
17-03-03 11:19
Gruszkiewicz Sylwia
144.32KB
UCHWAŁA NR XXXIII/366/17
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 24 lutego 2017 r.
w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego UCHWAŁA NR XXXIII/366/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
17-03-03 11:19
Gruszkiewicz Sylwia
82.56KB
UCHWAŁA NR XXXIII/365/17
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 24 lutego 2017 r.
w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi UCHWAŁA NR XXXIII/365/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
17-03-03 11:18
Gruszkiewicz Sylwia
80.85KB
Uchwała Nr XXXIII/364/17
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach
z dnia 24 lutego 2017 r.
w sprawie emisji obligacji komunalnych
Uchwała Nr XXXIII/364/17 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
17-03-03 11:18
Gruszkiewicz Sylwia
148.84KB
Uchwała Nr XXXIII/363/17
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach

z dnia 24 lutego 2017 roku.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 
Uchwała Nr XXXIII/363/17 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 24 lutego 2017 roku. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
17-03-03 11:17
Gruszkiewicz Sylwia
1.74MB
Załączniki do Uchwały Nr XXXIII/362/17 Załączniki do Uchwały Nr XXXIII/362/17
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
17-03-03 11:15
Gruszkiewicz Sylwia
257.53KB
Tabele do Uchwały Nr XXXIII/362/17 Tabele do Uchwały Nr XXXIII/362/17
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
17-03-03 11:15
Gruszkiewicz Sylwia
545.57KB
Uchwała Nr XXXIII/362/17
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach

z dnia 24 lutego 2017 roku

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2017
Uchwała Nr XXXIII/362/17 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
17-03-03 11:14
Gruszkiewicz Sylwia
182.52KB
Uchwała Nr XXXII/361/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 9 lutego 2017 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej        w Czerwionce-Leszczynach, obręb Czuchów
Uchwała Nr XXXII/361/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Czerwionce-Leszczynach, obręb Czuchów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
17-02-21 10:24
Gruszkiewicz Sylwia
145.89KB
Załącznik 3 do Uchwały Nr XXXII/360/17 Załącznik 3 do Uchwały Nr XXXII/360/17
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
17-02-21 10:23
Gruszkiewicz Sylwia
217.51KB
Załącznik 2 do Uchwały Nr XXXII/360/17 Załącznik 2 do Uchwały Nr XXXII/360/17
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
17-02-21 10:23
Gruszkiewicz Sylwia
309.8KB
Załącznik 1 do Uchwały Nr XXXII/360/17 Załącznik 1 do Uchwały Nr XXXII/360/17
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
17-02-21 10:22
Gruszkiewicz Sylwia
217.64KB
Uchwała Nr XXXII/360/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 9 lutego 2017 roku

w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego 
ustroju szkolnego
Uchwała Nr XXXII/360/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 74
17-02-21 10:20
Gruszkiewicz Sylwia
126.91KB
Uchwała Nr XXXI/359/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 27 stycznia 2017 roku

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej
służebnością drogową 
Uchwała Nr XXXI/359/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej służebnością drogową
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
17-02-06 08:20
Gruszkiewicz Sylwia
126.83KB
Uchwała Nr XXXI/358/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 27 stycznia 2017 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu w 2017 roku
Uchwała Nr XXXI/358/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu w 2017 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
17-02-06 08:20
Gruszkiewicz Sylwia
141.18KB
Uchwała Nr XXXI/357/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 27 stycznia 2017 roku

w sprawie określenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu Gminy i Miasta    Czerwionka- Leszczyny środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku VAT Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej
Uchwała Nr XXXI/357/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie określenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku VAT Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
17-02-06 08:19
Gruszkiewicz Sylwia
127.88KB
Uchwała Nr XXXI/356/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 27 stycznia 2017 roku

w sprawie przyjęcia oświadczenia zawierającego stanowisko dotyczące projektu
zmian ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
Uchwała Nr XXXI/356/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie przyjęcia oświadczenia zawierającego stanowisko dotyczące projektu zmian ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
17-02-06 08:19
Gruszkiewicz Sylwia
137.86KB
Załącznik do Uchwały Nr XXXI/355/17 Załącznik do Uchwały Nr XXXI/355/17
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
17-02-06 08:18
Gruszkiewicz Sylwia
512.82KB
Uchwała Nr XXXI/355/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 27 stycznia 2017 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą
Uchwała Nr XXXI/355/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
17-02-06 08:18
Gruszkiewicz Sylwia
126.28KB
Uchwała Nr XXXI/354/17
Rady Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach
z dnia 27 stycznia 2017 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
obejmującego obszar w rejonie ulic Wyzwolenia i Zwycięstwa w Stanowicach – część,
z wyłączeniem obszaru położonego po wschodniej stronie ulicy Kościelnej Uchwała Nr XXXI/354/17 Rady Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w rejonie ulic Wyzwolenia i Zwycięstwa w Stanowicach – część, z wyłączeniem obszaru położonego po wschodniej stronie ulicy Kościelnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 76
17-02-06 08:17
Gruszkiewicz Sylwia
6.73MB
Uchwała Nr XXXI/353/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 27 stycznia 2017 roku
w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
Uchwała Nr XXXI/353/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
17-02-06 08:17
Gruszkiewicz Sylwia
126.48KB
UCHWAŁA NR XXXI/352/17
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 27 stycznia 2017 r.
w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów dotyczących naboru do publicznych przedszkoli...... UCHWAŁA NR XXXI/352/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów dotyczących naboru do publicznych przedszkoli......
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 88
17-02-06 08:16
Gruszkiewicz Sylwia
88.69KB
Uchwała Nr XXXI/351/17
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach
z dnia 27 stycznia 2017 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
Uchwała Nr XXXI/351/17 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
17-02-06 08:15
Gruszkiewicz Sylwia
2.29MB
Załączniki do Uchwały Nr XXXI/350/17 Załączniki do Uchwały Nr XXXI/350/17
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
17-02-06 08:13
Gruszkiewicz Sylwia
256.7KB
Tabele do Uchwały Nr XXXI/350/17 Tabele do Uchwały Nr XXXI/350/17
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
17-02-06 08:13
Gruszkiewicz Sylwia
473.93KB
Uchwała Nr XXXI/350/17
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach
z dnia 27 stycznia 2017 roku
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2017
Uchwała Nr XXXI/350/17 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
17-02-06 08:11
Gruszkiewicz Sylwia
181.12KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Uchwały z 2016 roku [ 201 ]
Uchwała Nr XXX/349/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 29 grudnia 2016 rok

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą
Uchwała Nr XXX/349/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 grudnia 2016 rok w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
17-01-09 12:28
Gruszkiewicz Sylwia
125.99KB
UCHWAŁA NR XXX/348/16
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5, w
przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny UCHWAŁA NR XXX/348/16 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5, w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
17-01-09 12:28
Gruszkiewicz Sylwia
81.05KB
Tabele do Uchwały Nr XXX/347/16 Tabele do Uchwały Nr XXX/347/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
17-01-09 12:27
Gruszkiewicz Sylwia
483.06KB
Załącznik do Uchwały Nr XXX/347/16 Załącznik do Uchwały Nr XXX/347/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
17-01-09 12:27
Gruszkiewicz Sylwia
267.86KB
Uchwała Nr XXX/347/16
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach

z dnia 29 grudnia 2016 roku.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2016
Uchwała Nr XXX/347/16 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 29 grudnia 2016 roku. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
17-01-09 12:26
Gruszkiewicz Sylwia
181.73KB
Uchwała  Nr XXIX/346/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 16 grudnia 2016 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości komunalnej na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia 
tejże umowy 
Uchwała Nr XXIX/346/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości komunalnej na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tejże umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
16-12-28 12:59
Gruszkiewicz Sylwia
128.02KB
Uchwała  Nr XXIX/345/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 16 grudnia 2016 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości komunalnej na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia 
tejże umowy
Uchwała Nr XXIX/345/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości komunalnej na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tejże umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
16-12-28 12:58
Gruszkiewicz Sylwia
128.96KB
Uchwała  Nr XXIX/344/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 16 grudnia 2016 roku

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy 
Uchwała Nr XXIX/344/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
16-12-28 12:58
Gruszkiewicz Sylwia
127.68KB
UCHWAŁA NR XXIX/343/16
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 16 grudnia 2016 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu
górniczego „Dębieńsko 1” - etap 1 UCHWAŁA NR XXIX/343/16 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego „Dębieńsko 1” - etap 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
16-12-28 12:57
Gruszkiewicz Sylwia
8.8MB
UCHWAŁA NR XXIX/342/16
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 16 grudnia 2016 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na
nieruchomościach stanowiących własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny UCHWAŁA NR XXIX/342/16 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
16-12-28 12:56
Gruszkiewicz Sylwia
150.05KB
Uchwała Nr XXIX/341/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z 16 grudnia 2016 roku

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 
Uchwała Nr XXIX/341/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z 16 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
16-12-28 12:55
Gruszkiewicz Sylwia
135.48KB
Uchwała Nr XXIX/340/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 16 grudnia 2016 roku

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności do lokalu mieszkalnego
stanowiącego własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 
Uchwała Nr XXIX/340/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności do lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
16-12-28 12:54
Gruszkiewicz Sylwia
136.16KB
Załącznik do Uchwały Nr XXIX/339/16 Załącznik do Uchwały Nr XXIX/339/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 112
16-12-28 12:54
Gruszkiewicz Sylwia
174.87KB
Uchwała Nr XXIX/339/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 16 grudnia 2016 roku
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2017 rok Uchwała Nr XXIX/339/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2017 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
16-12-28 12:53
Gruszkiewicz Sylwia
123.98KB
Uchwała Nr XXIX/338/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 16 grudnia 2016 roku


w sprawie stwierdzenia ważności wyborów Sołtysa Sołectwa Książenice w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny, przeprowadzonych w dniu 27 listopada 2016 roku
Uchwała Nr XXIX/338/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie stwierdzenia ważności wyborów Sołtysa Sołectwa Książenice w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny, przeprowadzonych w dniu 27 listopada 2016 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
16-12-28 12:52
Gruszkiewicz Sylwia
125.23KB
Uchwała Nr XXIX/337/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 16 grudnia 2016 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu w 2017 roku
Uchwała Nr XXIX/337/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu w 2017 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
16-12-28 12:52
Gruszkiewicz Sylwia
135.21KB
Uchwała Nr XXIX/336/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 16 grudnia 2016 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zabrze
Uchwała Nr XXIX/336/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zabrze
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
16-12-28 12:52
Gruszkiewicz Sylwia
137.34KB
Uchwała Nr XXIX/335/16
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach

z dnia 16 grudnia 2016 r.

w sprawie stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2017 r. dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce–Leszczynach
Uchwała Nr XXIX/335/16 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2017 r. dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce–Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
16-12-28 12:51
Gruszkiewicz Sylwia
128.81KB
Uchwała Nr XXIX/334/16
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach

z dnia 16 grudnia 2016 roku.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
Uchwała Nr XXIX/334/16 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 16 grudnia 2016 roku. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
16-12-28 12:50
Gruszkiewicz Sylwia
6.68MB
załącznik 5 do uchwały Nr XXIX/333/16 załącznik 5 do uchwały Nr XXIX/333/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
16-12-28 12:49
Gruszkiewicz Sylwia
125.87KB
załącznik 4 do uchwały Nr XXIX/333/16 załącznik 4 do uchwały Nr XXIX/333/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
16-12-28 12:48
Gruszkiewicz Sylwia
250.17KB
załącznik 3 do uchwały Nr XXIX/333/16 załącznik 3 do uchwały Nr XXIX/333/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
16-12-28 12:48
Gruszkiewicz Sylwia
217.1KB
załącznik 2 do uchwały Nr XXIX/333/16 załącznik 2 do uchwały Nr XXIX/333/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
16-12-28 12:48
Gruszkiewicz Sylwia
351.71KB
załącznik 1 do uchwały Nr XXIX/333/16 załącznik 1 do uchwały Nr XXIX/333/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
16-12-28 12:47
Gruszkiewicz Sylwia
525.64KB
Uchwała Budżetowa
Gminy i Miasta Czerwionka–Leszczyny na rok 2017
Nr XXIX/333/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 16 grudnia 2016 r.
Uchwała Budżetowa Gminy i Miasta Czerwionka–Leszczyny na rok 2017 Nr XXIX/333/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 16 grudnia 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 65
16-12-28 12:46
Gruszkiewicz Sylwia
173.94KB
Uchwała Nr XXIX/332/16
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach
z dnia 16 grudnia 2016 roku.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
Uchwała Nr XXIX/332/16 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 16 grudnia 2016 roku. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
16-12-28 12:45
Gruszkiewicz Sylwia
1.85MB
załączniki do uchwały Nr XXIX/331/16 załączniki do uchwały Nr XXIX/331/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
16-12-28 12:39
Gruszkiewicz Sylwia
260.28KB
tabele do uchwały Nr XXIX/331/16 tabele do uchwały Nr XXIX/331/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
16-12-28 12:39
Gruszkiewicz Sylwia
480.99KB
Uchwała Nr XXIX/331/16
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach

z dnia 16 grudnia 2016 roku.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2016
Uchwała Nr XXIX/331/16 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 16 grudnia 2016 roku. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
16-12-28 12:38
Gruszkiewicz Sylwia
194.54KB
Uchwała Nr XXVIII/330/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 25 listopada 2016 roku

w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez
Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
Uchwała Nr XXVIII/330/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
16-12-14 08:39
Gruszkiewicz Sylwia
146.97KB
Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/329/16 Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/329/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
16-12-14 08:38
Gruszkiewicz Sylwia
146.46KB
Uchwała Nr XXVIII/329/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 25 listopada 2016 roku

w sprawie nadania statutu 
Zespołowi Ekonomiczno – Administracyjnemu Szkół Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
Uchwała Nr XXVIII/329/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie nadania statutu Zespołowi Ekonomiczno – Administracyjnemu Szkół Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
16-12-14 08:38
Gruszkiewicz Sylwia
132.72KB
Uchwała Nr XXVIII/328/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

     z dnia 25 listopada 2016 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Rybnik dotyczącego zasad prowadzenia Punktu Katechetycznego przy Chrześcijańskiej Społeczności WINNICA 
Kościół Boży w Chrystusie
Uchwała Nr XXVIII/328/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Rybnik dotyczącego zasad prowadzenia Punktu Katechetycznego przy Chrześcijańskiej Społeczności WINNICA Kościół Boży w Chrystusie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
16-12-14 08:37
Gruszkiewicz Sylwia
210.76KB
Uchwała Nr XXVIII/327/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 25 listopada 2016 roku
w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/299/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 30 września 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości
w najem dotychczasowemu najemcy Uchwała Nr XXVIII/327/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/299/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 września 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości w najem dotychczasowemu najemcy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
16-12-14 08:36
Gruszkiewicz Sylwia
122.69KB
Uchwała Nr XXVIII/326/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 25 listopada 2016 roku
w sprawie ustalenia składu doraźnej Komisji Statutowej Uchwała Nr XXVIII/326/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia składu doraźnej Komisji Statutowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
16-12-14 08:36
Gruszkiewicz Sylwia
125.13KB
Uchwała Nr XXVIII/325/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 25 listopada 2016 roku
w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Uchwała Nr XXVIII/325/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
16-12-14 08:35
Gruszkiewicz Sylwia
126.32KB
Uchwała Nr XXVIII/324/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 25 listopada 2016 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/243/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 kwietnia 2016 roku w sprawie ustanowienia Nagrody Gospodarczej Burmistrza
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny „Diament Biznesu” Uchwała Nr XXVIII/324/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/243/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 kwietnia 2016 roku w sprawie ustanowienia Nagrody Gospodarczej Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny „Diament Biznesu”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
16-12-14 08:35
Gruszkiewicz Sylwia
127.23KB
Załącznik 1 do Uchwały Nr XXVIII/323/16 Załącznik 1 do Uchwały Nr XXVIII/323/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
16-12-14 08:34
Gruszkiewicz Sylwia
2.12MB
Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/323/16 Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/323/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
16-12-14 08:34
Gruszkiewicz Sylwia
467.26KB
Uchwała Nr XXVIII/323/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 25 listopada 2016 roku

w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 2017 rok 
Uchwała Nr XXVIII/323/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
16-12-14 08:33
Gruszkiewicz Sylwia
138.66KB
UCHWAŁA NR XXVIII/322/16
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 25 listopada 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/361/13 z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie określenia
szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów
sportowych, nagród i wyróżnień Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla osób fizycznych za UCHWAŁA NR XXVIII/322/16 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/361/13 z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla osób fizycznych za
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
16-12-14 08:32
Gruszkiewicz Sylwia
84.01KB
UCHWAŁA NR XXVIII/321/16
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 25 listopada 2016 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty UCHWAŁA NR XXVIII/321/16 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 128
16-12-14 08:30
Gruszkiewicz Sylwia
84.47KB
UCHWAŁA NR XXVIII/320/16
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 25 listopada 2016 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny obowiązujących
od 1 stycznia 2017 roku UCHWAŁA NR XXVIII/320/16 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny obowiązujących od 1 stycznia 2017 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
16-12-14 08:30
Gruszkiewicz Sylwia
421.68KB
UCHWAŁA NR XXVIII/319/16
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 25 listopada 2016 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny obowiązujących
od 1 stycznia 2017 roku UCHWAŁA NR XXVIII/319/16 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny obowiązujących od 1 stycznia 2017 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 81
16-12-14 08:29
Gruszkiewicz Sylwia
503.6KB
UCHWAŁA NR XXVIII/318/16
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 25 listopada 2016 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości
obowiązujących od 1 stycznia 2017 roku UCHWAŁA NR XXVIII/318/16 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości obowiązujących od 1 stycznia 2017 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 109
16-12-14 08:29
Gruszkiewicz Sylwia
508.89KB
UCHWAŁA NR XXVIII/317/16
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 25 listopada 2016 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od
dnia 1 stycznia 2017 roku UCHWAŁA NR XXVIII/317/16 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2017 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
16-12-14 08:28
Gruszkiewicz Sylwia
89.14KB
Uchwała Nr XXVIII/316/16
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach
z dnia 25 listopada 2016 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Uchwała Nr XXVIII/316/16 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
16-12-14 08:27
Gruszkiewicz Sylwia
2.55MB
załącznik do Uchwały Nr XXVIII/315/16 załącznik do Uchwały Nr XXVIII/315/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
16-12-14 08:22
Gruszkiewicz Sylwia
268.15KB
Tabela do Uchwały Nr XXVIII/315/16 Tabela do Uchwały Nr XXVIII/315/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
16-12-14 08:22
Gruszkiewicz Sylwia
537.69KB
Uchwała Nr XXVIII/315/16
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach

z dnia 25 listopada 2016 roku.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2016.
Uchwała Nr XXVIII/315/16 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 25 listopada 2016 roku. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2016.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
16-12-14 08:21
Gruszkiewicz Sylwia
252.79KB
Uchwała Nr XXVII/314/16
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach
z dnia 14 listopada 2016 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Uchwała Nr XXVII/314/16 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 56
16-11-21 09:11
Gruszkiewicz Sylwia
1.52MB
Tabele do Uchwały Nr XXVII/313/16 Tabele do Uchwały Nr XXVII/313/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
16-11-21 09:07
Gruszkiewicz Sylwia
553.47KB
Uchwała Nr XXVII/313/16
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach

z dnia 14 listopada 2016 roku

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2016
Uchwała Nr XXVII/313/16 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
16-11-21 09:05
Gruszkiewicz Sylwia
187.91KB
Uchwała Nr XXVI/312/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 20 października 2016 r.

w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 
Programu „Czerwionka-Leszczyny przyjazna Seniorom”
Uchwała Nr XXVI/312/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Programu „Czerwionka-Leszczyny przyjazna Seniorom”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 96
16-10-26 12:23
Gruszkiewicz Sylwia
146.23KB
Załącznik do uchwały nr XXVI/311/16 Załącznik do uchwały nr XXVI/311/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
16-10-26 12:22
Gruszkiewicz Sylwia
410.57KB
Uchwała Nr XXVI/311/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 20 października 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne obciążenie nieruchomości gminnych 
służebnością gruntową
Uchwała Nr XXVI/311/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne obciążenie nieruchomości gminnych służebnością gruntową
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
16-10-26 12:22
Gruszkiewicz Sylwia
139.92KB
Uchwała Nr XXVI/310/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 

z dnia 20 października 2016 r.


w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny       na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym     do rejestru zabytków, nie stanowiącym własności Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 
Uchwała Nr XXVI/310/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 20 października 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, nie stanowiącym własności Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
16-10-26 12:21
Gruszkiewicz Sylwia
130.16KB
Uchwała Nr XXVI/309/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
			    
z dnia 20 października 2016 r.
	
			w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanych
	nieruchomości gruntowych położonych w Czerwionce-Leszczynach obręb Dębieńsko 
Uchwała Nr XXVI/309/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Czerwionce-Leszczynach obręb Dębieńsko
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
16-10-26 12:21
Gruszkiewicz Sylwia
139.7KB
Uchwała Nr XXVI/308/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 20 października 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości komunalnej 
na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tejże umowy 
Uchwała Nr XXVI/308/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości komunalnej na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tejże umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
16-10-26 12:20
Gruszkiewicz Sylwia
130.06KB
UCHWAŁA NR XXVI/307/16
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 20 października 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XI/151/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 4 września 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy
dla niepublicznych przedszkoli UCHWAŁA NR XXVI/307/16 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 20 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/151/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 4 września 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
16-10-26 12:20
Gruszkiewicz Sylwia
0.94MB
UCHWAŁA NR XXVI/306/16
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 20 października 2016 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia
1 stycznia 2017 roku UCHWAŁA NR XXVI/306/16 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 20 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2017 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 135
16-10-26 12:19
Gruszkiewicz Sylwia
88.17KB
Uchwała Nr XXVI/305/16
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach
z dnia 20 października 2016 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Uchwała Nr XXVI/305/16 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 20 października 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
16-10-26 12:18
Gruszkiewicz Sylwia
163.49KB
Załącznik do Uchwały nr XXVI/304/16 Załącznik do Uchwały nr XXVI/304/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
16-10-26 12:18
Gruszkiewicz Sylwia
270.01KB
Tabele do uchwały nr XXVI/304/16 Tabele do uchwały nr XXVI/304/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
16-10-26 12:17
Gruszkiewicz Sylwia
498.73KB
Uchwała Nr XXVI/304/16
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach

z dnia 20 października 2016 roku

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2016
Uchwała Nr XXVI/304/16 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 20 października 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
16-10-26 12:16
Gruszkiewicz Sylwia
142.14KB
Załącznik do Uchwały Nr XXV/303/16 Załącznik do Uchwały Nr XXV/303/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
16-10-13 13:57
Gruszkiewicz Sylwia
134.86KB
Uchwała Nr XXV/303/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 30 września 2016 r. 


w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu          oraz na oddanie w najem części nieruchomości gminnej na okres 10 lat
Uchwała Nr XXV/303/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu oraz na oddanie w najem części nieruchomości gminnej na okres 10 lat
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
16-10-13 13:57
Gruszkiewicz Sylwia
180.51KB
Uchwała Nr XXV/302/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 30 września 2016 r.

w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny       na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym     do rejestru zabytków, nie stanowiącym własności Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
Uchwała Nr XXV/302/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 września 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, nie stanowiącym własności Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
16-10-13 13:56
Gruszkiewicz Sylwia
129.63KB
Uchwała  Nr XXV/301/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 30 września 2016 r.
w sprawie uchylenia Uchwały Nr I/12/92 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 21 lutego 1992r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady porządku domowego w komunalnych budynkach mieszkalnych na terenie miasta Czerwionka-Leszczyny oraz uchylenia Uchwały Nr III/35/92 Uchwała Nr XXV/301/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 września 2016 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr I/12/92 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 21 lutego 1992r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady porządku domowego w komunalnych budynkach mieszkalnych na terenie miasta Czerwionka-Leszczyny oraz uchylenia Uchwały Nr III/35/92
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
16-10-13 13:56
Gruszkiewicz Sylwia
124.4KB
Uchwała Nr XXV/300/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 30 września 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę własności czterech lokali niemieszkalnych – garaży położonych przy ul. Polnej w Czerwionce-Leszczynach
Uchwała Nr XXV/300/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę własności czterech lokali niemieszkalnych – garaży położonych przy ul. Polnej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
16-10-13 13:54
Gruszkiewicz Sylwia
150.71KB
Uchwała Nr XXV/299/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 30 września 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości 
w najem dotychczasowemu najemcy
Uchwała Nr XXV/299/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości w najem dotychczasowemu najemcy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
16-10-13 13:54
Gruszkiewicz Sylwia
123.98KB
Obwieszczenie do Uchwały Nr XXV/298/16 Obwieszczenie do Uchwały Nr XXV/298/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
16-10-13 13:54
Gruszkiewicz Sylwia
3.46MB
Uchwała Nr XXV/298/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 30 września 2016 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu dzielnicy Czerwionka Karolinka
Uchwała Nr XXV/298/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu dzielnicy Czerwionka Karolinka
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
16-10-13 13:53
Gruszkiewicz Sylwia
245.09KB
Uchwała Nr XXV/297/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 30 września 2016 r.

w sprawie ustalenia terminu wyborów Sołtysa w Sołectwie Książenice
Uchwała Nr XXV/297/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 września 2016 r. w sprawie ustalenia terminu wyborów Sołtysa w Sołectwie Książenice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
16-10-13 13:53
Gruszkiewicz Sylwia
133.31KB
Załącznik Nr 3 do Uchwały XXV/296/16 Załącznik Nr 3 do Uchwały XXV/296/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
16-10-13 13:52
Gruszkiewicz Sylwia
492.68KB
Załącznik Nr 2 do Uchwały XXV/296/16 Załącznik Nr 2 do Uchwały XXV/296/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
16-10-13 13:52
Gruszkiewicz Sylwia
0.99MB
Załącznik Nr 1 do Uchwały XXV/296/16 Załącznik Nr 1 do Uchwały XXV/296/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
16-10-13 13:51
Gruszkiewicz Sylwia
110.24KB
Uchwała Nr XXV/296/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 30 września 2016 r.

w sprawie przyjęcia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny”
Uchwała Nr XXV/296/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 września 2016 r. w sprawie przyjęcia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
16-10-13 13:51
Gruszkiewicz Sylwia
127.4KB
Załącznik Nr 6 do Uchwały XXV/295/16 Załącznik Nr 6 do Uchwały XXV/295/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
16-10-13 13:50
Gruszkiewicz Sylwia
618.94KB
Załącznik Nr 5 do Uchwały XXV/295/16 Załącznik Nr 5 do Uchwały XXV/295/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
16-10-13 13:50
Gruszkiewicz Sylwia
453.85KB
Załącznik Nr 4 do Uchwały XXV/295/16 Załącznik Nr 4 do Uchwały XXV/295/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
16-10-13 13:50
Gruszkiewicz Sylwia
106.11KB
Załącznik Nr 3 do Uchwały XXV/295/16 Załącznik Nr 3 do Uchwały XXV/295/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
16-10-13 13:47
Gruszkiewicz Sylwia
492.68KB
Załącznik Nr 2 do Uchwały XXV/295/16 Załącznik Nr 2 do Uchwały XXV/295/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
16-10-13 13:47
Gruszkiewicz Sylwia
0.99MB
Załącznik Nr 1 do Uchwały XXV/295/16 Załącznik Nr 1 do Uchwały XXV/295/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
16-10-13 13:46
Gruszkiewicz Sylwia
110.24KB
Uchwała Nr XXV/295/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 30 września 2016 r.

w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny”

Uchwała Nr XXV/295/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 września 2016 r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
16-10-13 13:46
Gruszkiewicz Sylwia
124.36KB
Uchwała Nr XXV/294/16
Rady Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach
z dnia 30 września 2016 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
obejmującego obszar w rejonie ulic Wyzwolenia i Zwycięstwa w Stanowicach – część,
z wyłączeniem obszaru położonego po wschodniej stronie ulicy Kościelnej. Uchwała Nr XXV/294/16 Rady Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach z dnia 30 września 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w rejonie ulic Wyzwolenia i Zwycięstwa w Stanowicach – część, z wyłączeniem obszaru położonego po wschodniej stronie ulicy Kościelnej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
16-10-13 13:45
Gruszkiewicz Sylwia
7.17MB
Uchwała Nr XXV/293/16
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach

z dnia 30 września 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2016 r. dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
Uchwała Nr XXV/293/16 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2016 r. dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
16-10-13 13:45
Gruszkiewicz Sylwia
143.25KB
Uchwała Nr XXV/292/16
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach
z dnia 30 września 2016 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Uchwała Nr XXV/292/16 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
16-10-13 13:44
Gruszkiewicz Sylwia
161.42KB
Załącznik do Uchwały Nr XXV/291/16 Załącznik do Uchwały Nr XXV/291/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
16-10-13 13:44
Gruszkiewicz Sylwia
270.11KB
Tabela do Uchwały Nr XXV/291/16 Tabela do Uchwały Nr XXV/291/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
16-10-13 13:43
Gruszkiewicz Sylwia
516.9KB
Uchwała Nr XXV/291/16
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach

z dnia 30 września 2016 roku.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2016
Uchwała Nr XXV/291/16 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 30 września 2016 roku. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
16-10-13 13:42
Gruszkiewicz Sylwia
140.51KB
Uchwała Nr XXIV/290/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 26 sierpnia 2016 r.

w sprawie przekazania majątku Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 
pomiędzy jednostkami organizacyjnymi gminy
Uchwała Nr XXIV/290/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie przekazania majątku Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny pomiędzy jednostkami organizacyjnymi gminy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 66
16-09-05 13:56
Gruszkiewicz Sylwia
131.44KB
Uchwała Nr XXIV/289/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 26 sierpnia 2016 r. 

w sprawie przekazania składnika majątku pomiędzy jednostkami organizacyjnymi 
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
Uchwała Nr XXIV/289/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie przekazania składnika majątku pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 56
16-09-05 13:55
Gruszkiewicz Sylwia
130.9KB
Uchwała Nr XXIV/288/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 26 sierpnia 2016 r.

w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do złożenia wniosku o dofinansowanie dla przedsięwzięcia pn. „Rozwój terenów zieleni miejskiej poprzez odnowę parku im. Piotra Furgoła w Czerwionce-Leszczynach”
Uchwała Nr XXIV/288/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do złożenia wniosku o dofinansowanie dla przedsięwzięcia pn. „Rozwój terenów zieleni miejskiej poprzez odnowę parku im. Piotra Furgoła w Czerwionce-Leszczynach”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
16-09-05 13:55
Gruszkiewicz Sylwia
129.43KB
Uchwała Nr XXIV/287/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 26 sierpnia 2016 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Czerwionce-Leszczynach 
Uchwała Nr XXIV/287/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
16-09-05 13:54
Gruszkiewicz Sylwia
125.03KB
Uchwała Nr XXIV/286/16
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach
z dnia 26 sierpnia 2016 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Uchwała Nr XXIV/286/16 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
16-09-05 13:54
Gruszkiewicz Sylwia
161.12KB
Załącznik do uchwały Nr XXIV/285/16 Załącznik do uchwały Nr XXIV/285/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
16-09-05 13:53
Gruszkiewicz Sylwia
269.37KB
Tabela do uchwały Nr XXIV/285/16 Tabela do uchwały Nr XXIV/285/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
16-09-05 13:53
Gruszkiewicz Sylwia
501.21KB
Uchwała Nr XXIV/285/16
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach

z dnia 26 sierpnia 2016 roku

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2016
Uchwała Nr XXIV/285/16 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 26 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
16-09-05 13:52
Gruszkiewicz Sylwia
138.68KB
Uchwała Nr XXIII/284/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 24 czerwca 2016 r.

w sprawie przekazania majątku Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
pomiędzy jednostkami organizacyjnymi gminy
Uchwała Nr XXIII/284/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie przekazania majątku Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny pomiędzy jednostkami organizacyjnymi gminy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 70
16-07-04 16:40
Gruszkiewicz Sylwia
126.29KB
Załącznik do Uchwały Nr XXIII/283/16 Załącznik do Uchwały Nr XXIII/283/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 75
16-07-04 16:39
Gruszkiewicz Sylwia
741.62KB
Uchwała Nr XXIII/283/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 24 czerwca 2016 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w rejonie ulic Zwycięstwa i Żorskiej w Stanowicach
Uchwała Nr XXIII/283/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w rejonie ulic Zwycięstwa i Żorskiej w Stanowicach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
16-07-04 16:38
Gruszkiewicz Sylwia
123.92KB
Uchwała  Nr XXIII/282/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 24 czerwca 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu części nieruchomości komunalnej na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu 
zawarcia tejże umowy
Uchwała Nr XXIII/282/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu części nieruchomości komunalnej na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tejże umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
16-07-04 16:38
Gruszkiewicz Sylwia
138.42KB
Uchwała Nr XXIII/281/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 24 czerwca 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
Uchwała Nr XXIII/281/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
16-07-04 16:37
Gruszkiewicz Sylwia
138.03KB
Uchwała Nr XXIII/280/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 24 czerwca 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
Uchwała Nr XXIII/280/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
16-07-04 16:37
Gruszkiewicz Sylwia
137.08KB
Uchwała Nr XXIII/279/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 24 czerwca 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
Uchwała Nr XXIII/279/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
16-07-04 16:36
Gruszkiewicz Sylwia
136.82KB
Uchwała Nr XXIII/278/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 24 czerwca 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
Uchwała Nr XXIII/278/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
16-07-04 16:36
Gruszkiewicz Sylwia
135.98KB
Uchwała Nr XXIII/277/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 24 czerwca 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
Uchwała Nr XXIII/277/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
16-07-04 16:36
Gruszkiewicz Sylwia
135.58KB
Uchwała Nr XXIII/276/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 24 czerwca 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
Uchwała Nr XXIII/276/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
16-07-04 16:35
Gruszkiewicz Sylwia
135.79KB
Uchwała Nr XXIII/275/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 24 czerwca 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
Uchwała Nr XXIII/275/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
16-07-04 16:35
Gruszkiewicz Sylwia
135.71KB
Uchwała Nr XXIII/274/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 24 czerwca 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
Uchwała Nr XXIII/274/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
16-07-04 16:34
Gruszkiewicz Sylwia
137.65KB
Uchwała Nr XXIII/273/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 24 czerwca 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości
 w najem dotychczasowym najemcom
Uchwała Nr XXIII/273/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości w najem dotychczasowym najemcom
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
16-07-04 16:34
Gruszkiewicz Sylwia
123.7KB
Załącznik do Uchwały Nr XXIII/272/16 Załącznik do Uchwały Nr XXIII/272/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
16-07-04 16:34
Gruszkiewicz Sylwia
124KB
Uchwała Nr XXIII/272/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 24 czerwca 2016 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany Uchwały Nr X/111/11 Rady Miejskiej w Czerwionce- Leszczynach z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości (Dz.Urz.Woj.Śl. z 2011 r., Nr 167, poz. 3095), poprzez wprowadzenie zwolnienia obejmującego Uchwała Nr XXIII/272/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany Uchwały Nr X/111/11 Rady Miejskiej w Czerwionce- Leszczynach z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości (Dz.Urz.Woj.Śl. z 2011 r., Nr 167, poz. 3095), poprzez wprowadzenie zwolnienia obejmującego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
16-07-04 16:33
Gruszkiewicz Sylwia
131.5KB
UCHWAŁA NR XXIII/271/16
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 24 czerwca 2016 r.
w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/268/05 dotyczącej udzielania i rozmiaru zniżek
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektorów i wicedyrektorów oraz tygodniowego
obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze
godzin a także UCHWAŁA NR XXIII/271/16 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/268/05 dotyczącej udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektorów i wicedyrektorów oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin a także
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 89
16-07-04 16:32
Gruszkiewicz Sylwia
82.22KB
UCHWAŁA NR XXIII/270/16
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 24 czerwca 2016 r.
w sprawie zmiany statutu dzielnicy Czerwionka Karolinka UCHWAŁA NR XXIII/270/16 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany statutu dzielnicy Czerwionka Karolinka
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 67
16-07-04 16:31
Gruszkiewicz Sylwia
87.36KB
UCHWAŁA NR XXIII/269/16
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 24 czerwca 2016 r.
w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi UCHWAŁA NR XXIII/269/16 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
16-07-04 16:31
Gruszkiewicz Sylwia
80.12KB
Uchwała Nr XXIII/268/16
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach

z dnia 24 czerwca 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2016 r. dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
Uchwała Nr XXIII/268/16 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2016 r. dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
16-07-04 16:30
Gruszkiewicz Sylwia
143.23KB
Uchwała Nr XXIII/267/16
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach

z dnia 24 czerwca 2016 r.


w sprawie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach
Uchwała Nr XXIII/267/16 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
16-07-04 16:29
Gruszkiewicz Sylwia
138.71KB
Uchwała Nr XXIII/266/16
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach
z dnia 24 czerwca 2016 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Uchwała Nr XXIII/266/16 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
16-07-04 16:29
Gruszkiewicz Sylwia
167.39KB
Załącznik do Uchwały Nr XXIII/265/16 Załącznik do Uchwały Nr XXIII/265/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 54
16-07-04 16:28
Gruszkiewicz Sylwia
269.11KB
Tabela do Uchwały Nr XXIII/265/16 Tabela do Uchwały Nr XXIII/265/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
16-07-04 16:28
Gruszkiewicz Sylwia
553.48KB
Uchwała Nr XXIII/ 265/16
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach

z dnia 24 czerwca 2016 roku.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2016
Uchwała Nr XXIII/ 265/16 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 24 czerwca 2016 roku. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
16-07-04 16:27
Gruszkiewicz Sylwia
201.71KB
Uchwała Nr XXIII/264/16 
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 24 czerwca 2016 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium 
Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za 2015 rok
Uchwała Nr XXIII/264/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za 2015 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
16-07-04 16:26
Gruszkiewicz Sylwia
125.27KB
Uchwała Nr XXIII/263/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 24 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2015
Uchwała Nr XXIII/263/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2015
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
16-07-04 16:26
Gruszkiewicz Sylwia
152.63KB
Załącznik do Uchwały Nr XXII/262/16 Załącznik do Uchwały Nr XXII/262/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 67
16-06-07 09:36
Gruszkiewicz Sylwia
148.51KB
Uchwała Nr XXII/262/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 

z dnia 20 maja 2016 r. 
w sprawie zmiany Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2016 roku
Uchwała Nr XXII/262/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie zmiany Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2016 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
16-06-07 09:35
Gruszkiewicz Sylwia
133.18KB
Uchwała Nr XXII/261/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 20 maja 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 
Uchwała Nr XXII/261/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
16-06-07 09:35
Gruszkiewicz Sylwia
134.18KB
Uchwała Nr XXII/260/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 
z dnia 20 maja 2016 r.
w sprawie przejęcia od Województwa Śląskiego zadań p.n. „Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 924 w m. Szczejkowice”, „Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 924 w m. Czuchów” oraz „Koncepcja poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku drogi 
Uchwała Nr XXII/260/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie przejęcia od Województwa Śląskiego zadań p.n. „Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 924 w m. Szczejkowice”, „Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 924 w m. Czuchów” oraz „Koncepcja poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku drogi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
16-06-07 09:35
Gruszkiewicz Sylwia
133.93KB
Uchwała Nr XXII/259/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 20 maja 2016 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu
reprezentowanemu przez Zarząd Województwa Śląskiego
z przeznaczeniem na realizację zadań na drogach wojewódzkich
Uchwała Nr XXII/259/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu reprezentowanemu przez Zarząd Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na realizację zadań na drogach wojewódzkich
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
16-06-07 09:34
Gruszkiewicz Sylwia
123.56KB
Uchwała Nr XXII/258/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 20 maja 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na budowę altany drewnianej na terenie obiektu sportowo-rekreacyjnego w Palowicach
Uchwała Nr XXII/258/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na budowę altany drewnianej na terenie obiektu sportowo-rekreacyjnego w Palowicach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 56
16-06-07 09:33
Gruszkiewicz Sylwia
132.1KB
Uchwała Nr XXII/257/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 20 maja 2016 r.

w sprawie przekazania majątku Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
pomiędzy jednostkami organizacyjnymi gminy
Uchwała Nr XXII/257/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie przekazania majątku Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny pomiędzy jednostkami organizacyjnymi gminy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 67
16-06-07 09:33
Gruszkiewicz Sylwia
127.3KB
Uchwała Nr XXII/256/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 20 maja 2016 r.

w sprawie przekazania majątku Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
pomiędzy jednostkami organizacyjnymi gminy
Uchwała Nr XXII/256/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie przekazania majątku Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny pomiędzy jednostkami organizacyjnymi gminy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
16-06-07 09:32
Gruszkiewicz Sylwia
125.67KB
UCHWAŁA NR XXII/255/16
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 20 maja 2016 r.
w sprawie zasad udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej spółkom wodnym, trybu
postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania UCHWAŁA NR XXII/255/16 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie zasad udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 86
16-06-07 09:31
Gruszkiewicz Sylwia
290.29KB
UCHWAŁA NR XXII/254/16
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 20 maja 2016 r.
w sprawie zwalczania roślin gatunków barszcz Sosnowskiego (Heracleum Sosnowski) i barszcz
Mantegazziego (Heracleum Mantegazzianum) na terenie gminy Czerwionka-Leszczyny UCHWAŁA NR XXII/254/16 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie zwalczania roślin gatunków barszcz Sosnowskiego (Heracleum Sosnowski) i barszcz Mantegazziego (Heracleum Mantegazzianum) na terenie gminy Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
16-06-07 09:31
Gruszkiewicz Sylwia
79.46KB
UCHWAŁA NR XXII/253/16
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 20 maja 2016 r.
w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny UCHWAŁA NR XXII/253/16 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 73
16-06-07 09:30
Gruszkiewicz Sylwia
85.99KB
Uchwała Nr XXII/252/16
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach

z dnia 20 maja 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2016 r. dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
Uchwała Nr XXII/252/16 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2016 r. dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
16-06-07 09:28
Gruszkiewicz Sylwia
143.29KB
Uchwała Nr XXII/251/16
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach
z dnia 20 maja 2016 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Uchwała Nr XXII/251/16 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
16-06-07 09:27
Gruszkiewicz Sylwia
154.23KB
Załącznik do Uchwały Nr XXII/250/16 Załącznik do Uchwały Nr XXII/250/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
16-06-07 09:27
Gruszkiewicz Sylwia
267.87KB
Tabela to Uchwały Nr XXII/250/16 Tabela to Uchwały Nr XXII/250/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 54
16-06-07 09:26
Gruszkiewicz Sylwia
514.08KB
Uchwała Nr XXII/250/16
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach

z dnia 20 maja 2016 roku.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2016
Uchwała Nr XXII/250/16 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 20 maja 2016 roku. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
16-06-07 09:26
Gruszkiewicz Sylwia
137.7KB
Uchwała Nr XXI/249/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 22 kwietnia 2016 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Rybnik z przeznaczeniem na wydatki bieżące Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku
Uchwała Nr XXI/249/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Rybnik z przeznaczeniem na wydatki bieżące Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
16-05-06 11:37
Gruszkiewicz Sylwia
135.5KB
Uchwała XXI/248/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 22 kwietnia 2016 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą
Uchwała XXI/248/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 70
16-05-06 11:36
Gruszkiewicz Sylwia
137.88KB
Uchwała Nr XXI/247/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 22 kwietnia 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości komunalnej 
na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tejże umowy 
Uchwała Nr XXI/247/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości komunalnej na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tejże umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
16-05-06 11:36
Gruszkiewicz Sylwia
130.37KB
Uchwała Nr XXI/246/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 22 kwietnia 2016 r. 

w sprawie przekazania składnika majątku pomiędzy jednostkami organizacyjnymi 
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
Uchwała Nr XXI/246/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie przekazania składnika majątku pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 67
16-05-06 11:35
Gruszkiewicz Sylwia
132.45KB
UCHWAŁA NR XXI/245/16
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 22 kwietnia 2016 r.
w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej UCHWAŁA NR XXI/245/16 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 70
16-05-06 11:35
Gruszkiewicz Sylwia
198.03KB
Uchwała Nr XXI/244/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 22 kwietnia 2016 r.

w sprawie poparcia działań mających na celu utworzenie niezależnego 
Śląskiego Instytutu Onkologii
Uchwała Nr XXI/244/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie poparcia działań mających na celu utworzenie niezależnego Śląskiego Instytutu Onkologii
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
16-05-06 11:35
Gruszkiewicz Sylwia
133.89KB
Załącznik do Uchwały Nr XXI/243/16
Załącznik do Uchwały Nr XXI/243/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 118
16-05-06 11:34
Gruszkiewicz Sylwia
224.65KB
Uchwała Nr XXI/243/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 22 kwietnia 2016 r.

w sprawie ustanowienia Nagrody Gospodarczej Burmistrza Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny „Diament Biznesu”
Uchwała Nr XXI/243/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Gospodarczej Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny „Diament Biznesu”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 65
16-05-06 11:33
Gruszkiewicz Sylwia
131.69KB
Uchwała Nr XXI/242/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 22 kwietnia 2016 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Czerwionce-Leszczynach 
Uchwała Nr XXI/242/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
16-05-06 11:32
Gruszkiewicz Sylwia
124.61KB
Uchwała Nr XXI/241/16
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach
z dnia 22 kwietnia 2016 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Uchwała Nr XXI/241/16 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
16-05-06 11:31
Gruszkiewicz Sylwia
162.71KB
Załącznik do Uchwały Nr XXI/240/16 Załącznik do Uchwały Nr XXI/240/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
16-05-06 11:30
Gruszkiewicz Sylwia
266.9KB
Tabele do Uchwały Nr XXI/240/16 Tabele do Uchwały Nr XXI/240/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 80
16-05-06 11:29
Gruszkiewicz Sylwia
540.64KB
Uchwała Nr XXI/240/16
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach

z dnia 22 kwietnia 2016 roku.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2016
Uchwała Nr XXI/240/16 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 22 kwietnia 2016 roku. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 85
16-05-06 11:29
Gruszkiewicz Sylwia
139.28KB
Uchwała Nr XX/239/16
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach
z dnia 29 marca 2016 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Uchwała Nr XX/239/16 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 77
16-04-11 16:41
Gruszkiewicz Sylwia
159.84KB
Tabela do Uchwały Nr XX/238/16 Tabela do Uchwały Nr XX/238/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
16-04-11 16:41
Gruszkiewicz Sylwia
450.53KB
Uchwała Nr XX/238/16
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach

z dnia 29 marca 2016 roku

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2016
Uchwała Nr XX/238/16 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 29 marca 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
16-04-11 16:40
Gruszkiewicz Sylwia
129.67KB
Uchwała Nr XIX/237/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 18 marca 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości
w najem dotychczasowemu najemcy Uchwała Nr XIX/237/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości w najem dotychczasowemu najemcy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
16-03-25 10:16
Gruszkiewicz Sylwia
124.25KB
Uchwała Nr XIX/236/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 18 marca 2016 r.
w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami
Dzielnicy Czerwionka Karolinka w sprawie zmiany statutu dzielnicy Uchwała Nr XIX/236/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Dzielnicy Czerwionka Karolinka w sprawie zmiany statutu dzielnicy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
16-03-25 10:15
Gruszkiewicz Sylwia
123.51KB
Uchwała Nr XIX/235/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 18 marca 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zakup prawa wieczystego użytkowania gruntu położonego 
przy ul. Polnej w Czerwionce-Leszczynach zabudowanego kompleksem czterech garaży 
Uchwała Nr XIX/235/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zakup prawa wieczystego użytkowania gruntu położonego przy ul. Polnej w Czerwionce-Leszczynach zabudowanego kompleksem czterech garaży
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
16-03-25 10:15
Gruszkiewicz Sylwia
130.57KB
Uchwała Nr XIX/234/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 18 marca 2016 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/378/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny 
Uchwała Nr XIX/234/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/378/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 91
16-03-25 10:14
Gruszkiewicz Sylwia
136.39KB
Uchwała Nr XIX/233/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 18 marca 2016 r.
w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 5 w Zespole Szkół Nr 3
w Czerwionce-Leszczynach Uchwała Nr XIX/233/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 5 w Zespole Szkół Nr 3 w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
16-03-25 10:13
Gruszkiewicz Sylwia
124.62KB
Załącznik do Uchwały Nr XIX/232/16 Załącznik do Uchwały Nr XIX/232/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
16-03-25 10:13
Gruszkiewicz Sylwia
185.82KB
Uchwała Nr XIX/232/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 

z dnia 18 marca 2016 r. 
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2016 roku
Uchwała Nr XIX/232/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2016 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
16-03-25 10:12
Gruszkiewicz Sylwia
128.09KB
UCHWAŁA NR XIX/231/16
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 18 marca 2016 r.
w sprawie nadania Statutu gminnej jednostce organizacyjnej - Zarządowi Dróg i Służbom
Komunalnym w Czerwionce-Leszczynach UCHWAŁA NR XIX/231/16 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie nadania Statutu gminnej jednostce organizacyjnej - Zarządowi Dróg i Służbom Komunalnym w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
16-03-25 10:12
Gruszkiewicz Sylwia
168.06KB
UCHWAŁA NR XIX/230/16
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 18 marca 2016 r.
w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach UCHWAŁA NR XIX/230/16 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
16-03-25 10:11
Gruszkiewicz Sylwia
82.92KB
UCHWAŁA NR XIX/229/16 z dnia 18 marca 2016 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/360/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie zatwierdzenia „Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2013-2017”, zmienionej
Uchwałą Nr XLIV/580/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XIX/229/16 z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/360/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie zatwierdzenia „Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2013-2017”, zmienionej Uchwałą Nr XLIV/580/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 maja 2014 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 90
16-03-25 10:11
Gruszkiewicz Sylwia
86.23KB
UCHWAŁA NR XIX/228/16
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 18 marca 2016 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu
górniczego „Dębieńsko 1” UCHWAŁA NR XIX/228/16 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego „Dębieńsko 1”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 89
16-03-25 10:10
Gruszkiewicz Sylwia
24.85MB
Uchwała Nr XIX/227/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 18 marca 2016 r.

w sprawie przyjęcia Planu pracy i Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 
w Czerwionce-Leszczynach na 2016 rok
Uchwała Nr XIX/227/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu pracy i Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach na 2016 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
16-03-25 10:08
Gruszkiewicz Sylwia
201.47KB
Uchwała Nr XIX/226/16
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach
z dnia 18 marca 2016 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Uchwała Nr XIX/226/16 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
16-03-25 10:07
Gruszkiewicz Sylwia
151.9KB
Załącznik do Uchwały Nr XIX/225/16 Załącznik do Uchwały Nr XIX/225/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
16-03-25 10:07
Gruszkiewicz Sylwia
266.07KB
Tabela do Uchwały Nr XIX/225/16 Tabela do Uchwały Nr XIX/225/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 67
16-03-25 10:06
Gruszkiewicz Sylwia
486.72KB
Uchwała Nr XIX/225/16
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach
z dnia 18 marca 2016 roku.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2016
Uchwała Nr XIX/225/16 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 18 marca 2016 roku. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
16-03-25 10:23
Gruszkiewicz Sylwia
137.29KB
Załącznik do Uchwały Nr XVIII/224/16 Załącznik do Uchwały Nr XVIII/224/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 107
16-02-29 08:51
Gruszkiewicz Sylwia
619.25KB
Uchwała Nr XVIII/224/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 19 lutego 2016r. 

w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020”
Uchwała Nr XVIII/224/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 76
16-02-29 08:50
Gruszkiewicz Sylwia
127.64KB
Uchwała Nr XVIII/223/16
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach

z dnia 19 lutego 2016 r.

w sprawie emisji obligacji komunalnych
Uchwała Nr XVIII/223/16 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 92
16-02-29 08:50
Gruszkiewicz Sylwia
151.19KB
Uchwała Nr XVIII/222/16
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach
z dnia 19 lutego 2016 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Uchwała Nr XVIII/222/16 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 66
16-02-29 08:49
Gruszkiewicz Sylwia
145.02KB
Załącznik do Uchwały Nr XVIII/221/16 Załącznik do Uchwały Nr XVIII/221/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 65
16-02-29 08:48
Gruszkiewicz Sylwia
256.68KB
Tabela do Uchwały Nr XVIII/221/16 Tabela do Uchwały Nr XVIII/221/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
16-02-29 08:48
Gruszkiewicz Sylwia
393.64KB
Uchwała Nr XVIII/221/16
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach

z dnia 19 lutego 2016 roku.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2016
Uchwała Nr XVIII/221/16 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 19 lutego 2016 roku. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
16-02-29 08:47
Gruszkiewicz Sylwia
157.54KB
Uchwała Nr XVII/220/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 29 stycznia 2016 r. 

w sprawie działań na rzecz promocji dorobku literackiego Wilhelma Szewczyka
Uchwała Nr XVII/220/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie działań na rzecz promocji dorobku literackiego Wilhelma Szewczyka
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
16-02-09 08:28
Gruszkiewicz Sylwia
201.48KB
Uchwała Nr XVII/219/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 29 stycznia 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Dębieńsko
Uchwała Nr XVII/219/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Dębieńsko
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 66
16-02-09 08:27
Gruszkiewicz Sylwia
203.79KB
Uchwała Nr XVII/217/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 
z dnia 29 stycznia 2016 r.

w sprawie upoważnienia Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji             w Czerwionce-Leszczynach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zlokalizowania nieruchomości na obszarze Aglomeracji 
Czerwionka-Leszczyny 
Uchwała Nr XVII/217/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie upoważnienia Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Czerwionce-Leszczynach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zlokalizowania nieruchomości na obszarze Aglomeracji Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 66
16-02-09 08:26
Gruszkiewicz Sylwia
210.19KB
UCHWAŁA NR XVII/216/16
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 29 stycznia 2016 r.
w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas
pierwszych publicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto
Czerwionka-Leszczyny UCHWAŁA NR XVII/216/16 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
16-02-09 08:25
Gruszkiewicz Sylwia
86.92KB
UCHWAŁA NR XVII/215/16
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 29 stycznia 2016 r.
w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas
pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina
i Miasto Czerwionka-Leszczyny UCHWAŁA NR XVII/215/16 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
16-02-09 08:25
Gruszkiewicz Sylwia
84.61KB
UCHWAŁA NR XVII/214/16
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 29 stycznia 2016 r.
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu
uzupełniającym nabór do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, UCHWAŁA NR XVII/214/16 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym nabór do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych,
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
16-02-09 08:24
Gruszkiewicz Sylwia
89.18KB
Uchwała Nr XVII/213/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

     z dnia 29 stycznia 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Żory dotyczącego zasad prowadzenia Punktów Katechetycznych: Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Żorach oraz Parafii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Żorach
Uchwała Nr XVII/213/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Żory dotyczącego zasad prowadzenia Punktów Katechetycznych: Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Żorach oraz Parafii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Żorach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
16-02-09 08:23
Gruszkiewicz Sylwia
209.68KB
Załącznik do Uchwały Nr XVII/212/16 Załącznik do Uchwały Nr XVII/212/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 124
16-02-09 08:22
Gruszkiewicz Sylwia
433.23KB
Uchwała Nr XVII/212/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 29 stycznia 2016 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
na lata 2016-2020 Uchwała Nr XVII/212/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2016-2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
16-02-09 08:21
Gruszkiewicz Sylwia
201.36KB
Załącznik do Uchwały Nr XVII/211/16 Załącznik do Uchwały Nr XVII/211/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 89
16-02-09 08:21
Gruszkiewicz Sylwia
1.57MB
Uchwała Nr XVII/211/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 29 stycznia 2016 r.
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny na lata 2016-2025 Uchwała Nr XVII/211/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny na lata 2016-2025
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 84
16-02-09 08:20
Gruszkiewicz Sylwia
201.38KB
Uchwała Nr XVII/210/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do złożenia wniosku o dofinansowanie dla przedsięwzięcia pn. „Rozwój terenów zieleni miejskiej poprzez odnowę parku im. Piotra Furgoła w Czerwionce-Leszczynach” Uchwała Nr XVII/210/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do złożenia wniosku o dofinansowanie dla przedsięwzięcia pn. „Rozwój terenów zieleni miejskiej poprzez odnowę parku im. Piotra Furgoła w Czerwionce-Leszczynach”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
16-02-09 08:19
Gruszkiewicz Sylwia
208.56KB
Załącznik do analizy Załącznik do analizy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 104
16-02-09 08:18
Gruszkiewicz Sylwia
23.83MB
Analiza do Uchwały Nr XVII/209/16 Analiza do Uchwały Nr XVII/209/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 299
16-02-09 08:06
Gruszkiewicz Sylwia
244.74KB
Uchwała Nr XVII/209/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 29 stycznia 2016 r.
w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Uchwała Nr XVII/209/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 115
16-02-09 08:05
Gruszkiewicz Sylwia
282.74KB
UCHWAŁA NR XVII/208/16
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 29 stycznia 2016 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla części terenu górniczego Dębieńsko 1
w obszarze położonym w rejonie ulicy Furgoła, Jesionka, autostrady A1 oraz linii kolejowej
w granicach obrębów Czerwionka, Dębieńsko i Bełk UCHWAŁA NR XVII/208/16 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla części terenu górniczego "Dębieńsko 1" w obszarze położonym w rejonie ulicy Furgoła, Jesionka, autostrady A1 oraz linii kolejowej w granicach obrębów Czerwionka, Dębieńsko i Bełk
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
16-02-09 08:05
Gruszkiewicz Sylwia
6.62MB
UCHWAŁA NR XVII/207/16
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 29 stycznia 2016 r.
w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród w
dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury UCHWAŁA NR XVII/207/16 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 73
16-02-09 08:04
Gruszkiewicz Sylwia
89.51KB
Uchwała Nr XVII/206/16
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach
z dnia 29 stycznia 2016 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Uchwała Nr XVII/206/16 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
16-02-09 08:03
Gruszkiewicz Sylwia
145.84KB
Załącznik do Uchwały nr XVII/205/16 Załącznik do Uchwały nr XVII/205/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
16-02-09 08:03
Gruszkiewicz Sylwia
255.96KB
Tabela do Uchwały Nr XVII/205/16 Tabela do Uchwały Nr XVII/205/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 75
16-02-09 08:02
Gruszkiewicz Sylwia
460.04KB
Uchwała Nr XVII/205/16
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach

z dnia 29 stycznia 2016 roku.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2016
Uchwała Nr XVII/205/16 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 29 stycznia 2016 roku. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
16-02-09 08:02
Gruszkiewicz Sylwia
138.66KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Uchwały z 2015 roku [ 188 ]
Uchwała Nr XVII/218/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 29 stycznia 2016 r.

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania o rok dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków obowiązujących w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Czerwionce-Leszczynach
Uchwała Nr XVII/218/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania o rok dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków obowiązujących w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
16-02-09 08:26
Gruszkiewicz Sylwia
209.35KB
Uchwała Nr XVI/204/15
Rady Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach
z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
obejmującego obszar w rejonie zjazdu z autostrady A1 w Bełku Uchwała Nr XVI/204/15 Rady Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w rejonie zjazdu z autostrady A1 w Bełku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
16-02-01 09:25
Gruszkiewicz Sylwia
1.01MB
Uchwała Nr XVI / 203 / 15
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach
z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Uchwała Nr XVI / 203 / 15 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
16-02-01 09:24
Gruszkiewicz Sylwia
194.25KB
Tabela do Uchwały Nr XVI/202/15 Tabela do Uchwały Nr XVI/202/15
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
16-02-01 09:23
Gruszkiewicz Sylwia
378.97KB
Uchwała Nr XVI/202/15
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach

z dnia 29 grudnia 2015 roku.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2015
Uchwała Nr XVI/202/15 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 29 grudnia 2015 roku. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2015
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 73
16-02-01 09:22
Gruszkiewicz Sylwia
132.69KB
UCHWAŁA NR XV/201/15
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 17 grudnia 2015 r.
w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi UCHWAŁA NR XV/201/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 99
15-12-22 12:12
Gruszkiewicz Sylwia
84.27KB
Uchwała Nr XV/200/15
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu w 2016 roku
Uchwała Nr XV/200/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu w 2016 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 74
15-12-22 12:11
Gruszkiewicz Sylwia
137.16KB
Uchwała Nr XV/199/15
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 17 grudnia 2015 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zabrze

Uchwała Nr XV/199/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zabrze
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
15-12-22 12:11
Gruszkiewicz Sylwia
152.25KB
Uchwała Nr XV / 198 / 15
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach

z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2016 r. dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce–Leszczynach
Uchwała Nr XV / 198 / 15 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2016 r. dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce–Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 70
15-12-22 12:11
Gruszkiewicz Sylwia
129.71KB
Uchwała Nr XV/197/15
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 17 grudnia 2015 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Uchwała Nr XV/197/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 94
15-12-22 12:10
Gruszkiewicz Sylwia
194.75KB
Załącznik 2 do Uchwały Nr XV/196/15 Załącznik 2 do Uchwały Nr XV/196/15
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 92
15-12-22 12:09
Gruszkiewicz Sylwia
125.98KB
Załącznik 1 do Uchwały Nr XV/196/15 Załącznik 1 do Uchwały Nr XV/196/15
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 80
15-12-22 12:09
Gruszkiewicz Sylwia
255.33KB
Tabela 3 do Uchwały Nr XV/196/15 Tabela 3 do Uchwały Nr XV/196/15
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 88
15-12-22 12:09
Gruszkiewicz Sylwia
218.83KB
Tabela 2 do Uchwały Nr XV/196/15 Tabela 2 do Uchwały Nr XV/196/15
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 80
15-12-22 12:08
Gruszkiewicz Sylwia
347.34KB
Tabela 1 do Uchwały Nr XV/196/15 Tabela 1 do Uchwały Nr XV/196/15
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 103
15-12-22 12:08
Gruszkiewicz Sylwia
507.12KB
Uchwała Budżetowa
Gminy i Miasta Czerwionka–Leszczyny na rok 2016
Nr XV / 196 / 15
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 

z dnia 17 grudnia 2015 r.

Uchwała Budżetowa Gminy i Miasta Czerwionka–Leszczyny na rok 2016 Nr XV / 196 / 15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 17 grudnia 2015 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 127
15-12-22 12:07
Gruszkiewicz Sylwia
174.61KB
Uchwała Nr XV / 195 / 15
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach
z dnia 17 grudnia 2015 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Uchwała Nr XV / 195 / 15 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
15-12-22 12:06
Gruszkiewicz Sylwia
182.91KB
Załącznik do Uchwały Nr XV/194/15 Załącznik do Uchwały Nr XV/194/15
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 84
15-12-22 12:06
Gruszkiewicz Sylwia
264.49KB
Tabela do Uchwały Nr XV/194/15 Tabela do Uchwały Nr XV/194/15
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 57
15-12-22 12:05
Gruszkiewicz Sylwia
481.68KB
Uchwała Nr XV / 194 / 15
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach

z dnia 17 grudnia 2015 roku.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2015
Uchwała Nr XV / 194 / 15 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 17 grudnia 2015 roku. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2015
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
15-12-22 12:05
Gruszkiewicz Sylwia
137.31KB
Uchwała Nr XIV/193/15
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach
z dnia 2 grudnia 2015 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Uchwała Nr XIV/193/15 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 71
15-12-18 12:30
Gruszkiewicz Sylwia
194.09KB
Tabela do Uchwały Nr XIV/192/15 Tabela do Uchwały Nr XIV/192/15
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
15-12-18 12:30
Gruszkiewicz Sylwia
182.87KB
Uchwała Nr XIV/192/ 15
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach

z dnia 2 grudnia 2015 roku.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2015
Uchwała Nr XIV/192/ 15 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 2 grudnia 2015 roku. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2015
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
15-12-18 12:29
Gruszkiewicz Sylwia
126.21KB
Uchwała Nr XIII/191/15
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 27 listopada 2015 r.
w sprawie ustalenia składu doraźnej komisji do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników Uchwała Nr XIII/191/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia składu doraźnej komisji do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
15-12-07 15:25
Gruszkiewicz Sylwia
122.01KB
Uchwała Nr XIII/190/15
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 27 listopada 2015 r.
w sprawie powołania doraźnej komisji do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów
na ławników Uchwała Nr XIII/190/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie powołania doraźnej komisji do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 70
15-12-07 15:24
Gruszkiewicz Sylwia
123.02KB
UCHWAŁA NR XIII/189/15
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 27 listopada 2015 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na
ekonomiczne usamodzielnienie UCHWAŁA NR XIII/189/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
15-12-07 15:24
Gruszkiewicz Sylwia
87.35KB
UCHWAŁA NR XIII/188/15
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 27 listopada 2015 r.
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
obowiązujących od dnia 1 stycznia 2016 roku UCHWAŁA NR XIII/188/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2016 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 166
15-12-07 15:23
Gruszkiewicz Sylwia
81.84KB
UCHWAŁA NR XIII/187/15
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 27 listopada 2015 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny obowiązujących
od 1 stycznia 2016 roku UCHWAŁA NR XIII/187/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny obowiązujących od 1 stycznia 2016 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 90
15-12-07 15:22
Gruszkiewicz Sylwia
407.18KB
UCHWAŁA NR XIII/186/15
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 27 listopada 2015 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości
obowiązujących od 1 stycznia 2016 roku UCHWAŁA NR XIII/186/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości obowiązujących od 1 stycznia 2016 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 185
15-12-07 15:22
Gruszkiewicz Sylwia
434.92KB

UCHWAŁA NR XIII/185/15
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 27 listopada 2015 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od
dnia 1 stycznia 2016 roku UCHWAŁA NR XIII/185/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2016 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 75
15-12-07 15:21
Gruszkiewicz Sylwia
92.21KB
Uchwała Nr XIII/184/15
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach
z dnia 27 listopada 2015 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Uchwała Nr XIII/184/15 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
15-12-07 15:21
Gruszkiewicz Sylwia
196.04KB
Uchwała Nr XIII /183/ 15
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach

z dnia 27 listopada 2015 roku.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2015
Uchwała Nr XIII /183/ 15 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 27 listopada 2015 roku. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2015
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 57
15-12-07 15:20
Gruszkiewicz Sylwia
134.78KB
Załącznik do Uchwały Nr XIII/183/15 Załącznik do Uchwały Nr XIII/183/15
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 73
15-12-07 14:56
Gruszkiewicz Sylwia
270.97KB
Tabela do Uchwały Nr XIII/183/15 Tabela do Uchwały Nr XIII/183/15
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
15-12-07 14:55
Gruszkiewicz Sylwia
523.15KB
Uchwała Nr XII/182/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/139/15 z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rybnickiemu z przeznaczeniem na realizację zadania na drodze powiatowej Uchwała Nr XII/182/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/139/15 z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rybnickiemu z przeznaczeniem na realizację zadania na drodze powiatowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 54
15-12-07 15:19
Gruszkiewicz Sylwia
165.88KB
UCHWAŁA NR XII/181/15 z dnia 23 października 2015 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obejmującego obszary w rejonie ul. 3 Maja, Gliwickiej
i Generała Zawadzkiego w obrębie Czuchów, w rejonie ul. Rybnickiej w obrębie Leszczyny,
w rejonie boiska przy ul. Słonecznej w obrębie Książenice oraz działek 388/31 i 387/31
w obrębie Przegędza UCHWAŁA NR XII/181/15 z dnia 23 października 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary w rejonie ul. 3 Maja, Gliwickiej i Generała Zawadzkiego w obrębie Czuchów, w rejonie ul. Rybnickiej w obrębie Leszczyny, w rejonie boiska przy ul. Słonecznej w obrębie Książenice oraz działek 388/31 i 387/31 w obrębie Przegędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 108
15-12-07 15:18
Gruszkiewicz Sylwia
15.45MB
Uchwała Nr XII/180/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 

z dnia 23 października 2015 r.

w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny       na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym     do rejestru zabytków, nie stanowiącym własności Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
Uchwała Nr XII/180/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 października 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, nie stanowiącym własności Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 80
15-12-07 15:14
Gruszkiewicz Sylwia
127.31KB
Uchwała Nr XII/179/15
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 23 października 2015 r. 


w sprawie wyrażenia zgody na częściowe wygaśniecie trwałego zarządu ustanowionego        na nieruchomościach położonych w Książenicach zabudowanych budynkiem szkoły
Uchwała Nr XII/179/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na częściowe wygaśniecie trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomościach położonych w Książenicach zabudowanych budynkiem szkoły
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
15-11-02 11:41
Gruszkiewicz Sylwia
126.31KB
Uchwała Nr XII/178/15
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 23 października 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych w budynku komunalnym stanowiącym własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 
Uchwała Nr XII/178/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych w budynku komunalnym stanowiącym własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 108
15-11-02 11:40
Gruszkiewicz Sylwia
128.16KB
Uchwała Nr XII/177/15
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 

z dnia 23 października 2015 r.


w sprawie wyrażenia zgody na częściowe wygaśnięcie trwałego zarządu ustanowionego     na nieruchomości położonej w Książenicach zabudowanej budynkiem ośrodka zdrowia
Uchwała Nr XII/177/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na częściowe wygaśnięcie trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości położonej w Książenicach zabudowanej budynkiem ośrodka zdrowia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 80
15-11-02 11:40
Gruszkiewicz Sylwia
133.03KB
Uchwała  Nr XII/176/15
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 23 października 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony części nieruchomości komunalnej oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tejże umowy 
Uchwała Nr XII/176/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony części nieruchomości komunalnej oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tejże umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 84
15-11-02 11:39
Gruszkiewicz Sylwia
126.35KB
Uchwała Nr XII/175/15
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 23 października 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony części nieruchomości komunalnej oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tejże umowy
Uchwała Nr XII/175/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony części nieruchomości komunalnej oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tejże umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
15-11-02 11:38
Gruszkiewicz Sylwia
125.63KB
Uchwała  Nr XII/174/15
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 23 października 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony części nieruchomości komunalnej oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tejże umowy 
Uchwała Nr XII/174/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony części nieruchomości komunalnej oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tejże umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
15-11-02 11:38
Gruszkiewicz Sylwia
125.98KB
Uchwała Nr XII/173/15
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 23 października 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Rybnik dotyczącego zasad prowadzenia Punktu Katechetycznego przy Chrześcijańskiej Społeczności WINNICA 
Kościół Boży w Chrystusie
Uchwała Nr XII/173/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Rybnik dotyczącego zasad prowadzenia Punktu Katechetycznego przy Chrześcijańskiej Społeczności WINNICA Kościół Boży w Chrystusie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 84
15-11-02 11:37
Gruszkiewicz Sylwia
205.22KB
Uchwała Nr XII/172/15
	Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 23 października 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości 
w najem dotychczasowemu najemcy
Uchwała Nr XII/172/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości w najem dotychczasowemu najemcy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
15-11-02 11:37
Gruszkiewicz Sylwia
125.13KB
Załącznik 
do uchwały Nr XII/171/15
		Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
	z dnia 23 października 2015 r.
Załącznik do uchwały Nr XII/171/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 października 2015 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 81
15-11-02 11:37
Gruszkiewicz Sylwia
156.03KB
Uchwała Nr XII/171/15
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 23 października 2015 r.

w sprawie przekazania składników majątkowych pomiędzy jednostkami organizacyjnymi
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
Uchwała Nr XII/171/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 października 2015 r. w sprawie przekazania składników majątkowych pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 77
15-11-02 11:36
Gruszkiewicz Sylwia
124.47KB
Uchwała Nr XII/170/15
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 23 października 2015 r.

w sprawie przekazania składników majątkowych pomiędzy jednostkami organizacyjnymi
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
Uchwała Nr XII/170/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 października 2015 r. w sprawie przekazania składników majątkowych pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
15-11-02 11:35
Gruszkiewicz Sylwia
124.64KB
Załącznik do Uchwały Nr XII/169/15 Załącznik do Uchwały Nr XII/169/15
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 77
15-11-02 11:34
Gruszkiewicz Sylwia
171.6KB
Uchwała Nr XII/169/15
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 23 października 2015 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2016 rok Uchwała Nr XII/169/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2016 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 74
15-11-02 11:32
Gruszkiewicz Sylwia
121.46KB
Załącznik do Uchwały Nr XII/168/15 Załącznik do Uchwały Nr XII/168/15
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 92
15-11-02 11:28
Gruszkiewicz Sylwia
441.59KB
Uchwała Nr XII/168/15
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 23 października 2015 r.

w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok
Uchwała Nr XII/168/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 października 2015 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 75
15-11-02 11:28
Gruszkiewicz Sylwia
134.56KB
Uchwała Nr XII/167/15
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 23 października 2015 r.
w sprawie uchylenia Uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Nr IX/141/15 z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie wystąpienia Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju
Uchwała Nr XII/167/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 października 2015 r. w sprawie uchylenia Uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Nr IX/141/15 z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie wystąpienia Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 75
15-11-02 11:26
Gruszkiewicz Sylwia
121.29KB
UCHWAŁA NR XII/166/15
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 23 października 2015 r.
w sprawie w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczenia dotacji celowej dla
podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny w 2016 roku UCHWAŁA NR XII/166/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 października 2015 r. w sprawie w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2016 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 90
15-11-02 11:25
Gruszkiewicz Sylwia
755.8KB
UCHWAŁA NR XII/165/15
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 23 października 2015 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia
1 stycznia 2016 roku UCHWAŁA NR XII/165/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2016 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 173
15-11-02 11:25
Gruszkiewicz Sylwia
85KB
UCHWAŁA NR XII/164/15
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 23 października 2015 r.
w sprawie opłaty targowej UCHWAŁA NR XII/164/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 74
15-11-02 11:24
Gruszkiewicz Sylwia
86.74KB
Uchwała Nr XII/163/15
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 23 października 2015 r.
w sprawie ustalenia składu doraźnej Komisji Statutowej Uchwała Nr XII/163/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 października 2015 r. w sprawie ustalenia składu doraźnej Komisji Statutowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
15-11-02 11:23
Gruszkiewicz Sylwia
121.53KB
Uchwała Nr XII/162/15
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 23 października 2015 r.
w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej
Uchwała Nr XII/162/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 października 2015 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
15-11-02 11:23
Gruszkiewicz Sylwia
196.75KB
Uchwała Nr XII/161/15
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 23 października 2015 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Uchwała Nr XII/161/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 października 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 109
15-11-02 11:22
Gruszkiewicz Sylwia
138.11KB
Uchwała Nr XII/160/15
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach
z dnia 23 października 2015 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
Uchwała Nr XII/160/15 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 23 października 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
15-11-02 11:22
Gruszkiewicz Sylwia
180.86KB
Załącznik do Uchwały Nr XII/159/15 Załącznik do Uchwały Nr XII/159/15
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
15-11-02 11:19
Gruszkiewicz Sylwia
270.24KB
Tabela do Uchwały Nr XII/159/15 Tabela do Uchwały Nr XII/159/15
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 66
15-11-02 11:18
Gruszkiewicz Sylwia
559.18KB
Uchwała Nr XII/159/15
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach

z dnia 23 października 2015 roku.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2015
Uchwała Nr XII/159/15 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 23 października 2015 roku. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2015
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 77
15-11-02 11:17
Gruszkiewicz Sylwia
179.56KB
Uchwała Nr XI/158/15
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 4 września 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości
w najem dotychczasowemu najemcy
Uchwała Nr XI/158/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 4 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości w najem dotychczasowemu najemcy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
15-09-28 15:20
Gruszkiewicz Sylwia
139.41KB
Uchwała Nr XI/157/15
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 4 września 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości
w najem dotychczasowemu najemcy
Uchwała Nr XI/157/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 4 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości w najem dotychczasowemu najemcy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 77
15-09-28 15:19
Gruszkiewicz Sylwia
126.09KB
Uchwała Nr XI/156/15
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 4 września 2015 r.
w sprawie przekazania majątku Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
pomiędzy jednostkami organizacyjnymi gminy
Uchwała Nr XI/156/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 4 września 2015 r. w sprawie przekazania majątku Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny pomiędzy jednostkami organizacyjnymi gminy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 112
15-09-28 15:19
Gruszkiewicz Sylwia
195.39KB
Uchwała Nr XI/155/15
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 4 września 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny    do realizacji Projektu „Program integracji społecznej i zawodowej w powiecie rybnickim” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Uchwała Nr XI/155/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 4 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny do realizacji Projektu „Program integracji społecznej i zawodowej w powiecie rybnickim” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 92
15-09-28 15:19
Gruszkiewicz Sylwia
197.77KB
Uchwała Nr XI/154/15
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 4 września 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej,
położonej w Czerwionce-Leszczynach, obręb Leszczyny
Uchwała Nr XI/154/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 4 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Czerwionce-Leszczynach, obręb Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
15-09-28 15:18
Gruszkiewicz Sylwia
135.28KB
Uchwała Nr XI/153/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 4 września 2015 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w rejonie cmentarza w obrębie Czerwionka

Uchwała Nr XI/153/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 4 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w rejonie cmentarza w obrębie Czerwionka
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
15-09-28 15:17
Gruszkiewicz Sylwia
119.86KB
Uchwała Nr XI/152/15
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszary w rejonie ul. 3 Maja, Gliwickiej i Generała Zawadzkiego w obrębie Czuchów, w rejonie ul. Rybnickiej w obrębie Leszczyny, w rejonie boiska przy ul. Słonecznej w obrębie Książenice oraz działek 388/31 i 387/31 w obrębie Przegędza


Uchwała Nr XI/152/15 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszary w rejonie ul. 3 Maja, Gliwickiej i Generała Zawadzkiego w obrębie Czuchów, w rejonie ul. Rybnickiej w obrębie Leszczyny, w rejonie boiska przy ul. Słonecznej w obrębie Książenice oraz działek 388/31 i 387/31 w obrębie Przegędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 92
15-09-28 15:16
Gruszkiewicz Sylwia
4.12MB
Uchwała Nr XI/151/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 4 września 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, nie będących jednostkami budżetowymi oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania Uchwała Nr XI/151/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 4 września 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, nie będących jednostkami budżetowymi oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 99
15-09-28 15:15
Gruszkiewicz Sylwia
0.94MB
Obwieszczenie Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 4 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Obwieszczenie Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 4 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 109
15-09-28 15:12
Gruszkiewicz Sylwia
2.32MB
Uchwała Nr XI/150/15
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 4 września 2015 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
Uchwała Nr XI/150/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 4 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 100
15-09-11 11:22
Gruszkiewicz Sylwia
141.89KB
Uchwała Nr XI/149/15
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 4 września 2015 r. 

w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Gliwicach 
i Sądu Rejonowego w Rybniku 
Uchwała Nr XI/149/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 4 września 2015 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Gliwicach i Sądu Rejonowego w Rybniku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 131
15-09-11 11:22
Gruszkiewicz Sylwia
133.84KB
Uchwała Nr XI/148/15
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 4 września 2015 r.

w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu
Uchwała Nr XI/148/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 4 września 2015 r. w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 86
15-09-11 11:21
Gruszkiewicz Sylwia
119.91KB
Uchwała Nr XI /147/ 15
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach

z dnia 4 września 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej emisji obligacji komunalnych
Uchwała Nr XI /147/ 15 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 4 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej emisji obligacji komunalnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 107
15-09-11 11:21
Gruszkiewicz Sylwia
125.96KB
Uchwała Nr XI/146/15 Rady Miesjkiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 4 września 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej G i M Czerwionka-Leszczyny Uchwała Nr XI/146/15 Rady Miesjkiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 4 września 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej G i M Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 85
15-09-11 11:20
Gruszkiewicz Sylwia
167.57KB
Załącznik do Uchwały Nr XI/145/15 Załącznik do Uchwały Nr XI/145/15
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 91
15-09-11 11:19
Gruszkiewicz Sylwia
264.11KB
Tabela do Uchwały Nr XI/145/15 Tabela do Uchwały Nr XI/145/15
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 83
15-09-11 11:18
Gruszkiewicz Sylwia
536.98KB
Uchwała Nr XI /145/ 15
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach

z dnia 4 września 2015 roku.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2015.
Uchwała Nr XI /145/ 15 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 4 września 2015 roku. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2015.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 90
15-09-11 11:18
Gruszkiewicz Sylwia
175.56KB
Uchwała Nr XI/144/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 4 września 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty Uchwała Nr XI/144/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 4 września 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 204
15-09-11 11:17
Gruszkiewicz Sylwia
87.2KB
Tabela do Uchwały Nr X/143/15 Tabela do Uchwały Nr X/143/15
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 74
15-09-11 11:13
Gruszkiewicz Sylwia
227.9KB
Załącznik do Uchwały Nr X/143/15 Załącznik do Uchwały Nr X/143/15
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 77
15-09-11 11:12
Gruszkiewicz Sylwia
263.48KB
Uchwała Nr X/143/15
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach

z dnia 18 sierpnia 2015 roku.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2015.
Uchwała Nr X/143/15 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 18 sierpnia 2015 roku. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2015.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
15-09-11 11:11
Gruszkiewicz Sylwia
169.29KB
Uchwała Nr IX/142/15
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 26 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Żory 
z przeznaczeniem na realizację zadania 
w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym
Uchwała Nr IX/142/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Żory z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
15-07-15 11:37
Gruszkiewicz Sylwia
197.34KB
Uchwała Nr IX/141/15
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 26 czerwca 2015 r.

w sprawie wystąpienia Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju
Uchwała Nr IX/141/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie wystąpienia Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 101
15-07-15 11:37
Gruszkiewicz Sylwia
271.03KB
Uchwała Nr IX/140/15
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 26 czerwca 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr VII/109/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia          27 marca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rybnickiemu
z przeznaczeniem na realizację zadania na drodze powiatowej 
Uchwała Nr IX/140/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/109/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rybnickiemu z przeznaczeniem na realizację zadania na drodze powiatowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 85
15-07-15 11:36
Gruszkiewicz Sylwia
165.9KB
Uchwała Nr IX/139/15
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 26 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rybnickiemu
z przeznaczeniem na realizację zadania na drodze powiatowej 

Uchwała Nr IX/139/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rybnickiemu z przeznaczeniem na realizację zadania na drodze powiatowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 84
15-07-15 11:36
Gruszkiewicz Sylwia
165.04KB
Uchwała Nr IX/138/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 czerwca 2015 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego i organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
Uchwała Nr IX/138/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego i organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 141
15-07-15 11:35
Gruszkiewicz Sylwia
88.51KB
Uchwała Nr IX/137/15
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 26 czerwca 2015 r.
w sprawie przekazania majątku Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
pomiędzy jednostkami organizacyjnymi gminy
Uchwała Nr IX/137/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie przekazania majątku Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny pomiędzy jednostkami organizacyjnymi gminy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 101
15-07-15 11:33
Gruszkiewicz Sylwia
210.42KB
Uchwała Nr IX/136/15
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 26 czerwca 2015 r.

w sprawie przekazania składników majątkowych pomiędzy jednostkami organizacyjnymi
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
Uchwała Nr IX/136/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie przekazania składników majątkowych pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 81
15-07-15 11:32
Gruszkiewicz Sylwia
130.77KB
Uchwała Nr IX/135/15
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 26 czerwca 2015 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości komunalnej      na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tejże umowy 
Uchwała Nr IX/135/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości komunalnej na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tejże umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
15-07-15 11:32
Gruszkiewicz Sylwia
126.65KB
Uchwała Nr IX/134/15
	Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

	z dnia 26 czerwca 2015 r. 

w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach      do przekazania wykazu kandydatów na ławników do Komendanta Wojewódzkiego Policji      w Katowicach, w celu zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników
Uchwała Nr IX/134/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach do przekazania wykazu kandydatów na ławników do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, w celu zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
15-07-15 11:31
Gruszkiewicz Sylwia
121.44KB
Uchwała Nr IX/133/15
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 

z dnia 26 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, nie stanowiącym własności Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
Uchwała Nr IX/133/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, nie stanowiącym własności Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
15-07-15 11:30
Gruszkiewicz Sylwia
127.27KB
Uchwała Nr IX/132/15 	Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 	z dnia 26 czerwca 2015 r. 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w rejonie ulic Miarki, Szymochy, Wolności, autostrady A1 oraz linii kolejowej w obrębie Bełk.
Uchwała Nr IX/132/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w rejonie ulic Miarki, Szymochy, Wolności, autostrady A1 oraz linii kolejowej w obrębie Bełk.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 84
15-07-15 11:30
Gruszkiewicz Sylwia
713.5KB
UCHWAŁA NR IX/131/15 
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE- LESZCZYNACH 
z dnia 26 czerwca 2015 r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny dla obszaru obejmującego część sołectwa Bełk położonego na północ od linii kolejowej, na wschód od autostrady A1, na południe od ściany lasu oraz na zachód od ul. Miarki 
UCHWAŁA NR IX/131/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE- LESZCZYNACH z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny dla obszaru obejmującego część sołectwa Bełk położonego na północ od linii kolejowej, na wschód od autostrady A1, na południe od ściany lasu oraz na zachód od ul. Miarki
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
15-07-15 11:18
Gruszkiewicz Sylwia
711.13KB
Uchwała Nr IX/130/15
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach
z dnia 26 czerwca 2015 roku.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
Uchwała Nr IX/130/15 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 26 czerwca 2015 roku. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 118
15-07-15 11:10
Gruszkiewicz Sylwia
155.79KB
Załącznik do Uchwały Nr IX/129/15 Załącznik do Uchwały Nr IX/129/15
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 89
15-07-15 11:09
Gruszkiewicz Sylwia
259.34KB
Tabela do Uchwały Nr IX/129/15 Tabela do Uchwały Nr IX/129/15
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 86
15-07-15 11:08
Gruszkiewicz Sylwia
518.02KB
Uchwała Nr IX/129/15
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach

z dnia 26 czerwca 2015 roku.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2015.
Uchwała Nr IX/129/15 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 26 czerwca 2015 roku. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2015.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 71
15-07-15 11:07
Gruszkiewicz Sylwia
179.85KB
Uchwała Nr IX/128/15 
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 26 czerwca 2015 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium 
Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za 2014 rok
Uchwała Nr IX/128/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za 2014 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 87
15-07-15 11:07
Gruszkiewicz Sylwia
122.68KB
Uchwała Nr IX/127/15
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 26 czerwca 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2014
Uchwała Nr IX/127/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2014
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 75
15-07-15 11:06
Gruszkiewicz Sylwia
148.49KB
Uchwała Nr VIII/126/15
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 8 maja 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości 
w najem dotychczasowemu najemcy
Uchwała Nr VIII/126/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości w najem dotychczasowemu najemcy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 123
15-05-19 09:29
Gruszkiewicz Sylwia
130.17KB
Uchwała Nr VIII/125/15
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 8 maja 2015 r.

w sprawie przekazania składnika majątku pomiędzy jednostkami organizacyjnymi 
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
Uchwała Nr VIII/125/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie przekazania składnika majątku pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 127
15-05-19 09:28
Gruszkiewicz Sylwia
132.23KB
Uchwała Nr VIII/124/15
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 8 maja 2015 r. 

w sprawie sprostowania omyłki w uchwale Nr VII/102/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie przekazania składnika majątku pomiędzy jednostkami organizacyjnymi 
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
Uchwała Nr VIII/124/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie sprostowania omyłki w uchwale Nr VII/102/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie przekazania składnika majątku pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 95
15-05-19 09:28
Gruszkiewicz Sylwia
131.15KB
Uchwała Nr VIII/123/15
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 8 maja 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości
stanowiących własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
Uchwała Nr VIII/123/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 104
15-05-19 09:27
Gruszkiewicz Sylwia
135.23KB
Uchwała Nr VIII/122/15
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 8 maja 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości
gminnej służebnością drogową
Uchwała Nr VIII/122/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gminnej służebnością drogową
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 88
15-05-19 09:26
Gruszkiewicz Sylwia
131.85KB
Uchwała Nr VIII/121/15
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 8 maja 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
Uchwała Nr VIII/121/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 95
15-05-19 09:25
Gruszkiewicz Sylwia
130.45KB
Uchwała Nr VIII/120/15
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 8 maja 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
Uchwała Nr VIII/120/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 104
15-05-19 09:25
Gruszkiewicz Sylwia
131.19KB
Uchwała Nr VIII/119/15
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 8 maja 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
Uchwała Nr VIII/119/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 99
15-05-19 09:24
Gruszkiewicz Sylwia
131.44KB
Informacja do Uchwały Nr VIII/118/15 Informacja do Uchwały Nr VIII/118/15
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 105
15-05-19 09:24
Gruszkiewicz Sylwia
162.2KB
Uchwała Nr VIII/118/15
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 8 maja 2015 r.
w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach za rok 2014
Uchwała Nr VIII/118/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach za rok 2014
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
15-05-19 09:23
Gruszkiewicz Sylwia
118.26KB
 Uchwała Nr VIII/117/15
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 8 maja 2015 r.


w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury       w Czerwionce-Leszczynach za rok 2014
Uchwała Nr VIII/117/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce-Leszczynach za rok 2014
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 97
15-05-19 09:22
Gruszkiewicz Sylwia
122.9KB
Uchwała Nr VIII/116/15
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

	z dnia 8 maja 2015 r. 

w sprawie powołania Zespołu dla przygotowania wyboru ławników 
Sądu Okręgowego w Gliwicach i Sądu Rejonowego w Rybniku
Uchwała Nr VIII/116/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie powołania Zespołu dla przygotowania wyboru ławników Sądu Okręgowego w Gliwicach i Sądu Rejonowego w Rybniku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 101
15-05-19 09:21
Gruszkiewicz Sylwia
126.04KB
Uchwała Nr VIII/115/15
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 8 maja 2015 r. 

w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na refundację kosztów dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska
Uchwała Nr VIII/115/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na refundację kosztów dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 127
15-05-19 09:20
Gruszkiewicz Sylwia
247.64KB
Uchwała Nr VIII/114/15
Rady Miejskiej w Czerwionce- Leszczynach
z dnia 8 maja 2015 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny  
Uchwała Nr VIII/114/15 Rady Miejskiej w Czerwionce- Leszczynach z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 131
15-05-19 09:18
Gruszkiewicz Sylwia
193.74KB
Uchwała Nr VIII/113/15
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Uchwała Nr VIII/113/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 151
15-05-19 09:15
Gruszkiewicz Sylwia
94.18KB
Uchwała Nr VIII/112/15
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie
zmian w Statucie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Uchwała Nr VIII/112/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 114
15-05-19 09:14
Gruszkiewicz Sylwia
126.2KB
Uchwała Nr VIII/111/15
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 8 maja 2015 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
Uchwała Nr VIII/111/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 117
15-05-19 09:10
Gruszkiewicz Sylwia
154.8KB
Tabela do Uchwały Nr VIII/110/15 Tabela do Uchwały Nr VIII/110/15
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 107
15-05-19 09:08
Gruszkiewicz Sylwia
484.77KB
Załącznik do Uchwały Nr VIII/110/15 Załącznik do Uchwały Nr VIII/110/15
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 107
15-05-19 09:08
Gruszkiewicz Sylwia
241.19KB
Uchwała Nr VIII/110/15
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach

z dnia 8 maja 2015 roku.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2015.
Uchwała Nr VIII/110/15 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 8 maja 2015 roku. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2015.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 105
15-05-19 09:07
Gruszkiewicz Sylwia
192.92KB
Uchwała Nr VII/109/15
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 27 marca 2015 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rybnickiemu
z przeznaczeniem na realizację zadania na drodze powiatowej 
Uchwała Nr VII/109/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rybnickiemu z przeznaczeniem na realizację zadania na drodze powiatowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 106
15-04-08 09:14
Gruszkiewicz Sylwia
164.73KB
Uchwała Nr VII/108/15
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 

z dnia 27 marca 2015 r.


w sprawie wyrażenia zgody na częściowe wygaśnięcie trwałego zarządu ustanowionego     na nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem przychodni zdrowia w Bełku           przy ul. Palowickiej 2
Uchwała Nr VII/108/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na częściowe wygaśnięcie trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem przychodni zdrowia w Bełku przy ul. Palowickiej 2
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 99
15-04-08 09:13
Gruszkiewicz Sylwia
134.53KB
Uchwała Nr VII/107/15
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 27 marca 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gminnej służebnością drogową
Uchwała Nr VII/107/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gminnej służebnością drogową
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 101
15-04-08 09:13
Gruszkiewicz Sylwia
129.64KB
Uchwała Nr VII/106/15
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 27 marca 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej

Uchwała Nr VII/106/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 89
15-04-08 09:12
Gruszkiewicz Sylwia
133.11KB
Uchwała Nr VII/105/15
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 27 marca 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
Uchwała Nr VII/105/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 118
15-04-08 09:12
Gruszkiewicz Sylwia
130.31KB
Uchwała Nr VII/104/15
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 27 marca 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
Uchwała Nr VII/104/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 102
15-04-08 09:11
Gruszkiewicz Sylwia
133.6KB
Załącznik do Uchwały nr VII/103/15 Załącznik do Uchwały nr VII/103/15
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 161
15-04-08 09:11
Gruszkiewicz Sylwia
183.53KB
Uchwała Nr VII/103/15
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 

z dnia 27 marca 2015 r. 
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2015 roku 
Uchwała Nr VII/103/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2015 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 109
15-04-08 09:10
Gruszkiewicz Sylwia
120.79KB
Uchwała Nr VII/102/15
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 27 marca 2015 r. 

w sprawie przekazania składnika majątku pomiędzy jednostkami organizacyjnymi 
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
Uchwała Nr VII/102/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przekazania składnika majątku pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 119
15-04-08 09:10
Gruszkiewicz Sylwia
131.82KB
Uchwała Nr VII/101/15
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 27 marca 2015 r.

w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa    i Gospodarki Nieruchomościami
Uchwała Nr VII/101/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 111
15-04-08 09:09
Gruszkiewicz Sylwia
135.34KB
Uchwała Nr VII/100/15
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 27 marca 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr II/13/14 z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania 
Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Nieruchomościami 
ustalenia jej zakresu działania oraz liczby członków
Uchwała Nr VII/100/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/13/14 z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Nieruchomościami ustalenia jej zakresu działania oraz liczby członków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 98
15-04-08 09:09
Gruszkiewicz Sylwia
127.91KB
Uchwała Nr VII/99/15
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 27 marca 2015 r.

w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
Uchwała Nr VII/99/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 84
15-04-08 09:08
Gruszkiewicz Sylwia
135.57KB
Uchwała Nr VII/98/15
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 27 marca 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr II/11/14 z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania 
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
ustalenia jej zakresu działania oraz liczby członków
Uchwała Nr VII/98/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/11/14 z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu ustalenia jej zakresu działania oraz liczby członków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 94
15-04-08 09:08
Gruszkiewicz Sylwia
128.6KB
Uchwała Nr VII/97/15
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 27 marca 2015 r.

w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej i Ładu Przestrzennego
Uchwała Nr VII/97/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej i Ładu Przestrzennego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
15-04-08 09:03
Gruszkiewicz Sylwia
134.92KB
Uchwała Nr VII/96/15
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 27 marca 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr II/9/14 z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania 
Komisji Gospodarki Komunalnej i Ładu Przestrzennego, 
ustalenia jej zakresu działania oraz liczby członków
Uchwała Nr VII/96/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/9/14 z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Gospodarki Komunalnej i Ładu Przestrzennego, ustalenia jej zakresu działania oraz liczby członków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 106
15-04-08 09:02
Gruszkiewicz Sylwia
129.37KB
Uchwała Nr VII/95/15
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 27 marca 2015 r.

w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej
Uchwała Nr VII/95/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 94
15-04-08 09:01
Gruszkiewicz Sylwia
134.75KB
Uchwała Nr VII/94/15
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 27 marca 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr II/7/14 z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania 
Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej 
ustalenia jej zakresu działania oraz liczby członków
Uchwała Nr VII/94/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/7/14 z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej ustalenia jej zakresu działania oraz liczby członków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 105
15-04-08 09:00
Gruszkiewicz Sylwia
129.25KB
Uchwała Nr VII/93/15
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 27 marca 2015 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/378/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym 
jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
Uchwała Nr VII/93/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/378/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 126
15-04-08 09:00
Gruszkiewicz Sylwia
133.04KB
Uchwała Nr VII/92/15
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 27 marca 2015 r.


	w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Rybnik dotyczącego pokrycia kwoty dotacji udzielanej na dzieci mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola „Domino” w Rybniku
Uchwała Nr VII/92/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Rybnik dotyczącego pokrycia kwoty dotacji udzielanej na dzieci mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola „Domino” w Rybniku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 98
15-04-08 08:59
Gruszkiewicz Sylwia
126.06KB
Uchwała Nr VII/91/15
z dnia 27 marca 2015 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/423/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad 
Uchwała Nr VII/91/15 z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/423/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 129
15-04-08 08:58
Gruszkiewicz Sylwia
87.45KB
Obwieszczenie do Uchwały Nr VII/90/15 Obwieszczenie do Uchwały Nr VII/90/15
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 97
15-04-08 08:57
Gruszkiewicz Sylwia
221.38KB
Uchwała Nr VII/90/15
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 27 marca 2015 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie podziału Gminy i Miasta   Czerwionka-Leszczyny na okręgi wyborcze
Uchwała Nr VII/90/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie podziału Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na okręgi wyborcze
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 127
15-04-08 08:56
Gruszkiewicz Sylwia
124.54KB
Uchwała Nr VII/89/15
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach
z dnia 27 marca 2015 roku.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
Uchwała Nr VII/89/15 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 27 marca 2015 roku. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 106
15-04-08 08:55
Gruszkiewicz Sylwia
152KB
Załącznik do Uchwały Nr VII/88/15 Załącznik do Uchwały Nr VII/88/15
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 107
15-04-08 08:54
Gruszkiewicz Sylwia
258.43KB
Tabela do Uchwały Nr VII/88/15 Tabela do Uchwały Nr VII/88/15
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 103
15-04-08 08:53
Gruszkiewicz Sylwia
500.61KB
Uchwała Nr VII/88/15
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach
z dnia 27 marca 2015 roku.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2015.
Uchwała Nr VII/88/15 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 27 marca 2015 roku. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2015.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 98
15-04-08 08:52
Gruszkiewicz Sylwia
174.68KB
Uchwała Nr VI/87/15
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 27 lutego 2015 r.

w sprawie uchylenia uchwały nr XLVII/629/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w rejonie zjazdu 
z autostrady A1 w Stanowicach
Uchwała Nr VI/87/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XLVII/629/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w rejonie zjazdu z autostrady A1 w Stanowicach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 116
15-03-18 12:57
Gruszkiewicz Sylwia
123.46KB
Uchwała Nr VI/86/15
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 

z dnia 27 lutego 2015 r.

uchylająca uchwałę Nr XLVII/630/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach               z dnia 26 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na objęcie wyznaczonych terenów Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Uchwała Nr VI/86/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 lutego 2015 r. uchylająca uchwałę Nr XLVII/630/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na objęcie wyznaczonych terenów Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 108
15-03-18 12:57
Gruszkiewicz Sylwia
274.16KB
Uchwała Nr VI/85/15
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 27 lutego 2015 r.
w sprawie poparcia stanowiska Rady Powiatu Wodzisławskiego dotyczącego planowanego wprowadzenia opłat za przejazdy autostradą A-1 na odcinku Sośnica (Gliwice)
– granica państwa (Gorzyczki) Uchwała Nr VI/85/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie poparcia stanowiska Rady Powiatu Wodzisławskiego dotyczącego planowanego wprowadzenia opłat za przejazdy autostradą A-1 na odcinku Sośnica (Gliwice) – granica państwa (Gorzyczki)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 110
15-03-12 12:21
Gruszkiewicz Sylwia
274.16KB
Załącznik do Uchwały Nr VI/84/14 Załącznik do Uchwały Nr VI/84/14
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 120
15-03-18 12:55
Gruszkiewicz Sylwia
1.07MB
Uchwała Nr VI/84/15 
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 27 lutego 2015 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w rejonie     ulic Wyzwolenia i Zwycięstwa w Stanowicach
Uchwała Nr VI/84/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w rejonie ulic Wyzwolenia i Zwycięstwa w Stanowicach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 114
15-03-12 12:20
Gruszkiewicz Sylwia
121.43KB
Uchwała Nr VI/83/15
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 27 lutego 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości komunalnej przekazanej w trwały zarząd Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach 
Uchwała Nr VI/83/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości komunalnej przekazanej w trwały zarząd Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 112
15-03-12 12:19
Gruszkiewicz Sylwia
126.76KB
Uchwała Nr VI/82/15
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 27 lutego 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności
nieruchomości zabudowanej
Uchwała Nr VI/82/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 106
15-03-12 12:19
Gruszkiewicz Sylwia
121.54KB
Uchwała Nr VI/81/15
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 27 lutego 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
Uchwała Nr VI/81/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 89
15-03-12 12:18
Gruszkiewicz Sylwia
133.87KB
Uchwała Nr VI/80/15
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 27 lutego 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
Uchwała Nr VI/80/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 110
15-03-12 12:18
Gruszkiewicz Sylwia
133.33KB
Obwieszczenie do Uchwały Nr VI/79/15 Obwieszczenie do Uchwały Nr VI/79/15
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 125
15-03-12 12:17
Gruszkiewicz Sylwia
165.1KB
Uchwała Nr VI/79/15
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 27 lutego 2015 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych,   nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe

Uchwała Nr VI/79/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 108
15-03-12 12:17
Gruszkiewicz Sylwia
147.81KB
Obwieszczenie do Uchwały Nr VI/78/15 
Obwieszczenie do Uchwały Nr VI/78/15
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 96
15-03-12 12:16
Gruszkiewicz Sylwia
217.27KB
Uchwała Nr VI/78/15
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 27 lutego 2015 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie podziału Gminy i Miasta   Czerwionka-Leszczyny na okręgi wyborcze
Uchwała Nr VI/78/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie podziału Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na okręgi wyborcze
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 94
15-03-12 12:15
Gruszkiewicz Sylwia
272.67KB
Uchwała Nr VI/77/15
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 27 lutego 2015 r.

w sprawie podziału Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na stałe obwody głosowania
Uchwała Nr VI/77/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie podziału Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na stałe obwody głosowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 102
15-03-12 12:07
Gruszkiewicz Sylwia
159.15KB
Uchwała Nr VI/76/15
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 27 lutego 2015 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała Nr VI/76/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 289
15-03-12 12:05
Gruszkiewicz Sylwia
597.66KB
Uchwała Nr VI/75/15
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 27 lutego 2015 r.
w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w art. 6j ust. 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Uchwała Nr VI/75/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w art. 6j ust. 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 142
15-03-12 12:04
Gruszkiewicz Sylwia
78.47KB
Uchwała Nr VI/74/15
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 27 lutego 2015 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty Uchwała Nr VI/74/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 199
15-03-12 12:03
Gruszkiewicz Sylwia
84.68KB
Uchwała Nr VI/73/15
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 27 lutego 2015 r.

w sprawie ustalenia składu doraźnej Komisji Statutowej
Uchwała Nr VI/73/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia składu doraźnej Komisji Statutowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 99
15-03-12 12:01
Gruszkiewicz Sylwia
121.5KB
Uchwała Nr VI/72/15
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 27 lutego 2015 r.

w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej
Uchwała Nr VI/72/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 113
15-03-12 12:01
Gruszkiewicz Sylwia
122.64KB
Uchwała Nr VI/71/15
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 27 lutego 2015 r.

w sprawie przyjęcia Planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
Uchwała Nr VI/71/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia Planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
15-03-12 12:00
Gruszkiewicz Sylwia
229.02KB
Uchwała Nr VI/70/15
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 27 lutego 2015 r.

w sprawie przyjęcia Planu pracy i Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 
w Czerwionce-Leszczynach na 2015 rok
Uchwała Nr VI/70/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia Planu pracy i Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach na 2015 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 115
15-03-12 12:00
Gruszkiewicz Sylwia
205.61KB
Uchwała Nr VI/69/15
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 27 lutego 2015 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
Uchwała Nr VI/69/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 99
15-03-12 11:59
Gruszkiewicz Sylwia
153.46KB
Załącznik do Uchwały Nr VI/68/15 Załącznik do Uchwały Nr VI/68/15
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 107
15-03-12 11:58
Gruszkiewicz Sylwia
253.83KB
Tabela do Uchwały Nr VI/68/15
Tabela do Uchwały Nr VI/68/15
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 109
15-03-12 11:57
Gruszkiewicz Sylwia
472.02KB
Uchwała Nr VI / 68 / 15
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach

z dnia 27 lutego 2015 roku.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2015.

Uchwała Nr VI / 68 / 15 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 27 lutego 2015 roku. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2015.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 103
15-03-12 11:56
Gruszkiewicz Sylwia
176.89KB
Uchwała Nr V/67/15
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 30 stycznia 2015 r.


w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej Nr XLVII/633/14 z dnia 26 września 2014 r.        w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rybnickiemu z przeznaczeniem          na realizację zadań na drogach powiatowych
Uchwała Nr V/67/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej Nr XLVII/633/14 z dnia 26 września 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rybnickiemu z przeznaczeniem na realizację zadań na drogach powiatowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 114
15-02-03 14:22
Gruszkiewicz Sylwia
126.5KB
Uchwała Nr V/66/15
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 30 stycznia 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
Uchwała Nr V/66/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 111
15-02-03 14:22
Gruszkiewicz Sylwia
129.9KB
Uchwała Nr V/65/15
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 30 stycznia 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
Uchwała Nr V/65/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 108
15-02-03 14:21
Gruszkiewicz Sylwia
130.21KB
Uchwała Nr V/64/15
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 30 stycznia 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
Uchwała Nr V/64/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 105
15-02-03 14:21
Gruszkiewicz Sylwia
130.55KB
Uchwała Nr V/63/15
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 30 stycznia 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
Uchwała Nr V/63/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 107
15-02-03 14:20
Gruszkiewicz Sylwia
130.43KB
Uchwała Nr V/62/15
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 30 stycznia 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości komunalnej    na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tejże umowy 
Uchwała Nr V/62/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości komunalnej na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tejże umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 95
15-02-03 14:20
Gruszkiewicz Sylwia
126.84KB
Uchwała Nr V/61/15
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 30 stycznia 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Rybnik dotyczącego pokrycia kwoty dotacji udzielanej na dzieci mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny uczęszczających do Publicznego Przedszkola nr 37 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 13
Uchwała Nr V/61/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Rybnik dotyczącego pokrycia kwoty dotacji udzielanej na dzieci mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny uczęszczających do Publicznego Przedszkola nr 37 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 13
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 121
15-02-03 14:19
Gruszkiewicz Sylwia
126.26KB
Uchwała Nr V/60/15
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 30 stycznia 2015 r.
w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny
Uchwała Nr V/60/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 114
15-02-03 14:19
Gruszkiewicz Sylwia
82.72KB
Uchwała Nr V/59/15
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 30 stycznia 2015 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/423/13 w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji
Uchwała Nr V/59/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/423/13 w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 118
15-02-03 14:17
Gruszkiewicz Sylwia
86.87KB
Uchwała Nr V/58/15
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 30 stycznia 2015 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu w 2015 roku
Uchwała Nr V/58/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu w 2015 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 100
15-02-03 14:15
Gruszkiewicz Sylwia
134.99KB
Uchwała Nr V/57/15
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach

z dnia 30 stycznia 2015 r.

w sprawie emisji obligacji komunalnych
Uchwała Nr V/57/15 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 148
15-02-03 14:14
Gruszkiewicz Sylwia
147.81KB
Uchwała Nr V/56/15
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 30 stycznia 2015 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
Uchwała Nr V/56/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 130
15-02-03 14:13
Gruszkiewicz Sylwia
155.94KB
Załącznik do Uchwały Nr V/55/15 Załącznik do Uchwały Nr V/55/15
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 117
15-02-03 14:11
Gruszkiewicz Sylwia
252.56KB
Tabela do Uchwały Nr V/55/15 Tabela do Uchwały Nr V/55/15
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 108
15-02-03 14:10
Gruszkiewicz Sylwia
448.92KB
Uchwała Nr V / 55 / 15
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach

z dnia 30 stycznia 2015 roku.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2015.
Uchwała Nr V / 55 / 15 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 30 stycznia 2015 roku. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2015.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 117
15-02-03 14:09
Gruszkiewicz Sylwia
172.81KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Uchwały z 2014 roku [ 252 ]
Uchwała Nr IV/54/14
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla obszaru położonego w Palowicach Uchwała Nr IV/54/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla obszaru położonego w Palowicach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 182
15-01-12 10:49
Gruszkiewicz Sylwia
12.52MB
Załącznik do Uchwały Nr IV/53/14 Załącznik do Uchwały Nr IV/53/14
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1514
15-01-12 10:47
Gruszkiewicz Sylwia
350.64KB
Uchwała Nr IV/53/14
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 30 grudnia 2014 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny
dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2015-2017
Uchwała Nr IV/53/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2015-2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 155
15-01-12 11:00
Gruszkiewicz Sylwia
201.05KB
Uchwała Nr IV/52/14
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach

z dnia 30 grudnia 2014 roku.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, udzielających schronienia osobom bezdomnym
Uchwała Nr IV/52/14 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 30 grudnia 2014 roku. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, udzielających schronienia osobom bezdomnym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 110
15-01-12 10:44
Gruszkiewicz Sylwia
84.45KB
Załącznik do Uchwały Nr IV/51/14 Załącznik do Uchwały Nr IV/51/14
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 99
15-01-12 10:42
Gruszkiewicz Sylwia
261.97KB
Tabela do Uchwały nr IV/51/14 Tabela do Uchwały nr IV/51/14
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 95
15-01-12 10:42
Gruszkiewicz Sylwia
296.64KB
Uchwała Nr IV /51/ 14
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach

z dnia 30 grudnia 2014 roku.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2014.
Uchwała Nr IV /51/ 14 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 30 grudnia 2014 roku. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2014.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 110
15-01-12 10:41
Gruszkiewicz Sylwia
229.95KB
Uchwała Nr III/50/14
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 18 grudnia 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres dłuższy niż 3 lata 
oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
Uchwała Nr III/50/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 113
14-12-30 09:14
Gruszkiewicz Sylwia
122.42KB
Uchwała Nr III/49/14
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 18 grudnia 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres dłuższy niż 3 lata 
oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
Uchwała Nr III/49/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 129
14-12-30 09:13
Gruszkiewicz Sylwia
122.92KB
Uchwała Nr III/48/14
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 18 grudnia 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres dłuższy niż 3 lata 
oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
Uchwała Nr III/48/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 108
14-12-30 09:13
Gruszkiewicz Sylwia
121.81KB
Uchwała Nr III/47/14
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 18 grudnia 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres dłuższy niż 3 lata 
oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
Uchwała Nr III/47/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 97
14-12-30 09:12
Gruszkiewicz Sylwia
120.49KB
Uchwała Nr III/46/14
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 18 grudnia 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres dłuższy niż 3 lata 
oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
Uchwała Nr III/46/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 101
14-12-30 09:12
Gruszkiewicz Sylwia
122.76KB
Uchwała Nr III/45/14
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 18 grudnia 2014 r.
przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny na lata 2015-2018”, Uchwała Nr III/45/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 18 grudnia 2014 r. przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny na lata 2015-2018”,
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 301
14-12-30 09:11
Gruszkiewicz Sylwia
4.86MB
Obwieszczenie do uchwały Nr III/44/14 Obwieszczenie do uchwały Nr III/44/14
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 126
14-12-30 09:07
Gruszkiewicz Sylwia
2.14MB
Uchwała Nr III/44/14
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 18 grudnia 2014 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zatwierdzenia 
„Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2013-2017
Uchwała Nr III/44/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zatwierdzenia „Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2013-2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 114
14-12-30 09:05
Gruszkiewicz Sylwia
144.94KB
obwieszczenie do uchwały III/43/14 obwieszczenie do uchwały III/43/14
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 122
14-12-30 09:03
Gruszkiewicz Sylwia
193.77KB
Uchwała Nr III/43/14
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 18 grudnia 2014 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
Uchwała Nr III/43/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 139
14-12-30 09:02
Gruszkiewicz Sylwia
144.46KB
Obwieszczenie do uchwały Nr III/42/14 Obwieszczenie do uchwały Nr III/42/14
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 203
14-12-30 09:00
Gruszkiewicz Sylwia
246.49KB
Uchwała Nr III/42/14
z dnia 18 grudnia 2014 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków:   
Uchwała Nr III/42/14 z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków:
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 191
14-12-30 08:59
Gruszkiewicz Sylwia
147.06KB
UCHWAŁA NR III/41/14
z dnia 18 grudnia 2014 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/361/13 z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie określenia
szczegółowych zasad, trybu przyznawania, i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów
sportowych, nagród i wyróżnień Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla osób fizycznych za
osiągnięte wyniki sportowe
UCHWAŁA NR III/41/14 z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/361/13 z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania, i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 135
14-12-30 08:57
Gruszkiewicz Sylwia
87.48KB
Uchwała Nr III/40/14
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 18 grudnia 2014 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zabrze
Uchwała Nr III/40/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zabrze
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 121
14-12-30 08:54
Gruszkiewicz Sylwia
149.88KB
Uchwała Nr III/39/14
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 18 grudnia 2014 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu w 2015 roku
Uchwała Nr III/39/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu w 2015 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 121
14-12-30 08:53
Gruszkiewicz Sylwia
134.06KB
Załącznik do uchwały III/38/14 Załącznik do uchwały III/38/14
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 237
14-12-30 08:53
Gruszkiewicz Sylwia
171.29KB
Uchwała Nr III/38/14
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 18 grudnia 2014 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii 
dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2015 rok
Uchwała Nr III/38/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2015 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 112
14-12-30 08:52
Gruszkiewicz Sylwia
121.35KB
Uchwała Nr III/37/14
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 18 grudnia 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu przysługującego Gminie i Miastu Czerwionka-Leszczyn
Uchwała Nr III/37/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu przysługującego Gminie i Miastu Czerwionka-Leszczyn
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 109
14-12-30 08:51
Gruszkiewicz Sylwia
136.96KB
Uchwała Nr III/36/14
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 18 grudnia 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 1/8 udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Czerwionce-Leszczynach, obręb Dębieńsko
Uchwała Nr III/36/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 1/8 udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Czerwionce-Leszczynach, obręb Dębieńsko
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 116
14-12-30 08:51
Gruszkiewicz Sylwia
135.67KB
Uchwała III/35/14
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 18 grudnia 2014 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu
Uchwała III/35/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 106
14-12-30 08:51
Gruszkiewicz Sylwia
123.2KB
Uchwała III/34/14
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 18 grudnia 2014 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu
Uchwała III/34/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 112
14-12-30 08:49
Gruszkiewicz Sylwia
123.06KB
Uchwała Nr III/33/14
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 18 grudnia 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
Uchwała Nr III/33/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 96
14-12-30 08:48
Gruszkiewicz Sylwia
131.38KB
Uchwała Nr III/32/14
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 18 grudnia 2014 r.

w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej do wykonywania czynności związanych z delegowaniem w ramach podróży służbowej 
Przewodniczącego Rady Miejskiej
Uchwała Nr III/32/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej do wykonywania czynności związanych z delegowaniem w ramach podróży służbowej Przewodniczącego Rady Miejskiej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 101
14-12-30 08:48
Gruszkiewicz Sylwia
119.93KB
Uchwała Nr III /31/ 14
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach

z dnia 18 grudnia 2014 r.

w sprawie stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2015 r. dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce–Leszczynach
Uchwała Nr III /31/ 14 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2015 r. dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce–Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 114
14-12-30 08:47
Gruszkiewicz Sylwia
125.37KB
Uchwała Nr III/30/14
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach

z dnia 18 grudnia 2014 roku.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
Uchwała Nr III/30/14 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 18 grudnia 2014 roku. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 137
14-12-30 08:36
Gruszkiewicz Sylwia
216.07KB
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/29/14 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/29/14
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 126
14-12-30 08:32
Gruszkiewicz Sylwia
123KB
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/29/14 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/29/14
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 286
14-12-30 08:32
Gruszkiewicz Sylwia
244.97KB
Tabela Nr 3 do uchwały Nr III/29/14 Tabela Nr 3 do uchwały Nr III/29/14
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 131
14-12-30 08:31
Gruszkiewicz Sylwia
211.68KB
Tabela Nr 2 do uchwały Nr III/29/14 Tabela Nr 2 do uchwały Nr III/29/14
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 129
14-12-30 08:31
Gruszkiewicz Sylwia
341.99KB
Tabela Nr 1 do uchwały Nr III/29/14 Tabela Nr 1 do uchwały Nr III/29/14
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 144
14-12-30 08:30
Gruszkiewicz Sylwia
500.29KB
Uchwała Budżetowa
Gminy i Miasta Czerwionka–Leszczyny na rok 2015
Nr III / 29 / 14
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 

z dnia 18 grudnia 2014 r
Uchwała Budżetowa Gminy i Miasta Czerwionka–Leszczyny na rok 2015 Nr III / 29 / 14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 18 grudnia 2014 r
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 192
14-12-30 08:29
Gruszkiewicz Sylwia
170.28KB
Uchwała Nr III/28/14
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 18 grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany Wileoletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
Uchwała Nr III/28/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Wileoletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 99
14-12-30 08:28
Gruszkiewicz Sylwia
170.57KB
Załącznik do uchwały Nr III/27/14 Załącznik do uchwały Nr III/27/14
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 129
14-12-30 08:25
Gruszkiewicz Sylwia
251.63KB
Tabela do uchwały Nr III/27/14 Tabela do uchwały Nr III/27/14
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 113
14-12-30 08:24
Gruszkiewicz Sylwia
162.22KB
Uchwała Nr III/27/14
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach

z dnia 18 grudnia 2014 roku.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2014.

Uchwała Nr III/27/14 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 18 grudnia 2014 roku. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2014.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 98
14-12-30 08:24
Gruszkiewicz Sylwia
173.33KB
Uchwała Nr II/26/14
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 8 grudnia 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Katowice dotyczącym pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór „Betania” w roku szkolnym 2014/2015
Uchwała Nr II/26/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Katowice dotyczącym pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór „Betania” w roku szkolnym 2014/2015
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 89
14-12-22 11:01
Gruszkiewicz Sylwia
127.92KB
Uchwała Nr II/25/14
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 8 grudnia 2014 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Rybnik w sprawie wynagrodzenia nauczyciela prowadzącego zajęcia religii w Punkcie Katechetycznym        przy Chrześcijańskiej Społeczności WINNICA Kościół Boży w Chrystusie 
Uchwała Nr II/25/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Rybnik w sprawie wynagrodzenia nauczyciela prowadzącego zajęcia religii w Punkcie Katechetycznym przy Chrześcijańskiej Społeczności WINNICA Kościół Boży w Chrystusie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 122
14-12-22 11:00
Gruszkiewicz Sylwia
128.54KB
Uchwała Nr II/24/14
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 8 grudnia 2014 r.

w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w Międzygminnym Związku Komunikacyjnym
w Jastrzębiu-Zdroju
Uchwała Nr II/24/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w Międzygminnym Związku Komunikacyjnym w Jastrzębiu-Zdroju
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 94
14-12-22 11:00
Gruszkiewicz Sylwia
123.33KB
Uchwała Nr II/23/14
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 8 grudnia 2014 r.

w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Regionalnej Izby Obrachunkowej              w Katowicach reprezentowanej przez radcę prawnego Marka Woźniaka, wniesioną        do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
Uchwała Nr II/23/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach reprezentowanej przez radcę prawnego Marka Woźniaka, wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 110
14-12-22 10:59
Gruszkiewicz Sylwia
124.78KB
Uchwała Nr II/22/14
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 8 grudnia 2014 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia 
dla Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
Uchwała Nr II/22/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 115
14-12-22 10:59
Gruszkiewicz Sylwia
121.55KB
Uchwała Nr II/21/14
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 8 grudnia 2014 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu
reprezentowanemu przez Zarząd Województwa Śląskiego
z przeznaczeniem na realizację zadań na drogach wojewódzkich
Uchwała Nr II/21/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu reprezentowanemu przez Zarząd Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na realizację zadań na drogach wojewódzkich
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 108
14-12-22 10:58
Gruszkiewicz Sylwia
122.65KB
Uchwała Nr II/20/14
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach

z dnia 8 grudnia 2014 roku.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
Uchwała Nr II/20/14 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 8 grudnia 2014 roku. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 112
14-12-22 10:57
Gruszkiewicz Sylwia
166.23KB
Załącznik do Uchwały Nr II/19/14 Załącznik do Uchwały Nr II/19/14
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 100
14-12-22 10:55
Gruszkiewicz Sylwia
251.75KB
Tabela do Uchwały Nr II/19/14 Tabela do Uchwały Nr II/19/14
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 108
14-12-22 10:54
Gruszkiewicz Sylwia
162.19KB
Uchwała Nr II / 19 / 14
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach

z dnia 8 grudnia 2014 roku.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2014.
Uchwała Nr II / 19 / 14 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 8 grudnia 2014 roku. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2014.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 100
14-12-22 10:53
Gruszkiewicz Sylwia
171.99KB
Uchwała Nr II/18/14 
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 8 grudnia 2014 r.

w sprawie składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów
Uchwała Nr II/18/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 90
14-12-22 10:45
Gruszkiewicz Sylwia
132.91KB
Uchwała Nr II/17/14
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 8 grudnia 2014 r.

w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów, 
ustalenia jej zakresu działania oraz liczby członków
Uchwała Nr II/17/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów, ustalenia jej zakresu działania oraz liczby członków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 102
14-12-22 10:44
Gruszkiewicz Sylwia
125.49KB
Uchwała Nr II/16/14
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 8 grudnia 2014 r.

w sprawie składu osobowego Komisji Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy           z Samorządami
Uchwała Nr II/16/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie składu osobowego Komisji Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 108
14-12-22 10:44
Gruszkiewicz Sylwia
131.27KB
Uchwała Nr II/15/14
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 8 grudnia 2014 r.

w sprawie powołania Komisji Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami, 
ustalenia jej zakresu działania oraz liczby członków
Uchwała Nr II/15/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami, ustalenia jej zakresu działania oraz liczby członków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 88
14-12-22 10:43
Gruszkiewicz Sylwia
128.3KB
Uchwała Nr II/14/14 
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 8 grudnia 2014 r.

w sprawie składu osobowego Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa 
i Gospodarki Nieruchomościami
Uchwała Nr II/14/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie składu osobowego Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
14-12-22 10:43
Gruszkiewicz Sylwia
129.87KB
Uchwała Nr II/13/14
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 8 grudnia 2014 r.

w sprawie powołania Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, 
Leśnictwa i Gospodarki Nieruchomościami, 
ustalenia jej zakresu działania oraz liczby członków
Uchwała Nr II/13/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Nieruchomościami, ustalenia jej zakresu działania oraz liczby członków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 112
14-12-22 10:42
Gruszkiewicz Sylwia
128.82KB
Uchwała Nr II/12/14
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 8 grudnia 2014 r.

w sprawie składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
Uchwała Nr II/12/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 110
14-12-22 10:42
Gruszkiewicz Sylwia
131.67KB
Uchwała Nr II/11/14
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 8 grudnia 2014 r.

w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
ustalenia jej zakresu działania oraz liczby członków
Uchwała Nr II/11/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu ustalenia jej zakresu działania oraz liczby członków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 112
14-12-22 10:41
Gruszkiewicz Sylwia
127.88KB
Uchwała Nr II/10/14
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 8 grudnia 2014 r.

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej 
i Ładu Przestrzennego
Uchwała Nr II/10/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej i Ładu Przestrzennego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 100
14-12-22 10:41
Gruszkiewicz Sylwia
131.36KB
Uchwała Nr II/9/14
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 8 grudnia 2014 r.

w sprawie powołania Komisji Gospodarki Komunalnej i Ładu Przestrzennego, 
ustalenia jej zakresu działania oraz liczby członków
Uchwała Nr II/9/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Gospodarki Komunalnej i Ładu Przestrzennego, ustalenia jej zakresu działania oraz liczby członków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 111
14-12-22 10:41
Gruszkiewicz Sylwia
128.52KB
Uchwała Nr II/8/14
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 8 grudnia 2014 r.

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej 
Uchwała Nr II/8/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 100
14-12-22 10:40
Gruszkiewicz Sylwia
131.47KB
Uchwała Nr II/7/14
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 8 grudnia 2014 r.

w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej, 
ustalenia jej zakresu działania oraz liczby członków
Uchwała Nr II/7/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej, ustalenia jej zakresu działania oraz liczby członków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 103
14-12-22 10:40
Gruszkiewicz Sylwia
128.94KB
Uchwała Nr II/6/14
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 8 grudnia 2014 r.

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Działalności Gospodarczej, 
Promocji i Rozwoju
Uchwała Nr II/6/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 98
14-12-22 10:39
Gruszkiewicz Sylwia
128.28KB
Uchwała Nr II/5/14
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 8 grudnia 2014 r.

w sprawie powołania Komisji Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju, 
ustalenia jej zakresu działania oraz liczby członków
Uchwała Nr II/5/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju, ustalenia jej zakresu działania oraz liczby członków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 107
14-12-22 10:39
Gruszkiewicz Sylwia
129.15KB
Uchwała Nr II/4/14 
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 8 grudnia 2014 r.

w sprawie składu osobowego Komisji Rewizyjnej
Uchwała Nr II/4/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie składu osobowego Komisji Rewizyjnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 112
14-12-22 10:38
Gruszkiewicz Sylwia
127.59KB
Uchwała Nr II/3/14
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 8 grudnia 2014 r.

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, 
ustalenia jej zakresu działania oraz liczby członków
Uchwała Nr II/3/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, ustalenia jej zakresu działania oraz liczby członków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 128
14-12-22 10:38
Gruszkiewicz Sylwia
124.15KB
Uchwała Nr I/2/14
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 

z dnia 28 listopada 2014 r.

w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej 
w Czerwionce-Leszczynach
Uchwała Nr I/2/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 128
14-12-09 09:16
Gruszkiewicz Sylwia
122.5KB
Uchwała Nr I/1/14
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 
z dnia 28 listopada 2014 r.
w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej 
w Czerwionce-Leszczynach
Uchwała Nr I/1/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 108
14-12-09 09:13
Gruszkiewicz Sylwia
116.75KB
Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/652/14 Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/652/14
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 184
14-11-18 11:16
Gruszkiewicz Sylwia
131.41KB
Uchwała Nr XLVIII/652/14
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 7 listopada 2014 r.
w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2015 rok Uchwała Nr XLVIII/652/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 183
14-11-18 11:16
Gruszkiewicz Sylwia
47.54KB
Uchwała Nr XLVIII/651/14
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 7 listopada 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej Uchwała Nr XLVIII/651/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 114
14-11-18 11:15
Gruszkiewicz Sylwia
45.57KB
Uchwała Nr XLVIII/650/14
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 7 listopada 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej Uchwała Nr XLVIII/650/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 114
14-11-18 11:15
Gruszkiewicz Sylwia
45.82KB
Uchwała Nr XLVIII/649/14
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 7 listopada 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości komunalnej przekazanej
w trwały zarząd Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach Uchwała Nr XLVIII/649/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości komunalnej przekazanej w trwały zarząd Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 123
14-11-18 11:15
Gruszkiewicz Sylwia
56.18KB
Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/648/14 Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/648/14
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 293
14-11-18 11:14
Gruszkiewicz Sylwia
2.27MB
Uchwała Nr XLVIII/648/14
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 7 listopada 2014 r.
w sprawie przyjęcia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu PWiK Czerwionka-Leszczyny Sp. z o.o.
na lata 2015-2017” Uchwała Nr XLVIII/648/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu PWiK Czerwionka-Leszczyny Sp. z o.o. na lata 2015-2017”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 115
14-11-18 11:14
Gruszkiewicz Sylwia
47.62KB
Uchwała XLVIII/647/14
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 7 listopada 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych Uchwała XLVIII/647/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 101
14-11-18 11:13
Gruszkiewicz Sylwia
45.89KB
Uchwała Nr XLVIII/646/14
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 7 listopada 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej Uchwała Nr XLVIII/646/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 98
14-11-18 11:13
Gruszkiewicz Sylwia
45.54KB
Uchwała Nr XLVIII/645/14
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 7 listopada 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Rybnik dotyczącego
pokrycia kwoty dotacji udzielanej na dzieci mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
uczęszczające do Niepublicznego Anglojęzycznego Przedszkola Montessori „Bajtuś 3”
Uchwała Nr XLVIII/645/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Rybnik dotyczącego pokrycia kwoty dotacji udzielanej na dzieci mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny uczęszczające do Niepublicznego Anglojęzycznego Przedszkola Montessori „Bajtuś 3”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 118
14-11-18 11:12
Gruszkiewicz Sylwia
50.26KB
Uchwała Nr XLVIII/644/14
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 7 listopada 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości
w najem dotychczasowemu najemcy Uchwała Nr XLVIII/644/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości w najem dotychczasowemu najemcy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 112
14-11-18 11:08
Gruszkiewicz Sylwia
46.42KB
Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/643/14 Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/643/14
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 117
14-11-18 11:07
Gruszkiewicz Sylwia
170.82KB
Uchwała Nr XLVIII/643/14
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 7 listopada 2014 r.
w sprawie przyjęcia i wdrożenia przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach „Programu Aktywności Lokalnej” przewidziany do realizacji w ramach projektu systemowego
„OPS i Twoja aktywność ku integracji” współfinansowany przez Unię Europejską Uchwała Nr XLVIII/643/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia i wdrożenia przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach „Programu Aktywności Lokalnej” przewidziany do realizacji w ramach projektu systemowego „OPS i Twoja aktywność ku integracji” współfinansowany przez Unię Europejską
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 116
14-11-18 11:07
Gruszkiewicz Sylwia
47.84KB
Uchwała Nr XLVIII/642/14
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 7 listopada 2014 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/576/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia
30 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia programu „Karta Gminy dla Dużej Rodziny” Uchwała Nr XLVIII/642/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/576/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia programu „Karta Gminy dla Dużej Rodziny”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 132
14-11-18 11:06
Gruszkiewicz Sylwia
62.17KB
Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/641/14 Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/641/14
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 99
14-11-18 11:05
Gruszkiewicz Sylwia
1.96MB
Uchwała Nr XLVIII/641/14
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 7 listopada 2014 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w obrębie
Leszczyny i Przegędza Uchwała Nr XLVIII/641/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w obrębie Leszczyny i Przegędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 148
14-11-18 11:04
Gruszkiewicz Sylwia
45.02KB
Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/640/14 Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/640/14
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 124
14-11-18 11:03
Gruszkiewicz Sylwia
530.32KB
Uchwała Nr XLVIII/640/14
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 7 listopada 2014 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w rejonie zjazdu
z autostrady A1 w Bełku Uchwała Nr XLVIII/640/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w rejonie zjazdu z autostrady A1 w Bełku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 122
14-11-18 11:01
Gruszkiewicz Sylwia
45.77KB
UCHWAŁA NR XLVIII/639/14
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE - LESZCZYNACH
z dnia 7 listopada 2014 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka -
Leszczyny dla obszaru położonego w Palowicach UCHWAŁA NR XLVIII/639/14 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE - LESZCZYNACH z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny dla obszaru położonego w Palowicach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 175
14-11-18 11:01
Gruszkiewicz Sylwia
12.49MB
UCHWAŁA NR XLVIII/638/14
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 7 listopada 2014 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od
dnia 1 stycznia 2015 roku UCHWAŁA NR XLVIII/638/14 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2015 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 100
14-11-18 10:59
Gruszkiewicz Sylwia
92.81KB
Uchwała Nr XLVIII/637/14
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 7 listopada 2014 r.
w sprawie rozpatrzenia wniosku sołectwa Szczejkowice dotyczącego przeznaczenia środków
funduszu sołeckiego w 2015 roku Uchwała Nr XLVIII/637/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku sołectwa Szczejkowice dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2015 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 102
14-11-18 10:59
Gruszkiewicz Sylwia
45.36KB
Uchwała Nr XLVIII/636/14
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 7 listopada 2014 r.
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2014 r. dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach Uchwała Nr XLVIII/636/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2014 r. dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 112
14-11-18 10:58
Gruszkiewicz Sylwia
47.07KB
Uchwała Nr XLVIII / 635 / 14
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach
z dnia 7 listopada 2014 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny Uchwała Nr XLVIII / 635 / 14 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 133
14-11-18 10:57
Gruszkiewicz Sylwia
1.47MB
Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/634/14 Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/634/14
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 135
14-11-18 10:57
Gruszkiewicz Sylwia
82.98KB
Tabela do Uchwały Nr XLVIII/634/14 Tabela do Uchwały Nr XLVIII/634/14
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 116
14-11-18 10:56
Gruszkiewicz Sylwia
127.99KB
Uchwała Nr XLVIII / 634 / 14
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach
z dnia 7 listopada 2014 roku.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2014. Uchwała Nr XLVIII / 634 / 14 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 7 listopada 2014 roku. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2014.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 113
14-11-18 10:54
Gruszkiewicz Sylwia
84.43KB
Uchwała Nr XLVII/633/14
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 26 września 2014 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rybnickiemu
z przeznaczeniem na realizację zadań na drogach powiatowych Uchwała Nr XLVII/633/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 września 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rybnickiemu z przeznaczeniem na realizację zadań na drogach powiatowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 123
14-10-07 10:54
Gruszkiewicz Sylwia
58.94KB
Uchwała Nr XLVII/632/14
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 26 września 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych Uchwała Nr XLVII/632/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 124
14-10-07 10:54
Gruszkiewicz Sylwia
47.46KB
Uchwała XLVII/631/14
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 26 września 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu Uchwała XLVII/631/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 128
14-10-07 10:53
Gruszkiewicz Sylwia
44.67KB
Załącznik do Uchwały XLVII/630/14 Załącznik do Uchwały XLVII/630/14
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 107
14-10-07 10:52
Gruszkiewicz Sylwia
1.59MB
Uchwała Nr XLVII/630/14
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 26 września 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na objęcie wyznaczonych terenów Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Uchwała Nr XLVII/630/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na objęcie wyznaczonych terenów Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 119
14-10-07 10:51
Gruszkiewicz Sylwia
45.33KB
Załącznik do Uchwały Nr XLVII/629/14 Załącznik do Uchwały Nr XLVII/629/14
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 101
14-10-07 10:51
Gruszkiewicz Sylwia
1.06MB
Uchwała Nr XLVII/629/14
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 26 września 2014 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w rejonie zjazdu
z autostrady A1 w Stanowicach Uchwała Nr XLVII/629/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 września 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w rejonie zjazdu z autostrady A1 w Stanowicach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 113
14-10-07 10:50
Gruszkiewicz Sylwia
46.61KB
Uchwała Nr XLVII/628/14
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 26 września 2014 r.
w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytków, nie stanowiącym własności Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Uchwała Nr XLVII/628/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 września 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, nie stanowiącym własności Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 115
14-10-07 10:50
Gruszkiewicz Sylwia
49.38KB
Załącznik do Uchwały Nr XLVII/627/14 Załącznik do Uchwały Nr XLVII/627/14
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 223
14-10-07 10:49
Gruszkiewicz Sylwia
213.92KB
Mapa do Uchwały Nr XLVII/627/14 Mapa do Uchwały Nr XLVII/627/14
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 198
14-10-07 10:49
Gruszkiewicz Sylwia
3.34MB
Uchwała Nr XLVII/627/14
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 26 września 2014 r.
w sprawie wyrażenia opinii do zweryfikowanej propozycji Planu Aglomeracji
Czerwionka-Leszczyny Uchwała Nr XLVII/627/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 września 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii do zweryfikowanej propozycji Planu Aglomeracji Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 119
14-10-07 10:48
Gruszkiewicz Sylwia
46.23KB
Załącznik do Uchwały Nr XLVII/626/14 Załącznik do Uchwały Nr XLVII/626/14
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 390
14-10-07 10:47
Gruszkiewicz Sylwia
7.43MB
Uchwała Nr XLVII/626/14
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 26 września 2014 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/363/09 z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie zatwierdzenia
Planu Odnowy Miejscowości Palowice (zmieniona uchwałą Nr LIII/644/10 z dnia
24 września 2010 r.) Uchwała Nr XLVII/626/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/363/09 z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Palowice (zmieniona uchwałą Nr LIII/644/10 z dnia 24 września 2010 r.)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 116
14-10-07 10:46
Gruszkiewicz Sylwia
55.41KB
UCHWAŁA NR XLVII/625/14
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 26 września 2014 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia
1 stycznia 2015 roku UCHWAŁA NR XLVII/625/14 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 26 września 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2015 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 189
14-10-07 10:45
Gruszkiewicz Sylwia
86.79KB
Uchwała Nr XLVII / 624 / 14
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach
z dnia 26 września 2014 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Uchwała Nr XLVII / 624 / 14 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 26 września 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 133
14-10-07 10:45
Gruszkiewicz Sylwia
166.71KB
Załącznik do Uchwały Nr XLVII/623/14 Załącznik do Uchwały Nr XLVII/623/14
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 117
14-10-07 10:41
Gruszkiewicz Sylwia
82.68KB
Tabela co Uchwały Nr XLVII/623/14 Tabela co Uchwały Nr XLVII/623/14
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 115
14-10-07 10:41
Gruszkiewicz Sylwia
130.01KB
Uchwała Nr XLVII / 623 / 14
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach
z dnia 26 września 2014 roku.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2014. Uchwała Nr XLVII / 623 / 14 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 26 września 2014 roku. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2014.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 111
14-10-07 10:40
Gruszkiewicz Sylwia
60.84KB
Załącznik do Uchwały Nr XLVII/622/14 Załącznik do Uchwały Nr XLVII/622/14
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 160
14-10-07 10:39
Gruszkiewicz Sylwia
1.92MB
Uchwała Nr XLVII/622/14
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 26 września 2014 r.
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
na lata 2014 – 2020 Uchwała Nr XLVII/622/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 września 2014 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2014 – 2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 147
14-10-07 10:39
Gruszkiewicz Sylwia
55.29KB
Załącznik 7 do uchwały Nr XLVI/621/14 Załącznik 7 do uchwały Nr XLVI/621/14
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 123
14-09-08 14:29
Gruszkiewicz Sylwia
348.48KB
Załącznik 6 do uchwały Nr XLVI/621/14 Załącznik 6 do uchwały Nr XLVI/621/14
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 125
14-09-08 14:29
Gruszkiewicz Sylwia
540.32KB
Załącznik 5 do uchwały Nr XLVI/621/14 Załącznik 5 do uchwały Nr XLVI/621/14
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 119
14-09-08 14:28
Gruszkiewicz Sylwia
861.44KB
Załącznik 4 do uchwały Nr XLVI/621/14 Załącznik 4 do uchwały Nr XLVI/621/14
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 116
14-09-08 14:28
Gruszkiewicz Sylwia
507.43KB
Załącznik 3 do uchwały Nr XLVI/621/14 Załącznik 3 do uchwały Nr XLVI/621/14
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 121
14-09-08 14:28
Gruszkiewicz Sylwia
473.42KB
Załącznik 2 do uchwały Nr XLVI/621/14 Załącznik 2 do uchwały Nr XLVI/621/14
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 115
14-09-08 14:27
Gruszkiewicz Sylwia
546.09KB
Załącznik 1 do uchwały Nr XLVI/621/14 Załącznik 1 do uchwały Nr XLVI/621/14
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 124
14-09-08 14:27
Gruszkiewicz Sylwia
357.38KB
Uchwała Nr XLVI/621/14
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 29 sierpnia 2014 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części terenu górniczego „Dębieńsko 1” Uchwała Nr XLVI/621/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego „Dębieńsko 1”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 141
14-09-08 14:26
Gruszkiewicz Sylwia
49.56KB
Uchwała Nr XLVI/620/14
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 29 sierpnia 2014 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rybnickiemu
z przeznaczeniem na realizację zadań na drogach powiatowych Uchwała Nr XLVI/620/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rybnickiemu z przeznaczeniem na realizację zadań na drogach powiatowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 115
14-09-08 14:26
Gruszkiewicz Sylwia
57.27KB
Uchwała Nr XLVI/619/14
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 29 sierpnia 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych w budynku komunalnym
stanowiącym własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Uchwała Nr XLVI/619/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych w budynku komunalnym stanowiącym własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 137
14-09-08 14:26
Gruszkiewicz Sylwia
47.58KB
Uchwała Nr XLVI/618/14
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 29 sierpnia 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej Uchwała Nr XLVI/618/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 113
14-09-08 14:25
Gruszkiewicz Sylwia
47.31KB
Uchwała Nr XLVI/617/14
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 29 sierpnia 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej Uchwała Nr XLVI/617/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 122
14-09-08 14:25
Gruszkiewicz Sylwia
47.32KB
Uchwała Nr XLVI/616/14
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 29 sierpnia 2014 r.
w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytków, nie stanowiącym własności Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Uchwała Nr XLVI/616/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, nie stanowiącym własności Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 125
14-09-08 14:24
Gruszkiewicz Sylwia
49.42KB
Uchwała Nr XLVI / 615 / 14
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach
z dnia 29 sierpnia 2014 r.
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji
przedmiotowych na 2014 r. dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach Uchwała Nr XLVI / 615 / 14 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2014 r. dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 112
14-09-08 14:24
Gruszkiewicz Sylwia
47.62KB
Uchwała XLVI/614/14
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 29 sierpnia 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu Uchwała XLVI/614/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 119
14-09-08 14:24
Gruszkiewicz Sylwia
45.12KB
Uchwała Nr XLVI/613/14
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 29 sierpnia 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej Uchwała Nr XLVI/613/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 113
14-09-08 14:23
Gruszkiewicz Sylwia
46.73KB
Uchwała Nr XLVI/612/14
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 29 sierpnia 2014 r.
w sprawie przekazania majątku pomiędzy jednostkami organizacyjnymi
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Uchwała Nr XLVI/612/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie przekazania majątku pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 123
14-09-08 14:23
Gruszkiewicz Sylwia
51.71KB
Uchwała Nr XLVI/611/14
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 29 sierpnia 2014 r.
w sprawie wprowadzenia zmian
do Statutu Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Uchwała Nr XLVI/611/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 123
14-09-08 14:22
Gruszkiewicz Sylwia
56.02KB
Uchwała Nr XLVI/610/14
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 29 sierpnia 2014 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/501/13 z dn. 13 grudnia 2013 roku dotyczącej udzielenia
pomocy finansowej Miastu Zabrze Uchwała Nr XLVI/610/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/501/13 z dn. 13 grudnia 2013 roku dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Miastu Zabrze
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 131
14-09-08 14:22
Gruszkiewicz Sylwia
47.35KB
Uchwała Nr XLVI/609/14
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 29 sierpnia 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Rybnik dotyczącego
pokrycia kwoty dotacji udzielanej na dzieci mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
uczęszczające do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Muzyczna Kraina” w Rybniku Uchwała Nr XLVI/609/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Rybnik dotyczącego pokrycia kwoty dotacji udzielanej na dzieci mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny uczęszczające do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Muzyczna Kraina” w Rybniku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 119
14-09-08 14:22
Gruszkiewicz Sylwia
48.85KB
Uchwała Nr XLVI/608/14
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 29 sierpnia 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Ornontowice dotyczącego
pokrycia kosztów dotacji udzielanej przez Gminę Ornontowice na uczniów
będących mieszkańcami Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Ornontowicach Uchwała Nr XLVI/608/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Ornontowice dotyczącego pokrycia kosztów dotacji udzielanej przez Gminę Ornontowice na uczniów będących mieszkańcami Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Ornontowicach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 102
14-09-08 14:21
Gruszkiewicz Sylwia
47.23KB
Uchwała Nr XLVI / 607 / 14
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach
z dnia 29 sierpnia 2014 r.
w sprawie emisji obligacji komunalnych Uchwała Nr XLVI / 607 / 14 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 161
14-09-08 14:21
Gruszkiewicz Sylwia
64.94KB
Uchwała Nr XLVI / 606 / 14
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach
z dnia 29 sierpnia 2014 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Uchwała Nr XLVI / 606 / 14 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 121
14-09-08 14:20
Gruszkiewicz Sylwia
168.02KB
Załącznik do Uchwały Nr XLVI/605/14 Załącznik do Uchwały Nr XLVI/605/14
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 121
14-09-08 14:19
Gruszkiewicz Sylwia
81.91KB
Tabela do Uchwały Nr XLVI/605/14 Tabela do Uchwały Nr XLVI/605/14
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 139
14-09-08 14:19
Gruszkiewicz Sylwia
127.83KB
Uchwała Nr XLVI / 605 / 14
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach
z dnia 29 sierpnia 2014 roku.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2014. Uchwała Nr XLVI / 605 / 14 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 29 sierpnia 2014 roku. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2014.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 117
14-09-08 14:18
Gruszkiewicz Sylwia
73.64KB
Uchwała Nr XLV/604/14
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 23 czerwca 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na objęcie wyznaczonych terenów Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Uchwała Nr XLV/604/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na objęcie wyznaczonych terenów Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 180
14-07-15 07:44
Gruszkiewicz Sylwia
203.25KB
Uchwała Nr XLV/603/14
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 23 czerwca 2014 r.
w sprawie przekazania składników majątkowych pomiędzy jednostkami organizacyjnymi
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Uchwała Nr XLV/603/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie przekazania składników majątkowych pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 116
14-07-03 14:29
Gruszkiewicz Sylwia
47.8KB
Uchwała Nr XLV/602/14
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 23 czerwca 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej Uchwała Nr XLV/602/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 121
14-07-03 14:28
Gruszkiewicz Sylwia
47.95KB
UCHWAŁA NR XLV/601/14 RADY MIEJSKIEJ z dnia 23 czerwca 2014 r.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, nie stanowiącym własności Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej UCHWAŁA NR XLV/601/14 RADY MIEJSKIEJ z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, nie stanowiącym własności Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 152
14-07-03 14:28
Gruszkiewicz Sylwia
262.95KB
Uchwała Nr XLV/600/14
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 23 czerwca 2014 r.
w sprawie przekazania składników majątkowych pomiędzy jednostkami organizacyjnymi
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Uchwała Nr XLV/600/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie przekazania składników majątkowych pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 123
14-07-03 14:27
Gruszkiewicz Sylwia
49.55KB
Uchwała Nr XLV/599/14
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 23 czerwca 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości
w najem na rzecz dotychczasowego najemcy Uchwała Nr XLV/599/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości w najem na rzecz dotychczasowego najemcy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 120
14-07-03 14:26
Gruszkiewicz Sylwia
48.21KB
Uchwała Nr XLV/598/14
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 23 czerwca 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości lokalowych Uchwała Nr XLV/598/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości lokalowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 139
14-07-03 14:26
Gruszkiewicz Sylwia
50.34KB
Uchwała Nr XLV/597/14
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 23 czerwca 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej,
położonej w Stanowicach Uchwała Nr XLV/597/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Stanowicach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 108
14-07-03 14:25
Gruszkiewicz Sylwia
49.18KB
Uchwała Nr XLV/596/14
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 23 czerwca 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej Uchwała Nr XLV/596/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 108
14-07-03 14:25
Gruszkiewicz Sylwia
49.7KB
Uchwała Nr XLV/595/14
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 23 czerwca 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gminnej służebnością drogową Uchwała Nr XLV/595/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gminnej służebnością drogową
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 126
14-07-03 14:25
Gruszkiewicz Sylwia
47.32KB
Uchwała Nr XLV/594/14
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 23 czerwca 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gminnej służebnością drogową Uchwała Nr XLV/594/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gminnej służebnością drogową
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 105
14-07-03 14:24
Gruszkiewicz Sylwia
48.18KB
UCHWAŁA NR XLV/593/14
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 23 czerwca 2014 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/333/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia
12 grudnia 2012 roku z późniejszą zmianą w sprawie podziału Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
na stałe obwody głosowania UCHWAŁA NR XLV/593/14 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/333/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 12 grudnia 2012 roku z późniejszą zmianą w sprawie podziału Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na stałe obwody głosowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 170
14-07-03 14:24
Gruszkiewicz Sylwia
169.1KB
UCHWAŁA NR XLV/592/14
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 23 czerwca 2014 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/280/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia
14 września 2012 roku z późniejszą zmianą w sprawie podziału Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny na okręgi wyborcze UCHWAŁA NR XLV/592/14 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/280/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 14 września 2012 roku z późniejszą zmianą w sprawie podziału Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny na okręgi wyborcze
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 144
14-07-03 14:23
Gruszkiewicz Sylwia
166.07KB
Uchwała Nr XLV / 591 / 14
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach
z dnia 23 czerwca 2014 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Uchwała Nr XLV / 591 / 14 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 135
14-07-03 14:22
Gruszkiewicz Sylwia
168.88KB
Uchwała Nr XLV / 590 / 14
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach
z dnia 23 czerwca 2014 roku.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2014. Uchwała Nr XLV / 590 / 14 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 23 czerwca 2014 roku. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2014.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 120
14-07-03 14:22
Gruszkiewicz Sylwia
61.45KB
załącznik do Uchwały Nr XLV/590/14 załącznik do Uchwały Nr XLV/590/14
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 110
14-07-03 14:21
Gruszkiewicz Sylwia
83.69KB
Tabela do Uchwały Nr XLV/590/14 Tabela do Uchwały Nr XLV/590/14
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 123
14-07-03 14:21
Gruszkiewicz Sylwia
113.91KB
Uchwała Nr XLV/589/14
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 23 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za 2013 rok Uchwała Nr XLV/589/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za 2013 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 140
14-07-03 14:20
Gruszkiewicz Sylwia
62.65KB
Uchwała Nr XLV/588/14
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 23 czerwca 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2013 Uchwała Nr XLV/588/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2013
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 127
14-07-03 14:20
Gruszkiewicz Sylwia
47.08KB
Uchwała Nr XLIV/587/14
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 30 maja 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości
w najem na rzecz dotychczasowego najemcy Uchwała Nr XLIV/587/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości w najem na rzecz dotychczasowego najemcy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 112
14-06-10 09:40
Gruszkiewicz Sylwia
51.62KB
Uchwała Nr XLIV/586/14
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 30 maja 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia Uchwała Nr XLIV/586/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 108
14-06-10 09:39
Gruszkiewicz Sylwia
51.65KB
Uchwała Nr XLIV/585/14
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 30 maja 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości komunalnej
na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tejże umowy Uchwała Nr XLIV/585/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości komunalnej na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tejże umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 117
14-06-10 09:39
Gruszkiewicz Sylwia
52.6KB
Uchwała Nr XLIV/584/14
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 30 maja 2014 r.
w sprawie stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych
na 2014 r. dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach Uchwała Nr XLIV/584/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2014 r. dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 136
14-06-10 09:38
Gruszkiewicz Sylwia
58.96KB
Uchwała Nr XLIV/583/14
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 30 maja 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych w budynku komunalnym
stanowiącym własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Uchwała Nr XLIV/583/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych w budynku komunalnym stanowiącym własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 136
14-06-10 09:38
Gruszkiewicz Sylwia
54.84KB
UCHWAŁA NR XLIV/582/14 z dnia 30 maja 2014 r.
w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie i Miastu Czerwionka–Leszczyny lub jej jednostkom
podległym oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także wskazania organów do
tego uprawnionych oraz określenia UCHWAŁA NR XLIV/582/14 z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie i Miastu Czerwionka–Leszczyny lub jej jednostkom podległym oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych oraz określenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 177
14-06-10 09:37
Gruszkiewicz Sylwia
107KB
UCHWAŁA NR XLIV/581/14
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 30 maja 2014 r.
w sprawie sprawie zmian w Uchwale Nr X/113/11 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia
22 czerwca 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny UCHWAŁA NR XLIV/581/14 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie sprawie zmian w Uchwale Nr X/113/11 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 134
14-06-10 09:36
Gruszkiewicz Sylwia
91.99KB
UCHWAŁA NR XLIV/580/14 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 30 maja 2014 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w „Wieloletnim programie gospodarowania zasobem
mieszkaniowym Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny na lata 2013-2017” UCHWAŁA NR XLIV/580/14 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w „Wieloletnim programie gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny na lata 2013-2017”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 130
14-06-10 09:35
Gruszkiewicz Sylwia
92.4KB
UCHWAŁA NR XLIV/579/14 z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/376/09 z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia UCHWAŁA NR XLIV/579/14 z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/376/09 z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 145
14-06-10 09:34
Gruszkiewicz Sylwia
91.45KB
UCHWAŁA NR XLIV/578/14
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 30 maja 2014 r.
w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina
i Miasto Czerwionka-Leszczyny UCHWAŁA NR XLIV/578/14 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 121
14-06-10 09:26
Gruszkiewicz Sylwia
84.53KB
Uchwała Nr XLIV/577/14
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 30 maja 2014 r.
w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury
w Czerwionce-Leszczynach za rok 2013 Uchwała Nr XLIV/577/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce-Leszczynach za rok 2013
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 127
14-06-10 09:25
Gruszkiewicz Sylwia
50.41KB
Załącznik do Uchwały Nr XLIV/576/14 Załącznik do Uchwały Nr XLIV/576/14
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 155
14-06-10 09:25
Gruszkiewicz Sylwia
64.17KB
Uchwała Nr XLIV/576/14
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 30 maja 2014 r.
w sprawie uchwalenia programu „Karta Gminy dla Dużej Rodziny” Uchwała Nr XLIV/576/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia programu „Karta Gminy dla Dużej Rodziny”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 143
14-06-10 09:24
Gruszkiewicz Sylwia
51.98KB
Uchwała Nr XLIV / 575 / 14
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach
z dnia 30 maja 2014 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Uchwała Nr XLIV / 575 / 14 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 117
14-06-10 09:23
Gruszkiewicz Sylwia
169.35KB
Załącznik do Uchwały Nr XLIV/574/14 Załącznik do Uchwały Nr XLIV/574/14
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 116
14-06-10 09:23
Gruszkiewicz Sylwia
83.66KB
Tabela do Uchwały Nr XLIV/574/14 Tabela do Uchwały Nr XLIV/574/14
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 107
14-06-10 09:22
Gruszkiewicz Sylwia
125.55KB
Uchwała Nr XLIV / 574 / 14
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach
z dnia 30 maja 2014 roku.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2014. Uchwała Nr XLIV / 574 / 14 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 30 maja 2014 roku. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2014.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 97
14-06-10 09:22
Gruszkiewicz Sylwia
65.28KB
Uchwała Nr XLIII/573/14
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 25 kwietnia 2014 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rybnickiemu
z przeznaczeniem na realizację zadań na drogach powiatowych Uchwała Nr XLIII/573/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rybnickiemu z przeznaczeniem na realizację zadań na drogach powiatowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 122
14-05-16 13:58
Gruszkiewicz Sylwia
48.14KB
UCHWAŁA NR XLIII/572/14 z dnia 25 kwietnia 2014 r.
w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy regionalnej przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny przedsiębiorcom w zakresie zwolnień z podatku od nieruchomości w związku z nową inwestycją lub na utworzeniem nowych miejsc pracy powstałych w wyniku nowej inwestycji - na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny UCHWAŁA NR XLIII/572/14 z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy regionalnej przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny przedsiębiorcom w zakresie zwolnień z podatku od nieruchomości w związku z nową inwestycją lub na utworzeniem nowych miejsc pracy powstałych w wyniku nowej inwestycji - na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 135
14-05-16 13:57
Gruszkiewicz Sylwia
766.3KB
Uchwała Nr XLIII/571/14 Rady Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla obszaru położonego w rejonie ulic Wyzwolenia, Leszczyńskiej oraz granicy sołectwa Stanowice Uchwała Nr XLIII/571/14 Rady Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla obszaru położonego w rejonie ulic Wyzwolenia, Leszczyńskiej oraz granicy sołectwa Stanowice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 167
14-05-16 13:35
Pala Łukasz
5.06MB
Uchwała Nr XLIII/570/14
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 25 kwietnia 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wygaśnięcie trwałego zarządu Uchwała Nr XLIII/570/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wygaśnięcie trwałego zarządu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 108
14-05-08 10:33
Gruszkiewicz Sylwia
47.53KB
UCHWAŁA NR XLIII/569/14
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 25 kwietnia 2014 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi UCHWAŁA NR XLIII/569/14 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 155
14-05-08 10:32
Gruszkiewicz Sylwia
448.6KB
UCHWAŁA NR XLIII/568/14
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 25 kwietnia 2014 r.
w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty UCHWAŁA NR XLIII/568/14 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 268
14-05-08 10:32
Gruszkiewicz Sylwia
80.23KB
UCHWAŁA NR XLIII/567/14
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 25 kwietnia 2014 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów UCHWAŁA NR XLIII/567/14 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 153
14-05-08 10:31
Gruszkiewicz Sylwia
86.69KB
Uchwała Nr XLIII/566/14
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 25 kwietnia 2013 r.
w sprawie rozpatrzenia wezwania Pawła Kuźmińskiego z 11 marca 2014 r. do usunięcia naruszenia
prawa uchwałą nr XL/527/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z 29 stycznia 2014 r. Uchwała Nr XLIII/566/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie rozpatrzenia wezwania Pawła Kuźmińskiego z 11 marca 2014 r. do usunięcia naruszenia prawa uchwałą nr XL/527/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z 29 stycznia 2014 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 146
14-05-08 10:31
Gruszkiewicz Sylwia
69.3KB
Uchwała Nr XLIII/565/14
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 25 kwietnia 2014 r.
w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej ze społecznością lokalną Gminy Cacica
w Rumunii Uchwała Nr XLIII/565/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej ze społecznością lokalną Gminy Cacica w Rumunii
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 105
14-05-08 10:30
Gruszkiewicz Sylwia
45.48KB
Uchwała Nr XLIII / 564 / 14
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach
z dnia 25 kwietnia 2014 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Uchwała Nr XLIII / 564 / 14 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 139
14-05-08 10:29
Gruszkiewicz Sylwia
157.44KB
Tabela do Uchwały Nr XLIII/563/14 Tabela do Uchwały Nr XLIII/563/14
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 120
14-05-08 10:29
Gruszkiewicz Sylwia
123.06KB
Załącznik do Uchwały Nr XLIII/563/14 Załącznik do Uchwały Nr XLIII/563/14
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 114
14-05-08 10:28
Gruszkiewicz Sylwia
80.74KB
Uchwała Nr XLIII / 563 / 14
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach

z dnia 25 kwietnia 2014 roku.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2014.
Uchwała Nr XLIII / 563 / 14 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 25 kwietnia 2014 roku. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2014.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 120
14-05-08 10:28
Gruszkiewicz Sylwia
63.09KB
Uchwała Nr XLII/562/14
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 28 marca 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu na czas nieoznaczony nieruchomości
gruntowych oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tych umów Uchwała Nr XLII/562/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu na czas nieoznaczony nieruchomości gruntowych oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tych umów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 130
14-04-14 11:11
Gruszkiewicz Sylwia
57.38KB
Uchwała Nr XLII/561/14
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 28 marca 2014 r.
w sprawie przekazania składników majątkowych pomiędzy jednostkami organizacyjnymi
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Uchwała Nr XLII/561/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przekazania składników majątkowych pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 126
14-04-14 11:10
Gruszkiewicz Sylwia
55.1KB
Uchwała Nr XLII/560/14
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 28 marca 2014 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części terenu górniczego „Dębieńsko 1” Uchwała Nr XLII/560/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego „Dębieńsko 1”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 164
14-04-14 11:10
Gruszkiewicz Sylwia
51.2KB
Uchwała Nr XLII/559/14
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 28 marca 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału w części wspólnej nieruchomości Wspólnoty
Mieszkaniowej położonej przy ul. 3 Maja 36 C w Czerwionce-Leszczynach Uchwała Nr XLII/559/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału w części wspólnej nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej położonej przy ul. 3 Maja 36 C w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 119
14-04-14 11:10
Gruszkiewicz Sylwia
49.87KB
Uchwała Nr XLII/558/14
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 28 marca 2014 r.
w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach za rok 2013 Uchwała Nr XLII/558/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach za rok 2013
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 125
14-04-14 11:09
Gruszkiewicz Sylwia
44.92KB
UCHWAŁA NR XLII/557/14
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 28 marca 2014 r.
w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności
publicznej o charakterze sportowo-rekreacyjnym, będących w posiadaniu Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Czerwionce-Leszczynach UCHWAŁA NR XLII/557/14 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej o charakterze sportowo-rekreacyjnym, będących w posiadaniu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 159
14-04-14 11:07
Gruszkiewicz Sylwia
159.87KB
UCHWAŁA NR XLII/556/14
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 28 marca 2014 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/280/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia
14 września 2012 roku w sprawie podziału Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na okręgi wyborcze UCHWAŁA NR XLII/556/14 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/280/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 14 września 2012 roku w sprawie podziału Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na okręgi wyborcze
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 275
14-04-14 11:06
Gruszkiewicz Sylwia
155.93KB
UCHWAŁA NR XLII/555/14
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 28 marca 2014 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/333/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia
12 grudnia 2012 roku w sprawie podziału Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na stałe obwody
głosowania UCHWAŁA NR XLII/555/14 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/333/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie podziału Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na stałe obwody głosowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 157
14-04-14 11:06
Gruszkiewicz Sylwia
158.2KB
Uchwała Nr XLII/554/14
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 28 marca 2014 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/378/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie podziału środków na doskonalenie zawodowe
nauczycieli placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym
jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny Uchwała Nr XLII/554/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/378/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 153
14-04-14 11:05
Gruszkiewicz Sylwia
58.7KB
Uchwała Nr XLII/553/14
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 28 marca 2014 r.
w sprawie przyjęcia zmiany statutu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego
w Jastrzębiu-Zdroju Uchwała Nr XLII/553/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia zmiany statutu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 120
14-04-14 11:05
Gruszkiewicz Sylwia
61.51KB
Uchwała Nr XLII/552/14
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 28 marca 2014 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rybnickiemu Uchwała Nr XLII/552/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rybnickiemu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 126
14-04-14 11:04
Gruszkiewicz Sylwia
46.83KB
Uchwała Nr XLII/551/14
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 28 marca 2014 r.
w sprawie wyrażenia poparcia dla Apelu Zarządu Związku Gmin Śląska Opolskiego
o niedopuszczenie do wprowadzenia do polskiego porządku prawnego referendum
tematycznego bez progu frekwencyjnego Uchwała Nr XLII/551/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia poparcia dla Apelu Zarządu Związku Gmin Śląska Opolskiego o niedopuszczenie do wprowadzenia do polskiego porządku prawnego referendum tematycznego bez progu frekwencyjnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 115
14-04-14 11:04
Gruszkiewicz Sylwia
49.16KB
Uchwała Nr XLII/550/14
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 28 marca 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących
fundusz sołecki Uchwała Nr XLII/550/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 141
14-04-14 11:03
Gruszkiewicz Sylwia
55.53KB
Uchwała Nr XLII/549/14
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach
z dnia 28 marca 2014 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Uchwała Nr XLII/549/14 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 119
14-04-14 11:03
Gruszkiewicz Sylwia
157.29KB
Załącznik do Uchwały Nr XLII/548/14 Załącznik do Uchwały Nr XLII/548/14
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 131
14-04-14 11:02
Gruszkiewicz Sylwia
75.46KB
Tabela do Uchwały Nr XLII/548/14 Tabela do Uchwały Nr XLII/548/14
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 120
14-04-14 11:01
Gruszkiewicz Sylwia
118.06KB
Uchwała Nr XLII / 548 / 14
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach
z dnia 28 marca 2014 roku.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2014. Uchwała Nr XLII / 548 / 14 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 28 marca 2014 roku. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2014.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 123
14-04-14 11:01
Gruszkiewicz Sylwia
61.05KB
Zalącznik do Uchwały Nr XLI/547/14 Zalącznik do Uchwały Nr XLI/547/14
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 133
14-03-07 10:43
Gruszkiewicz Sylwia
73.93KB
Uchwała Nr XLI/547/14
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 28 lutego 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Polskich Sieci
Elektroenergetycznych Spółka Akcyjna Uchwała Nr XLI/547/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych Spółka Akcyjna
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 152
14-03-07 10:43
Gruszkiewicz Sylwia
59.09KB
Uchwała Nr XLI/546/14
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 28 lutego 2014 r.
w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Prawa, Porządku Publicznego
i Współpracy z Samorządami Uchwała Nr XLI/546/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 138
14-03-07 10:42
Gruszkiewicz Sylwia
50.2KB
Uchwała Nr XLI/545/14
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 28 lutego 2014 r.
w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Uchwała Nr XLI/545/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 134
14-03-07 10:42
Gruszkiewicz Sylwia
49.92KB
Uchwała Nr XLI/544/14
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 28 lutego 2014 r.
w sprawie przyjęcia Planu pracy i Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach na 2014 rok Uchwała Nr XLI/544/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia Planu pracy i Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach na 2014 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 125
14-03-07 10:41
Gruszkiewicz Sylwia
68.48KB
Załącznik do Uchwały Nr XLI/543/14 Załącznik do Uchwały Nr XLI/543/14
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 180
14-03-07 10:41
Gruszkiewicz Sylwia
70.61KB
Uchwała Nr XLI/543/14
Rady Miejskiej 
z dnia 28 lutego 2014 r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2014 roku Uchwała Nr XLI/543/14 Rady Miejskiej z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2014 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 118
14-03-07 10:40
Gruszkiewicz Sylwia
45.58KB
Uchwała Nr XLI/542/14 Rady Miejskiej z dnia 28 lutego 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości gruntowych na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tych umów Uchwała Nr XLI/542/14 Rady Miejskiej z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości gruntowych na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tych umów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 141
14-03-07 10:39
Gruszkiewicz Sylwia
56.95KB
Uchwała Nr XLI/541/14
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 28 lutego 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości gruntowej na czas
nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy Uchwała Nr XLI/541/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości gruntowej na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 118
14-03-07 10:38
Gruszkiewicz Sylwia
55.17KB
Uchwała Nr XLI/540/14
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 28 lutego 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości gruntowej na czas
nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy Uchwała Nr XLI/540/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości gruntowej na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 127
14-03-07 10:38
Gruszkiewicz Sylwia
56.53KB
Uchwała Nr XLI/539/14
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 28 lutego 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych w budynku komunalnym
stanowiącym własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Uchwała Nr XLI/539/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych w budynku komunalnym stanowiącym własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 122
14-03-07 10:37
Gruszkiewicz Sylwia
51.75KB
Uchwała XLI/538/14
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 28 lutego 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej,
położonej w Czerwionce- Leszczynach, obręb Dębieńsko Uchwała XLI/538/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Czerwionce- Leszczynach, obręb Dębieńsko
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 123
14-03-07 10:37
Gruszkiewicz Sylwia
48.35KB
Uchwała Nr XLI/537/14
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 28 lutego 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej
w Czerwionce-Leszczynach obręb Czuchów Uchwała Nr XLI/537/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Czerwionce-Leszczynach obręb Czuchów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 109
14-03-07 10:31
Gruszkiewicz Sylwia
48.23KB
Uchwała Nr XLI/536/14
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/510/13 z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Województwu Śląskiemu w 2014 roku Uchwała Nr XLI/536/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/510/13 z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu w 2014 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 121
14-03-07 10:31
Gruszkiewicz Sylwia
50.73KB
Uchwała Nr XLI/535/14 z dnia 28 lutego 2014 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia
szczegółowych zasad, trybu przyznawania, i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień Uchwała Nr XLI/535/14 z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania, i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 124
14-03-07 10:30
Gruszkiewicz Sylwia
78.57KB
Uchwałą Nr XLI/534/14
z dnia 28 lutego 2014 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku
publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami Uchwałą Nr XLI/534/14 z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 123
14-03-07 10:29
Gruszkiewicz Sylwia
83.36KB
Uchwała Nr XLI/533/14 z dnia 28 lutego 2014 r.
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową
w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia w postaci produktów żywnościowych Uchwała Nr XLI/533/14 z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia w postaci produktów żywnościowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 187
14-03-07 10:21
Gruszkiewicz Sylwia
77.73KB
Uchwała Nr XLI/532/14
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 28 lutego 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy i miasta na 2015 rok
środków stanowiących fundusz sołecki Uchwała Nr XLI/532/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy i miasta na 2015 rok środków stanowiących fundusz sołecki
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 125
14-03-07 10:20
Gruszkiewicz Sylwia
57.82KB
Wykaz do Uchwały Nr XLI/531/14 Wykaz do Uchwały Nr XLI/531/14
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 111
14-03-07 10:19
Gruszkiewicz Sylwia
114.71KB
Uchwała Nr XLI / 531 / 14
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach
z dnia 28 lutego 2014 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Uchwała Nr XLI / 531 / 14 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 134
14-03-07 10:18
Gruszkiewicz Sylwia
77.11KB
Załącznik do Uchwały Nr XLI/530/14 Załącznik do Uchwały Nr XLI/530/14
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 128
14-03-07 10:18
Gruszkiewicz Sylwia
78.81KB
Tabela do Uchwały Nr XLI/530/14 Tabela do Uchwały Nr XLI/530/14
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 127
14-03-07 10:17
Gruszkiewicz Sylwia
113.46KB
Uchwała Nr XLI/530/14
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach
z dnia 28 lutego 2014 roku.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok
2014. Uchwała Nr XLI/530/14 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 28 lutego 2014 roku. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2014.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 182
14-03-07 10:16
Gruszkiewicz Sylwia
79.44KB
Uchwała Nr XL/529/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych w budynku komunalnym stanowiącym własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Uchwała Nr XL/529/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych w budynku komunalnym stanowiącym własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 163
14-02-10 14:44
Gruszkiewicz Sylwia
51.26KB
Załacznik do Uchwaly Nr XL_528_14 Załacznik do Uchwaly Nr XL_528_14
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 188
14-02-10 14:40
Górecki Wojciech
14.16MB
Uchwała Nr XL/528/14
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 29 stycznia 2014 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/358/09 z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bełk Uchwała Nr XL/528/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/358/09 z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bełk
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 277
14-02-10 14:44
Gruszkiewicz Sylwia
63.39KB
Uchwała Nr XL/527/14
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 29 stycznia 2014 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi Uchwała Nr XL/527/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 152
14-02-07 13:19
Gruszkiewicz Sylwia
603.23KB
Uchwała Nr XL/526/14Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 29 stycznia 2014 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVII/500/13 Rady Miejskiej z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie Uchwała Nr XL/526/14Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 stycznia 2014 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVII/500/13 Rady Miejskiej z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 116
14-02-07 13:18
Gruszkiewicz Sylwia
77.95KB
Uchwała Nr XL/525/14
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 29 stycznia 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/510/13 z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu w 2014 roku Uchwała Nr XL/525/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/510/13 z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu w 2014 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 133
14-02-07 13:16
Gruszkiewicz Sylwia
51.32KB
Uchwała Nr XL/524/14
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 29 stycznia 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości lokalowej Uchwała Nr XL/524/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości lokalowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 145
14-02-07 13:16
Gruszkiewicz Sylwia
48.92KB
Uchwała Nr XL/523/14
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 29 stycznia 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
Uchwała Nr XL/523/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 118
14-02-07 13:15
Gruszkiewicz Sylwia
48.76KB
Uchwała Nr XL/522/14
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 29 stycznia 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej Uchwała Nr XL/522/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 116
14-02-07 13:15
Gruszkiewicz Sylwia
48.35KB
Załącznik do Uchwały Nr XL/521/14 Załącznik do Uchwały Nr XL/521/14
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 173
14-02-19 08:58
Gruszkiewicz Sylwia
155.47KB
Uchwała Nr XL/521/14
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach
z dnia 29 stycznia 2014 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny Uchwała Nr XL/521/14 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 138
14-02-07 13:12
Gruszkiewicz Sylwia
79.06KB
Załącznik do Uchwały Nr XL/520/14 Załącznik do Uchwały Nr XL/520/14
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 154
14-02-19 11:26
Gruszkiewicz Sylwia
79.32KB
Tabela do Uchwały Nr XL/520/14 Tabela do Uchwały Nr XL/520/14
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 146
14-02-07 13:11
Gruszkiewicz Sylwia
312.11KB
Uchwała Nr XL/520/14 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2014.
Uchwała Nr XL/520/14 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2014.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 113
14-02-07 13:10
Gruszkiewicz Sylwia
62.32KB
Uchwała Nr XXXIX/519/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu radnego Uchwała Nr XXXIX/519/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu radnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 121
14-01-27 08:33
Gruszkiewicz Sylwia
51.71KB
Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/518/14 Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/518/14
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 112
14-01-27 08:32
Gruszkiewicz Sylwia
173.12KB
Uchwała Nr  XXXIX/518/14 z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w rejonie ulic Miarki, Szymochy, Wolności, Uchwała Nr XXXIX/518/14 z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w rejonie ulic Miarki, Szymochy, Wolności,
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 117
14-01-27 08:31
Gruszkiewicz Sylwia
48.99KB
UCHWAŁA NR XXXIX/517/14 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE - LESZCZYNACH UCHWAŁA NR XXXIX/517/14 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE - LESZCZYNACH
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 183
14-01-24 13:58
Katowice IntraCOM
18.74MB
Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/516/14 Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/516/14
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 131
14-02-19 11:30
Gruszkiewicz Sylwia
74.88KB
Tabela do Uchwały Nr XXXIX/516/14 Tabela do Uchwały Nr XXXIX/516/14
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 141
14-01-22 12:41
Gruszkiewicz Sylwia
153.5KB
Uchwała Nr XXXIX/516/14
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach

z dnia 10 stycznia 2014 roku.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2014. Uchwała Nr XXXIX/516/14 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 10 stycznia 2014 roku. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2014.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 118
14-01-22 12:40
Gruszkiewicz Sylwia
48.81KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Uchwały z 2013 roku [ 214 ]
Uchwała Nr XXXVIII/515/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie zmian w „Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu PW i K Czerwionka-Leszczyny Uchwała Nr XXXVIII/515/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w „Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu PW i K Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 122
14-01-09 15:03
Gruszkiewicz Sylwia
101.05KB
Uchwała Nr XXXVIII/514/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania o rok dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujących w Przedsiębiorstwie
Wodociągów Uchwała Nr XXXVIII/514/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania o rok dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujących w Przedsiębiorstwie Wodociągów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 122
14-01-09 15:02
Gruszkiewicz Sylwia
50.21KB
Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/513/13 Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/513/13
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 128
14-01-09 15:01
Gruszkiewicz Sylwia
121.3KB
Uchwała Nr XXXVIII/513/13
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach
z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka–Leszczyny Uchwała Nr XXXVIII/513/13 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka–Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 120
14-01-09 15:00
Gruszkiewicz Sylwia
96.87KB
Tabela do Uchwały Nr XXXVIII/512/13 Tabela do Uchwały Nr XXXVIII/512/13
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 129
14-01-09 14:59
Gruszkiewicz Sylwia
308.26KB
Uchwała Nr XXXVIII/512/13
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach
z dnia 30 grudnia 2013 roku.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2013. Uchwała Nr XXXVIII/512/13 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 30 grudnia 2013 roku. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2013.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 138
14-01-09 14:58
Gruszkiewicz Sylwia
62.8KB
Uchwała Nr XXXVII/511/13
z dnia 13 grudnia 2013 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/357/13 z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie zasad
przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży radnym
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Uchwała Nr XXXVII/511/13 z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/357/13 z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży radnym Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 122
14-01-09 14:44
Gruszkiewicz Sylwia
56.94KB
Uchwała Nr XXXVII/510/13
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 13 grudnia 2013 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu w 2014 roku Uchwała Nr XXXVII/510/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu w 2014 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 111
14-01-09 14:42
Gruszkiewicz Sylwia
48.88KB
Uchwała Nr XXXVII/509/13 z dnia 13 grudnia 2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu na okres 3 lat
z dotychczasowymi najemcami lokali użytkowych położonych w budynku przy ul. Morcinka 6 Uchwała Nr XXXVII/509/13 z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu na okres 3 lat z dotychczasowymi najemcami lokali użytkowych położonych w budynku przy ul. Morcinka 6
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 139
14-01-09 14:42
Gruszkiewicz Sylwia
49.06KB
Uchwała Nr XXXVII/508/13 z dnia 13 grudnia 2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu na okres 3 lat
z dotychczasowymi najemcami lokali użytkowych położonych w budynku DG2
przy ul. Młyńskiej 21A Uchwała Nr XXXVII/508/13 z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu na okres 3 lat z dotychczasowymi najemcami lokali użytkowych położonych w budynku DG2 przy ul. Młyńskiej 21A
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 124
14-01-09 14:40
Gruszkiewicz Sylwia
49.57KB
Uchwała Nr XXXVII/507/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 13 grudnia 2013 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/358/09 z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie zatwierdzenia
Planu Odnowy Miejscowości Bełk Uchwała Nr XXXVII/507/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/358/09 z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bełk
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 117
14-01-09 14:38
Gruszkiewicz Sylwia
63.3KB
Uchwała Nr XXXVII/506/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 13 grudnia 2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych w budynku komunalnym
stanowiącym własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Uchwała Nr XXXVII/506/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych w budynku komunalnym stanowiącym własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 117
14-01-09 14:38
Gruszkiewicz Sylwia
51.42KB
Uchwała Nr XXXVII/505/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 13 grudnia 2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej Uchwała Nr XXXVII/505/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 123
14-01-09 14:37
Gruszkiewicz Sylwia
48.61KB
Uchwała XXXVII/504/13
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 13 grudnia 2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu Uchwała XXXVII/504/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 109
14-01-09 14:36
Gruszkiewicz Sylwia
46.69KB
Uchwała XXXVII/503/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 13 grudnia 2013 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości gruntowej, 
położonej w Czerwionce-Leszczynach, obręb Leszczyny, przy ul. Mostowej Uchwała XXXVII/503/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości gruntowej, położonej w Czerwionce-Leszczynach, obręb Leszczyny, przy ul. Mostowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 119
14-01-09 14:35
Gruszkiewicz Sylwia
47.93KB
Uchwała XXXVII/502/13 z dnia 13 grudnia 2013 r. 
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/416/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych, 
położonych w Uchwała XXXVII/502/13 z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/416/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych, położonych w
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 124
14-01-09 14:34
Gruszkiewicz Sylwia
50.13KB
Uchwała Nr XXXVII/501/13
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 13 grudnia 2013 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zabrze Uchwała Nr XXXVII/501/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zabrze
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 104
14-01-09 14:33
Gruszkiewicz Sylwia
56.17KB
Uchwała Nr XXXVII/500/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 13 grudnia 2013 r.
w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty Uchwała Nr XXXVII/500/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 152
14-01-09 14:32
Gruszkiewicz Sylwia
80.55KB
Obwieszczenie Rady Miejskiej z dnia 13 grudnia 2013 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznania
i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz 
Obwieszczenie Rady Miejskiej z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 109
14-01-09 14:29
Gruszkiewicz Sylwia
229.16KB
Uchwała Nr XXXVII/499/13 z dnia 13 grudnia 2013 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz Uchwała Nr XXXVII/499/13 z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 110
14-01-09 14:28
Gruszkiewicz Sylwia
51.56KB
Obwieszczenie Rady Miejskiej z dnia 13 grudnia 2013 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu
umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie
Obwieszczenie Rady Miejskiej z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 115
14-01-09 14:26
Gruszkiewicz Sylwia
164.98KB
Uchwała Nr XXXVII/498/13 z dnia 13 grudnia 2013 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Uchwała Nr XXXVII/498/13 z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 123
14-01-09 14:25
Gruszkiewicz Sylwia
53.75KB
Obwieszczenie
Rady Miejskiej 
z dnia 13 grudnia 2013 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu gminnej jednostce
organizacyjnej - Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Czewionce-Leszczynach Obwieszczenie Rady Miejskiej z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu gminnej jednostce organizacyjnej - Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Czewionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 112
14-01-09 14:23
Gruszkiewicz Sylwia
219.65KB
Uchwała Nr XXXVII/497/13

z dnia 13 grudnia 2013 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu gminnej jednostce
organizacyjnej – Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach Uchwała Nr XXXVII/497/13 z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu gminnej jednostce organizacyjnej – Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 111
14-01-09 14:22
Gruszkiewicz Sylwia
52.34KB
Obwieszczenie
Rady Miejskiej
z dnia 13 grudnia 2013 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Obwieszczenie Rady Miejskiej z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 123
14-01-09 14:22
Gruszkiewicz Sylwia
254.52KB
Uchwała Nr XXXVII/496/13

z dnia 13 grudnia 2013 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Uchwała Nr XXXVII/496/13 z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 150
14-01-09 14:21
Gruszkiewicz Sylwia
51.17KB
Obwieszczenie
Rady Miejskiej 
z dnia 13 grudnia 2013 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina i Miasto Czerwionka- Leszczyny oraz Obwieszczenie Rady Miejskiej z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina i Miasto Czerwionka- Leszczyny oraz
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 135
14-01-09 14:20
Gruszkiewicz Sylwia
286.5KB
Uchwała Nr XXXVII/495/13
z dnia 13 grudnia 2013 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia przystanków
komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina i Miasto Czerwionka-
Leszczyny oraz Uchwała Nr XXXVII/495/13 z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina i Miasto Czerwionka- Leszczyny oraz
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 122
14-01-09 14:19
Gruszkiewicz Sylwia
51.77KB
Obwieszczenie Rady Miejskiej 
z dnia 13 grudnia 2013 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i Obwieszczenie Rady Miejskiej z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 120
14-01-09 14:19
Gruszkiewicz Sylwia
149.35KB
Uchwała Nr XXXVII/494/13 z dnia 13 grudnia 2013 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i Uchwała Nr XXXVII/494/13 z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 136
14-01-09 14:18
Gruszkiewicz Sylwia
51.36KB
Obwieszczenie Rady Miejskiej 
z dnia 13 grudnia 2013 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Obwieszczenie Rady Miejskiej z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 151
14-01-09 14:16
Gruszkiewicz Sylwia
372.08KB
Uchwała Nr XXXVII/493/13
z dnia 13 grudnia 2013 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Uchwała Nr XXXVII/493/13 z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 162
14-01-09 14:16
Gruszkiewicz Sylwia
60.47KB
Obwieszczenie Rady Miejskiej z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania
dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli nie będących jednostkami budżetowymi,
Obwieszczenie Rady Miejskiej z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli nie będących jednostkami budżetowymi,
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 120
14-01-09 14:13
Gruszkiewicz Sylwia
174.72KB
Uchwała Nr XXXVII/492/13 z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania
i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli nie będących jednostkami
budżetowymi, 
Uchwała Nr XXXVII/492/13 z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli nie będących jednostkami budżetowymi,
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 115
14-01-09 14:11
Gruszkiewicz Sylwia
51.45KB
Obwieszczenie Rady Miejskiej z dnia 13 grudnia 2013 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za
Obwieszczenie Rady Miejskiej z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 111
14-01-09 14:09
Gruszkiewicz Sylwia
310.55KB
Uchwała Nr XXXVII/491/13 z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji
celowej dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu Uchwała Nr XXXVII/491/13 z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 130
14-01-09 14:08
Gruszkiewicz Sylwia
52.55KB
Uchwała Nr XXXVII/490/13 Rady Miejskiej 
z dnia 13 grudnia 2013 r.
zmieniająca uchwałę Nr XXXV/473/13 w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego
w przedmiocie podziału Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na trzy odrębne gminy Uchwała Nr XXXVII/490/13 Rady Miejskiej z dnia 13 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXV/473/13 w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego w przedmiocie podziału Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na trzy odrębne gminy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 118
14-01-09 14:06
Gruszkiewicz Sylwia
439.2KB
Uchwała Nr XXXVII/489/13
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 13 grudnia 2013 r.
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Krzysztofa Raka Uchwała Nr XXXVII/489/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Krzysztofa Raka
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 105
14-01-09 13:57
Gruszkiewicz Sylwia
52.75KB
Uchwała Nr XXXVII/488/13
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 13 grudnia 2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres dłuższy niż 3 lata oraz
na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu Uchwała Nr XXXVII/488/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 122
14-01-09 13:57
Gruszkiewicz Sylwia
48.73KB
Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/487/13 Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/487/13
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 157
14-01-09 13:56
Gruszkiewicz Sylwia
107.33KB
Załącznik do Uchwały XXXVII/487/13 Załącznik do Uchwały XXXVII/487/13
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 133
14-01-09 13:55
Gruszkiewicz Sylwia
321.19KB
Uchwała Nr XXXVII/487/13
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach
z dnia 13 grudnia 2013 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Uchwała Nr XXXVII/487/13 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 127
14-01-09 13:53
Gruszkiewicz Sylwia
135.24KB
Uchwała Budżetowa
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2014
Nr XXXVII/486/13
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 13 grudnia 2013 r. Uchwała Budżetowa Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2014 Nr XXXVII/486/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 13 grudnia 2013 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 153
14-01-09 13:52
Gruszkiewicz Sylwia
1.02MB
Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/485/13 Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/485/13
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 135
14-01-09 13:51
Gruszkiewicz Sylwia
121.3KB
Uchwała Nr XXXVII/485/13
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach
z dnia 13 grudnia 2013 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka–Leszczyny Uchwała Nr XXXVII/485/13 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka–Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 147
14-01-09 13:50
Gruszkiewicz Sylwia
99.85KB
Zalącznik do Uchwały Nr XXXVII/484/13 Zalącznik do Uchwały Nr XXXVII/484/13
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 121
14-01-09 13:49
Gruszkiewicz Sylwia
170.56KB
Tabela do Uchwały Nr XXXVII/484/13 Tabela do Uchwały Nr XXXVII/484/13
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 119
14-01-09 13:49
Gruszkiewicz Sylwia
322.04KB
Uchwała Nr XXXVII/484/13
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach
z dnia 13 grudnia 2013 roku.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2013.
Uchwała Nr XXXVII/484/13 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 13 grudnia 2013 roku. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2013.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 124
14-01-09 13:41
Gruszkiewicz Sylwia
61.73KB
Uchwała Nr XXXVI/483/13
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 29 listopada 2013 r.
w sprawie powołania Miejskiej Komisji ds. Referendum w przedmiocie podziału Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na trzy odrębne gminy Uchwała Nr XXXVI/483/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji ds. Referendum w przedmiocie podziału Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na trzy odrębne gminy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 138
14-01-09 13:31
Gruszkiewicz Sylwia
59.09KB
Załącznik do Uchwały Nr XXXV/482/13 Załącznik do Uchwały Nr XXXV/482/13
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 183
14-01-09 13:22
Gruszkiewicz Sylwia
87.58KB
Uchwała Nr XXXV/482/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Uchwała Nr XXXV/482/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 123
14-01-09 13:21
Gruszkiewicz Sylwia
47.27KB
Uchwała Nr XXXV/481/13
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 22 listopada 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej           w Czerwionce-Leszczynach obręb Czuchów Uchwała Nr XXXV/481/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Czerwionce-Leszczynach obręb Czuchów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 112
14-01-09 13:20
Gruszkiewicz Sylwia
47.88KB
Uchwała Nr XXXV/480/13
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 22 listopada 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej           w Czerwionce-Leszczynach obręb Czuchów Uchwała Nr XXXV/480/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Czerwionce-Leszczynach obręb Czuchów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 107
14-01-09 13:19
Gruszkiewicz Sylwia
47.86KB
Uchwała Nr XXXV/479/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 22 listopada 2013 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/350/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Miastu Zabrze
Uchwała Nr XXXV/479/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/350/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Miastu Zabrze
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 131
14-01-09 13:18
Gruszkiewicz Sylwia
49.53KB
Uchwała Nr XXXV/478/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 
z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Gliwice dotyczącego pokrycia kwoty dotacji udzielanej na dzieci mieszkańców Uchwała Nr XXXV/478/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Gliwice dotyczącego pokrycia kwoty dotacji udzielanej na dzieci mieszkańców
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 112
14-01-09 13:17
Gruszkiewicz Sylwia
50.29KB
Uchwała Nr XXXV/477/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 22 listopada 2013 r. 

w sprawie przekazania majątku pomiędzy jednostkami organizacyjnymi 
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Uchwała Nr XXXV/477/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie przekazania majątku pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 144
14-01-09 13:15
Gruszkiewicz Sylwia
83.26KB
Załącznik do Uchwały Nr XXXV/476/13 Załącznik do Uchwały Nr XXXV/476/13
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 129
14-01-09 13:15
Gruszkiewicz Sylwia
1.92MB
Uchwała Nr XXXV/476/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 listopada 2013 r.  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszary Uchwała Nr XXXV/476/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszary
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 134
14-01-09 13:14
Gruszkiewicz Sylwia
50.05KB
Uchwała Nr XXXV/475/13 z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/607/10 z dnia 3 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny Uchwała Nr XXXV/475/13 z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/607/10 z dnia 3 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 95
14-01-09 13:09
Gruszkiewicz Sylwia
82.39KB
Uchwała Nr XXXV/474/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu dodatku energetycznego, Uchwała Nr XXXV/474/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu dodatku energetycznego,
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 105
14-01-09 13:06
Gruszkiewicz Sylwia
77.12KB
Uchwała Nr XXXV/473/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 22 listopada 2013 r.

w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego w przedmiocie podziału Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na trzy odrębne gminy Uchwała Nr XXXV/473/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego w przedmiocie podziału Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na trzy odrębne gminy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 108
14-01-09 13:05
Gruszkiewicz Sylwia
525.75KB
Uchwała Nr XXXV/472/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 22 listopada 2013 r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny obowiązujących od 1 stycznia 2014 roku Uchwała Nr XXXV/472/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny obowiązujących od 1 stycznia 2014 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 126
14-01-09 13:04
Gruszkiewicz Sylwia
307.78KB
Uchwała Nr XXXV/471/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 22 listopada 2013 r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny obowiązujących od 1 stycznia 2014 roku Uchwała Nr XXXV/471/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny obowiązujących od 1 stycznia 2014 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 130
14-01-09 13:03
Gruszkiewicz Sylwia
330.89KB
Uchwała Nr XXXV/470/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 22 listopada 2013 r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości obowiązujących od 1 stycznia 2014 roku Uchwała Nr XXXV/470/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości obowiązujących od 1 stycznia 2014 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 162
14-01-09 13:02
Gruszkiewicz Sylwia
328.65KB
Uchwała Nr XXXV/469/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 22 listopada 2013 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień obowiązujących od dnia 1 stycznia 2014 roku Uchwała Nr XXXV/469/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień obowiązujących od dnia 1 stycznia 2014 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 102
14-01-09 13:01
Gruszkiewicz Sylwia
90.14KB
załącznik do Uchwały Nr XXXV/468/13 załącznik do Uchwały Nr XXXV/468/13
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 126
14-01-09 12:59
Gruszkiewicz Sylwia
121.67KB
Uchwała Nr XXXV/468/13
Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach
z dnia 22 listopada 2013 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka–Leszczyny Uchwała Nr XXXV/468/13 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka–Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 164
14-01-09 12:58
Gruszkiewicz Sylwia
101.16KB
Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr XXXV/467/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 listopada 2013 r. Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr XXXV/467/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 listopada 2013 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 135
14-01-09 12:57
Gruszkiewicz Sylwia
170.38KB
Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXXV / 467 / 13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 listopada 2013 r. Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXXV / 467 / 13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 listopada 2013 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 112
14-01-09 12:56
Gruszkiewicz Sylwia
304.77KB
Uchwała Nr XXXV/467/13
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 22 listopada 2013 roku.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2013. Uchwała Nr XXXV/467/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 listopada 2013 roku. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2013.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 107
14-01-09 12:55
Gruszkiewicz Sylwia
75.99KB
Uchwala Nr XXXIV/466/13
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 25 pazdziernika 2013 r.

w sprawie ustalenia skladu osobowego komisji dla sprawdzenia zgodnosci z przepisami 
prawa wniosku o przeprowadzenie referendum w sprawie podzialu Gminy Uchwala Nr XXXIV/466/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 pazdziernika 2013 r. w sprawie ustalenia skladu osobowego komisji dla sprawdzenia zgodnosci z przepisami prawa wniosku o przeprowadzenie referendum w sprawie podzialu Gminy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 112
13-11-04 15:43
49.11KB
Uchwala Nr XXXIV/465/13
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 25 pazdziernika 2013 r.
w sprawie powolania komisji dla sprawdzenia zgodnosci z przepisami prawa wniosku      o przeprowadzenie referendum w sprawie podzialu Gminy i Miasta Uchwala Nr XXXIV/465/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 pazdziernika 2013 r. w sprawie powolania komisji dla sprawdzenia zgodnosci z przepisami prawa wniosku o przeprowadzenie referendum w sprawie podzialu Gminy i Miasta
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 100
13-11-04 15:42
48.74KB
Uchwala Nr XXXIV/464/13
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 pazdziernika 2013 r. w sprawie realizacji projektu pn.: Kazdy ma szanse na sukces Uchwala Nr XXXIV/464/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 pazdziernika 2013 r. w sprawie realizacji projektu pn.: "Kazdy ma szanse na sukces"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 116
13-11-04 15:41
59.36KB
Uchwala Nr XXXIV/463/13
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 pazdziernika 2013 r. w sprawie realizacji projektu pn.: Zrobie to sam!                                          Metoda projektowania dla Uchwala Nr XXXIV/463/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 pazdziernika 2013 r. w sprawie realizacji projektu pn.: "Zrobie to sam! Metoda projektowania dla
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 111
13-11-04 15:39
60.97KB
Uchwala Nr XXXIV/462/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 pazdziernika 2013 r. w sprawie wyrazenia zgody na oddanie czesci nieruchomosci w najem dotychczasowemu najemcy Uchwala Nr XXXIV/462/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 pazdziernika 2013 r. w sprawie wyrazenia zgody na oddanie czesci nieruchomosci w najem dotychczasowemu najemcy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 104
13-11-04 15:38
56.86KB
Uchwala Nr XXXIV/461/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 pazdziernika 2013 r. w sprawie wyrazenia zgody na oddanie czesci nieruchomosci w najem dotychczasowemu najemcy Uchwala Nr XXXIV/461/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 pazdziernika 2013 r. w sprawie wyrazenia zgody na oddanie czesci nieruchomosci w najem dotychczasowemu najemcy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 98
13-11-04 15:36
48.59KB
Uchwala Nr XXXIV/460/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 pazdziernika 2013 r. w sprawie zmiany uchwaly Nr XXVI/262/08 z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie przystapienia do projektu systemowego OPS i Twoja aktywnosc ku integracji wspolfi Uchwala Nr XXXIV/460/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 pazdziernika 2013 r. w sprawie zmiany uchwaly Nr XXVI/262/08 z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie przystapienia do projektu systemowego "OPS i Twoja aktywnosc ku integracji" wspolfi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 96
13-11-04 15:35
51.34KB
Uchwala Nr XXXIV/459/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 pazdziernika 2013 r. w sprawie przystapienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla czesci terenu gorniczego De Uchwala Nr XXXIV/459/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 pazdziernika 2013 r. w sprawie przystapienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla czesci terenu gorniczego "De
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 133
14-03-07 09:22
Gruszkiewicz Sylwia
244.08KB
Uchwala Nr XXXIV/458/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 pazdziernika 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, przyjetego uchwala Nr L/590/10 Uchwala Nr XXXIV/458/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 pazdziernika 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, przyjetego uchwala Nr L/590/10
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 160
13-11-04 15:31
52.93KB
Zalacznik do uchwaly Nr XXXIV/457/13 Zalacznik do uchwaly Nr XXXIV/457/13
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 179
13-11-04 15:29
11.1MB
Uchwala Nr XXXIV/457/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 25 padziernika 2013 r. w sprawie przyjecia Programu Ochrony Srodowiska dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2013-2016 z perspektywa na lata 2017-2020 Uchwala Nr XXXIV/457/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 padziernika 2013 r. w sprawie przyjecia "Programu Ochrony Srodowiska dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2013-2016 z perspektywa na lata 2017-2020"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 114
13-11-04 15:28
49.93KB
Zalacznik do uchwaly Nr XXXIV/456/13 Zalacznik do uchwaly Nr XXXIV/456/13
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 250