Dokumenty do pobrania

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Ośrodek Pomocy Społecznej [ 28 ]
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego Rodzina 500 plus.pdf Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego "Rodzina 500 plus".pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 391
16-03-16 11:58
Chyła Hanna
3.82MB
Zaświadczenie o dochodach - stypendia i zasiłki szkolne.pdf Zaświadczenie o dochodach - stypendia i zasiłki szkolne.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 198
16-03-16 11:57
Chyła Hanna
20.11KB
Deklaracja o wysokości dochodów - stypendia i zasiłki szkolne.pdf Deklaracja o wysokości dochodów - stypendia i zasiłki szkolne.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 185
16-03-16 11:56
Chyła Hanna
32.71KB
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego / zasiłku szkolnego.pdf Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego / zasiłku szkolnego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 167
16-03-16 11:55
Chyła Hanna
65.26KB
Wniosek o ustalenie prawa do zryczałtowanego dodatku energetycznego.pdf Wniosek o ustalenie prawa do zryczałtowanego dodatku energetycznego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 187
16-03-16 11:54
Chyła Hanna
33.42KB
Zaświadczenie o dochodach - dodatki mieszkaniowe.pdf Zaświadczenie o dochodach - dodatki mieszkaniowe.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 196
16-03-16 11:54
Chyła Hanna
28.18KB
Oświadczenie - dodatki mieszkaniowe.pdf Oświadczenie - dodatki mieszkaniowe.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 198
16-03-16 11:53
Chyła Hanna
23.43KB
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego.pdf Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 217
16-03-16 11:52
Chyła Hanna
412.42KB
Zaświadczenie o zarobkach - świadczenia rodzinne.pdf Zaświadczenie o zarobkach - świadczenia rodzinne.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 268
16-03-16 11:52
Chyła Hanna
226.05KB
Deklaracja o wysokości dochodów czlonków gospodarstwa domowgo.pdf Deklaracja o wysokości dochodów czlonków gospodarstwa domowgo.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 148
16-03-16 11:38
Chyła Hanna
42.29KB
Zaświadczenie lekarskie.pdf Zaświadczenie lekarskie.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 157
16-03-16 11:36
Chyła Hanna
194.11KB
Zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania.pdf Zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 181
16-03-16 11:35
Chyła Hanna
225.6KB
Zaświadczenie / oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły.pdf Zaświadczenie / oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 170
16-03-16 11:31
Chyła Hanna
229.51KB
Oświadczenie służące ustaleniu prawa do świadczenia rodzicielskiego.pdf Oświadczenie służące ustaleniu prawa do świadczenia rodzicielskiego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 172
16-03-16 11:29
Chyła Hanna
43.63KB
Oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem.pdf Oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 152
16-03-16 11:28
Chyła Hanna
227.61KB
Oświadczenie.pdf Oświadczenie.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 410
16-03-16 11:23
Chyła Hanna
33.54KB
Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.pdf Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 172
16-03-14 12:25
Chyła Hanna
452.16KB
Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 400
16-03-16 10:51
Chyła Hanna
266.98KB
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 315
16-03-16 10:56
Chyła Hanna
480.29KB
Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 302
16-03-16 10:59
Chyła Hanna
467.34KB
Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 356
16-03-16 11:00
Chyła Hanna
74.29KB
Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 308
16-03-16 11:01
Chyła Hanna
342.98KB
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 376
16-03-16 11:03
Chyła Hanna
526.68KB
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 311
16-03-16 11:09
Chyła Hanna
273.4KB
Oświadczenie do zasiłku pielęgnacyjnego Oświadczenie do zasiłku pielęgnacyjnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 320
16-03-16 11:13
Chyła Hanna
160.87KB
Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 364
16-03-16 11:16
Chyła Hanna
227.17KB
Oświadczenie członka rodziny o dochodach osiągniętych innych niż dochody podlegające opodatkowaniu Oświadczenie członka rodziny o dochodach osiągniętych innych niż dochody podlegające opodatkowaniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 290
16-03-16 11:20
Chyła Hanna
323.65KB
Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 303
16-03-16 11:21
Chyła Hanna
228.07KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Referat Infrastruktury i Gospodarki Nieruchomościami [ 2 ]
Wniosek o wyrażenie zgody na zajęcie nieruchomości gminnej na potrzeby infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu i innych inwestycji. Wniosek o wyrażenie zgody na zajęcie nieruchomości gminnej na potrzeby infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu i innych inwestycji.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 122
16-11-23 12:15
Fuchs Katarzyna
67.4KB
Wniosek o nabycie na własność lokalu mieszkalnego Wniosek o nabycie na własność lokalu mieszkalnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 151
16-11-23 11:53
Fuchs Katarzyna
47.07KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Wydział Edukacji [ 32 ]
Informacja o podstawowej kwocie dotacji w roku 2018 oraz statystycznej liczbie uczniów.pdf Informacja o podstawowej kwocie dotacji w roku 2018 oraz statystycznej liczbie uczniów.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
18-04-30 11:03
Niedobecka Marcjanna
39.07KB
Rozliczenie wykorzystania dotacji otrzymanej przez niepubliczne przedszkole, prowadzone przez osobe prawną bądź fizyczną, z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.doc Rozliczenie wykorzystania dotacji otrzymanej przez niepubliczne przedszkole, prowadzone przez osobe prawną bądź fizyczną, z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
18-01-15 13:28
Niedobecka Marcjanna
73.5KB
Informacja miesięczna o aktualnej liczbie dzieci w przedszkolu niepublicznym wg stanu na pierwszy dzień roboczy miesiąca.doc Informacja miesięczna o aktualnej liczbie dzieci w przedszkolu niepublicznym wg stanu na pierwszy dzień roboczy miesiąca.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
18-01-15 13:17
Niedobecka Marcjanna
57.5KB
Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla niepublicznego przedszkola nie będącego jednostką budżetową.doc Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla niepublicznego przedszkola nie będącego jednostką budżetową.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
18-01-15 13:16
Niedobecka Marcjanna
57KB
Oświadczenie do wniosku.doc Oświadczenie do wniosku.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
17-11-23 10:56
Niedobecka Marcjanna
16KB
Wniosek o zwrot kosztów przejazdu ucznia (dziecka).doc Wniosek o zwrot kosztów przejazdu ucznia (dziecka).doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
17-11-23 10:28
Niedobecka Marcjanna
23KB
Wniosek o zwrot kosztów przejazdu ucznia (dziecka) niepełnosprawnego.doc Wniosek o zwrot kosztów przejazdu ucznia (dziecka) niepełnosprawnego.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
17-11-23 10:27
Niedobecka Marcjanna
26.5KB
Informacja o podstawowej kwocie dotacji w roku 2017 oraz statystycznej liczbie uczniów.doc Informacja o podstawowej kwocie dotacji w roku 2017 oraz statystycznej liczbie uczniów.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
17-11-10 15:12
Niedobecka Marcjanna
35.5KB
Wniosek o wpis do ewidencji przedszkoli.doc Wniosek o wpis do ewidencji przedszkoli.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
17-09-19 07:41
Niedobecka Marcjanna
33KB
Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.doc Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
17-09-15 13:08
Niedobecka Marcjanna
60KB
Załącznik do wniosku oświadczenie de minimis.docx Załącznik do wniosku oświadczenie de minimis.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
17-09-15 13:07
Niedobecka Marcjanna
16.07KB
Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis.doc Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
17-09-15 13:07
Niedobecka Marcjanna
36.5KB
Oświadczenie o otrzymanej wyskości pomocy de minimis.doc Oświadczenie o otrzymanej wyskości pomocy de minimis.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
17-09-15 13:06
Niedobecka Marcjanna
40.5KB
Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem.doc Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
17-09-15 13:06
Niedobecka Marcjanna
52KB
Procedura postępowania w sprawie uzyskiwania przez nauczyciela stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Procedura postępowania w sprawie uzyskiwania przez nauczyciela stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
17-05-24 10:37
Niedobecka Marcjanna
1.54MB
Wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela - wzór Wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela - wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 57
17-05-24 10:35
Niedobecka Marcjanna
34.5KB
Zaświadczenie - wzór Zaświadczenie - wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
17-05-24 10:34
Niedobecka Marcjanna
39.5KB
Oświadczenie dot. kosztów Oświadczenie dot. kosztów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 194
16-05-04 11:31
Niedobecka Marcjanna
93.62KB
Zawiadomienie o zawarciu z młodocianym pracownikiem umowy o pracę Zawiadomienie o zawarciu z młodocianym pracownikiem umowy o pracę
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 143
16-05-04 11:31
Niedobecka Marcjanna
123KB
Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 146
16-05-04 11:31
Niedobecka Marcjanna
155.57KB
Oświadczenie o otrzymanej wysokości pomocy de minimis Oświadczenie o otrzymanej wysokości pomocy de minimis
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 180
16-05-04 11:30
Niedobecka Marcjanna
168.91KB
Zwrot kosztów przejazdu ucznia,dziecka niepełnosprawnego do szkoły, przedszkola, ośrodka.pdf Zwrot kosztów przejazdu ucznia,dziecka niepełnosprawnego do szkoły, przedszkola, ośrodka.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 553
14-12-08 10:31
Niedobecka Marcjanna
87.28KB
Zwrot kosztów przejazdu dziecka, ucznia do przedszkola, szkoły.pdf Zwrot kosztów przejazdu dziecka, ucznia do przedszkola, szkoły.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 433
14-12-08 10:31
Niedobecka Marcjanna
56.9KB
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się opomoc de minimis - listopad 2014.pdf Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się opomoc de minimis - listopad 2014.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 304
14-11-19 10:55
Niedobecka Marcjanna
146.27KB
Kontrola spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki oraz egzekwowanie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.pdf Kontrola spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki oraz egzekwowanie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 623
14-10-22 14:25
Niedobecka Marcjanna
115.17KB
Zasady prowadzenia rejestru żłobków i klubów dziecięcych
funkcjonujących na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zasady prowadzenia rejestru żłobków i klubów dziecięcych funkcjonujących na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 313
13-01-08 11:33
71.35KB
Wniosek o wpis do rejestru żłobkówi klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wniosek o wpis do rejestru żłobkówi klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 375
14-07-28 08:51
Pala Łukasz
34.35KB
Wniosek o wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wniosek o wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 333
14-07-28 08:52
Pala Łukasz
31.47KB
Wniosek o dokonanie zmian w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych prowadzonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wniosek o dokonanie zmian w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych prowadzonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 362
14-07-28 08:51
Pala Łukasz
44.5KB
Oświadczenie o spełnianiu warunków lokalowych Oświadczenie o spełnianiu warunków lokalowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 276
13-01-08 11:22
29.5KB
Oświadczenie o numerze identifikacyjnym REGON i numerze identifikacji podatkowej NIP Oświadczenie o numerze identifikacyjnym REGON i numerze identifikacji podatkowej NIP
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 291
13-01-08 11:21
26.5KB
Oświadczenie o niekaralności Oświadczenie o niekaralności
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 286
13-01-08 11:18
26KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Wydział Finansowo-Budżetowy [ 42 ]
Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 obowiązująca od 1 stycznia 2017 Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 obowiązująca od 1 stycznia 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 106
17-03-02 10:55
Brychcy Beata
141.67KB
Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych DT-1 obowiązujący od 1 stycznia 2017 Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych DT-1 obowiązujący od 1 stycznia 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 92
17-03-02 10:53
Brychcy Beata
106.4KB
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości IN-1 obowiązująca od 1 stycznia 2017 r. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości IN-1 obowiązująca od 1 stycznia 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 224
16-12-28 08:52
Brychcy Beata
61KB
Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1 obowiązująca od 1 stycznia 2017r. Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1 obowiązująca od 1 stycznia 2017r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 372
16-12-28 08:52
Brychcy Beata
73KB
Informacja w sprawie podatku rolnego IR-1 obowiązująca od 1 stycznia 2017 r. Informacja w sprawie podatku rolnego IR-1 obowiązująca od 1 stycznia 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 130
16-12-28 08:52
Brychcy Beata
62.5KB
Deklaracja na podatek rolny DR-1 obowiązująca od 1 stycznia 2017 r. Deklaracja na podatek rolny DR-1 obowiązująca od 1 stycznia 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 124
16-12-28 08:51
Brychcy Beata
108KB
Informacja w sprawie podatku leśnego IL-1 obowiązująca od 1 stycznia 2017 r. Informacja w sprawie podatku leśnego IL-1 obowiązująca od 1 stycznia 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
16-12-28 08:51
Brychcy Beata
40.5KB
Deklaracja na podatek leśny DL-1 obowiązująca od 1 stycznia 2017 r. Deklaracja na podatek leśny DL-1 obowiązująca od 1 stycznia 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 89
16-12-28 08:50
Brychcy Beata
41.5KB
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości IN-1 obowiązująca od 01.01.2016r. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości IN-1 obowiązująca od 01.01.2016r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 376
15-12-28 12:22
Brychcy Beata
62KB
Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1 - obowiązująca od 01.01.2016r. Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1 - obowiązująca od 01.01.2016r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 373
15-12-28 12:20
Brychcy Beata
74KB
Informacja w sprawie podatku leśnego IL-1 obowiązująca od 01.01.2016r. Informacja w sprawie podatku leśnego IL-1 obowiązująca od 01.01.2016r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 173
15-12-28 12:19
Brychcy Beata
41.5KB
Deklaracja na podatek leśny DL-1 obowiązująca od 01.01.2016r. Deklaracja na podatek leśny DL-1 obowiązująca od 01.01.2016r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 176
15-12-28 11:59
Brychcy Beata
42.5KB
Deklaracja na podatek rolny 2014.doc Deklaracja na podatek rolny 2014.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 389
14-01-08 13:14
Pala Łukasz
111.5KB
Informacja w sprawie podatku rolnego obowiązującego od 01.01.2014 roku.doc Informacja w sprawie podatku rolnego obowiązującego od 01.01.2014 roku.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 396
14-01-08 13:13
Pala Łukasz
61KB
deklaracja podatek leśny 2014.doc deklaracja podatek leśny 2014.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 275
14-01-08 13:13
Pala Łukasz
41.5KB
Informacja w sprawie podatku leśnego obowiązującego od 01.01.2014 roku.doc Informacja w sprawie podatku leśnego obowiązującego od 01.01.2014 roku.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 266
14-01-08 13:12
Pala Łukasz
42KB
deklaracja na podatek od nieruchomości 2014.doc deklaracja na podatek od nieruchomości 2014.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 455
14-01-08 13:11
Pala Łukasz
67.5KB
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości obowiązująca od 01.01.2014r.doc Informacja w sprawie podatku od nieruchomości obowiązująca od 01.01.2014r.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 398
14-01-08 13:10
Pala Łukasz
52KB
Deklaracja na podatek rolny - obowiązująca od 1.01.2013 r. Deklaracja na podatek rolny - obowiązująca od 1.01.2013 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 260
12-12-01 13:38
101.5KB
Informacja w sprawie podatku rolnego - obowiązującego od 1.01.213 r. Informacja w sprawie podatku rolnego - obowiązującego od 1.01.213 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 294
12-12-01 13:37
73.5KB
Deklaracja na podatek od nieruchomości - obowiązująca od 1.01.213 r. Deklaracja na podatek od nieruchomości - obowiązująca od 1.01.213 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 307
12-12-01 13:36
60.5KB
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości - obowiązującego od 1.01.213 r. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości - obowiązującego od 1.01.213 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 281
12-12-01 13:35
51KB
Deklaracja na podatek leśny - obowiązująca od 1.01.2013 r. Deklaracja na podatek leśny - obowiązująca od 1.01.2013 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 246
12-12-01 13:34
34.5KB
Informacja w sprawie podatku leśnego- obowiązującego od 1.01.2013 r. Informacja w sprawie podatku leśnego- obowiązującego od 1.01.2013 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 240
12-12-01 13:34
42.5KB
Deklaracja na podatek od nieruchomości obowiązująca od 1.01.2012 r. Deklaracja na podatek od nieruchomości obowiązująca od 1.01.2012 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 256
11-12-21 13:43
55.5KB
Informacja w sprawie podatku o d nieruchomosci obowiązująca od 1.01.2012 r. Informacja w sprawie podatku o d nieruchomosci obowiązująca od 1.01.2012 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 252
11-12-21 13:42
46KB
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis lun pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołóstwie Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis lun pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołóstwie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 257
10-06-15 11:55
204KB
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 311
10-06-15 11:53
173KB
Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 258
10-06-15 10:22
63.5KB
Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 245
10-06-15 10:22
64.5KB
Wniosek o udzielenie pomocy de minimis Wniosek o udzielenie pomocy de minimis
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 275
10-06-15 10:19
74.5KB
Oświadczenie o stanie majątkowym Oświadczenie o stanie majątkowym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 335
10-06-15 10:15
94.5KB
Wniosek o umorzenie zaległośæi podatkowej, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej Wniosek o umorzenie zaległośæi podatkowej, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 287
10-06-15 10:11
74KB
Wniosek o odroczenie terminu płatnośæi podatku, o odroczenie zaległośæi podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę Wniosek o odroczenie terminu płatnośæi podatku, o odroczenie zaległośæi podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 262
10-06-15 10:08
73KB
Informacja w sprawie podatku leśnego IL-1 Informacja w sprawie podatku leśnego IL-1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 249
09-01-12 13:11
82KB
Deklaracja na podatek leśny DL-1 Deklaracja na podatek leśny DL-1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 265
09-01-12 13:10
85KB
Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 obowiązująca do 31 grudnia 2016 Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 obowiązująca do 31 grudnia 2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 388
09-01-12 13:05
178.16KB
Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych DT-1 obowiązujący do 31 grudnia 2016 Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych DT-1 obowiązujący do 31 grudnia 2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 391
09-01-12 13:04
203.81KB
Deklaracja na podatek rolny Deklaracja na podatek rolny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 272
09-01-02 11:37
119.5KB
Informacja w sprawie podatku rolnego Informacja w sprawie podatku rolnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 280
09-01-02 11:36
104KB
Wniosek o rozłożenie na raty płatności podatku, o rozłożenie na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę Wniosek o rozłożenie na raty płatności podatku, o rozłożenie na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 286
08-10-07 14:35
72KB
Formularz sprawozdania z wykonania zadania publicznego Formularz sprawozdania z wykonania zadania publicznego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 265
08-06-09 00:00
78.5KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Wydział Gospodarowania Odpadami [ 6 ]
Wniosek o udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 1.pdf Wniosek o udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 1.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 167
16-04-25 13:06
Kroczek Elżbieta
67.55KB
Oświadczenie zał. do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej.pdf Oświadczenie zał. do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 116
16-04-25 12:47
Kroczek Elżbieta
64.38KB
Wniosek o wpis lub zmianę zakresu wpisu do Rejestru Działalności Regulowanej.pdf Wniosek o wpis lub zmianę zakresu wpisu do Rejestru Działalności Regulowanej.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 130
16-04-25 12:46
Kroczek Elżbieta
73.84KB
Zgłoszenie zbiornika bezodpływowego nieczystości płynnych lub przydomowej oczyszczalni ścieków do ewidencji gminnej.pdf Zgłoszenie zbiornika bezodpływowego nieczystości płynnych lub przydomowej oczyszczalni ścieków do ewidencji gminnej.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 158
16-04-25 12:46
Kroczek Elżbieta
52.63KB
Wniosek o wydanie kserokopii deklaracji pdf.pdf Wniosek o wydanie kserokopii deklaracji pdf.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 109
16-04-25 12:45
Kroczek Elżbieta
51.15KB
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 290
16-04-25 12:44
Kroczek Elżbieta
0.92MB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Wydział Mienia i Geodezji [ 23 ]
OŚWIADCZENIE O ZRZECZENIU SIĘ PRAWA DO ODWOŁANIA-Posział nieruchomości.pdf OŚWIADCZENIE O ZRZECZENIU SIĘ PRAWA DO ODWOŁANIA-Posział nieruchomości.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1
18-05-25 10:03
Ebert Barbara
40.08KB
WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA .pdf WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA .pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
18-05-25 10:02
Ebert Barbara
37.85KB
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zmianie nazwy ulicy Wniosek o wydanie zaświadczenia o zmianie nazwy ulicy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
18-05-25 09:59
Ebert Barbara
57.57KB
Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania.pdf Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 112
18-05-25 09:35
Ebert Barbara
38.67KB
Wniosek w sprawie usunięcia drzew/krzewów Wniosek w sprawie usunięcia drzew/krzewów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 155
18-05-25 09:35
Ebert Barbara
93.31KB
Zgłoszenie usunięcia drzewa Zgłoszenie usunięcia drzewa
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 146
18-05-25 09:36
Ebert Barbara
25.81KB
Informacja dla mieszkańców dotycząca usuwania drzew Informacja dla mieszkańców dotycząca usuwania drzew
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 118
17-06-14 13:33
Ebert Barbara
51.46KB
Wniosek o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej spółce wodnej
na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych Wniosek o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej spółce wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 115
16-06-22 11:35
Pokorny Patrycja
47.48KB
Sprawozdanie z wykorzystania pomocy finansowej w formie dotacji udzielonej spółce wodnej Sprawozdanie z wykorzystania pomocy finansowej w formie dotacji udzielonej spółce wodnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 110
16-06-22 11:21
Pokorny Patrycja
45.51KB
Informacja dotycząca wydania zaświadczenia stwierdzającego prowadzenie działalności rolniczej w celu sprzedaży własnych produktów Informacja dotycząca wydania zaświadczenia stwierdzającego prowadzenie działalności rolniczej w celu sprzedaży własnych produktów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 191
15-11-18 15:29
Pokorny Patrycja
60.17KB
Wniosek o wydanie poświadczenia potwierdzającego posiadanie uprawnień do nabycia nieruchomości rolnej celem zwiększenia powierzchni UR gospodarstwa rolnego.pdf Wniosek o wydanie poświadczenia potwierdzającego posiadanie uprawnień do nabycia nieruchomości rolnej celem zwiększenia powierzchni UR gospodarstwa rolnego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 181
18-05-25 09:37
Ebert Barbara
41.41KB
Informacja dotycząca wydania zaświadczenia stwierdzającego istnienie gospodarstwa rolnego Informacja dotycząca wydania zaświadczenia stwierdzającego istnienie gospodarstwa rolnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 561
15-11-18 15:29
Pokorny Patrycja
64.74KB
Wniosek na wydanie zaświadczenia stwierdzającego istnienie gospodarstwa rolnego Wniosek na wydanie zaświadczenia stwierdzającego istnienie gospodarstwa rolnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 183
18-05-25 09:37
Ebert Barbara
31.58KB
Informacja dotycząca wniosku o rozgranieczenie nieruchomości Informacja dotycząca wniosku o rozgranieczenie nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 219
15-11-18 13:22
Pokorny Patrycja
53.2KB
Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 211
18-05-25 09:48
Ebert Barbara
34.3KB
Informacja dotycząca wniosku o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości Informacja dotycząca wniosku o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 273
15-12-08 14:55
Pokorny Patrycja
47.53KB
Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 554
18-05-25 09:49
Ebert Barbara
76.7KB
Formularz ofertowy na realizację zadania publicznego Formularz ofertowy na realizację zadania publicznego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 201
15-10-29 11:57
Pokorny Patrycja
79.87KB
wniosek o ustalenie/zmianę numeru porządkowego.pdf wniosek o ustalenie/zmianę numeru porządkowego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 407
14-12-31 15:25
Pokorny Patrycja
25.02KB
Informacja o nadaniu/zmianie numeru porządkowego budynku.pdf Informacja o nadaniu/zmianie numeru porządkowego budynku.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1682
15-11-20 08:52
Pokorny Patrycja
54.63KB
WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O ZMIANIE NAZWY ULICY WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O ZMIANIE NAZWY ULICY
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 351
18-05-25 09:54
Ebert Barbara
57.57KB
WNIOSEK O WYDANIE POŚWIADCZONEJ KOPII PISMA
O NADANIU NUMERU PORZ¡DKOWEGO WNIOSEK O WYDANIE POŚWIADCZONEJ KOPII PISMA O NADANIU NUMERU PORZ¡DKOWEGO
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 377
18-05-25 09:51
Ebert Barbara
57.7KB
Wniosek o zatwierdzenie ugody w sprawie zmiany stanu wody na gruncie Wniosek o zatwierdzenie ugody w sprawie zmiany stanu wody na gruncie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 333
13-03-22 07:51
14.5KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami [ 7 ]
Wniosek o wydanie postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału nieruchomości Wniosek o wydanie postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 402
17-03-16 13:24
Górecki Wojciech
23KB
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 867
17-03-16 13:27
Górecki Wojciech
20KB
Wniosek o wydanie zaświadczenia z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wniosek o wydanie zaświadczenia z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 703
17-03-16 13:28
Górecki Wojciech
16KB
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka –Leszczyny Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka –Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 324
16-01-12 12:33
Szombara Aleksandra
17KB
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności obiektu wybudowanego bez wymaganego pozwolenia z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności obiektu wybudowanego bez wymaganego pozwolenia z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 316
17-03-16 13:30
Górecki Wojciech
17KB
Wniosek o zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wniosek o zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 447
16-01-12 12:36
Szombara Aleksandra
17KB
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 362
17-03-16 13:31
Górecki Wojciech
20.5KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Wydział Programowania i Funduszy Zewnętrznych [ 1 ]
Wniosek o wydanie informacji nt. obszaru rewitalizacji Wniosek o wydanie informacji nt. obszaru rewitalizacji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 131
16-10-28 12:53
Witała Anna
27.5KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Wydział Spraw Obywatelskich [ 12 ]
Wniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców Wniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
18-01-05 10:07
Jazgar Irena
247.81KB
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 299
18-01-05 10:11
Jazgar Irena
617.79KB
Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 297
18-01-05 10:12
Jazgar Irena
769.41KB
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 327
18-01-05 10:13
Jazgar Irena
578.33KB
Zgłoszenie pobytu czasowego Zgłoszenie pobytu czasowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 377
18-01-05 10:13
Jazgar Irena
785.94KB
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DANYCH JEDNOSTKOWYCH Z REJESTRU 
MIESZKAŃCÓW, REJESTRU ZAMIESZKANIA CUDZOZIEMCÓW ORAZ REJESTRU PESEL WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DANYCH JEDNOSTKOWYCH Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW, REJESTRU ZAMIESZKANIA CUDZOZIEMCÓW ORAZ REJESTRU PESEL
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 382
15-03-26 10:56
Jazgar Irena
47.5KB
Wniosek o wydanie dowodu osobistego Wniosek o wydanie dowodu osobistego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1373
17-09-25 11:44
Jazgar Irena
549.31KB
Pełnomocnictwo Pełnomocnictwo
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 494
15-04-14 10:04
Jazgar Irena
433.93KB
Zgłoszenie pobytu stałego Zgłoszenie pobytu stałego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 865
18-01-05 10:17
Jazgar Irena
791.49KB
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 554
18-01-05 10:16
Jazgar Irena
521.3KB
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 282
13-07-01 15:30
78.5KB
Wniosek o nadanie numeru PESEL Wniosek o nadanie numeru PESEL
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 421
15-09-18 11:44
Pala Łukasz
1.45MB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Wydział Spraw Społecznych [ 11 ]
wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 174
18-04-24 08:59
Pala Łukasz
18.5KB
PROCEDURA WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA WYKONYWANIE PRZEWOZÓW REGULARNYCH SPECJALNYCH PROCEDURA WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA WYKONYWANIE PRZEWOZÓW REGULARNYCH SPECJALNYCH
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 151
18-04-24 09:01
Pala Łukasz
21KB
Sprawozdanie (załącznik nr 2 do Regulaminu) z realizacji przedsięwzięcia objętego Patronatem Honorowym Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (wzór) Sprawozdanie (załącznik nr 2 do Regulaminu) z realizacji przedsięwzięcia objętego Patronatem Honorowym Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (wzór)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 276
14-11-18 12:02
Strzelczyk Katarzyna
14KB
Sprawozdanie (załącznik nr 2 do Regulaminu) z realizacji przedsięwzięcia objętego Patronatem Honorowym Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (wzór) Sprawozdanie (załącznik nr 2 do Regulaminu) z realizacji przedsięwzięcia objętego Patronatem Honorowym Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (wzór)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 293
14-11-18 12:02
Strzelczyk Katarzyna
38.95KB
Wniosek (załącznik nr 1 do Regulaminu) o przyznanie Patronatu Honorowego Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla danego przedsięwzięcia Wniosek (załącznik nr 1 do Regulaminu) o przyznanie Patronatu Honorowego Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla danego przedsięwzięcia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 315
14-11-18 12:01
Strzelczyk Katarzyna
17.5KB
Wniosek (załącznik nr 1 do Regulaminu) o przyznanie Patronatu Honorowego Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla danego przedsięwzięcia Wniosek (załącznik nr 1 do Regulaminu) o przyznanie Patronatu Honorowego Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla danego przedsięwzięcia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 278
14-11-18 11:59
Strzelczyk Katarzyna
43.88KB
Regulamin przyznawania Patronatu Honorowego Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Regulamin przyznawania Patronatu Honorowego Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 300
14-11-18 11:58
Strzelczyk Katarzyna
59.65KB
Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia za osiągnięcia sportowe Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia za osiągnięcia sportowe
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 316
14-01-03 11:55
Pala Łukasz
32KB
Wniosek o przyznanie stypendium sportowego Wniosek o przyznanie stypendium sportowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 292
14-01-03 11:54
Pala Łukasz
38.5KB
Wyciąg z procedur kontroli finansowej w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Rozdział XVII. - procedury nabywania, przechowywania i dystrybucji akcesoriów i materiałów promocyjnych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Wyciąg z procedur kontroli finansowej w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Rozdział XVII. - procedury nabywania, przechowywania i dystrybucji akcesoriów i materiałów promocyjnych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 321
17-10-18 15:17
Pala Łukasz
50.4KB
Wniosek o wydanie materiałów promocyjnych Wniosek o wydanie materiałów promocyjnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 400
17-10-18 10:21
Pala Łukasz
28.5KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Druk oświadczenia majątkowego [ 2 ]
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2017 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta zastępcy wójta, sekretarza gminy ... Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2017 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta zastępcy wójta, sekretarza gminy ...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
17-09-12 14:57
Pala Łukasz
18.27KB
Oświadczenie Majątkowe.doc Oświadczenie Majątkowe.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 185
18-02-20 09:52
Pala Łukasz
57.5KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Wydział Spraw Społecznych - działalność gospodarcza, koncesje [ 11 ]
Oświadczenie o wysokości sprzedaży napojów alkoholowych Oświadczenie o wysokości sprzedaży napojów alkoholowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 375
17-01-05 13:57
Pala Łukasz
36.54KB
instrukcja wypełniania wniosku CEIDG - 1 instrukcja wypełniania wniosku CEIDG - 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 711
09-04-09 13:25
101.66KB
WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - CEIDG-1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 475
16-10-21 09:39
Pala Łukasz
297.68KB
Potwierdzenie aktualności wpisu w ewidencji działalności gospodarczej (wniosek) Potwierdzenie aktualności wpisu w ewidencji działalności gospodarczej (wniosek)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 286
08-06-09 00:00
583.58KB
wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży (opis sprawy) wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży (opis sprawy)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 299
08-06-09 00:00
76.32KB
wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży (wniosek) wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży (wniosek)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 357
08-06-09 00:00
56KB
wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży (opis sprawy) wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży (opis sprawy)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 293
08-06-09 00:00
75.92KB
wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży (wniosek) wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży (wniosek)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 280
08-06-09 00:00
56KB
wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 302
18-04-06 10:37
Pala Łukasz
279.46KB
Wydanie zaświadczenia o dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (opis sprawy) Wydanie zaświadczenia o dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (opis sprawy)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 262
08-06-09 00:00
69.98KB
Wniosek o wydanie zaświadczenia o dokonaniu opłaty na sprzedaż napojów alkoholowych Wniosek o wydanie zaświadczenia o dokonaniu opłaty na sprzedaż napojów alkoholowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 246
08-06-09 00:00
46.22KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Środowiska [ 8 ]
Oświadczenie o wykonaniu inwestycji z załącznikami - montaż ekologicznych źródeł ciepła i instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii Oświadczenie o wykonaniu inwestycji z załącznikami - montaż ekologicznych źródeł ciepła i instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 174
17-12-12 12:20
Kurdek Irena
914.09KB
Wniosek o dotację z załącznikami - montaż ekologicznych źródeł ciepła i instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii Wniosek o dotację z załącznikami - montaż ekologicznych źródeł ciepła i instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 301
17-12-12 12:28
Kurdek Irena
1.36MB
Oświadczenie o wykonaniu inwestycji z załącznikami - budowa przydomowej oczyszczalni ścieków Oświadczenie o wykonaniu inwestycji z załącznikami - budowa przydomowej oczyszczalni ścieków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 524
17-05-24 12:43
Kurdek Irena
558.57KB
Wniosek o dotację z załącznikami - demontaż i unieszkodliwianie materiałów budowlanych zawierających azbest Wniosek o dotację z załącznikami - demontaż i unieszkodliwianie materiałów budowlanych zawierających azbest
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 284
17-12-12 12:43
Kurdek Irena
1.16MB
Oświadczenie o wykonaniu inwestycji z załącznikami - demontaż i unieszkodliwianie materiałów budowlanych zawierających azbest Oświadczenie o wykonaniu inwestycji z załącznikami - demontaż i unieszkodliwianie materiałów budowlanych zawierających azbest
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 291
17-05-24 12:32
Kurdek Irena
599.55KB
Wniosek o dotację z załącznikami - budowa przydomowej oczyszczalni ścieków Wniosek o dotację z załącznikami - budowa przydomowej oczyszczalni ścieków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 525
17-12-12 12:44
Kurdek Irena
1.1MB
Wzór wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.doc Wzór wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 343
16-03-09 07:45
Kurdek Irena
14KB
Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 361
17-01-02 09:55
Kurdek Irena
127.8KB

Redakcja strony: Dokumenty do pobraniaRejestr zmian

 • Podmiot udostępniający informację: 
 • Pierwsza publikacja:UGiM Czerwionka-Leszczyny2013-11-04 13:32:47
 • Aktualizacja publikacji:  
 • Wytworzenie publikacji:  
 • Zatwierdzenie informacji:  
Drukuj Liczba odwiedzin: 23578