Rejestr zmian

Rejestr zmian w całym serwisie BIP - Czerwionka-Leszczyny.

Ostatnia zmiana: 2017-04-28 12:39:18
Redaktor: Bartoszek Małgorzata
Opis: Zmiana pliku
Data Redaktor Element Opis
2017-04-28 12:39:18 Bartoszek Małgorzata Uchwała Nr 4200/V/63/2017 z dnia 12 kwietnia 2017 roku V Skłądu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Zmiana pliku
zobacz rejestr zmian pliku
2017-04-28 12:37:26 Bartoszek Małgorzata Uchwała Nr 4200/V/63/2017 z dnia 12 kwietnia 2017 roku V Skłądu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Zmiana pliku
zobacz rejestr zmian pliku
2017-04-28 12:28:24 Bartoszek Małgorzata Uchwała Nr 4200/V/63/2017 z dnia 12 kwietnia 2017 roku V Skłądu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Zmiana pliku
zobacz rejestr zmian pliku
2017-04-28 12:28:15 Bartoszek Małgorzata Uchwała Nr 4200/V/63/2017 z dnia 12 kwietnia 2017 roku V Skłądu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2017-04-28 12:24:33 Bartoszek Małgorzata Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2017 Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2017-04-28 12:23:00 Bartoszek Małgorzata Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2017 Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2017-04-28 12:21:00 Bartoszek Małgorzata Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2017 Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2017-04-28 12:13:53 Bartoszek Małgorzata Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego według stanu na koniec I kwartału 2017 roku Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2017-04-28 12:11:19 Bartoszek Małgorzata Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2017-04-28 12:01:10 Pala Łukasz Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Środowiska Zmiana strony HTML
zobacz rejestr zmian strony

Redakcja strony: Rejestr zmianRejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja:  
  • Aktualizacja publikacji:  
  • Wytworzenie publikacji:  
  • Zatwierdzenie informacji:  
Drukuj Liczba odwiedzin: 1791178